پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، وسیله ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایران
* تغییر نگرش افراد نسبت به کارایی این وسیله ارتباطی
* مهندسی فرهنگی به منظور استفاده بهینه از این وسیله ارتباطی

1-5 سئوالات تحقیق

1-آیا بین استفاده از تلفن همراه وچالش های فرهنگی رابطه معنا دار وجود دارد؟
2-آیا بین استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی افراد جامعه رابطه معنا داری وجوددارد؟
3-آیا بین استفاده از تلفن همراه وافزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی رابطه معنا داری وجوددارد؟
4-آیا بین استفاده از تلفن همراه و روش های جدید برقراری ارتباط رابطه مستقیمی وجود دارد؟
5-آیا بین استفاده از تلفن همراه و شکل گیری شبکه های مجازی رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-6 فرضیه های تحقیق

1-بین میزان استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی افراد رابطه معنی داري وجود دارد
2-بین استفاده از تلفن همراه و افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد
3- بین نحوه استفاده از تلفن همراه و شکل گیری جامعه مجازی ارتباط مستقیم وجود دارد
4- بین استفاده از تلفن همراه وروش های جدید برقراری ارتباط رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین استفاده از تلفن همراه و چالش های فرهنگی رابطه مستقیمی وجود دارد

1-7 تعاریف عملیاتی مقوله ها

فرهنگ :
فرهنگ سری پیچیده ای از الگوهای مشترک رفتار و باور است. اجزای فرهنگ عبارتند از: زبان، رفتار، سمبل ها، هنجارها، رسوم، باورها، دانش، نگرش، درک، هنر ،تاریخ، اشیاء، ساختمان ها، غذا، لباس، سلایق و هر چیز دیگری که مردم یک جامعه با آن زندگی می کنند، به آن اعتقاد دارند و به آن وفادارند. مانند فرهنگ ایرانی.
ارتباطات :
ارتباطات به فرایند تبادل افکار، پیام ها، یا اطلاعات با یک فرد، گروه یا جمعیت از طریق گفتار، اشاره، نوشتار، یا رفتار اطلاق می گردد. اجزاء این فرایند شامل: فرستنده، پیام، انتقال، مجرا، گیرنده و بازخورد می باشد. اولین و ساده ترین مدل ارتباطات را هارولد لاسول ارائه داد که این سوالات را مطرح می کند: چه کسی می گوید؟ چه می گوید؟ از طریق چه کانالی؟ به چه کسی؟ با چه تأثیری؟
ارتباط :
ارتباط عبارتست از عملي كه طي آن يك يا چند نفر به تبادل خبر ، اطلاع ، نقطه نظرها ، گرايشها و تجربه خود مي پردازند .
تلفن همراه :
تلفن همراه یک وسیله ارتباطی است که پیشرفت تراز تلفن ثابت طراحی شده و به دلیل تکنولوژی بدون سیم آن در هر مکان و زمان قابل حمل و استفاده خواهد بود.
کاربر:
به فردی که از خدمات یا سرویس های موجود در جامعه استفاده می کند، کاربر گفته می شود . همانند کابر تلفن همراه ، کاربر اینترنت ، کاربر بانکداری الکترونیکی و غیره

جامعه مجازی:
جامعه اي مجازی به جامعه ای دلالت دارد كه ارتباطات در آن چهره به چهره نيست و نوع ارتباطات داخل آن با نوع ارتباطات داخل در يك جامعه جغرافيايي تفاوت دارد وابزار و تكنولوژيهاي ارتباطي ابعاد جديدي را به این جامعه داده و آن را گستردهتر کرده است. در مجموع جوامع مجازي، جوامعي هستند بدون مرز و در حال رشد و گسترش كه اصولاً جوامع فعلي ما به آن وابسته هستند. همانند جوامع اینترنتی
نو آوری فرهنگی :
نوآوری فرهنگي رواج ايده‌ها،ارزشها،مصنوعات وسبكهاي زندگي جديد در جامعه و دنياي كاري است و استعدادها و توانايي هاي افراد را براي ايجاد تغييرات كشف ، شناسايي و پرورش مي دهد.
امنیت :
امنيت يك مفهوم احساسی است از اینکه افراد جامعه انساني بايد به اين اطمينان خاطر برسند كه مي‌توانند بدون داشتن دغدغه فكري، يك زندگي توام با آرامش و آسودگي داشته باشند. امنیت به هر عاملی که آرامش انسان را در پی داشته باشد اطلاق می شود. همچون امنیت اجتماعی
شبکه های دوست یابی:
شبکه های دوست یابی نوعی شبکه اجتماعی غیرحضوری برای ارتباطات زنده است که با عضویت در آن ابزارهای متنوعی برای دوست یابی از کل جهان در دسترس است. در این شبکه ها نحوه و چگونگی برقراری ارتباط با دوستان بدون حضور فیزیکی ارائه می شود. نظیر شبکه فیس بوک و توتیر

فرهنگ بیگانه:
مجموعه ای از آداب و رسوم و قواعد و مقرراتی است که از کشورهای دیگر به طور خواسته یا ناخواسته وارد کشور شده و در برقراری ارتباطات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و تا حدی به عادت تبدیل می شود.همچون فرهنگ غرب زدگی

محیط های اجتماعی :
به مفهومی از جامعه اطلاق می شود که در آن افراد با هم ارتباط دارد. به نوعی هر محیطی که در آن افراد مختلف با فرهنگ های متفاوت با هم جمع شوند. نظیر محیط های علمی ،پژوهشی

بزه اجتماعی:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف آن درهر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است. همچون مزاحمت هایی که از طریق تلفن همراه صورت می گیرد.
مهندسی فرهنگی:
طراحى، نوسازى و بازسازى سيستم فرهنگی ویافتن راه کارهای علمی برای جهت دهي و سامان دهي مقوله مشخصی از فرهنگ را مهندسی فرهنگی می گویند. همانند افزایش کارایی تلفن همراه دربین مردم جامعه
چالش های فرهنگی :
دغدغه های فرهنگی به نوعی برگرفته از تهدید ها و تنگناهایی است که ازورود سایر فرهنگ ها به کشور نشات می گیرد. استفاده بی هنگام از تلفن همراه در امکانی نظیر مسجد، بیمارستان غیره…

1-8 چارچوب نظری تحقیق:

درن تحقیق، با توجه به موضوع مورد پژوهش، از نظریه هایی چند از دانشمندان و نظریه پردازان علوم ارتباطات اجتماعی جهت استفاده از دیدگاه های آنان، برای رسیدن به هدف پژوهش کمک گرفته شده است . در ذیل کاربرد این نظریه ها را در این تحقیق به عنوان چارچوب نظری محقق بیان می داریم:
نظریه شکاف آگاهی به فاصلة اطلاعات درمیان اقشار و طبقات مختلف جامعه و دریافت و دسترسی آنان به اطلاعات می پردازد.این نظریه اعتقاد دارد افرادی که از فقر مالی برخوردارند، از نظر اطلاعاتی نیز فقیرند. این تحقیق اینطور اذعان دارد که در 15 سال پیش وقتی که تلفن همراه وارد کشور ما شد ، این ابزار به یکی از فناوری های لوکس روز تبدیل شده بود که تنها عده معدودی از افراد جامعه که در بیشتر مواقع افراد متمول را تشکیل می دادند و از آن استفاده می کردند. درنتیجه برخی اطلاعات تنها در بین این افراد مبادله می شد و به شکاف اطلاعات در بین افراد جامعه دامن می زد.
نظریة اشاعة نوآوری که توسط راجرز بیان شد، به تغییری که به واسطة ظهور نوآوری در جوامع اتفاق می افتد اشاره می کند، و آن را فرایندی می داند که از طریق آن به تدریج، نوآوری در یک جامعه مورد پذیرش عموم قرار می گیرد.
مطابق نظر راجرز، رسانه های جمعی در مرحلة اول یعنی مرحله آگاهی و اطلاع رسانی، نقش بسیار تعیین کننده ای دارند و در مراحل بعد نقش ارتباطات میان فردی مؤثرتر است. در فرایند اشاعه نوآوری، رهبران فکری که معمولاً افرادی با تحصیلات و پایگاه اجتماعی بالاتر هستند در پذیرش این نوآوری به کمک گرفته می شوند. فرایند همگانی شدن تلفن همراه در ایران کاملا با نظریه اشاعه و نوآوری منطبق است.به دلیل اینکه تعداد افرادی که دربدو ورود،این و.سیله ارتباطی را خریداری کرده ومورد استفاده قرار دادند بسیار محدود بود. اما به مرور زمان با گسترش موبایل ، این وسیله ارتباطی همگانی شد و امروز در اختیار تمامی افراد قرارگرفته است.
همچنین نظریه جامعه اطلاعاتي در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
درجامعه اطلاعاتی ،ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي عملي به اطلاعات بي حد و مرز است . در این جامعه شبكه اطلاعاتي جهاني، جايگزين سرويس ارتباطات سنتی جهاني شده است.
درجامعه اطلاعاتي الگوهاي سطح زندگي، شغلي، اوقات فراغت، نظام آموزشي، و عرصه داد و ستد مشخصاً از پيشرفت اطلاعات و دانش فني متأثر است. به همین جهت می توان گفت که امروزه تلفن همراه تبدیل به ابزاری شده.که با پشتبانی از سرویس های مختلف توانسته با سرعت بالایی نقش گسترده ای در تبادل و انتقال اطلاعات وفرایند داد و ستد در زندگی اجتماعی افراد ایفا کند.

مدل تحقیق1-9

مقدمه
عصر امروز عصر ارتباطات است. به جرات می‌توان گفت که در این دوران کیفیت زندگی هر کس بستگی شدیدی به کیفیت ارتباطات او دارد و در این برهه از زمان دیگر جایی برای گوشه نشین‌ها و انزوا طلب‌ی ها نیست.
‌دوران‌ جديد كه به ‌عصر اطلاعات‌ و دانايي‌ معروف‌ شده‌ ، نويددهنده‌ جهاني‌ نو با شيوه‌هاي‌ نوين‌ به‌كارگيري‌ اطلاعات‌ و دانش‌ است.
‌در دهه‌ اخير فناوري‌ اطلاعات‌ علاوه‌ بر خودكارسازي‌ ادارات‌ و توسعه‌ ادارات‌ بي‌كاغذ، سازمانهاي‌ مجازي، سازمانهاي‌ ديجيتالي، تجارت‌ الكترونيكي، بانكداري‌ الكترونيكي، شهر الكترونيكي‌ و دولت‌ الكترونيكي، مفاهيمي‌ ازقبيل‌ مديريت‌ دانايي‌ و منابع‌ اطلاعاتي‌ و فراتر از همه‌ زندگي‌ الكترونيكي‌ را بيش‌ از پيش‌ مطرح‌ و قابل‌ دستيابي‌ ساخته‌ است.
دلیل نامگذاری این عصر به ” ارتباطات ” نقش صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی افراد در هزاره سوم است. چرا که هم اکنون گذران زندگی و رسیدگی به امور شخصی و کاری بدون دخالت مستقیم و غیر مستقیم ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن نیست.
دراین راستا نباید نقش تلفن همراه را به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای عصر ارتباطات و اطلاعات فراموش کرد.
امروزه نفوذ تلفن همراه در زندگی کاربران اجتماعی تا جایی راه پبدا کرده که تاحد بالایی فرهنگ ارتباطی جامعه را دستخوش تغییرات نموده است. این وسیله ارتباطی با قابلیت ها و امکانات خود به عنوان دروازه ورود دنیای مجازی به کار می رود ، تا جایی که معنای ارتباط و ارتباطات را نسبت به گذشته تغییر داده است. دراین بین توجه به تاثیرات این وسیله ارتباطی درزندگی فردی و اجتماعی افراد و ایجاد بسترهای فرهنگی استفاده از تلفن همراه در این عصر از جمله اقداماتی است که باید پیش از پیش به آن پرداخته شود و مورد توجه قرار گیرد.چرا در آینده نه چندان دور باید درانتظار جایگزینی دولت موبایل به جای دولت الکترونیک باشیم و بدون ایجاد پیوست ها و پیش زمینه های فرهنگی وقوع چالش ها و مشکلات مرتبط با این وسیله ارتباطی در جامعه اتفاقی دور از ذهن نخواهد بود .

2-1 بخش اول: ارتباط و ارتباطات
ويژگي مهم قرن بيستم سرعت بي سابقه تحولات بود. و آخرين نامي كه به اين قرن داده شده است “عصر ارتباطات” مي باشد و اين نام برگرفته از امكانات عظيم وسايل ارتباط جمعي ، رايانه هاي متنوع ، شبكه هاي انفورماتيك و بزرگراه هاي اطلاعاتي بود. عصر ما “عصر ارتباطات” است؛ در اطراف ما انفجاري از امكانات ارتباطي رخ ميدهد كه ما نسبت به آن اغلب نقش نظاره گر داريم . تحولات و انقلابات اين عصر به سادگي تحولات قرون گذشته نيست چرا كه دراين عصر تحولات در گستره هاي متنوع فضا و زمان رخ مي دهد انقلاب ارتباطات فراگير شده و از انديشه بشر نيز فراتر رفته است ؛ در سايه چنين تحولاتي ابعاد زمان و فضا ارزش هاي كهن خود را از دست مي دهند. انقلاب ارتباطات كه با كشف تلگراف آغاز شد در ابتدا شتاب اندكي داشت ولي با ورود راديو و سپس تلويزيون به عرصۀ زندگي بشر، آهنگ اين انقلاب شتاب تندتري به خود مي گيرد و با شبكه هاي بزرگ اطلاع رساني رايانه اي مانند اينترنت تقريباٌ دسترسي به هر گونه اطلاعاتي امكان پذير شده است. (صبري، 1384،91)
واژة ارتباط1 از ریشة لاتین “communis” به معنای اشتراک گرفته شده است این کلمه در زبان فارسی به صورت مصدر عربی باب افتعال به کارمی رود که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد. (فرهنگ معین، 1342).
. پژوهشگران ارتباطات، میان واژه ارتباطات به معنای مفرد1 و واژه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، فرهنگ سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، عصر اطلاعات، پردازش اطلاعات