دانلود پایان نامه با موضوع شرکت های تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

کلیـه حقـوق مـادی مترتـب بر نتایـج مطالعـات، ابتکـارات و نوآوری‌های ناشـی از تحقیق موضـوع این پایان نامه(رسـاله) متعلـق به دانشـگاه صـنعتی اصفهان است.

دروغ می گویند ، دروغ نمی فهمند یا می فهمند و نمی خواهند ، نمیتوانند بخواهند ،
اگر عشق نباشد چه آتشی زندگی را گرم کند ؟
اگر نیایش و پرستش نباشد زندگی را به چه کار شایسته ای صرف توان کرد؟
اگر انتظار مسیحی ، امام قائمی ، موعودی در دلها نباشد ماندن برای چیست؟
و اگر میعادی نباشد ماندن برای چیست؟
اگر دیداری نباشد دیدن را چه سود؟

دیده را فایده آن است که دلبر بیند
گر نبیند چه بود فایده بینایی را

اگر بهشت نباشد صبر بر رنج و تحمل زندگی دوزخ چرا؟
اگر ساحل آن رود مقدس نباشدبردباری در عطش از بهر چه؟

و من در شگفتم که آنها می خواهند معبود را از هستی بر گیرند
چگونه
انتظار دارند انسان در خلاء دم زند؟

علی شریعتی

به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از اساتیدفرهیخته و فرزانه
جناب آقای دکتر سعیدی و سرکار خانم دکتر مویدیان
که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم ودانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.
مطالعه پایان نامه ‌های فارسی موجود باعث ایجاد نگرشی شگرف و پیشرفت سریع در حصول نتایج شد .دراین راستا تمامی پایان نامه‌هایی که در این زمینه به تحقیق پرداخته بودند مطالعه شد. بدین وسیله از آقای دکتر صالحی و مهندس الوندی و نویسندگان سایر پایان نامه‌ها ‌ که مطالعه و تحقیق آن‌ها، تاثیر موثر درنوشتن این پایان نامه داشت تشکر می‌کنم. لیست تمامی این پایان نامه‌ها در این پایان نامه آورده شده است.
تمامی تلاش من در این مدت در نوشتن پایان نامه‌ای متناسب با نیاز صنعت بود. در این مدت تلاش داشتم با اپراتورهای مختلف در تماس باشم. در این مدت ارتباطات خوبی با مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ایرانسل، مبین نت، همراه اول و Huawei داشتم. بدین وسیله از تمامی عزیرانی که مرا حمایت کردند تشکر می‌کنم. در این میان نقش آقای عبادی سرپرست تیم Wimax مبین نت از همه بیشتر بود.
ایجاد یک تحقیق پویا مستلزم داشتن محیط شاد و پرنشاط است . به جد نتیجه این کار جز با همکاری دوستان خوبم مسیر نمی شد. سیدعلی سنایی ، علی صادقی، رسول دهقان، صادق بناری، عادل اسلامیه ، علی بیات، امیر وکیل زاده، امیرعباس مدیر، امیر صمدی، درکنار شما بودن برای من افتخار بوده و هست و بدین وسیله از یکایک شما تشکر می‌کنم. درکنار شما بودن باعث می‌شد تمامی سختی هایی که برایم ایجاد می‌شد تبدیل به خاطراتی زیبا و تکرارنشدی باشد.

پیش کش به…
پدرم ، که کوهی بود قرص و استوار در کنارم
مادرم،که سایه ای بود مهربان و و دلنشین در برم
برادران و خواهرم،که همدمی بودند آرام و شکیبا برایم
خدای را فراوان سپاس که از بزرگواری ، این عزیزان را در کنارم نهاد تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاساییم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از برکت وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم.
آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند.

فهرست

عنوان صفحه
فهرست مطالب.. یک
فهرست اشکال پنج
فهرست جداول هفت
چکيده 1
1- فصل اول مقدمه………………………………………………………… 2
1-1مقدمه، چشم انداز شبکه‌های مش بی‌سیم………………………………………………….. 2
1-2ضرورت تضمین کیفیت سرویس، چالش اصلی در شبکه‌های مش بی‌سیم 4
1-3تعريف مسئله……………………………………….…………………… 6
1-4بررسی پیشینه کار…………………………………………………………………………………………. 7
1-5 فصول بعدی این نوشتار…………………………………………………………………………………. 9
1-6جمع‌بندی………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 9
2-فصل دوم شبکه‌های مش بی‌سیم………………………………………………………………………… 11
2-1چشم‌انداز………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 11
2-2توپولوژی شبکه……………………………………………….. ………………………………………………………………………… 14
2-2-1توپولوژی نقطه به نقطه (PTP) …………………………………………….. ……………………………………………. 14
2-2-2توپولوژی نقطه به چند نقطه (PMP) ………………………………………………………………………… 14
2-2-3توپولوژی مش…………………………………………… ………………………………………………………………………… 15
2-3شبکه‌های بی‌سیم چندگامی………………………………………………………………………… 16
2-4معماری شبکه‌های مش بی‌سیم………………………………………………………………………… 17
2-4-1شبکه‌های مش بی‌سیم به عنوان شبکه‌ی زیر ساخت………………………………………………………………….. 17
2-4-2شبکه‌های مش بی‌سیم کاربران………………………… ………………………………………………………………………… 18
2-4-3شبکه‌های مش بی‌سیم ترکیبی……………………….. ………………………………………………………………………… 19
2-5مقایسه شبکه‌های مش بی‌سیم و Ad-hoc …………………………………………………………………………………..19
2-6مسائل مربوط به لایه‌های شبکه و زمینه‌های باز تحقیقاتی………………………………………………………………… 21
2-6-1لایه فیزیکی…………………………………………………… …………………………………………………………………. 21
2-6-2لایه‌ی دسترسی در شبکه‌های مش بی‌سیم………………………………………………………………… 23
2-6-3MAC تک کاناله………………………………………. ………………………………………………………………………… 24
2-6-4MAC چندکاناله………………………………………. ………………………………………………………………………… 25
2-6-5لایه شبکه……………………………………………………. ………………………………………………………………………… 28
2-6-6لایه انتقال………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 30
2-6-7لایه کاربرد…………………………………………… ………………………………………………………………………… 31
2-7مدیریت شبکه………………………………………………. ………………………………………………………………………… 32
2-8طراحی بین لایه ای………………………………………. ………………………………………………………………………… 33
2-9 کاربردهای WMN………………………………………. ………………………………………………………………………… 33
2-9-1شبکه‌ی خانگی باند وسیع………………………………………………………………………… 33
2-9-2شبکه کردن اجتماعات و همسایگی ها………………………………………………………………………… 34
2-9-3شبکه کردن شرکت های تجاری………………………………………………………………………… 35
2-9-4شبکه های شهری…………………………………… ………………………………………………………………………… 36
2-9-5سایر شبکه‌ها………………….. ……………………………………………………………………………………………………. 37
2-9-6 چند مثال موردی از شبکه‌های WMN………………………………………………………………………… 38
2-10جمع‌بندی……………………………………………………… ………………………………………………………………………… 39
3-فصل سوم زمان‌بندی متمرکز در شبکه‌های مش بی‌سیم……………………………………………………………………….. 41
3-1مقدمه…………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 41
3-2لایه فیزیکی استاندارد IEEE 802.16………………………………………………………………………… 42
3-2-1مدولاسیون دیجیتال…………………………………….. ………………………………………………………………………… 46
3-3لايه MAC استاندارد IEEE 802.16………………………………………………………………………… 48
3-3-1 تطبيق لينک…………………………………………….. ………………………………………………………………………… 49
3-4عملکرد مد مش در MAC استاندارد IEEE 802.16…………………………………………………………………….. 50
3-4-1 ساختار فریم در مد مش استاندارد IEEE

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادارتهران Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ....................................................................................، گره‌‌‌های، ارسال-، مدولاسيون