تحقیق با موضوع توسل به زور، ممنوعیت توسل به زور، حقوق بین الملل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.
3- اهداف اساسي از انجام پژوهش:
الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور
ب- بررسی امکان اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو
4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:
الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو
ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور
5- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته:
در مورد قلمرو فضا و همچنین در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور به صورت منفک و تنها تحقیقاتی صورت گرفته است که تنها بخشهایی از موضوع را به طور مستقل مورد بررسی قرار داده اند برخی از پژوهش که به ممنوعیت توسل به زور پرداخته شده نتایج علمی ارزشمندی بدست آمده است که نتایج حاصل از آنها به اختصار و به صورت جزئی بخش هایی از موضوع مورد نظر این تحقیق را پوشش می دهد ولی همچنان که از نتایج حاصله متبادر به ذهن می شود موضوع این نوشتار تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است به طور اخص مورد توجه و بررسی هیچ منبع مستقلی قرار نگرفته است
6- سوالات تحقيق:‌
الف- آیا قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است؟
ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟
7- فرضیات تحقیق:
الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است
ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد
8- متغيرهاي پژوهش :
در این پژوهش متغیر به این قرار است که سعی می شود تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور در فضای ماورای جو مورد بررسی قرار گیرد
9- نوآوري پژوهش:
اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش هاي نسبتا متعددي انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در قلمرو فضا و ماورای جو تاکنون منبع مستقلی یافت نشده و از این حیث این تحقیق دارای جنبه نوآوری است و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این تحقیق را مرتفع کنند.
10- روش انجام پژوهش :
در اين پژوهش سعي بر آن است تا با روش تحقيق بصورت توصيفي – تحليلي به بيان مطالب پرداخته شود و با استفاده از روش کتابخانه اي، مطالب مورد نياز جمع آوري شود و در راستاي بررسي موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقي، منابع اينترنتي و نظرات علماي حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي مرتبط بين المللي نيز در اين خصوص استفاده شود.
9- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):
قلمرو پژوهش بدین گونه است که تلاش می شود تا با توجه و بررسی قوانین و کنوانسیون ها و حتی رویه های موجود در این خصوص به اهداف موضوع مورد نظر دست یافت که این امر ممکن است از از زمان شروع بهره برداری بشر از قلمرو فضا و ماورای جو تا به امروز را در برگیرد.
10- ابزار گردآوري اطلاعات:
ابزار گردآوري اطلاعات بصورت کتابخانه اي و استفاده از سايت هاي معتبر حقوقي و مجلات علمي پژوهشي و علمي ترويجي مراکز تحقيقاتي کشور است.
11- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها:
روش تجزيه و تحليل به صورت کيفي و با استفاده از منابع حقوقي و فيش برداري و طبقه بندي و رسته بندي و تحليل عقلي آنها مي باشد.
12- دستاوردهاي پژوهش:
مي تواند در بحث آموزشي در دانشگاه ها مفيد واقع شود و بتواند سوالات و نيازهاي محققان در اين زمينه را برآورد سازد.

فصل اول
کلیات : تاریخچه ، مفاهیم و مبانی قلمرو فضا
در این فصل ما می خواهیم در ابتدا به بیان تاریخچه فضای ماورای جو بپردازیم و در ادامه تعاریفی از فضای ماورای جو همچنین تعاریفی از ماه و دیگر اجرام آسمانی داشته باشیم و در مباحثی مبانی مقررات حاکم بر فضای ماورای جو را بررسی کنیم

اولین نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که حقوق و سیاست هوایی باید بپذیرد که حقوق هوایی و حقوق فضایی در برخی موارد بسیار با همدیگر مرتبط هستند. نکته دیگر این است که اصول حاکم بر هوا و فضا باید با توجه به تحولات قرن بیست و یکم مد نظر قرار گرفته شود. به دلیل اینکه حقوق بین الملل هوایی و حقوق بین الملل فضایی مبتنی بر اصولی هستند که از قواعد بنیادین حقوق بین الملل عام نشأت گرفته اند. البته این اصول بنیادین در چند دهه اخیر به طور فزاینده ای تغییر کرده است. به گونه اند که امروزه بسیاری از صاحب نظران قواعد حقوق بین الملل را صرفاً شامل یکسری قواعد ثابت نمی دانند و حقوق بین الملل را یکسری قواعد حقوقی لازم الاجرا بر روابط دولت ها دانسته اند.1
بخش اول: کلیاتقلمرو فضا
موضوع هوا- فضا2 و فضای ماورای جو3 از جمله موضوعاتی است که در حقوق هوا و فضا مورد توجه قرار می گیرد. این امر امروزه از این جهت اهمیت بیشتری یافته است که سفرهای فضایی جنبه تجاری پیدا کرده است. این سفرها به صورت پروازهای زیرمداری4 و توریسم فضایی مطرح گردیده است که می تواند مرزهای هوا- فضا با فضای ماورای جو را خدشه دار کند. نکته دیگر مربوط به منافع خاص دولت ها و سازمان ها و نهادهای بین المللی دست اندرکار است. چون تا بحال تعریف قابل قبول، جامع و عامی درباره تمایز بین هوا- فضا، فضای ماورای جو ارائه نشده است. چندین سال پیش، در زمانی که قانون مندی سفینه های فضایی ( سفینه هایی که مرحله ای از صعود آن ها ماورای صوت است و به دلیل اینکه بتوانند برای چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در مدار قرار گیرند، به طور افقی از زمین بلند می شوند و قابلیت فرود در باند عادی را دارند ) مورد بررسی قرار گرفت، نظریه غالب این بود که عبور از نزدیکی فضا مستلزم مداخله در فرآیند عبور و مرور وسایل نقلیه ای است که در هوا و فضا در حال تردد هستند. به طور کلی هواپیما و فضاپیماها که با کاربری هوانوردی و فناوری هوایی ساخته می شوند، توانایی پرواز در هوا یا فضا ماورای جو را دارند. این امر باعث شده است تا مسئولان و دست اندرکاران به فکر تصویب قوانینی برای نظام مند کردن این پروازها باشند تا اینکه به تنها قابلیت اجرایی داشته باشند، بلکه متناسب با فعالیت آن ها نیز باشند. این امر در ارتباط با تعیین قلمرو هوایی دولت ها است. چون اولین حقیقت مسلم این است که هر شیء موجود در قلمرو هوایی کشورها، می بایست حاکمیت سایر دولت ها را رعایت کند. 5
مبحث اول : تعریف فضای ماورای جو و نظامی کردن و توسعه رژیم حقوقی
در 4 اکتبر 1957 هنگامی که رادیو مسکو اعلام کرد که اتحاد جماهیر شوروی یک قمر مصنوعی به نام اسپوتینک را در مدار زمین قرار داده است، امریکایی ها از این خبر در شگفت ماندند، البته نه به خاطر اهمیت کار بزرگ انجام شده، بلکه بیشتر به این دلیل که اتحاد شوروی جلوتر از ایالات متحد امریکا و برای اولین بار به فضای ماورای جوّ، راه یافته بود. اثر روانی و سیاسی اسپوتینک خصوصاً در امریکا وسیع بود، هر چند تعداد اندکی در خارج از جوامع کوچک علمی و نظامی دو ابر قدرت، اهمیت کامل و مفهوم کار بزرگ اتحاد شوروی را درک کردند. عکس العمل نخبه های سیاسی هر دو قدرت در حال رقابت برای تفوق جهانی، هیچ تردیدی باقی نگذاشت که آنها به اسپوتینگ و موشکی که آن را به داخل مدار راند، به عنوان یک ابزار نظامی انقلابی با نتایج استراتژیکی هیبت انگیزی می نگرند، و ابداً آن را یک پیروزی برای دانش جهانی تلقی نمی کنند. جان فاستر دولز، وزیر خارجه وقت دولت امریکا، پرتاب اسپوتینک را به عنوان در جهت تنازع میان امپریالیسم کمونیست و جهان آزاد6تعبیر کرد.
با توجه«دولز» برای افکار عمومی احساس حقارت و خشم از چهره امریکا زدوده شد، و عزم تازه ای برای راهیابی به فضا ایجاد شد.
مارشال اتحاد شوروی، اس اس بریوزوو در ارزیابی خود از این حادثه تاریخی، به طور کنایه آمیزی به دنیا متذکر شد که اکنون میسر شده است که با تسلط از زمین، موشک هایی از ماهواره ها در هر زمان دلخواه و در هر نقطه ای از خط سیر آنها پرتاب شوند.7
به رغم مبالغه مارشال، تردیدی وجود نداشت که از این پس در سیاره ما جایی دور از دسترس موشک های اتمی نخواهد بود.
گفتار اول : مفهوم فضای ماورای جو
به سادگی می توان بیان داشت که هوا- فضا، فضایی است که در آن هوا وجود دارد. به طور ساده تر می توان بیان داشت که هوا- فضا به مفهوم بالا رفتن در فضا از قلمرو هوایی یک دولت و فرود آمدن به سمت زمین به صورت مخروط وارونه ( در قلمرو همان کشور ) است. این نظریه بر اساس ریاضیات پیشرفته و بر اساس این نظریه است که پرواز هوایی در جایی صورت می گیرد که هوا یا اتمسفر وجود دارد. اتمسفر دارای اجزای ذیل است: « اولین لایه آن « تروپوسفر »8 است که از سطح دریا تا 10 کیلومتر بالای آن می باشد. سپس « استراتوسفر »9 قرار دارد که از 10 کیلومتر تا 40 کیلومتر بالاتر از سطح دریا است. لایه سوم « اینوسفر »10 است که از ارتفاع 40 متری تا 375 کیلومتری از سطح دریا را در بر می گیرد. لایه چهارم آن « اگزوسفر »11 است که از ارتفاع 375 کیلومتری تا 20 هزار کیلومتری از سطح دریا را شامل می شود. « با توجه به این تقسیم بندی می توان بیان داشت که پرواز زیرمداری که تا حدود ارتفاع 100 کیلومتری ماورای سطح زمین اوج می گیرد، در واقع سفری پایین تر از سطح « اینوسفر » است. این امر ما را به این نتیجه می رساند که این نوع پروازها، جزو پروازهای ماورای جوی هستند. اما برخی بر این باور هستند که این نوع پروازها به دلیل اینکه از اتمسفر زمین خارج نمی شوند، پس جزو پروازهایی هستند که در هوا- فضا صورت می گیرند.
کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل ( UNCOPUOS )12 یکی از اجلاس های سازمان ملل است که در آن جنبه های فنی و قانونی فعالیت های فضایی مورد بررسی قرار می گیرد که دارای اثرات جهانی هستند. اگر چه از سال 1962 تا به حال بارها جلساتی را برگزار کرده است، اما تا به حال نتوانسته درباره تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو به نتیجه ای برسد. لازم به ذکر است که کمیته فرعی آن از طریق یک گروه کاری به موضوع تحدید حدود و تعریف فضای ماورای جو پرداخت و موضوعات قانونی مرتبط با فضاپیماها را مورد بررسی قرار داد. در این راستا پرسش نامه ای را تهیه و برای تمام دولت های عضو سازمان ملل ارسال کرد، نتایج بدست آمده از پاسخ های ارسالی و تحلیل آن ها با توجه به ملاحظات تاریخی مرتبط با فضای ماورای جو را می توانید در شبکه اطلاعاتی OOSA ملاحظه کنید.13
با توجه به بحث های صورت گرفته در کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل، در طول این سال های متمادی، سؤالی که درباره پروازهای زیر مداری مطرح می شود این است که آیا میزان صعود عمودی آن ها در فضای ماورای جو، برای تعیین قابلیت اجرای حقوق هوایی یا عهدنامه های حاکم بر حقوق فضا تأثیری دارد ( رویکرد متخصصان امور فضایی ) و یا اینکه نوع فعالیت های انجام شده توسط آن ها تعیین کننده است؟ ( رویکرد عمل گرایان ) طرفداران گروه دوم بر این باور هستند، فقط پروازهایی در هوا- فضا صورت می گیرند که از فضای زیرمداری عبور می کنند و برای حمل و نقل زمین به زمین هستند و فقط پروازهایی در هوا- فضا صورت می گیرند که اصول و قواعد حقوق هوایی بر آن ها حاکم است.
به این ترتیب می توان بیان داشت، یک پرواز زیرمداری، پروازی است که تا ارتفاع خاصی اوج می گیرد. اما این اوج گیری تا اندازه ای نیست که برای قرار گرفتن یک سفینه در مدار زمین لازم است. به دلیل اینکه خط سیر پروازهای زیرمداری در قانون آمریکا به صورت یک پرواز ارادی و اختیاری تعریف شده است که شامل پرتاب یک سفینه و برگشت آن می گردد. اگر چه بخشی از این نوع پروازها بالاتر از جو زمین صورت می گیرند، اما از جو زمین به اندازه ای خارج نمی شود که بتواند در مدار زمین قرار گیرند.
سفینه فضایی شماره یک14 در سال 2004 به بازار آمد که اولین سفینه خصوصی برای پروازهای زیرمداری بود. این سفینه فضایی در طول دو هفته مبادرت به حمل باری هم وزن سه انسان بزرگسال، برای حدود 100 کیلومتر بالاتر از سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره CO، لانگالی، بیوراکتور، H2 Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره of، and، بیوراکتور، Energy