پایان نامه ارشد با موضوع ساختار زبان، عناصر داستان، زنان خانه دار، زنان کارمند

دانلود پایان نامه ارشد

? سجع 54
? جناس 55
3ـ2ـ4ـ تلميح 57
? تلميح به آيات و احاديث 58
? ضرب‌المثل‌ 60
? تلميح به ابيات و اشعار 62
? تلميح به حكايات منظوم و منثور 66
3ـ2ـ5ـ چند صنعت ادبي ديگر 71
? تشخيص 71
? ايهام 73
? مراعات نظير 74
? تضاد 75
? تكرار 75
4ـ موضوعات 76
4 ـ 1 موضوعات اجتماعي 80
4 ـ 1 ـ 1 مسائل اقتصادي 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 گراني و کمبود اجناس و کالاهاي ضروري زندگي 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 مسأله ي کمبود مسکن و ساخت و سازهاي غيراستاندارد مسکن 83
4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 مسائل و مشکلات خاص ما بين مالک و مستأجر 85
4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 مسائل معيشتي و مشکلات خاص بازنشستگان 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 مسأله ي بيکاري در جامعه 88
4 ـ 1 ـ 2 مسائل اداري و دولتي 91
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 رواج معضلاتي مثل پارتي بازي، رشوه خواري و تبعيض در ادارات دولتي 91
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بي مسئوليتي کارمندان و عدم رسيدگي صحيح به امور 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 عدم مديريت صحيح در ادارات و اتلاف نيروي انساني 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ناکارآمدي ادارات برق ، آب ، گاز و …. 97
4 ـ 1 ـ 3 مسائل نظام درماني 98
4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 بالا بودن نرخ ويزيت پزشکان 99
4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 بي مسئوليتي پزشکان در برابربيمار 100
4 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ناکارآمدي سازمان هاي بيمه 102
4 ـ 1 ـ 3 ـ 4 مسائل و مشکلات مربوط به مراکز درماني 104
4 ـ 1 ـ 4 مسائل خاص شهر تهران 106
4 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ترافيک و آلودگي هواي تهران 107
4 ـ 1 ـ 4 ـ 2 کمبود امکانات و عدم ارائه ي خدمات مناسب به شهروندان 108
4 ـ 1 ـ 4 ـ 3 مهاجرت افراد از شهرستان ها به تهران براي زندگي 110
4 ـ 1 ـ 4 ـ 4 ناکارآمدي شهرداري در تأمين رفاه شهروندان 112
4 ـ 1 ـ 5 مسائل و مشکلات زنان 114
4 ـ 1 ـ 5 ـ 1 بي توجهي افراد و جامعه به زنان خانه دار 115
4 ـ 1 ـ 5 ـ 2 بي توجهي به زنان کارمند و شاغل در ادارات دولتي 116
4 ـ 2 موضوعات فرهنگي 117
4 ـ 2 ـ 1 مسائل مربوط به نظام آموزشي 119
4 ـ 2 ـ 1 ـ 1 آموزش و پرورش 119
4 ـ 2 ـ 1 ـ 2 آموزش عالي 121
4 ـ 2 ـ 2 مسائل مربوط به رسانه هاي جمعي 123
4 ـ 2 ـ 2 ـ 1 سينما و تلويزيون و راديو 123
4 ـ 2 ـ 2 ـ 2 مجلات و روزنامه ها و کتاب 125
4 ـ 2 ـ 3 مسائل مربوط به اعتقادات ديني و مذهبي 126
4 ـ 2 ـ 4 مسائل مربوط به اخلاق در جامعه 128
4 ـ 2 ـ 5 مسائل مربوط به فرهنگ عمومي جامعه 131
4 ـ 2 ـ 5 ـ 1 غرب زدگي و رواج مدهاي غربي 131
4 ـ 2 ـ 5 ـ2 رواج مصرف زدگي و اسراف در جامعه 135
4 ـ 2 ـ 6 مسائل تربيتي 137
5-ساختار روايي داستان هاي حالت 140
5 ـ 1 روايت شناسي 142
5-2 تحليل ساختاري داستان ها 157
5-2-1 خلاصه ي داستان ها و تحليل ساختاري آن ها 157
1-عجب تجليلي از من کردند. 157
2-صرفه با بي کتابي است. 163
3-دوش گرفتن با لباس 165
4-ابلهي شاخ و دم ندارد 169
5-از بيمارستان تا تيمارستان 172
6-جرم راانسان مي کند،چوبش راحيوان مي خورد 175
7-سال به سال دريغ از پارسال 179
8-سرنوشت مرد دوزنه 182
9-فصل شمع و چراغ نفتي 184
10-کمدي خانه تکاني 187
11-ورزش حيدر قلي خان 189
12-موش و تله موش 193
13-يک مشت طفيلي و قفيلي 195
14-آدم هاي نيمه کر و نيمه لال 199
15-آقاي بوقلمون 204
16-آنجا که پاي پول در ميان است 208
17-باغ است يا کاروانسرا 212
18-ترافيک به بادي بند بود 215
19-پلوي عروسي به اين همه دردسرنمي ارزد 220
20-تله 224
21-نامه رسان 228
22-آقاي دكتر اختيار داريد 232
23-ببين قسمت چه كارها مي كند 236
24-نازي كه خريدار نداشت 238
25-مي خواهم زنده بماني 242
26-لقمه ي آخري 246
27-شگون هفت سين 251
28-بهترين سوغات تهران 255
29-آقا چه دردسرتان بدهم 259
30-كلكي كه آقا سوار كرد 263
31-بي زن در بهشت 269
32-ماجراي لنگه كفش 272
33-ترس از سگ درنده 274
34-زرنگي زياد نتيجه ي معكوس مي دهد 277
35-پندي كه راننده ي تاكسي داد 280
36-يك شب آزادي 282
37-گربه را در حجله بايد كشت 285
5-2-2 نتايج کلي تحليل ساختاري داستان ها 288
5-2-3 تحليل شخصيت هاي داستاني 290
نتيجه گيري و پيشنهادات: 295
فهرست منابع 297

مقدمه:
ابوالقاسم حالت(1298-1371)از برجسته ترين و موفق ترين چهره هاي ادبيات معاصر محسوب مي شود. او را بايد از پر کار ترين فعالان عرصه ي ادبيات معاصر به حساب آورد.وي درنظم و نثر و ترجمه(از سه زبان انگليسي،فرانسه و عربي( آثار ارزشمندي از خود برجا گذاشته است.
اگرچه حالت آثار خود را در هر دو زمينه ي طنز و جدارائه کرده است اما عمده ي شهرت و موفقيت او مرهون طنز پردازي هاي لطيف و استادانه ي اوست.در زمينه ي طنز هم،حالت در هر دو عرصه ي نظم و نثر به فعاليت پرداخته است،وي اشعار فراواني را در چندين ديوان و مجموعه ي شعر جمع آوري نموده است.بحر طويل هاي او نيز به عنوان معروف ترين آثار به جا مانده از او در مجموعه اي جذاب و ماندگار به نام ((بحر طويل هاي هدهد ميرزا)) جمع آوري شده است.
اگرچه بيشترين شهرت حالت در طنز پردازي مرهون اشعار و بحر طويل هاي اوست اما بايد گفت که او آثار نثري نيز نگاشته و در نثر نويسي هم موفق بوده است.
پرحجم ترين آثار نثر حالت مجموعه اي دو جلدي است تحت عنوان مجموعه ي آثار طنز ابوالقاسم حالت که در سال1376 توسط انتشارات گوتنبرگ در تهران به چاپ رسيده است.اين دو جلد شامل هشت مجموعه از آثار طنز حالت است ،به نام هاي :از عصر شتر تا عصر موتور،از بيمارستان تا تيمارستان،زباله ها و نخاله ها ، پابوسي وچاپلوسي، صداي پاي عزرائيل، يا مفت يامفت، دوره ي خر سواري، آش کشک خالته.
او در اين آثار مجموعه اي از مقالات و داستان هاي طنزآميز خود را که در آخرين سال هاي قبل از انقلاب اسلامي در روز نامه ي کيهان منتشر مي شده است جمع آوري کرده است و پس از مرگش اين هشت مجموعه در دو جلد و تحت يک عنوان جمع آوري و چاپ شده است.
اين آثار و مجموعه هاي نثر طنزآميز با وجود برخورداري از شيوه هاي استادانه ي طنز پردازي و داستان نويسي و همچنين فراواني موضوعات و مسائل مطرح شده در آن ها،در ميان آثار ادبي معاصر تا حدودي مجهول مانده و چنان که بايد وشايد شناخته نشده است.
با مطالعه و بررسي دقيق بعضي از ويژگي هاي طنز پردازي و داستان نويسي در اين آثار بر آن شديم تا بررسي ساختار طنز در اين آثار را موضوع رساله ي خود قرار داده و مباحث و ويژگي هاي برجسته ي اين آثار را مطالعه و معرفي نماييم.
به خاطر تنوع و تعدد موضوعات مطرح شده در اين آثار و طرح مسائل و رويدادهاي آخرين سال هاي پيش ازانقلاب اسلامي که در تاريخ معاصر ايران از اهميت ويژه اي برخوردار هستند ،پرداختن به موضوعات اين آثار هم از اهداف اين پژوهش به شمار آمد.
همچنين به خاطر ساختار و شيوه هاي خاص داستان پردازي در اين آثار و قابليت انطباق ساختار داستان ها با مباحث و مقولات نوين و جهاني ادبيات ، بررسي ساختار روايي داستان ها هم در برنامه ي کار پژوهشي رساله ي حاضر قرار گرفت.
بنابراين و با توجه به اين مقدمات بايد گفت که موضوع مطالعه وبررسي شده در اين پايان نامه مي تواند داراي اهميت فراوان در هريک از حوزه هاي فوق باشد.
همچنين بايد گفت که شناساندن اهميت ادبي اين آثاربه مخاطبين ،پي بردن به شيوه هاي طنز نويسي و داستان پردازي در دوران نگارش اين آثار ، شناخت دقيق وهمه جانبه ي مسائل اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي زندگي مردم در آن دوران و شناساندن روش هاي داستان پردازي در اين آثار و نشان دادن انطباق عناصر داستاني اين آثار با مقولات مختلف ادبي عصر حاضر، از اهداف اين پژوهش محسوب مي شوند.

پرسش هاو فرضيات پژوهش:
در ابتداي کار پژوهش پس از بررسي کلي موضوع انتخاب شده،پرسش هاي زير را مطرح نموديم:
-ويژگي هاي ساختار زباني اين نوشته ها چيست؟
-آثار طنز ابوالقاسم حالت پيرامون چه موضوعات فکري،اجتماعي،اخلاقي و سياسي است؟
-ساختار روايي داستان هاي طنز اين آثار چگونه است؟

پس از مطالعه ي ضمني و مختصر بخشي از آثار،فرضيه هاي زير را مطرح نموديم:
-آثار نثر ابوالقاسم حالت از نظر لغوي،ترکيبات،افعال و جمله بندي تابع نگاه طنزگرايانه ي او به امور گوناگون است و همين امر باعث پيدايش ساختار زباني خاصي در آثار نثر او شده است.
-موضوعات متعدد اجتماعي،اقتصادي،اخلاقي و فرهنگي در طنزهاي حالت قابل بررسي است.
-داستان هاي کوتاه اين مجموعه ها از ساختار روايتي خاصي برخوردار است و زنجيره ي يکساني را در روايات او مي توان يافت.
و بنابرهمين پرسش ها و فرضيات،طرح و چارچوب کلي تحقيق را ترسيم نموده ودر فصل هاي جداگانه اي به بررسي هريک از پرسش ها و فرضيات فوق پرداختيم.

پيشينه ي انجام کار:
مسلماًطنز يکي از انواع مهم و برجسته ي ادبيات معاصر محسوب مي شودکه همواره موضوع تحقيقات و پژوهش هاي فراواني قرار گرفته است.به خصوص در دهه هاي اخير نگاه محققان و پژوهشگران به مقوله ي طنز عميق تر وعلمي تر هم شده است.بنابر اين در مورد طنز کارهاي فراواني در ادبيات معاصر انجام گرفته وکتب و مقالات ارزشمندي نيز تاليف و ارائه شده است.
همچنين به خاطر همين نگاه و اهميت دادن محققان به طنز،بررسي و مطالعات فراواني برروي آثار طنز شاعران و نويسندگان مختلف هم صورت گرفته و آثار مختلف طنز از ديدگاه هاي گوناگون بررسي و تحليل شده است،از بررسي ساختار و چگونگي طنز پردازي گرفته تا مطالعه ي موضوعات مختلفي که با زبان طنز ارائه شده اند.
در ميان آثار طنز پردازان مختلف به آثار ابوالقاسم حالت هم پرداخته شده است و اشعار او از نظر موضوعات و چگونگي ساختار ادبي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است،اما در زمينه ي آثار نثر او -عليرغم برخورداري اين آثار از ويژگي هاي ممتاز ادبي- تا کنون هيچ مطالعه اي صورت نگرفته است.
همچنين در مورد مباحث نوين ادبيات جهان از جمله نظريه هاي ادبي،روايت شناسي و توجه به ساختار گرايي هم در سال هاي اخير کتب و مقالاتي تاليف و نگاشته شده و داستان هايي هم از اين منظر و طبق اين مطالعات بررسي و تحليل شده اند.
از ميان آثار فراوان و متعددي که در زمينه ي طنز در سال هاي اخير تاليف شده اند مي توان به اين موارد اشاره کرد:
مقدمه اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران(علي اصغر حلبي)،سير تحول هجو در شعر فارسي از آغاز تا قرن هشتم(ناصر نيکو بخت)،تاريخ طنز در ادبيات فارسي(حسن جوادي)،فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز(محمدرضا اصلاني)،کاوشي در طنز ايران(سيد ابراهيم نبوي)،برداشت آخر،نگاهي به طنز امروز(رويا صدر)،گفتاري بر طنز(مقاله)(احمد کريمي حکاک).
در مورد نظريه هاي روايت شناسي و ساختار گرايي هم مي توان به اين آثار اشاره کرد:
ساختار و تاٌويل متن(بابک احمدي)،ساخت گرايي،پسا ساخت گرايي و مطالعات ادبي(فرزان سجودي)،گريماس ومعنا شناسي ساختار گرا(مقاله)(فرزان سجودي).
و در مورد آثار و اشعار ابوالقاسم حالت هم پژوهش هاي زيرانجام گرفته است:
زندگي و آثار ابوالقاسم حالت(ريتا اصغر پور)،تحليل درون مايه هاي طنز حالت(مقاله)(علي اکبر باقري خليلي)،آماج هاي طنز سياسي حالت(مقاله)( علي اکبر باقري خليلي)،رويکردي به ادبيات طنز،باجستاري در شعر ابوالقاسم حالت(مقاله)(مهسا ساکنيان دهکردي).

نحوه ي تنظيم ونگارش پايان نامه
اين رساله در پنج فصل تنظيم ونگارش شده است.در فصل اول به طور مختصر و کلي به مبحث طنز پرداخته

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره نﺎﻣزﺎﺳ، يﺎﻬﻧﺎﻣزﺎﺳ، ياﻪﻘﻄﻨﻣ، يارﻮﺷ Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ساختار زبان، فرهنگ و تمدن، رفتار انسان