منبع تحقیق با موضوع ژئوپلتیک ایران، شورهای اسلامی، ایدئولوژی، کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
Contents
چکیده: 1
فصل اول: كليات طرح تحقيق
مقدمه: 2
1-1-طرح مسئله 5
1-2-اهداف تحقیق 6
1-3-پرسش تحقیق 7
1-4-فرضیات 7
1-5-روش تحقیق 7
1-6- موضوع تحقیق 7
1-7- زمان تحقیق 7
1-8- پیشینه تحقیق 7
1-9-اهمیت تحقیق 8
1-10-ضرورت تحقیق 9
1-11-دلیل انتخاب موضوع 9
1-12- واژه ها و مفاهیم 10
1-12-1-ژئوپلتیک : 10
1-12-2-اقلیت 10
1-12-3-بهائیت 11
1-12-4-جمهوری اسلامی 12
فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1- انواع نظریه ها 14
2-1-1- نظریه های اندیشمندان و سیاستمداران در مورد فرقه بهائیت 14
2-1-2-دیدگاه شوقی افندی 15
2-1-3- محمد جواد شیخ الاسلامی 15
2-1-4-احمد کسروی 16
2-1-5-اسماعیل رائین 17
2-1-6-فریدون آدمیت 18
2-1-7-محمدرضا فشاهی 19
2-1-8- احسان طبری 21
2-1-9-دیدگاه ژاک آتالی 22
2-2-دیدگاه های مراجع تقلید و علما در مورد بهائیت 22
2-2-1- حضرت آیت الله امام خامنه ای 22
فصل سوم: تاريخ و خاستگاه جغرافيايي و اجتماعيي بهائيت
3-1-مقدمه 26
3-2- تاریخ بهائیت 27
3-3- خاستگاه جغرافیایی بهائیت 29
3-4-عوامل و زمینه‌های پیدایش بهائیت 35
3-4-1- عوامل و زمینه‌های داخلی 35
3-4-2- عوامل خارجی 37
3-5-مشاهیر اصحاب باب 41
3-6- اصول اجتماعي يا اصول دوازده‌گانه 44
3-7- جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار 45
3-8-برخی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت: 45
3-9-نتیجه گیری 46
فصل چهارم: نقش فرقه بهائيت در ژئوپلتيك
4-1-مقدمه: 50
4-2- اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران 51
4-3-چرا به تشکیلات بهائیت فرقه، مسلک و یا CULT می گوییم؟ 53
4-4-مخرب ترین دین بهائیت 54
4-5- پیوند دیرین بهائیت با امریکا و استعمار انگلیس 66
4-5-1-پيوند ديرين بهائيت با امريكا 67
4-5-2- نقش روس وانگلیس در بهائیت 71
4-5-3- نقش آمریکا در توسعه بهائیت و تاثیر ان بر ایران 77
4-5-4- نقش اسرائیل در توسعه بهائیت 79
4-5-5-نقش یهود در توسعه بهائیت: 82
4-6- عوامل گسترش بهائیت 85
4-6-1-وضعیت فرهنگی 85
4-6-2-وضعیت اقتصادی 86
4-6-3-وضعیت اجتماعی 87
4-6-4-وضعیت سیاسی 87
4-7-2-حضور بهائیان پس از کودتای 1299: 92
4-7-3-کودتای 28 مرداد 1332 93
4-7-3-تحمیل کاپیتالاسیون ، 13 مهرماه 1342 93
4-7-3-قطع روابط با ایران، 20 فروردین 1359 93
4-7-4-حمله نظامی به طبس، پنجم اردیبهشت 1359 94
4-7-5-تحریم اقتصادی، اول خرداد 1359 94
4-7-6-توقیف دارای های ایران، 14 تیر، 1359 94
4-7-7-کودتای نوژه، 21 تیر 1359 94
4-7-8-تحریک عراق به جنگ علیه ایران، 31 شهریور 1359 95
4-7-9-ترغیب وهابیان به کشتن زائران ایرانی، 11 مرداد 1366 95
4-7-10-حمله به کشتی «ایران اجر»، 30 شهریور 1366 95
4-7-11-حمله به قایق های سپاه پاسداران، 16 مهر 1366 95
4-7-12-حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، 12 تیر 1367 96
4-7-14-تحریم فناوری های هسته ای، خرداد 1377 96
4-8-فهرستی از توطئه های بهائیت در داخل کشور 97
4-9-انشعابات جدیدبهائیت 98
4-10-بهائیت و سیاست 99
4-11-نتیجه گیری 100
فصل پنجم: ارزيابي فرضيه ها، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-ارزیابی فرضیه ها 102
5-2-نتایج 104
5-3-دیدگاه ها و پیشنهادات 105
پيوست ها 110
فهرست منابع و ماخذ 133

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول-3-1-خاستگاه شورش هاي اجتماعي بهائيان 48

فهرست اشكال
عنوان صفحه

شكل 2-1- سند شماره 1-دستنوشته حضرت آیه الله خامنه ای 24

چکیده:
بابیت و بهائیت از جمله فرقه هایی هست که در قرن 19 به وجود آمد و رهبران ان مدعیات عجیبی ، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا قائمیت و پیامبری و حتی خدایی، یدک می کشند و این فرقه سلاحی بود در دست استعمارگران برای شکستن اقتدار ملی ایرانیان که از زمان صفویان حول محور تشیع پدید آمد. فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی بود که بر ایران سایه انداخت چرا که منافع قدرتهای استکباری واستعماری در تهدید بود. يهوديان نقش بسزايي در پيدايش، گسترش و رشد فرقه بابيه و بهائيه داشته اند. به گواهي اسناد تاريخي 5 سال پيش از آغاز دعوت علي محمد باب و درست اندكي پس از استقرار كمپاني ساسون در بوشهر وبمبئي، يهوديان مشهد بدون هيچ فشاري به طور دسته جمعي مسلمان شدند و اولين كساني هم كه در خراسان بابي شدند همين يهوديان جديدالاسلام مشهد بودند. همچنين ورود بابيگري به «سياهكل» توسط ميرزا ابراهيم جديد، يهودي جديدالاسلام ساكن رشت، صورت گرفت.1دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری ان روزگار، برای نفوذدرسرزمینهای اسلامی بویژه ایران، طرح و برنامهای مفصل تدارک میبیند و برای ایجادشکافت دربافت اعتقادی مردم مسلمان و شیعه مذهب ایران بودجه هنگفتی در نظر میگیرد.2 در این میان اقلیت بهائیت تاثیر بسیار زیادی در ژئوپلتیک ایران با توجه به اهداف سیاسی بودن این فرقه داشته است. پس از پيروزى جمهوری اسلامى بهائيان فعاليت‏هاى خود را مخفى‏تر و مرموزانه‏تر تداوم بخشيدند و با توجه به وابستگى و سرسپردگى آنان به دشمنان خونخوار و كينه توز اسلام همچون آمريكا، انگليس و اسرائيل، مورد حمايت‏هاى گسترده سياسى و تبليغاتى و اقتصادى آنان قرار گرفته و به گمراه‏سازى و انحطاط آفرينى پرداختند. و از طرف ديگر نقش ستون پنجم و جاسوسان مورد اعتماد را براى كشورهاى استعمارى غرب به ويژه آمريكا ايفا نمودند. اين فعاليت‏ها همچنان استمرار يافته است و هم اينك اين جمعيت بيگانه پرست در عرصه‏هاى فكرى و سياسى – چه به صورت تلاش‏هاى تبليغى و فرهنگى و چه به شكل تفرقه‏افكنى و جاسوسى براى دشمنان – به تلاش‏هاى مرموز و ويرانگر خود ادامه مى‏دهد.

واژگان كليدي:بابیت ،بهائیت،ژئوپلتیک،فرقه،اقلیت،ایران،جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
پیدایش فرقه ها در هر دوره تاریخی، معلول شرایط و عوامل ویژه ای است؛اما با حضور پدیده استعمار در دوره معاصر ایران، دلایل سیاسی بیش از دیگر شرایط در پیدایی این فرقه ها مؤثر بوده است. در این میان محافلی چون انجمن های سری، لژهای فراماسونری و فرقه هایی چون بابیت و بهائیت، نمونه بارزی است که با دخالت مستقیم استعمار تولد و پرورش یافت.
هدف از این اقدام نفوذ در ارکان قدرت از طریق نخبگان وابسته، سنت زدایی و عرفی سازی مناسبات و پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی، خنثی سازی عوامل و عناصر پایداری در برابر فرهنگ بیگانه، دست زدن به تعریف‌هایی تازه از دین‌داری و دین‌مداری، جانشین‌سازی برای نهادهای مذهبی و در نهایت سیطره اقتصادی و فرهنگی بر ایران از هدف های عمده استعمار در شکل دادن به این گروه ها بود3.
در این راستا آنها با مطالعاتی که در مذهب شیعی داشتند، مسئله «مهدویت و موعود آخرالزمان» را بستری مناسب برای درهم شکستن سد استوار مذهب جعفری و تعقیب منافع شوم خویش دانسته و به همین جهت مسئله بابیت و به دنبال آن بهائیت را مطرح می کنند.‌ این حزب سیاسی با بدعت‌های زشت بنیان‌گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. در دوران حكومت پهلوی جهت انزوای اسلامی شیعی، بهائیت مورد توجه دستگاه حكومت بود و بسیاری از بهائیان به مناصب بزرگ حكومتی رسیدند و بالطبع در تأمین منافع بیگانگان كوشیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی كه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه باقی نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استكبار در تضعیف نظام اسلامی كوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند
با آغاز تحرك و خيزش انقلابى مردم مسلمان ايران به رهبرى حضرت امام خمينى(ره) سران و بزرگ سرمايه داران بهائى، سرمايه‏هاى كشور را از ايران خارج كرده، يكى پس از ديگرى از ايران گريختند. اين گريز با پيروزى انقلاب اسلامى در 22 بهمن 1357 و پس از آن اوج گرفت. بسيارى از بهائيان سال‏هاى آغازين انقلاب خود را به صورت غيرقانونى و به شيوه «قاچاق» و از طريق پول به افرادى كه در نوار مرزى تركيه و ايران و يا نوار مرزى ايران و پاكستان و بنادر متروكه درياى عمان زندگى مى‏كردند، به خارج از حوزه اقتدار جمهورى اسلامى رساندند و از كشورهاى انگليس، آمريكا، فرانسه كانادا و…، درخواست پناهندگى كردند و بلافاصله از سوى دولت‏هاى مذكور، به عنوان پناهنده سياسى پذيرفته مى‏شدند.
همچنين بر اساس «شماره تسجيلى» كه براى هر بهائى صادر مى‏شود و به تأييد «بيت‏العدل حيفا» مى‏رسد، كليه بهائيان ايران – در هر جاى جهان كه باشند – مى‏توانند از دادگاه‏هاى دولت‏هاى بسيارى از كشورهاى جهان از انگلستان، ايالات متحده آمريكا، كانادا، فرانسه گرفته تا قبرس و چك و اسلواكى و مجارستان درخواست پناهندگى كنند و دادگاه‏هاى تمام اين كشورها براساس يك توافق محرمانه فوراً به فرد تقاضا كننده، پناهندگى مى‏دهند و حتى مخارج بين راه او را نيز پرداخت مى‏كنند.
حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند: «اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن اجانب نمی تواند به نحوی که دلخواه آنهاست با کشورهای اسلامی به خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن هاست که با نیرنگ مختلف برای شکستن این سد نقشه می کشند، گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت». (خمینی (ره)،1371، 299). تاثیری که بهائیت بر ژئوپلتیک کشور در اقلیت داشته است تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنطران بوده است که در این پژوهش مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.

1-1-طرح مسئله
ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دولت های استعمارگر برای به انحراف کشاندن دینداری صحیح بوده است . هدف از این تلاش جایگزین کردن ادیان الهی و مشوش ساختن چهره الهی آنها برای دست یافتن به استعمار فرهنگی و اقتصادی کشورهای هدف به ویزه جوامع اسلامی است.در طول تاریخ حكومت‌هایی كه نتوانسته‌اند ماهیت ایران‌زمینی را با تكیه بر خواست و اراده‌ی مردم در این سرزمین شكل دهند، حكومت‌هایی با عمر كوتاه و استبدادی بوده‌اند. ایران از جمله نادر كشورهایی است كه هویت جمعی آن ماهیتی فراقومی دارد تا این كه صرفا بر قومیت خاصی تاكید نماید.دین و مذهب همواره عامل تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ما بوده است. تاریخ ایران، از دوران باستان تا به امروز، مملو از جنبش‌هایی است که براساس ایدئولوژی شکل گرفته‌اند.و با توجه به اینکه مهمترین ارزش و حیاتی ترین منفعت کشورها در نظام بین الملل غیرمتمرکز و خودیار، مقوله امنیت ملی است. در این راستا وجود پتانسیل بالای منازعات فرقه ای در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مولفه هایی است که میتواند تهدیدهایی را برای نهادینه سازی وحدت و انسجام ملی در بازیهای زمانی سند چشم انداز به وجود آوردآیین بهائیت یك آیین ساختگی است كه هر چند به دلیل خاستگاه و سابقه تاریخی بنیان گذارانش با مسلمانان ارتباط پیدا می كند، ولی به دلیل ماهیتش چیزی جز یك آیین دست ساز بشری هم چون صدها و هزاران مكتب و مسلكی كه در طول تاریخ به وجود آمده اند، نیست و چون طرفداران این آیین موحّد نیستند باید با آنان هم چون مشركین رفتار كرداین فرقه بعد از پیدایش ننگینشان خیانت های زیادی را به ملت شیعه و مسلمان ایران اسلامی روا داشتند از جمله قتل امیرکبیر ، سردار جنگل میرزاکوچک خان ، کشتار 15خرداد 42، تلاش برای شکل گیری اسرائیل غاصب، عدم حضور در جنگ 8ساله و جاسوسی برای بیگانگان ، حضور پررنگ در فتنه 88 و سوزاندن پرچم آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در عاشورای 88 شبهه افکنی ، مظلوم نمایی، شکایت های متعدد به مراجع بین المللی ، ادعاهای کذب حقوق بشری و… تنها گوشه اس از خیانت های این گروه معلوم الحال و صهیونیستی است. و جالب تر ازآن حمایت بی چون و چراو سکونت دادن رژیم جعلی اشغالگر قدس یعنی اسرائیل غاصب از این گروه می باشد..لذا با توجه به ژئوپلتیک ایران

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پیامبر (ص)، آداب و رسوم، هاشمی رفسنجانی، عصر جاهلی Next Entries منبع تحقیق با موضوع آداب و رسوم، ایدئولوژی، عصر قاجار، اجتماعی و فرهنگی