منبع مقاله با موضوع مالکیت زمین، ساختار کالبدی، اراضی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به :
پدر و مادر مهربانم که هر چه دار م و هستم از آنهاست.

تقديم به :
برادران و خواهران بزرگوارم که همواره پشتیبان من بود ه اند.

تقديم به :
به غزل زندگیم همسرم.

سپاسگزاری

و من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق

خدایا تو را سپاسگزارم که مرا از دریای بیکران نعمت هایت سیراب نمودی و چراغ علم را فراروی زندگیم قرار دادی.
پس از حمد و سپاس خالق متعال، در این مجال بر خود لازم می دانم که با قلم ناتوان و زبان قاصر خویش هر چند به طور مختصر از کلیه کسانی که در طی دوران تحصیل، افتخار هم سفرگی علمی با ایشان داشتم کمال تشکر و امتنان را به جای آورم و موفقیت پیوسته شان را در امور علمی و غیر علمی زندگی خواهان باشم. اول نام بردن از بزرگوارانی که سهم بیشتری در انجام پژوهش داشته و به طور مستقیم از راهنمایی ها و مساعدت آنها بهره جسته ام، کمترین ادای دینی است که می توانم نسبت به آنها داشته باشم.
از اساتيد گرانقدر و ارجمند جناب آقاي دكتر مهیار اردشیری و عبدالرضا پاکشیر كه راهنمايي اين پايان نامه را تقبل فرموده و با تیزبینی علمی کم نظیر و سعه صدر و گشاده رویی قابل تحسین، در راهنمایی اینجانب از هیچ مساعدتی دریغ نورزیده اند، صمیمانه تشکر می نمایم.
از جناب آقای دکتر خلیل حاجی پور که مسئولیت مشاوره این پژوهش را پذیرفته و با نازک اندیشی و هدایت علمی– فنی و اخلاقی مرا در این پژوهش یاری داده اند تشکر و قدردانی می کنم.
بر خود لازم مي دانم كه از رئيس محترم بخش شهرسازي ، جناب آقاي دكترسهند لطفي و ديگر اساتيد بزرگوار و ارجمندم دكتر سلطاني ، دكتر بذرگر ، دكتر ايزدي ، دكتر حسين پور ، دكتر شعله و مهندس كبگاني و ديگر اساتيد گرامي تشكر و سپاسگزاري نمايم .
تشكر و سپاسگزاري از سركارخانم سالاري مسئول محترم آموزش بخش شهرسازي كه بحق مسئولي فعال و دلسوز و متعهد بوده كه بر هر دانشجوي اين فرض است .
از تمامي دوستان ، خصوصاً دوستان عزيرم آقايان احسان میرجلیلی ، سجاد عسكري ، مجيد تلخاب ، محمد قضايي و خانم ها فريبا فرودين ، وجيهه دليري ، سميه خداويسي و الهام امانزادگان تشكر نموده و از خداوند منان توفيق روز افزون آنان را خواستارم . همينطور از دوستان عزيزم آقايان دکتر سعیدرضا جندقیان بیدگلی و مهندس علی اکبر ستاری، مسئول شهرسازی ناحیه 1 شهرداری آران و بیدگل، كه در امر تحقيق بنده را کمک فرموده اند قدرداني مي نمايم .
لازم مي دانم از شهردار محترم شهرستان آران و بیدگل جناب آقاي مهندس حسن ستاری، و شهردار ناحیه 1 جناب مهندس اکرمیان تشكر نمايم .
در پايان از تمامي سروران و عزيزاني كه ذكر نامشان در اين مختصر ، ممكن نشد تشكر نموده و از درگاه خدواند بزرگ سلامتي و موفقيت برايشان خواهانم .

چکیده

تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری
(نمونه موردی شهر آران و بیدگل)

به کوشش
مهدی مولائی آرانی

یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران امروز، بررسی و تحلیل رشد و توسعه فضایی- کالبدی شهر و شهرنشینی است. ساختار شهر، نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و نیز گویای چگونگی جریان فعالیت های اصلی شهر می باشد. عوامل مختلفی باعث تغییرساخت کالبدی شهرها شده و بازتاب های مثبت و منفی به همراه می آورند. تأثیر این عوامل در ساخت شهرها، در مواردی باعث بروز نابرابری و برهم خوردن تعادل و توازن توسعه شهر شده و رشد شهر را به یک سمت سوق داده است. از یک سو، دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در سده اخیر، باعث تحول شکل کالبدی و توسعه فضایی شهرها شده است. عامل دیگر، تصمیمات و سیاست های دولت در بخش مدیریت زمین شهری می باشد. دولت در برهه ای از زمان، با دخالت در بحث زمین و مسکن، از جمله با آماده سازی اراضی و واگذاری آن ها به افراد، باعث تحولات گسترده ای در حیات شهرها شد. توسعه فضایی-کالبدی شهر آران وبیدگل از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر تا دوره حکومت پهلوی آرام، موزون و متعادل بوده، اما از دهه 1350 به بعد، رشد فضایی – کالبدی شهر شتابان و ناموزون شده و در نتیجه آثار و پیامدهای نامطلوب کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال آورده است. در این راستا این سوال مطرح بوده که طرح های واگذاری اراضی شهری در تکوین نظام درونی شهر، تحول آن و توسعه شتابان و نابسامانی های ایجاد شده در فرآیند طبیعی توسعه فضایی شهری چه نقش و عملکردی داشته اند؟ برای این منظور سعی شده تا با بررسی طرح های واگذاری اراضی در شهر آران و بیدگل و تهیه نقشه های مختلف بازتاب های کالبدی این طرح ها تبیین شود. مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد، و با استفاده از تحلیل آمار و اطلاعات موجود در این زمینه و عکس و نقشه های هوایی شهر آران و بیدگل به این نتیجه رسیده است که در چند دهه اخیر بین رشد جمعیت و مساحت شهر اختلاف بسیار قابل توجهی رخ داده، نیز طرح های واگذاری اراضی شهری، مهم ترین عامل در تکوین و شکل گیری نقشه رشد فیزیکی شهر آران و بیدگل بوده و نقشه های مراحل توسعه و گسترش شهری به همراه مالکیت اراضی دولتی و واگذاری ها، حاکی از آن است که این امر موجب تحول در ساختار کالبدی و تغییر الگوی توسعه این شهر شده است.
کلیدواژه ها: دولت، طرح های واگذاری اراضی، مالکیت زمین، توسعه شهری، ساخت کالبدی شهر.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1 کلیات 2
1-2 طرح مسئله 5
1-3 ضرورت تحقیق 8
1-4 اهداف تحقیق 15
1-5 سوالات تحقیق 15
1-6 پیشینه تحقیق 16
1-7 فرضیه تحقیق 25
1-8 روش تحقیق 25
1-9 مراحل تحقیق 26
1-10 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 27
1-11 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 27

فصل دوم: چارچوب مفهومی و مبانی نظری تحقیق
مقدمه 29
2-1 تعاریف عملیاتی 29
2-1-1 ساخت شهر 29
2-1-2 بافت شهر 30
عنوان صفحه

2-1-3 بافت کالبدی 30
2-1-4 ساختار فضایی (شهر) 31
2-1-5 کالبدهای شهری 31
2-1-6 برنامه ریزی شهری 31
2-1-7 کاربری زمین شهری 32
2-1-8 بهسازی 32
2-1-9 نوسازی 32
2-2 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضائی 32
2-2-1 نظریه مناطق متحدالمرکز 33
2-2-2 نظریه قطاعی 33
2-2-3 ساخت چند هسته ای 34
2-3 عوامل اثرگذار بر کالبد شهرها از دیدگاه ایان بنتلی 34
2-4 توسعه ساختار کالبدی – فضایی شهرها 39
2-5 انواع توسعه کالبدی شهر 42
2-5-1 توسعه كالبدي برنامه ريزي شده (اصولی) 42
2-5-2 توسعه كالبدي غير برنامه ريزي شده (غير اصولی) 42
2-5-3 توسعه تكميلي، توسعه كالبدي به مفهوم تكامل شهر و پرشدن
اراضي باير شهري 42
2-5-4 توسعه كالبدي غيرقانونی (حاشيه نشينی) 42
2-6 بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری 43
2-7 اشکال مالکیت و فرایند عرضه زمین 45
2-7-1 مفاهیم مالکیت زمین شهری 45
2-7-2 اثر الگوهای مالکیت زمین بر توسعه و ساختار شهر 46
2-8 دخالت دولت 49
عنوان صفحه

2-9 روشهای مداخله دولت ها در بازار زمین شهری 49
2-10 چارچوب مفهومی تحقیق 50
2-11 نتیجه گیری 51

فصل سوم: معرفی محدوده مطالعاتی
مقدمه 54
3- 1 اصفهان 55
3-2 آران و بیدگل 56
3-2-1 جغرافیای طبیعی 57
3-2-1-1 زمین شناسی منطقه 57
3-2-1-2 توپوگرافی 58
3-2-2 ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل 58
3-2-3 وضعیت اقتصادی 59
3-2-4 جغرافیای شهری آران و بیدگل 60
3-2-5 فضای کارکردی شهر آران و بیدگل در وضع موجود 62
3-2-6 دوره بندی تحولات ساخت کالبدی شهری 64
3-2-6-1 سال 1300- 1340 شمسی 64
3-2-6-1-1 توسعه فیزیکی شهر 64
3-2-6-1-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر 65
3-2-6-2 سالهای 1340-1357 66
3-2-6-2-1 توسعه فیزیکی شهر 66
3-2-6-2-2 ساخت کالبدی – فضایی شهر 67
3-2-6-3 از سال 1357 به بعد 68
عنوان صفحه

3-2-6-3-1 توسعه فیزیکی شهر 68
3-2-6-3-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر – دوران گسترش بنیاد های
جدید شهری 69
3-3-1 طرح های شهری مصوب شهر آران و بیدگل 71
3-3-1-1 بررسی پیشنهادات طرح جامع سال 1359 71
3-3-1-1-1 بهبود وضع مسکن و محیط زیست 72
3-3-1-1-2 علل توسعه 72
3-3-1-1-3 هدف های توسعه 72
3-3-1-1-4 گزینه های توسعه 73
3-3-1-1-5 راه حل نهایی توسعه 73
3-3-1-1-6 توصیه های مربوط به تغییر محدوده 74
3-3-1-2 بررسی مهمترین پیشنهادات طرح جامع سال 1380 74
3-3-1-3 بررسی پیشنهادات طرح جامع سال 1391، در دست مطالعه
از سال 1385 77
3-3-1-3-1 معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد
توجه قرار گیرد 77
3-3-1-3-1-1 تحدید گسترش شهر از پیرامون 77
3-3-1-3-1-2 فشردگی و توسعه از درون 77
3-3-1-3-1-3 توسعه، باززنده سازی و نوسازی مراکز و بافت های
قدیمی و تاریخی 78
3-3-1-3-2 وضع موجود در سال 1393 بر اساس آخرین
مستندات سال 1390 80
3-3-2 واگذاری اراضی در آران و بیدگل 82
3-3-3 چالش های موجود در زمین های واگذار شده: 83
عنوان صفحه

3-3-4 خاصیت واگذاری های دولتی 83
3-3-5 مالکیت زمین در آران و بیدگل و عرضه زمین شهری 84
3-3-5-1 زمین های دولتی و توسعه زمین شهری آران و بیدگل: 84
3-3-5-1-1 عرضه زمین دولتی و نیاز به زمین در شهر آران و بیدگل: 88
3-3-5-1-2 فرآیند عرضه زمین های تحت تملک دولت 89
3-3-6 سایت های واگذاری زمین در شهر آران و بیدگل: 91
3-3-6-1 قطعات قاسم آباد ( محله قاسم آباد) 92
3-3-6-2 قطعات مسعودآباد 93
3-3-6-4 فاز2 95
3-3-6-5 فاز 3 96
3-3-6-6 فاز4 97
3-3-6-7 فاز 5 100
3-3-6-8 مسکن مهر 101
3-3-6-9 قطعات احمدآباد 102
3-3-6-10 قطعات صالح آباد و صالح دشت 103
3-3-6-11قطعات بابایعقوب 106
3-3-6-12 قطعات هفت امام زاده(سلمقان) 108
3-3-6-13 قطعات رسالت 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 113
4-1 گسترش محدوده شهر- پیشنهادات طرح جامع و وضع موجود 113
4-2 تغییر جهات توسعه شهر – محورهای توسعه پیشنهادی طرح
جامع و وضع موجود 116
عنوان صفحه

4-3 شبکه معابر- ازپیشنهاد طرح جامع سال 1359 تا پیشنهادات طرح
جامع 1391 119
4-4 کاربری اراضی- بررسی طرح های جامع 1359-1380 و 1391
(وضع موجود و پیشنهادی) 121
4-5 ارزش اراضی- پیشنهادات طرح جامع 1359 و 1380 و وضع موجود آن 123
4-6 پیدایش بافت شطرنجی 127
4-7 ایجاد تمایز بصری و کالبدی بین بافت قدیم و بافت جدید 129
4-8 الگوگیری بافت کالبدی قدیم از بافت شطرنجی جدید 133
4-9 همسان بودن ساختار تعداد طبقات ساختمانی در کل شهر 135
4-10 تفکیک خودسرانه زمین 138

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 آزمون فرضیات 141
5-1-1 به نظر می رسد دولت با تصمیم گیری های خود در حوزه زمین، نقش
مهمی در گسترش شهر آران و بیدگل داشته است 141
5-1-2 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل
بازتاب های نامطلوب کالبدی از جمله تغییر در جهت گسترش شهری
(غیر منطبق با جهت مصوب توسعه شهر) را بهمراه داشته است: 143
5-1-3 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل در اراضی با مالکیت منابع ملی به منظور کاهش هزینه های ناشی از تملک بوده است: 144
5-2 جمع بندی، نتیجه گیری 145
5-3 پیشنهادات 146

عنوان صفحه

منابع
منابع فارسی 148
منابع انگلیسی 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول1-1: پیشینه تحقیقات انجام شده 23
جدول 3-1: جمعيت و مشخصات آن در شهرستان آران و بيدگل (1385-1285) 59
جدول3-2: جمعیت 6 ساله و بیشتر آران و بیدگل بر حسب جنس و سواد 87
جدول3-3: میزان و نحوه واگذاری زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی
آران وبیدگل بین سال های 1364 تا 1390 88
جدول 3-4: تغییرات سطح جمعیت، نیاز به زمین مسکونی، میزان زمین عرضه شده
در بخش دولتی و خصوصی در شهر آران و بیدگل 1365-1390 89
جدول 3-5: مجموع واگذاری های شهر آران و بیدگل بعد از انقلاب. مأخذ 111
جدول 4-1:کاربری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استان اصفهان، پدیده های طبیعی، توان های محیطی Next Entries منبع مقاله با موضوع اراضی شهری، برنامه ریزی شهری، توسعه شهر