توسعه گردشگری، مدیریت محلی، صومعه سرا

دانلود پایان نامه ارشد

5-5-منابع 87
پيوست 89

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1-توپوگرافی روستاهای مورد مطالعه 43
جدول 3-2-میانگین دمای ماهانه بر حسب سانتی گراد در ایستگاه بندر انزلی 43
جدول 3-3-میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متردر ایستگاه بندر انزلی 44
جدول 3-4-درصد رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه بندر انزلی 45
جدول 3-5- تعداد و تراکم جمعیت روستاهای مورد مطالعه 48
جدول 3-6- توزیع جنسی جمعیت روستاهای مورد مطالعه 48
جدول 3-7- جمعیت با سواد روستاهای مورد مطالعه 49
جدول 3-8- وضعیت جمعیت فعال اقتصادی 50
جدول 3-9- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از برق ،گاز ،آب 54
جدول 3-10- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات آموزشی سال ،1390 54
جدول 3-11-برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات فرهنگی ، ورزشی سال ،1390 55
جدول 3-12- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات مذهبی ،سیاسی و اداری سال 1390 55
جدول 3-13- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات بهداشتی و درمانی سال، 1390 56
جدول 3-14- برخورداری از خدمات و بازرگانی 56
جدول 3-15- ارتباط و حمل و نقل روستاهای مورد مطالعه 57
جدول 3-16- محصولات کشاورزی روستاهای مورد مطالعه 58

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 3-1- میانگین ماهیانه دما در ماه های مختلف سال بر حسب درجه‌ی سانتی گراد 43
نمودار 3-2- میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر 44
نمودار 3-3- درصد رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه هواشناسی بندر انزلی 45

فهرست عکس ها
عنوان صفحه
عکس شماره (4-1) نمایي از رودخانه روستاي ازگم 64
عکس شماره (4-7) نمایي از بقعه ملاء عیسي در روستاي ازگم 65
عکس شماره ( 4-2) نمایي از ییلاق سرسبز روستاي تنیان 66
عکس شماره (4-3) نمایي از غار نارنج پره تنیان 66
عکس شماره (4-8) نمایي از امام زاده دوال کوه در روستاي تنیان 67
عکس شماره (4-4) نمایي از منطقه سیاه کشیم روستاي چمثقال 68
عکس شماره (4-5) نمایي منحصربه فرد از تالاب سیاه درویشان 69
عکس شماره (4-6) نمایي از طبیعت روستاي صوفیانده 69
عکس شماره (4-9) نمایي از امام زاده سیدزکي روستاي صوفیانده 70
عکس شماره (4-10) نمایي از جشنواره توت فرنگي در روستاي صوفیاند 70

چکیده
امروزه گردشگری روستایی در جهان به عنوان یکی از منابع درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها و مناطق است از این رومورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گرفته است، با گسترش روزافزون مهاجرت های روستایی ،کاهش درآمد خانوازهای روستایی وکاهش فعالیت ها در بخش کشاورزی ، نیازی روزافزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی ، در نواحی روستایی احساس می شود. توسعه گردشگری روستایی پیامدهای اقتصادی و درآمدی برای مردم روستا را بهمراه دارد طبق مطالب ذکر شده در این پایان نامه سعی شده به اهدافی نظیر شناسایی گردشگری روستایی در شهرستان صومعه سرا و شناسایی اقدامات صورتگرفته توسط مدیریت محلی برای توسعه گردشگری و ارائه راهکار برای ارتقاء نقش مدیریت محلی در فالیت های گردشگری پرداخته شده.وهمچنین نتایج تحقیق به این ترتیب می باشد.
طبق آمار بدست آمده از کل یافته های تحقیق به این نتیجه رسیده ایم که مدیریت محلی در روستاهای مورد مطالعه اقداماتی نظیر نصب تابلوهای راهنمای گردشگری ، تجهیز مدارس ومساجد روستا در ایام تعطیل مانند عیدنوروز برای گردشگران مرتبط است، آسفالت کردن بیشتر مسیرهای روستایی به منظور دسترسی راحت گردشگران به نقاط بکر و طبیعی روستا و احداث تاسیسات اقامتی – پذیرایی مانند خانه های ویلایی استیجاری برای راحتی گردشگرانی که به این روستا می آیند انجام داده اند.
طبق موارد فوق می توان نتیجه گرفت که مدیریت محلی در روستاهای ازگم وچمثقال در زمینه ی توسعه گردشگری ضعیف عمل کرده است و در مقابل مدیریت محلی در روستاهای تنیان ، سیاه درویشان و صوفیانده، اقدامات قابل توجهی انجا مداده اند که سرانجام به توسعه گردشگری در این روستا ها انجامیده است

مقدمه
با گسترش روز افزون مهاجرت های روستایی، کاهش درآمد خانوارهای روستایی و کاهش فعالیت‌ها در بخش کشاورزی،نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی، در نواحی روستایی احساس می‏شود تا در راستای توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان از معیشت پایدار که بهبود زندگی و رضایت مندی روستاییان را به همراه دارد، فراهم شود.
توریسم روستایی می تواند موجبات بهبود فرایند توسعه روستایی را با ایجاد فعالیت مکمل بخش کشاورزی، اشتغال زایی وافزایش درامد خانوارهای روستایی در بستر مشارکت سازی روستایی در فرایند توریسم پذیری ممکن کند.
امروزه گردشگری روستایی در جهان به عنوان یکی از منابع درامد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها و مناطق است از این رو مورد توجه برنامه ریزان وسیاست گذاران قرار گرفته است. کشورها در مقیاس بزرگ و نواحی جغرافیایی در مقیاس کوچکتر در رقابتی سخت و فشرده سعی در افزایش بیش از پیش منافع خود از این فعالیت هستند (کریمی و اقایی :1384،ص 424)
گردشگری روستایی در بر گیرنده ی زمینه های مختلف فعالیت های گردشگری همچون سکونتگا هها، رویدادها، جشنواره ها و ورزشها و تفریحات گوناگون دانست که در محیط روستا شکل میگیرند. با توجه به جاذبه های طبیعی و تاریخی در مناطق روستایی و نیز افزایش تمایل شهر نشینان به گریز از زندگی ماشینی از یک سو و کسب جاذبه های ناشناخته از سوی دیگر گردیده است. دهیار جدیدترین شخصیتی است که در سالهای اخیر پس از تصویب قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور برای اولین بار در سال 1375 پای به عرصه مدیریتی روستایی کشور نهاد. به این ترتیب دهیاری به عنوان اخرین حلقه در نهاد اجرایی کشور است و به عنوان یک نهاد محلی رابط میان نهادهای مردمی و دولتی قلمداد میشود که وظایف مختلفی از جمله صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری را بر عهده دارد (بدری و موسوی :1388، ص 91)
سیر و سیاحت در سرزمین هاي مختلف همواره جزیي از نیازهاي زندگي انسان و یکي از روش هاي پر رونق گذران اوقات فراغت است.(مومني،1387،ص15)
در عصر سنت، جهانگردي به هدف کشف جهان و زیارت مکانهاي مقدس ویا تجارت و غیره انجام مي شده است. معمولآ در سراسر جهان، جهان گردان به هر هدفي که اقدام به جهانگردي مي کردند سختي و مشقات راه و مقصد را تحمل مي کردند. با شرئع عصر مدرن جهانگردان شناخت جهان را با اهداف استعمار و اقتصادي و علمي و حتي بشر دوستانه آغاز کردند. آنها نیز در این راه آماده تحمل هر گونه مشقتي بودند، اما عملآ از اواسط قرن نوزدهم میلادي و با گسترش خطوط راه آهن گردشگري به هدف استراحت، آسایش، تمدد اعصاب، و لذت بردن از طبیعت و مکانهاي بکر گسترش یافت. بنابراین هدف گردشگر از گردشگري کاملآ متفاوت از هدف جهانگرد از جهانگردي است.(پاپلي یزدي و سقایي،1385،ص1)
فضاهاي طبیعي بکر شهرستان صومعه سرا به سبب پتانسیلهاي بسیار خوب و موقعیت جغرافیایي، از جاذبه هاي بالقوه طبیعي برخوردار است، که در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال سالم حائز اهمیت است.
نتیجه گیري در ایران مسآله توریسم تاکنون جایگاه واقعه ای خود را نیافته است وعلیرغم موقعیت مناسب ومساعد جغرافیایی بین دنیای شرق وغربو وجود بسیاری از مواهب طبیعی، فرهنگی و اسلامی وانواع جاذبه های قابل عرضه به بازارهای توریستی بین المللی ودرآمد ارزی ایران از این بابت بسیار ناچیز بوده وقابل توجه نمی باشد .

1-1- بیان مسئله وضرورت تحقیق
امروزه گردشگري بخش بزرگي از اقتصاد جهاني را شکیل مي دهد و در حال تبدیل شدن به بزرگترین و سودآورترین صنعت جهان است.
آب و هوا تأثیر بسیار قوي بر بخش توریسم و گذران اوقات فراغت اعمال مي کند بطوري که در برخي از مناطق جهان، پیش بیني وضعیت گردشگري براساس آب و هوا صورت مي گیرد. بنابرین مي توان گفت که گردشگري فعالیتي علمي است که تحت تأثیر عوامل گوناگوني است که آب و هوا یکي از آنها محسوب مي شود بنابراین آب و هوا و اقلیم شناسي نیز دانشي خواهد بود که در توسعه صنعت توریسم و گردشگري نقش علمي را ایفا مي کند.
امروزه با گستردگي وسایل ارتباطي، جابجایي وسیع تر و سهل تر شده است. گذران اوقات فراغت به جهت تجدید قوا و برطرف کردن نیاز فطري به دلایل متفاوت صورت مي گیرد ازجمله جهت شناخت هرچه بیشتر طبیعت آثار به جا مانده از گذشتگان و فرهنگ و ملل دیگران و امثال آن اشکال گردشگري در طول تاریخ با تکامل انسان در دوره هاي مختلف دچار تغییر وتحول گردیده است اخیرآ کشورهاي جهان برنامه هاي اساسي براي توسعه این فعالیت تدارک دیده اند. بنحوي که گردشگري را یک صنعت مهم و درآمدزا به حساب مي آورند.درآمد حاصل از گردشگري اخیر از اهمیت بالایي برخوردار بوده است و توجه همگان را به خود جلب کرده است. در برخي نقاط دنیا بیشترین سهم از رشد توریسم مربوط به اکوتوریسم و گردشگري در طبیعت بوده است.
استان گیلان نیز با داشتن آب و هواي معتدل، سواحل زیبا و مناطق کوهستاني وجنگلي و جلگه اي همچنین با وجود امام زاده هاي زیادي و همچنین دژها و قلعه هاي تاریخي داراي نقاط مستعد و جاذب براي امر گردشگري مي باشد از چند دهه قبل در زمینه جذب توریست در این استان برنامه ریزي انجام گرفته است. اما این برنامه ها و سرمایه گذاريها منحصر به سواحل و کناره هاي دریا بوده است و به مناطق کوهستاني و جنگلي و جلگه اي توجه چنداني نشده است.
شهرستان صومعه سرا داراي جاذبه هاي یادماني و تاریخي مانند: مناره بازار، حمام کسماء، جنگل هفت دغنان، استخرقدیمي، پل گازروبار، پل خشتي، تالاب ها، پناهگاها، حیات وحش، رودخانه هاي شهرستان و جاذبه هاي فرهنگي مانند: کشتي گیله مردي، لافند بازي، و جاذبه هاي اقتصادي مانند: بازارهاي هفتگي، صنایع دستي محصولات کشاورزي در فصول مختلف مي باشد که مي تواند هربیننده اي را به سمت خود جلب نماید.
منطقه طبیعي تنیان که در تابستان داراي طبیعت زیبا و در زمستان داراي برف مي باشد زیبایي خاصي دارد که در تمامي فصول سال با توجه به تغییر اقلیم قابل استفاده است اما از نظر اقلیمي داراي محدودیت بوده و فقط 3الي 4 ماه از سال قابلیت لازم براي جذب گردشگر را دارد بنابراین شهرستان صومعه سرا جاذبه هاي لازم براي جذب گردشگر را دارد ولي از نظر اقلیمي در برهي ماهها با محدودیت همراه است.
روستاهایی مانند ازگم، تنیان، چمثقال، سیاه درویشان و صوفیانده در شهرستان صومعه سرا از توان‌ها و جاذبه هاي بالقوه اي برخوردارند ولی هنوز جایگاه واقعه ای خود را در گردشگری و بحث جذب گردشگر نیافته اند. لذا در این پایان نامه تلاش می شود ضمن توصیف وضعیت فعلی گردشگری روستایی وشناسایی نقش مدیریت روستایی در گردشگری شهرستان پیشنهادهایی برای توسعه گردشگری در روستاهای شهرستان و هم چنین تقویت نقش مدیران محلی ارائه نماید بنا به اهمیت موضوع این تحقیق ضرورت دارد به این مسئله بپردازد که مدیریت محلی به خصوص دهیاریها به عنوان نهاد عمومی خود کفا تا میزان می توانند در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا نقش داشته باشند ؟

1-2- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن نقش مدیریت محلی در توسعه‌ی گردشگری در روستاهای شهرستان صومعه‌سرا است دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:
– شناسایی گردشگری روستایی در شهرستان صومعه سرا
– شناسایی اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت محلی برای توسعه گردشگری

پایان نامه
Previous Entries شهرستان رشت، دریای خزر، رطوبت نسبی Next Entries توسعه روستا، مدیریت روستایی، گردشگری روستایی