پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد مخدر، مسئولیت کیفری، روانگردان، جرم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مقدم
نظریه موافق : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :
به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)
نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بيان اين مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است : متاسفانه در بين افكار عمومي اين گونه القا شده است كه اگر درحال نشئگي ناشي از استعمال مواد مخدر مرتكب جنايت شود، ديگر در رابطه با آن جرم، مسئوليتي ندارد.
   رئيس شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران، با بيان اينكه اين تصور به هيچ وجه صحيح نيست، استعمال مواد مخدر و ارتكاب جنايت به واسطه آن را به هيچ وجه رافع مسئوليت ندانسته است .
او اضافه می کند: در بين متهمان نيز اين موضوع به يك فرهنگ، تبديل شده است و هر متهمي كه از زندان به دادگاه مي آيد. مي گويد من شيشه مصرف كرده بودم و درحال عادي نبودم.
قاضي دادگاه كيفري استان تهران درادامه می گوید : افكار عمومي و مخصوصاً متهماني كه مدعي مي شوند در زمان ارتكاب قتل حالت عادي نداشته و يا هوشيار نبوده اند بايد بدانند كه طرح اين موضوعات به هيچ وجه قابل قبول نيست. مصرف مواد مخدر، زمينه هاي ارتكاب قتل را فراهم مي كند و موجب تجري مي شود و به هيچ وجه موجبات سلب اختيار و عقل را مهيا نمي كند. (tabnak, 1391)
چارچوب نظری تحقیق :
تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .
بخش دوم :
گفتار اول :
مفهوم مواد مخدر و روانگردان :
ماده مخدر چیست:
اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد امروزه طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:
1- مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین شیره، تریاک و…)
2- خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها
3- محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه
4- فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (P.C.P )
5- داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )
6- کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )
7- مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)
8- الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)
لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :
1- مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش ها و حلال ها ( اتر و ترباتین )
2- مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک رایج است . و هم چنین نیکوتین.
3- مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش
4- برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)
آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند . برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن یا نقص عضو فرد معتاد شود اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)
در متون انگلیسی برای ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)
فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)
بر اساس تعریف دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است این کلمه به این صورت معنا می شود :
هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)
بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از drug نیست از نظر قانونی illicit drugs که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)
گفتار دوم :
مفهوم حقوقی مواد مخدر
برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24)
از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده 1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)
تبصره ماده 1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)
در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

بخش سوم :
گفتار اول :
مفهوم مسئولیت کیفری :
مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است مسئول کسی است که در برابر دیگری تعهدی دارد که اگر از انجام آن کوتاهی کند باز خواست می شود . بنابر این مسئولیت همواره با التزام همراه است. در حقوق کیفری محتوای این التزام توانایی تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی توانایی تحمل مجازاتی است که سزای افعال بزهکار می باشد . اما پیش از این که بتوان مرتکب جرم را مجازات کرد باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست . یعنی اول باید اول بتوان تقصیری را که مرتکب شده به حساب او گذاشت ، سپس از او حساب خواست . این توانایی در پذیرش تقصیر قابلیت انتساب نامیده می شود . (اردبیلی, 1383, ص. 74)
قابلیت انتساب به برخورداری مرتکب از ادراک و اختیار تعریف می شود . بنابر این اگر مرتکب جرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست و در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد . زیرا کسانی مورد امر و نهی قانونگذار هستند که در درجه اول دستورهای قانونگذار را می فهمند و در درجه دوم اجرا کننده آن هستند. بنابر این مجنون یا نابالغ نمی دانند نیک و بد افعال چیست و تمییز این دو برایشان دشوار است مسئولیت کیفری نیز نخواهند داشت . کسی هم که جرمی را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور ، مکره از مسئولیت کیفری معاف است (اردبیلی, 1383, ص. 74).
گفتار دوم :
مسئولیت کیفری، شرایط و ویژگی های آن :
مسئولیت کیفری ستون فقرات حقوق کیفری عمومی است. موضوع حقوق کیفری عمومی جرم و مجازات است . صرف ارتکاب فعل مادی جرم و یا حتی اجتماع ارکان سه گانه جرم ، برای توجه اتهام به مجرم و تحقق مسئولیت کیفری او کفایت نمی کند بلکه باید دارای اهلیت تحمل کیفر باشد . اهلیت کیفری با دو رکن ادراک و اختیار استوار شده است و مسئولیت کیفری بدون این دو صورت واقعی پیدا نمی کند . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19)
بنابر این ممکن است متهم همه شرایط لازم ارتکاب جرم را داشته باشد ولی به علت زوال عقل یا اجبار و اکراه ، قابلیت تحمل کیفر را نداشته باشد. از این رو مسئولیت کیفری را حلقه واسط بین جرم و مجازات هم تلقی کرده اند . بنابر این شرط اساسی مسئولیت، اهلیت کیفر است ،لذا باید ارتکاب فعل مادی از ناحیه فاعل و رابطه ذهنی بین فعل و فاعل وقابلیت انتساب آن از سویی و شرایط و ارکان مسئولیت کیفری از سوی دیگر محقق شود ، تا بتوان جرم را به مجرم منتسب و مجازات قانونی را بر وی تحمیل کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19)
مسئولیت در معنی عام به معنای تکلیف وارد کننده زیان به پاسخگویی در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن یا تحمل آثار مدنی ،کیفری و انتظامی ، اعم از تکلیف یا الزام در مقابل بزه دیده یا اجتماع است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)
واژه مسئولیت در حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و سال 1783 وارد قاموس اصطلاحات حقوقی فرانسه شده است . در آثار گروسیوس و دوما که متن ماده1382 قانون مدنی فرانسه منسوب به آنان است ، این واژه به کار نرفته و به جای آن لزوم جبران خسارت استفاده شده است. این اصطلاح حتی در قانون 1810 فرانسه راه نیافت . این واژه تنها در اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رایج شد و در قرن نوزدهم از اخلاق و مذهب به عالم حقوق راه پیدا کرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)
کلمه Repondre در حقوق رم بکار می رفته ولی معنی امروزی را نداشته وبه معنی ضامن ومتعهد بوده است . چنین معنایی را باید در واژه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد كم، خيلي، والدين، خانوادگي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت کیفری، جرم شناسی، حقوق کیفری، اعمال مجرمانه