پایان نامه با کلمات کلیدی قرون وسطی، دوران کودکی، واقع گرایی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ا به یک سفر مهیج می برد . رُنه بالدی تمرین های مختلفی را در لابه لای متن مطرح می کند که با گفتن جملۀ ” نقاشی قشنگی برای من بکش ” تجربۀ کودک را زنده کند .
با ارزش گذاشتن بر نقاشی ها ، این اثر یک وسیلۀ ارزشمند کاری برای روان شناسان ، دانشجویان روانشناسی ، آموزگاران و مربیان محسوب می شود و راهنمایی است برای والدینی که دلواپس روند یادگیری کودک خود هستند .

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است
مناسب نيست
تاریخ و امضاء:
فهرست مطالب صفحه

مقدمه012
فصل اول : زمانی که نقاشی کودکانه به بحثی علمی تبدیل می شود 021
فصل دوم : تاریخچۀ مطالعات بر نقاشی کودکان 025
1. پیشگامان : ریچی ، سولی ، روما 026
2. از مطالعات پیشگامان چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ 035
فصل سوم : نظریۀ لوکه 038
1. الگوی درونی 039
2. چهار مرحلۀ واقع گرایی 042
فصل چهارم : در نطفه خفه کردن عقیدۀ کاذب 057
فصل پنجم : غلبه بر فضا 061
1. مفهوم پیاژه از فضا 061
2. مفهوم فضا در تکامل نقاشی 076
3. هم سطح سازی یا شبه هم سطح سازی 083
4. شفاف سازی عمدی است یا خیر 088
فصل ششم : ما نقاش تصویری به دنیا نمی آئیم . چگونه به چنین نقاشی تبدیل می شویم ؟ 097
1. پاسخ لوکه : بر حسب اتفاق 099
2. به مدد طرح ها و مثال ها 0100
3. آیا این تحولات در فرهنگ های دیگر متفاوت است ؟ 0104
4. تضاد بین لوکه محقق و لوکۀ پدر 0106
فصل هفتم : کودک همچون ما یک نقاش واقع گرا نیست 0110
1. واقع گرایی عقلانی و واقع گرایی دیداری یا ذاتی و ظاهری 0112
2. واقع گرایی لوکه و ابهامات آن 0120
3. نقاشی واقع گرایانه و نقاشی نمادگرایانه 0126
4. چگونه شما صفحۀ کامپیوتری که در مقابل تان قرار دارد یا خانه ای که از پنجره اتاق تان می بینید را ترسیم می کنید ؟ 0132
5. نقاشان حرفه ای و کودکانِ ” نقاش خارق العاده ” 0134
فصل هشتم : نقاشي به عنوان زبان تصويري 0141
1. كلماتی براي گفتن و شکل های گرافيكي براي نقاشي کشیدن 0143
2. كودك اشكال گرافيكي كه به وسيله آنها نقاشي مي كشد را از كجا پيدا مي كند؟0146
3. دنياي واقعي و نقاشي :‌ دو دنياي مستقل 0151
4. از كدام شباهت صحبت مي كنيم؟ 0155
5. زبان شفاهي و زبان تصويري 0159
6. تصوير« گويا » و تصوير« نقاشي شده »0162
فصل نهم : جهان ها و متغیرهاي فرهنگي در نقاشي كودك0168
1. دنياي تصويري 0168
2. روزنه اي به سوي فرهنگ تصويري 0180
منابع0183
متن اصلی کتاب 0

فهرست تصاویر
عنوان صفحه

تصویر شمارۀ 1 027
تصویر شمارۀ 2031
تصویر شمارۀ 3050
تصویر شمارۀ 4064
تصویر شمارۀ 5067
تصویر شمارۀ 6068
تصویر شمارۀ 7074
تصویر شمارۀ 8082
تصویر شمارۀ 9083
تصویر شمارۀ 10085
تصویر شمارۀ 11086
تصویر شمارۀ 12091
تصویر شمارۀ 13092
تصویر شمارۀ 140114
تصویر شمارۀ 150117
تصویر شمارۀ 160118
تصویر شمارۀ 170127
تصویر شمارۀ 180136
تصویر شمارۀ 190138
تصویر شمارۀ 200145

تصویر شمارۀ 210147
تصویر شمارۀ 220149
تصویر شمارۀ 230160
تصویر شمارۀ 240164
تصویر شمارۀ 250171
تصویر شمارۀ 260172
تصویر شمارۀ 270173
تصویر شمارۀ 280176

مقدمه
” نقاشی قشنگي برای من بکش ” . کدام پدر يا مادری تاکنون با این پیشنهاد کودکش را تشویق نکرده است ؟ کدام آموزگار مدرسه ای تاکنون به دانش آموزان خود چنین فعالیتی را پیشنهاد نداده است؟ چرا که ما شیفته و یا لااقل علاقه مند به نقاشی های کودکان هستیم . ما ازآن ها انتظار داریم ، امیدمان به آن هاست ، از آن ها درخواست و آن ها را تشویق و همراهی می کنیم . با اظهارنظر دربارۀ نقاشی کودکان و به نمایش در آوردن آن ها ، بهانه اي برای شرايط گفتگو فراهم می سازيم .
کودک نقاشی کشیدن را دوست دارد و چنانچه شرایط لازم برایش فراهم باشد ، هرروز نقاشی می کشد . بدون شک او از زمانی نقاشی می کشد که بزرگترها خودشان این شیوۀ بیان را كشف كرده اند . از نقاشی هایی که در اختیار داریم می توان به حکاکی هایی با قلم بر پوست درخت غان اشاره کرد که متعلق به پسر بچه ای به نام انفیم1 است که در قرون وسطی زندگی می کرد2. همچنین نقاشی های دوران کودکی لویی سیزدهم3 که پزشک یا همان معلم سرخانه اش به نام هِروآرد4 آن ها را گردآوری کرده است5 واکنون درکتاب خانۀ ملی فرانسه نگه داری می شوند . نیز نقاشی های کودکان اروپایی که حدوداً از قرن 19 تا قرن 20 به وسیلۀ افرادی همچون ریچی6 ، سولی7 ، روما8 ، لوکه 9و دیگران گردآوری شده اند . به علاوه نقاشی هایی را دراختیار داریم که متعلق به کودکان سرزمین های دور هستند و به وسیلۀ پياژه 10 گردآوری شده اند و نیز تمامی نقاشی های امروزه که درکلاس های درس ، اتاق های کودکان و حتی برلوح هاي مجازی موزۀ آثار کودکان نشان داده می شوند . ( www.lemuz.org )
کودکی که تلاش می کند تا یک نقاشی زیبا بکشد ، می خواهد والدینش را خوشحال كند و به آن ها نشان دهد که دیگر بزرگ شده است . اما او با این کار به نیازی فرهنگی پاسخ می دهد ، یعنی صحبت کردن ، نقاشی کشیدن سپس خواندن ، نوشتن و شمردن را فرا می گیرد ، همان گونه که غذا خوردن را با قاشقی کوچک یاد می گیرد و در این حالت به خوبی کودک به چهارچوب های کلی ، قوانین ، کدها ، معیارها و عرف های جامعه اش دست می یابد . او به دنیایی پا می گذارد که به وی تحمیل می شود و آن دنیا ، دنیای ماست .
بارب گال11 جملۀ « چگونگی نگاه به یک تابلو » را مطرح کرد . شرح آثاری که او معرفی می کند به خوبی نشان می دهد که نگریستن به فراتر از آنچه را که می بینیم ، ملزم به آموزش نوع نگاه است . این سئوال برای نقاشی های کودکان نیز مطرح می شود .
بنابراین چگونه باید به نقاشی های کودک نگاه کرد ؟
در ابتدا به مطلبی مهم اشاره می کنیم .گاهی اوقات از عبارت عام دوگانۀ ” نقاشی کودک ” استفاده خواهیم کرد تا هدف از تفکرمان را در معنای کلی آن نشان دهیم یعنی معناي عام واژۀ نقاشی که به وسیلۀ کودک خلق می شود . به عنوان مثال ، من به مدت طولانی پیشرفت در” نقاشی کودک ” را آموزش دادم و لوکه12 کتابی تحت عنوان ” نقاشی کودکانه ” را نوشت . ولی ما عباراتی همچون ” نقاشی های کودک ” و یا ” نقاشی های کودکان ” را به كار مي بريم تا بر تفاوت میان نقاشان کوچک و نیز تنوع نقاشی هایی که بررسی می کنیم ، تکیه کرده باشیم .
نقاشی کودک برای ما عبارت آشنایی است ولی با این حال آن را به خوبی نمی شناسیم . دیدی که ما نسبت به آن داریم پیچیده است . در ابتدا تنها احساسی است که با کمی ملاطفت به وسیلۀ شورو شوق ، سادگی ، معصومیت و معنایی که هر نقاشی به ما می دهد ، چه خوب و چه خنده دار ، تحت تأثیر قرار مي گيريم و به هیجان می آییم .گاهی بسیار منطقی است که از روی کنجکاوی و یا نگرانی برای پی بردن به تعادل شخصی کودک ، احساس اولیه خود را نادیده بگیریم . البته این دو جنبه از نگاه یعنی نگاه احساسی و نگاه بسیار منطقی ، نه تنها مغایرتی با هم ندارند بلکه یکدیگر را کامل می کنند . همان طور که یک تاریخ نویس هنر به وسیلۀ زیبایی اثری که آن را استادانه بررسی می کند و به وجد می آید ، ما نیز درحالی که کاملاً دقیق به نقاشی کودک نگاه می کنیم ، سادگی آن ما را تحت تأثیر قرارمی دهد .
زیرا ، به این مسئله اعتقاد داریم که اين نگاه است كه به نقاشی معنا می دهد .
همان گونه که خطوطی بر دیوار می نشانیم تا نشانگر رشد فیزیکی و قامت فرزند باشند ، پیشرفت در نقاشی کودک به رشد روانی او عینیت می بخشد . می دانیم که نقاشی کودک موقتی است . احساس می کنیم که نقاشی گواه بر انسانیتی است که شکل می گیرد و نقطۀ شروعی برای آینده و پیشرفت های او محسوب مي شود . از مشخصه های کودک تغییر است و نقاشی دو زمانة کودک گواهی براین تغییر است . ارزیابی مثبت نقاشی کودک نیازمند به چهارچوبي ادراکی است که به رشد روانی دقت دارد . اولین خط خطی هایی که به صورت سه بعدی و گاهی اوقات فراتر از آن هستند ، ازجمله تغییراتی هستند که باید به آن ها پی برد . موضوع های برتر ، روابط فضایی در نظر گرفته شده ، زبان ترسیمی، رنگ های استفاده شده و تمامی مشخصه های دیگر نقاشی ، در مدت فرآیند پیشرفت تکامل می يابند. چگونه ؟ آیا این تکامل در همه جا یکسان است ؟ در اصل دیدگاه ما به مفاهیم روانشناسی در امر پیشرفت اشاره دارد .
کودکی که نقاشی می کشد ما هستیم !
دیدی که ما نسبت به نقاشی کودک داریم ، نگاه یک بزرگسال است . می توان گفت که مقابل نقاشی کودک قرار گرفتن ، همانند ايستادن مقابل تابلویی از قرون وسطی است . مالرو13 به ما این جملۀ ساده را خاطرنشان می کند که : « برای انسانی متعلق به قرن 13 ، سبک گوتیک مدرن بود و دنیای گوتیک وجود داشت » . آثاری که الهام گرفته ازاعتقاد وایمان به دین مسیحیت بود ، در کلیساها نگهداری می شدند . امروزه در موقعیت کنونی خود ، با دیدی آموزش يافته و امروزي به آن ها می نگریم . البته آگاه هستیم که آن ها آثار معاصر نیستند ولی ، بسیار سخت و حتی غیر ممکن است که از دید یک مسیحی دوران قرون وسطی به آن ها نگاه کنیم . وانگهي به استثنای چند متخصص ، از طرفي نمی دانیم هنگام خلق این آثار از چه دیدی به آن ها نگاه می شده است و از طرف دیگر، حتی اگر ما این مطلب را می دانستیم ، نادیده گرفتن آنچه که امروز هستیم بسیار سخت و حتی غیر ممکن می شد . حالت روحي راهبي در دوران قرون وسطی هنگام کشیدن مریم مقدس برای کودک چگونه بوده است ؟ گرچه هیچگاه یک مسیحی در دوران قرون وسطی نبوده ایم و این زمان جزئی از گذشتۀ کاملاً دست نیافتنی است ، باز هم به یاد می آوریم که زمانی کودک بوده ایم . هنوز به طورکامل زبان کودکی را فراموش نکرده ایم و اين جزئی از میراث ما است . حافظۀ بالغ ما مملو از علائم و تصاویر دوران کودکی است . پس می توانیم برای بررسی نقاشی کودک با ملاحظۀ سن او ، نگاه بالغ خود را كنار بگذاريم . از درون به خوبی احساس می کنیم که حالت ذهنی یک کودک 5 ساله به هنگام کشیدن یک آدمک و یا یک خانه چگونه است ؟ نقاشی کودک از دوران کودکی صحبت می کند و قدرتی است که دوران کودکی خود ما را تداعی می کند . بازتاب برخی از نقاشی هايي است که برلوح حافظۀ ما نقش بسته است . اگر چه تنوع در نقاشی های کودکان گاهی اوقات به دليل اصلیت خود را به حيرت می اندازند ، اما همیشه گویای تصوراتي هرچند مبهم هستندکه خود در دوران کودکی داشته ایم .
به خوبی روشن است که قرار گرفتن در جایگاه کودکي 5 ساله راحت تر از قرار گرفتن در جاي یک راهب قرون وسطی است . مي توانيم كمي در زمان جا به جا شويم تا نگرشي منطقي در دسترس داشته باشيم . اما باز هم بايد خود را از پيش داوري ها رهايي دهيم تا بتوانيم نقاشي كودك را از ديدگاه كودك بنگريم .
اغلب بسنده می کنیم که در نقاشی های کودک مواردی از جمله ناشیگری هايي هرچند جذاب ، عیب ، فراموش کاری ، ناموزوني ، عدم تناسب يا نقطه ضعفي بیابیم . هر نقاشی ای که از ” نقاشی خوب ” فاصله بگیرد ( منظور ، نقاشی فرد بالغ یا حتی نقاش متخصص است ) ، ما آن را شناسایی و به طور منفی تفسیرش می کنیم . نقاشی بزرگترها هنری انتزاعی است که مطابق با هنجارهای فرهنگی هستند . به طورکلی اين نقاشي ها بر دورِکشی و طرح اولیه تأکید دارند ، شكل ظاهري را در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره امیرالمومنین، احکام شرعی، علوم دینی، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دوران کودکی، قرون وسطی، جنگ جهانی اول، تعبیر و تفسیر