پایان نامه با کلید واژگان سبک زندگی، مؤلفه های اخلاق، سبک زندگی دینی

دانلود پایان نامه ارشد

بلکه در اثر واپس زدگی در مقابل مظاهر زندگی غربی حاصل شده است.
تغییر در نوع پوشش، میزان و شکل مصرف، موسیقی مورد علاقه مردم، تفریحات و سرگرمی های جذاب ، نوع تغذیه و بسیاری از دگرگونی های موجود – که دیگر نه پنهان و آهسته که از آن به شبیه خون تعبیر شود- عرصه حیات اجتماعی جامعه ما را تبدیل به جنگ تمام عیار فرهنگی نمود. جنگی که کشته های آن نه تنها ممدوح نیستند بلکه هلاک شدگانی مرگ آفرین هستند که جامعه را از حیات طیبه مورد نظر دین خالی و تهی می گردانند.
امروزه تلاش صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تولید سریال های مناسبتی را از آن رو باید ارزیابی نمود که فیلم و سریال قدرت بی بدیلی در ارائه سبک های زندگی دارند. سریال های مناسبتی سریال هایی هستند که هر ساله به مناسبت ایام مذهبی سال مانند رمضان و محرم از تلوزیون ایران برای سرگرمی و انتقال مفاهیم دینی پخش می شوند و بسیاری از آنان با استقبال خوب مردم نیز مواجه شدند. این امر مؤید آن است که مفاهیم دینی ظرفیت آن را دارند که در قالب هنرهای جدید جای خود را در زندگی مردم باز نمایند. در این سریال ها اگر مؤلفه های سبک زندگی به خوبی نشان داده شوند می توانند بهترین عملکرد برای تبلیغ ارزش های دینی را فراهم آورند. سریال مادرانه را نیز می توان از آن دست سریال های مناسبتی دانست که با بازی خوب بازیگرانش توانسته بود بخشی از مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی دینی مانند احترام به والدین را به نمایش در آورد. بنابراین سزاوار است تا هنرمندان عرصه هنر های تصویری مخصوصا تلوزیون و سازندگان سریال های مناسبتی با توجه بیشتر به فقه الاوسط در دین _که همان اخلاق است_ که در زندگی دینی به گونه ای خاص سبک آفرینی می کند و بازشناسی آن به معیار مناسب شناخت جایگاه اخلاقی جامعه در دین دست یابند.

1-1. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:
1-1-1. ترویج شکل و سبک زندگی غربی راه مطمئن و کم هزینه غرب برای تسخیر کشورهای مستعمره است.در این بین از بین بردن پایه های اخلاقی جامعه همچون غیرت دینی و تعصب ملی مرز اطمینانی است که کشورهای غربی برای در امان ماندن از انقلاب های مردمی برگزیدند. به یقین شناختن مؤلفه های اخلاقی مورد پسند غرب بنیان اساسی مبارزه با ورود خلقیات ناپسند غربی و حفظ جامعه در برابر آن است.
1-1-2. دین که دارای نظام ارزشی خاص خود می باشد،ایمانِ تنها را مایه نجات نمی داند و رهایی از آتش عقبی و رسیدن به سعادت دنیی را در عمل نمودن به احکام دین می داند. این احکام راه و سبک زندگی نوینی را به انسان می آموزاند که قرآن از آن به حیات طیبه یاد می کند و خروج از این سبک زندگی را حیات ناپاک یا همان مرگ واقعی می نامد.
بازشناسی مؤلفه های سبک زندگی دینی و شناختن محاسن و تبلیغ خوبی های آن راه برون رفت از بن بست تعلقات دنیایی است که سبک زندگی غربی آن را تبلیغ می نمایدو مایه سعادت و نجات ملت ها در دنیا از شر استعمار گران و مایه آبادی سرزمین ها و در عقبی مایه وصول به سرمایه های بهشت و رضای حق خواهد بود و نجات آدمی را از آتش جهنم به همراه خواهد داشت.
1-1-3. قرآن که منبع بزرگ در برداشت های دینی به شمار می رود ما را به قیام در راه خدا آن هم مثنی و فرادا نموده یعنی به صورت جمعی باید درراه خدا قیام نمود و جامعه را به تعاونوا علی البر خوانده تا احکام آسمانی که منشأ نیکی هاست در اجتماع مسلمین ظهور و بروز داشته باشد. به یقین اگر این آموزه ها به صورت سبک در زندگی پدیدار گردند بهترین یاری دهنده انسان ها در انتخاب نیکی ها خواهند بود که انتخاب ما در زندگی دنیا بر اساس الگوی نانوشته سبک زندگی خواهد بود.
1-1-4. رهبر معظم انقلاب ساخت تمدن جدید اسلامی را وظیفه امروز حکومت و جامعه دینی می داند و راه رسیدن به این تمدن را توجه جامعه به سبک و سلوک زندگی فردی و جمعی بر اساس آموزه های دین می داند.ایشان در جمع جوانان استان خراسان شمالی در سفر سال 1391 خود به این استان با اشاره به کاستی های موجود در سبک زندگی مردم در داخل کشور آن را یک مشکل وارداتی از غرب دانسته فرمودند:
«…. نمیشود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد؛ در حالی که در داخل آن، این مشکلات فراوان، سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. اصل اینهاست؛ آنها ابزاری است برای اینکه این بخش تأمین شود، تا مردم احساس آسایش کنند، با امید زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند، پیش بروند، حرکت کنند، تعالی انسانیِ مطلوب پیدا کنند.»(23/07/1391)
به یقین شرط پیمودن سلوک دینی و خروج از بن بست فرهنگ غربی در دانستن و شناختن این سلوک آسمانی است که لازم می دارد تا گروه های علمی حوزه و دانشگاه بخش بزرگی از تحقیقات خود را به این امر مهم اختصاص دهند و این تحقیق نیز طبق منویات رهبری عزیز انقلاب و در راستای پرداختن به تمدن بزرگ اسلامی موضوع خود را به سبک زندگی دینی می پردازد.
1-1-5. امروزه قدرت رسانه به طور عام و فیلم و سریال به طور خاص در سبک سازی دیگر بر کسی پوشیده نیست.
وجود بنگاه های رسانه ای و استودیوی های فیلم سازی بزرگ در دنیا و ورود آنها به عرصه تهاجم صریح فرهنگی و ساختار شکنی های پی در پی آنها وظیفه ای سنگین بر رسانه ملی نهاده است تا با ساخت سریال هایی با مضامین دینی و توجه به سبک زندگی بومی، عرصه را برای ورود سبک زندگی غربی تنگ نموده و سبک زندگی درست را به مردم نشان دهد. این تحقیق در ضمن به بررسی مؤلفه های اخلاق دینی در سریال مادرانه پرداخته تا بدین شکل کمک کوچکی به نقد سالم و درست از سریال های مخصوصا با مضامین دینی بنماید.

1-2. سؤالات تحقیق (اصلی و فرعی )

1-2-1. سؤال اصلی:
مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی دینی در سریال های مناسبتی کدامند؟

1-2-2. سؤالات فرعی:
1. مؤلفه های اخلاقی سریال مادرانه کدام است ؟
2. آیا مؤلفه های اخلاقی مثبت در سریال مادرانه تأثیر روشنی در نتیجه داستان مادرانه داشته است؟
3. مؤلفه های ضد اخلاقی در سریال مادرانه کدام است؟

1-3. كاربردهاي انجام تحقيق و نام بهره‌وران از آن:
این تحقیق می تواند در این موارد مورد استفاده قرار گیرد:
1. سیاست گذاران کلان عرصه فرهنگ.
2. سیاست گذاران کلان عرصه رسانه ملی.
3. تهیه کنندگان، کارگردانان و برنامه سازان صدا و سیما.
4. محققان و پژوهشگران صدا و سیما.
5. ناظران و ارزیابان حوزه های تولید و پخش به منظور ارزیابی بهتر و دقیق تر.

1-4. اهداف تحقيق (شامل اهداف نظري: هدف اصلی و اهداف فرعی)

1-4-1. هدف اصلی :
بازشناسی جایگاه مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی در سریال های مناسبتی

1-4-2. اهداف فرعی:
شناسایی مؤلفه های اخلاقی در سبک زندگی دینی ارائه شده در سریال مادرانه
شناسایی مؤلفه های ضد اخلاقی در سبک زندگی غیر دینی ارائه شده در سریال مادرانه

1-5. فرضيه تحقیق
با توجه به تعاریفی که از سبک زندگی ارائه می دهند و با توجه به اینکه سبک زندگی، رفتار انسان در مواجهه روزمره با زندگی را نیز شامل می شود به نظر می رسد دین و اخلاق که قسمت عمده ای از آن در مدیریت رفتار فردی و جمعی است نقش بسیار زیادی در ایجاد سبک زندگی دارند.

1-6. كليد واژه‌ها و تعريف مفاهيم:
سبک زندگی، اخلاق ، دین ،ذائقه (سلیقه)،مؤلفه های سبک زندگی

1-6-1. سبک زندگی:
سبک زندگی، شیوه زندگی است و بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی دلالت دارد که جهان بینی، نگرش ها و ارزش ها، عادت ها، وسایل زندگی و همچنین الگوهای روابط اجتماعی، اوقات فراغت و مصرف را در بر می گیرد. سبک زندگی، بیشتر بیانگرایانه است و شخص، خود را از طریق سبک زندگی به جهان اطرافش معرفی می کند. این بدان معناست که سبک زندگی از طریق چهره ها (انتخاب لباس ها و رفتارها) اعمال و کردارها (انتخاب فعالیت های فراغتی) یا انتخاب وسایل زندگی و حتی گزینش دوستان بیان می شود.(گیبنز و بوریمر،104:1381)

1-6-2. اخلاق:
كلمه «اخلاق» جمع «خُلق» است كه به معناى شكل درونى انسان و سرشت و سجيّه آمده است. به غرايز و ملكات و صفات روحى و باطنى كه در انسان وجود دارد، اخلاق گفته مى شود و به كردارها و رفتارهايى كه از اين خلقيات، ناشى مى شود نيز اخلاق يا رفتار اخلاقى مى گويند.
مرحوم ملا محمد مهدی نراقی در کتاب شریف جامع السعاده اخلاق را این گونه تعریف می کند:
علم اخلاق، علمى است كه صفات نفسانى خوب وبد و اعمال و رفتارهاى اختيارى متناسب با آن ها را معرفى مى كند و شيوه تحصيل صفات نفسانى خوب و انجام اعمال پسنديده و دورى از صفات نفسانى بد و اعمال ناپسند را نشان مى دهد.

1-6-3. سلیقه:
واژه taste در زبان انگلیسی که در اصل به معنای «مزه و طعم» و قوه چشایی بوده،اما بعدها به معنای میل،علاقه،اشتیاق،دست داشتن،لذت بردن و قدرت تشخیص» گسترش یافته است. (لغت نامه های وبستر1973وآمریکن هریتیج،2000) همچنان که در زبان های فارسی و عربی نیز چنین آمده است. Taste یا سلیقه به معنی قدرت تشخیص در زیبایی شناسی (هنر و ادبیات) رواج یافته است: قوه تشخیص آنچع در طریق زیبایی شناسی،خوب یا مناسب است.(امریکن هریتیج2000) و یا سلیقه به « نوعی توانایی فردی برای قضاوت یا درک آنچه خوب یا مناسب است به خصوص در مواردی همچون هنر،سبک،زیبایی و رفتار»(لغت نامه کمبریج،2003)

1-6-4. دین:
« در تعریف دین می توان گفت : دین مجموعه عقاید ، قوانین و مقرراتی است که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرایشی وی سخن می گوید و هم اخلاق و شئون زندگی او را زیر پوشش دارد.»

1-6-5. مؤلفه های سبک زندگی:
منظور از مؤلفه،اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می شوند. بنابراین،اموری که از سوی محققان به عنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهاد شده (مانند میزان درآمد و تحصیلات) مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عناصری که زیمل،وبلن و وبر در آثار خود از آنها یاد کرده اند، عبارت است از: شیوه تغذیه،خودآرایی(نوع پوشاک و پیروی از مد)، نوع مسکن (دکوراسیون،معماری و اثاثیه)، نوع وسیله حمل و نقل، شیوه های گذران اوقات فراغت و تفریح، اطفار(رفتارهای نجیب زادگی یا دست و دل بازی،کشیدن سیگار در محافل عمومی،تعداد مستخدمان و ارایش آنها). یا طبق تعریف آدلر شبک زندگی شامل همه رفتارها و افکار و احساسات فرد و حرکتش به سوی هدف است.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
• پیشینه تحقیق سبک زندگی
• دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی
• سبک زندگی
• ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ
• مولفه های سبک زندگی
• ویژگی های سبک زندگی
• کارکردهای سبک زندگی
• سلیقه
• ادراک
• نگرش
• آداب
• تفاوتهای آداب و اخلاق
• بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه

2-1. پیشینه تحقیق سبک زندگی
معادل واژه «سبک» در زبان عربی تعبیر «اسلوب» و در زبان انگلیسی «style» است. عبارت «سبک زندگی» در شکل نوین آن (life style) اولین بار توسط «آلفرد آدلر» در روانشناسی در سال 1929 میلادی ابداع شد. این عبارت به منظور توصیف ویژگی های زندگی آدمیان مورد بهره برداری قرار گرفت. در کتاب های لغت انگلیسی، این واژه در معانی کم و بیش مشابهی به کار برده شده است: «سبک های زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی ها، همه و همه، تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می کنند.» این واژه پس از يك دوره افول، مجدداً از سال 1961 مورد اقبال انديشمندان به خصوص جامعه شناسان قرار گرفت.امروزه بسیاری از کسانی که در روانشناسی اجتماعی ، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و حتی کسانی که پیرامون دین در غرب تحقیق می کنند پیرامون سبک زندگی مطالعات گسترده ای انجام دادند و هم اکنون نیز سبک زندگی موضوع مورد علاقه بسیاری از رشته های علوم انسانی می باشد به گونه ای که مطالعات سبک زندگی را به مطالعات بین رشته ای بدل نموده است.
در این حوزه کتاب های معدودی در زبان فارسی، وجود دارد. برخی از مآخذ نیز به صورت مقاله

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، توزیع فراوانی، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، دارایی ها