دانلود پایان نامه ارشد درمورد یونان باستان، جنگ جهانی اول، حفاظت و مرمت، آثار تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي سوابق و تجارب ملي و بين المللي در تهيه و تدوين برنامه هاي ارزیابی خطبا اهداف ياد شده آن تقريباً از اواخر قرن 14 ميلادي آغاز گرديده است.
” ايكوم1 ” شوراي جهاني موزه ها(با توجه به اساسنامه ایکوم، مصوب در کنفرانس عمومی در وین اتریش ، در سال 2007)، موزه را موسسه اي دايمي دانسته كه اهداف مادي ندارد و در آن به روي همگان گشوده است و براي خدمت به جامعه و پيشرفت آن فعاليت مي كند. هدف موزه ها، گرد آوري و نگه داري، تحقيق، انتقال و نمايش شواهد بر جاي مانده از انسان و محيط زيست او به منظور بررسي، آموزش و بهره برداري معنوي است. تعريفي ديگر موزه را بنيادي دانسته كه سه وظيفه اصلي جمع آوري، نگهداری و نمايش اشيا را بر عهده دارد. اين اشياء ممكن است نمونههایي از طبيعت و مربوط به زمين شناسي و ستاره شناسي يا زيست شناسي باشد. يا آن كه آفرينش هاي هنري و علمي را در طول تاريخ به نمايش بگذارد.
« موزه در ساده‌ترين شكل تعريف عبارت است از بنايي جهت گردآوري مجموعه‌ اي از اشياء به منظور تحقيق و بررسي و بهره‌گيري2»
 هدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروتهاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد. همه تمدن‌ها از ابتدايي ترين‌ تا پيشرفته‌ترين‌ آنها در تمايل به گردآوري اشتراك داشته‌اند3.
 موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارند و در قبال اين‌گونه اشياء همان نقشي را بر عهده دارند كه كتابخانه‌ها در برابر كتب و بايگاني‌ها در قبال اسناد رسمي ايفا مي‌كنند.
 جوامع اين اشياء را نه به انگيزه احتكار بلكه به منظور بهره‌گيري از آنها محفوظ مي‌دارند. موزه‌ها به وجهي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شود.
 موزه براي آن كه بتواند از عهده ايفاي نقش اجتماعي، آموزشي و فرهنگي خود برآيد نمي‌بايستي صرفاً به گردآوري بپردازد بلكه بايد سلامت ميراثي را كه در اختيارش نهاده شده را تأمين نمايد. از همين روست كه وظيفه نگهداري كه از وظايف ديرينه موزه‌هاست بسيار اهميت مي‌يابد.
 اكنون تمايزي بين حفاظت و مرمت پديد آمده است، 1- حفاظت عبارت است از: توجهي كه صرف مجموعه‌ها (بطوركلي) مي‌شود تا از عوامل تخریب، محيطي (حرارت، رطوبت، آلودگي هوا، نور و…) و عمل بيولوژيكي( فيزيكي، شيميايي يا مكانيكي درون خود شي‌ء) و انساني (تماس با دست، حمل و نقل و غيره) مصون بماند.
 2- مرمت عبارت است از: ترمیم و بازسازي و اين كاري است كه به چيره‌دستي و دانش كافي نيازمند است. از ديگر سو پژوهشگران را بايد گروه مهمي از مراجعين به موزه‌ها برشمرد، چرا كه هر موزه‌اي مي‌بايست فعاليت‌هاي خود را به مطالعه عميق مجموعه‌هايش مبتني سازد. از اين رو پژوهش، خواه بوسيله كاركنان خود موزه انجام شود، خواه بوسيله پژوهشگران غير عضو موزه كه از منابع مستند آن استفاده مي‌كنند فصلي جدا نشدني از زندگي موزه را تشكيل مي‌دهد. از اين رو منابع مي‌بايد به صورتي عرضه شوند كه پاسخگوي نيازها باشند، نخستين ضرورت اين است كه كتابچه‌هاي راهنما و كاتالوگ‌هاي مجموعه‌ها تا حد امكان كامل باشند.
بنابراين موزه‌ها علاوه بر مستند ساختن مجموعه‌هاي خويش مي‌بايد براي پژوهشگران تسهيلات مكملي فراهم نمايند، از قبيل: تالار مطالعه، دسترسي به مخازن كتابخانه، آرشيو و احياناً همانطور كه در كشورهای در حال توسعه متداول است پيشبيني‌هايي در جهت اسكان بازدیدكنندگان خارجی.
امروزه گسترش روزافزون رسالت‌هاي اجتماعي و علمي موزه دربرگيرنده تنش‌هاي دروني در قالب مؤسسه مزبور و كاركنان آن مي‌باشد، در حالي كه در گذشته موزه عبارت از يك پرستشگاه يا يك خزانه آثار و اشيائي به منظور استفاده يك اقليت خاص بود. ليكن اكنون بايد پاسخگوي نيازهاي متضاد باشد، بايد آموزش بدهد، وسائل تفريح و انبساط خاطر را فراهم سازد و در جهت گسترش دانش تلاش نمايد.
 موزه‌هاي پويا كه تعدادشان رو به افزايش است همه امكانات خود را وقف آموزش و فرهنگ كرده و همانند يك دانشگاه در صدد برقرار نمودن آشتي بين خواسته‌هاي دانش كه نمي‌توانند گامي فراتر از پژوهش بردارند و خواسته‌هاي فرهنگ كه بايد متوجه جمعيتي هرچه وسيع تر باشند، برآيند و در اين راستا گامهاي مؤثري بر مي‌دارند.
موزه‌ها از لحاظ كارآئي و ماهيت به سه دسته تقسيم مي‌شوند4:
1) موزة هنر
2) موزة ‌تاريخ
3) موزه علوم كه در بر دارندة ‌سرگذشت زندگي بشريت هستند.
موزه‌ها در مفهوم امروزي خود داراي نقشهای متفاوتی مي‌باشند كه به ترتيب عبارتند از:
1) نقش تفريحي: موزه در ساليان دراز و قبل از هر چيز براي دوستداران غير حرفه‌اي در طبقة برگزيدة جامعه علمي براي لذت و سرگرمي به شمار مي‌رود و بسياري براي گفتگوهاي خاص از محيط آرامش‌بخش موزه استفاده مي‌كنند.
2) نقش آموزشي: مكان و هويت موزه در اصل تأثير گذارنده و آموزش‌بخش است. موزه در واقع كتابي است كه هر غرفه و سالن آن همچون فصلي و هر ويترين آن مانند برگي است كه مطالب جالب و آموزنده‌اي به انسان مي‌آموزد كه به هيچ وجه فراموش شدني نيست.
3) نقش علمي، پژوهشي: يكي از اصلي ترين اهداف موزه‌ها نقش پژوهشي و اطلاع‌رساني آنها است كه بيشترين كمك را به متخصصين جامعه مي‌نمايد. موزه‌ها و اشياء منحصر بفرد آنها بازگو كنندة گفته‌هاي بي شماري هستند كه به هر كس پيامي مي‌دهند.
2-1-2- تاريخچه موزه در جهان
اولين موزه هايي كه در دنيا شكل گرفتند، هدف خاصي نداشتند. و بعدها موزهها اماكن و پرستشگاه هاي مقدس چون كليساي كاتوليك،‌معابد يوناني و پرستشگاه هاي بودايي در ژاپن را در بر مي گرفتند. اولين مجموعه شخصي دنيا در سال 1683 ميلادي در آكسفورد انگلستان با نام موزه آشمولین5 به صورت عمومي درآمد. در دوره رنسانس كه تحول عظيم فرهنگي، هنري در اروپا (قرن پانزدهم به بعد) پديد آمد، موزه ها نيز بيشتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راستين خود را بار يافتند.
 تا قبل از قرن 15 ميلادي دو ايده در گردآوري آثار با ارزش وجود داشت:
1ـ جمع‌آوري اشياء به منظور مذهبي و اعتقادي جهت گنجينه‌هاي صومعه‌ها.
 2- گردآوري آثار بخاطر ارضاء تمايلات نفساني نظير كلكسيونهايي كه شاهزادگان از طريق اقدام به جمع‌آوري كارهاي هنري، جهت قصرهايشان تهيه نمودند.
شرايط لازم براي ايجاد موزه در دوره هلنی6 تا اواخر دوره رنسانس7 در ايتاليا بوجود آمد.
 پاپ سيكتوس چهارم8 اولين شخصي است كه در سال 1471 ميلادي نخستين موزه به نام کاپیتولینه9 با مفهوم امروزي آن را ايجاد كرده است.که در این موزه مجموعهای مهم از مجسمه های برنزی باستان را به مردم رم اهدا کرد10.
موزه چزاريني11 در سال 1500 م و فونر12 در سال 1546 م و افيزی13 در سال 1581 م به ترتيب در اروپا افتتاح شدند. حدود 100 سال بعد موزه آشمولين14 در آكسفورد پا گرفت15. در سال 1759 میلادی موزه بریتانیا16 در انگليس گشايش يافت.
 موزه‌ها و گالريها از اواسط قرن هيجدهم در پايتختهاي اروپايي پديدار شدند. اين امر غالباً با حمايت و جانبداري سلاطين صورت مي‌گرفت و اكثر كشورها با همكاري يكديگر اقدام به تأسيس موزه‌هايي جهت تبادل آثار باستاني و هنري خويش مي‌نمودند.
در تاريخ 30 اوت 1792 م در فرانسه موزه‌ها جنبه عمومي و ملي يافت.
 همزمان با اين عمل موزه لوور17 بعنوان مكاني براي استفاده عموم در سال 1793 م افتتاح شد كه سنگ زيرين بناي موزه‌ها در قرن 19 ميلادي گرديد18. موزه19 بین سالهای 1823 و 1830 با طراحی کارل فردریش20 به سبک یونان باستان ایجاد گردید21. موزه تاريخ فرانسه22 كه بوسيله لويي فيليپ در سال 1833 میلادی در ورساي بوجود آمد وقايع و شخصيت‌هاي برجسته تاريخ اين كشور را در طي بيش از 100 سال( از زمان سلطنت هانری چهارم تا جنگ جهانی اول) به كمك تصاوير معرفي مي‌نمود23.
گالري هنر فریر24 در واشنگتن در سال 1923 میلادی شكل گرفت25 و گالري والکر26 در سال 1972 توسط یان دیوید27 در انگليس افتتاح شد28 كه از آن زمان به بعد سير تحول موزه‌ها با سبك نوين آغاز گرديد. از گنجينه‌هاي كليساهاي قرون وسطي تا انواع موزه‌هاي پايان سده نوزدهم ارائه آثار تحول چنداني نيافت، در طی قرن بيستم مفهوم ارائه‌اي توام با رعايت زيبايي شناسي حتي از موزه‌هاي بدون ارتباط با هنر از اولويت ويژه‌اي برخوردار شد.
 فنون نمايش نيز در طي يك صد سال گذشته تحول عمده‌اي به خود ديده است و در سايه پيشرفت‌هاي شگرف علمي و فني و … نمايش‌هاي اشياء گذشته جاي خود را به آرايش‌هاي بسيار متنوع‌تر سپرده‌اند.
2-1-3- تاريخچه موزه در ايران:
برای اولین بار روزنامه شرف موزه را اينگونه تعريف مي كند : ” موزه به اصطلاح اهالي فرنگ عبارت است از مكان يا محلي كه مخزن آثار قديمه و اشياي بديعه و نفايس و مستظرفات دنياست و از هر تحفه و يادگاري كه در آن مخزون و محفوظ است اهل علم و اطلاع، كسب فايدتي و كشف سري مي نمايند و از احوال و اوضاع هر زمان، صنايع و حرف آن و رسوم آداب معمولهي حروف و عواطف آن ايام و عواطف انام با خبر مي گردد. میتوان گفت كه موزه مقياس شعور و ميزان عقول و درجه افهام، اصناف وآيينه ادراك گذشتگان است، مشكلات لاينحل در اينجا حل ميشود وشاهدي براي معلومات تاريخي شهود ارائه مي گردد.29″
پيرامون تاريخچه موزه در ايران بايد اظهار داشت كه جمع‌آوري و نگه‌داري اشياء با ارزش و قیمتی در ايران با انگيزه حفظ آثار شخصي بوده و بيشتر حالت خصوصي داشته است.
 اولين نمونه‌هاي آن را مي‌توان در دوران سلسله هخامنشي و با شكل‌گيري حكومت مستقل ايران در یافتههای باستان شناسان مشاهده نمود كه صرفاً جنبه خصوصي داشته و تنها مورد استفاده حكام و امراي وقت قرار گرفته است.
 در يكي دو قرن اخير و بر اثر كاوشها و حفريات باستانشناسي و يا بر حسب تصادف بتدريج آثار باستاني كه دليل بر وجود تمدنهاي پيشين اين مرز و بوم بوده در اكناف ايران آشكار و كشف مي‌گرديد كه متأسفانه بر اثر بيمبالاتي و بيتوجهي زمامداران وقت عموماً به خارج از كشور حمل و زينت بخش موزه‌هاي جهان گرديده است و فقط تعدادي معدود از آنها در ايران باقي مانده است كه آن هم در مجموعه‌هاي شخصي اعيان جمع‌آوري و نگه‌داري مي‌شده است.
 اين وضع اسفبار كه موجب خروج گنجينه‌هاي هنري و ملي و اشياء گرانبهاي تمدن گذشته اين سرزمين از ايران مي‌گرديد كم كم اولياء وزارت فرهنگ را بر آن داشت تا در اين زمينه چاره‌انديشي كرده و ترتيبي اتخاذ نمايند كه از خروج بي رويه اين آثار باستاني جلوگيري بعمل آيد.
طبق اسناد تاریخی، پیشنهاد ایجاد مکانی به نام موزه، برای نخستین بار در ایران از سوی مرحوم مرتضی قلی هدایت ملقب به صنیع الدوله مطرح شد که هرگز نتوانست به آرزویش جامه عمل بپوشاند؛ پس از آن، در سال 1295 هجری شمسی همزمان با تأسیس وزارت معارف و صنایع مستظرفه در ایران، اولین موزه به معنای اعم آن (قدیمیترین موزه ایران به معنای اخص، موزه همایونی است که به دستور ناصرالدین قاجار در ضلع شمال کاخ گلستان در سال 1294 هجری قمری برپا گردید و متشکل از هدایای خارجی شاهان قاجار و جواهرات سلطنتی بود.) به نام “موزه ملی” به همت مرتضی قلیخان ممتازالملک با دارابودن بیش از 270 قلم شیء در یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون برپا گردید که پس از مدتی آثار تاریخی این مجموعه نیز از مدرسه درالفنون به تالار آئینه واقع در ساختمان مسعودیه منتقل شد30.
همزمان با برپایی نخستین موزه در ایران و پی بردن مردم به اهمیت مواریث فرهنگی از یکسو، و از سوی دیگر با آغاز حفاریهای باستان شناسان اروپایی به ویژه هیأت فرانسوی به ریاست ژاک دمرگان31 در شوش و لغو انحصار امتیاز کاوش فرانسویان در ایران در سال 1306 هجري شمسي ایجاد موزه ای جهت نگهداری و نمایش آثار به دست آمده از حفریات باستانشناسي احساس شد؛ از همین رو، از سوی دولت وقت به آندره گدار32 مهندس معمار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بربرين، ويتامين، افزايش، فعاليت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ایران باستان، باستان شناسی، فرهنگ و تمدن، موزه ملی ایران