منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، قرآن کریم، فقهی و حقوقی، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: شرح و تبیین موضوع روشهای نوین تولید مثل از دیدگاه فقه امامیه
چکیده
1- شرح و تبیین موضوع روشهای نوین تولید مثل از دیدگاه فقه امامیه و نظرات فقهای موافق و مخالف در این باره .
2- بیان روشهای نوین تولید مثل و احکام و آثارمالی و غیر مالی آن از دیدگاه حقوق ایران .

1-5- پیشینه تحقیق
در میان کتب فقهی مانند الروضه و مسالک الافهام شهید ثانی(1405) ، جواهرالکلام شیخ نجفی(1407) من لایحضره الفقیه ، شیخ صدوق(بی تا)، الانتصار ، سید مرتضی(1411) الوسیله ابن حمزه(1408) و تحریر الوسیله حضرت امام(1365) تهذیب و الاستبصار شیخ طوسی(1409) به موضوع نکاح و آثار آن و نسب و موضوعات آن اشارات مبسوطی صورت گرفته اما به صورت تخصصی می توان به آثار زیر اشاره کرد :
آقای يزدي ، محمد ، (1375.) در مقاله باروري هاي مصنوعي و حكم فقهي آن ، به نقطه نظرات و استفتائات فقهی درباره لقاح مصنوعی و اهدای جنین و اشکال مختلف آن پرداخته اند . ایشان در این مقاله شقوق مختلف این عمل را به چهار دسته تقسیم و احکام مرتبط با آن را نیز به اختصار بیان نموده اند .
آقای قـبله اي ، خلـيل ،(1378 ) در مقاله بررسـي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع ، به دیدگاه ها و قوانین مرتبط با موضوع ولادت کودکان نامشروع و نیز اشکال نامشروع لقاح مصنوعی که به اتفاق فقها حکم به حرمت آن را داده اند ؛ پرداخته است .
آیت الله مؤمن قمي ، محمد(1374) ، در مقاله سخني درباره تلقيح ، به مبانی فقهی این عمل پرداخته اند و ابعاد و اشکال موضوع و نظرات فقها را در این خصوص بیان داشته اند .
آقای صـمدي اهـري ، مـحمد هاشم ، (1388. ) در کتاب نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام ، در فصل دوم به تبیین موضوع و نظرات فقها در این باره پرداخته است .
آقای محمدزاده ، خليل علي ،(1385.) در کتاب پزشكي در آيينه اجتهاد ، به موضوعات مستحدثه من جمله لقاح مصنوعی و اشکال آن و نظرات اجتهادی در این رابطه پرداخته است .

1ـ 6 ـ روش تحقیق
در این تحقیق روش نظری است و برپایه مطالعات کتابخانه ای می باشد و از منابعی چون کتب فقهی و حقوقی ، مجلات ، فصل نامه ها و، نرم افزارهای تخصصی فقهی و حقوقی و سایت های اینترنتی استفاده شده است که با استفاده از نظرات فقهی و مواد قانون مدنی به تحقیق و تحلیل در این موضوع می پردازد.

فصل دوم
تعاریف اصطلاحات و مباحث عام

2-1- تلقیح
تلقیح در دیدگاه اهل لغت از «لقح» به معنای باردار کردن و آبستن کردن می باشد و کلمه «لقاح» به معنای باردار شدن و آبستن شدن استعمال می شود .2
در لغت عرب داریم : 3 شتر ، باردار شد اسم فاعل آن (لاقح) به معنی حامل است در قرآن کریم هم آمده «ما بادها را برای بارور ساختن (ابرها و گیاهان) فرستادیم» . 4
القح متعددی است ولی لقح لازم است ، گفته می شود : نافه باردار شد ، پس او باردار است و باردار کردن درخت خرما ، معروف است . 5
لقاح که در بعضی از کتاب های لغت به کسر و در بعضی به فتح و کسر آمده آب مذکر شتر و اسب و غیر آنها است . 6
ابن فارس ، اصل معنای آن را در مورد حیوان ها صادق می داند و فرموده : مذکری ، مونث را حامله کند . 7
آنگاه بر آن چیزهایی که به آن مشابهت دارد ، قیاس شده است ، مثل چهارپایان را مذکرها بارور می کنند ، درختان را بادها و بادها ، ابرها را بارور می کنند و خودشان نیز در اصل بارورند . 8
قرآن کریم ابرها را به مادران و پدرانی تشبیه کرده است که به کمک بادها آمیزش می کنند و باردار می شوند فرزندان خود را که دانه های باران است به زمین می نهند . 9
پس لقاح در لغت به معنی آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است . 10
کاربرد «لقح» نه تنها در مورد ابر ، گیاه و حیوان به کار رفته بلکه در مورد زنان نیز استعمال شده است . 11
شیخ صدوق در معانی الاخبار از قاسم بن سلام نقل می کند که پیامبر از بیع «ملاقیح» نهی فرمود آنگاه می گوید که ملاقیح چیزیست در شکم حیوان و همان جنین است .‌12
درکتاب های فقهی نیز «ملاقیح» را به همین معنا گرفته اند ، چون سبک و سیره ی اعراب بود که جنین را در شکم حیوان می فروختند . از مهم ترین راه های مرغوب شدن خرما ، تلقیح درخت نخل است و تلقیح همان کش دادن مایه ی خرمای نر را گویند که به درخت خرمای ماده ، وارد می کنند تا بارور گردد . 13
بنابرآنچه گفته شد و آنگونه که از متون لغت استفاده می شود ، تلقیح در انسان به مثابه ، همان حقیقتی است که در حیوانات و گیاهان به کار می رود . حقیقت تلقیح در موجودات یکی است هر چند شکل آن به گونه های مختلفی است و در هر نوعی از حیوانات و گیاهان به سبکی خاص به کار می رود . هدف از تلقیح ، بارور کردن حیوان ، درخت و انسان است .
لقاح در اصطلاح پزشکی- فقهی عبارت از : جایگزین کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله ی آلات پزشکی یا هر وسیله ی دیگری می باشد . 14
فقها نیز همین معنا را در تعریف اصطلاحی تلقیح ذکر کرده اند : امام خمینی (ره) می فرمایند :
«تلقیح ، داخل کردن نطفه مرد به رحم زن ، با وسایل دیگری غیر از مقاربت می باشد» .15
آیات عظام تبریزی16، فاضل لنکرانی17، بروجردی18، بعضی از فقهای اهل سنت19،
آیات عظام سیستانی20، یزدی21، سید محمد موسوی بجنوردی22 و … تلقیح را جایگزین کردن نطفه مرد به رحم زن، با وسایل پزشکی می دانند .
2-2- آغاز تلقیح
مسئله ی تلقیح ابتدا در حیوانان اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل ، به کار می رفت ، در آغاز این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام لدوی جاکوبی23 در سال 1765 روی ماهی ها انجام داد . 24
چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور اسپا لانزولی25 تلقیح را روی سگ ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام الیلوا26 تلقیح مصنوعی در حیوانات چهار پا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
به دنبال موفقیت این آزمایشات ، دامنه ی تلقیح مصنوعی به انسان ها نیز سرایت نمود و این آزمایشات در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه ، انگلیس به اجرا درآمد ، چنانچه یک پزشک انگلیسی به نام جوهان هانتر 27 در سال 1799 گزارشی در این زمینه به دولت انگلیس داد .
در فرانسه نیز تلقیح مصنوعی در زنان آغاز شد که قدیمی ترین آنها مربوط به سال 1838 می باشد .
ده سال بعد (1841) یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به گرارد28 گزارش داد که از هفتاد زنی که تلقیح مصنوعی شده اند ، چهل و یک نفر آنها از این طریق باردار گردیده اند و تقریباً از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت .
در سال 1914 یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامینسون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه ی زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زن ها ، گاه منتهی به فوت آنان می گردد ، این موضوع نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت زنان بدوی به قطعه اي از پشم افسون می خوانند و بعد آن را به زنان نازا می دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن يا حامله می شود یا می میرد . 29
این پزشک پس از تحقیقات بیشتر ، دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان ، آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروب های مضر موجود در پشم ، وارد رحم زن می گردند و اگر زن بنیه قوی داشت ، در مقابل میکروب ها مقاومت می كرد والا از پا در می آمد و تلف می شد . 30
جامینسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد تا به وسیله تلقیح مصنوعی که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند ، از راه صحیح علمی ، هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله لوله آزمایش ، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین ترتیب خانواده های زیادی را که از نداشتن فرزند ، تهدید به نابودی و متلاشی شدن می گردیدند ، نجات دهد . 31
رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستان لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح شود و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می رسانند و شناسنامه برای آنها صادر می شود. با وجود اعتراض های مذکور ، از رواج باروری مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از این نوع باروری ، به طور چشمگیر مشاهده می شود . 32

2-3- روش های تلقیح
شیوه تزریق منی ، اولین بار در سال 1790 میلادی در یک مرد مبتلا به بیماری به کار رفت که با تزریق منی مرد ، داخل مجرای تناسلی همسرش به وسیله سرنگ ، زوجین بچه دار شدند .
از آن پس پیشرفت های بسیار بزرگی در بارورسازی به دست آمده و در حال حاضر بیش از 50% زوجینی که در گذشته بارور نمی شدند ، قادر به بچه دار شدن هستند و نقص در هر یک از طرفین با این روش ها ، قابل درمان است .
به طور کلی در این روش ها ، می توان اسپرم و تخمک حاصل از زن و مرد را در نقطه ای اعم از دستگاه تناسلی زن و یا در محیط آزمایشگاهی کنار هم قرار داد و سپس آن را به رحم منتقل نمود تا باعث باروری گردد .
در صورتی که یکی از طرفین اصلاً قادر به دادن تخمک یا اسپرم نباشد می توان از دهنده دیگری استفاده کرد و سپس آن را به رحم زن منتقل نمود ، در صورتی که نقص یا اختلالات ساختمانی در رحم زن باشد و از نظر تخمک و اسپرم مشکلی نباشد میتوان لقاح را در محیط آزمایشگاه انجام داد و سپس تخم حاصل را در رحم زن دیگری قرار داد . 33
برای جلوگیری از سقط و به این دلیل که در روش های آزمایشگاهی ، میزان موفقیت کمتر از روش طبیعی است ، معمولاً اقدام به بارورسازی چندین تخمک با چندین اسپرم می نمایند که پس از انتقال آن به رحم ، امکان حداقل ادامه حیات یک جنین فراهم باشد .
عمدتاً در روش IVF ، اسپرم و تخمک درمحیط آزمایشگاهی تلقیح می شوند و پس از انجام تقسیمات سلولی و رسیدن به مرحله 8 سلولی داخل رحم زن قرار داده می شود تا پس از جایگزینی مناسب، منجر به بارداری گردد . 34
از روش های مورد استفاده در تلقیح ، می توان روش های زیر را نام برد .

2-4- تلقیح مصنوعی منی
در این روش با تهیه اسپرم و تزریق آن به داخل رحم ، اقدام به بارورسازی می گردد . از آنجایی که منی ، حاوی ترکیبات شیمیایی قوی است و تزریق آن به داخل رحم ، باعث عوارض جانبی در زن می شود ، امروزه با استفاده از روشی اقدام به تهیه اسپرم نسبتاً خالص (که حاوی مواد نگهدارنده مترشحه از پروستات و سایر غدد تناسلی نیست) می نمایند و آن را به داخل رحم تزریق می نمایند .
گفته می شود ، از این روش در مواردی که تعداد اسپرم مرد ، کمتر از حد طبیعی است ، یا اشکال به دهانه ی رحم زن بر می گردد ، یا اختلالات انزالی و حتی موارد ناشناخته ی نازایی استفاده می شود .
میزان موفقیت با این روش در نازایی مرد حدود 30% در موارد نازایی زن حدود 40% و در موارد نازایی که علت شناخته شده ای ندارد ، حدود 20% است .
از نظر تعریف پزشکی ، به کمک و تسهیل بارورسازی از طریق دستکاری تخمک و اسپرم اصطلاحی گفته می شود که رایج ترین روش های آن امروزه عبارتند از : روشی که رایج ترین رویه مورد استفاده بوده روشی است که در طی آن پس از تهیه اسپرم و تخمک ، آن دو را در محیط آزمایشگاهی کنار هم قرار داده تا عمل لقاح انجام شود و آنگاه آن را به داخل رحم زن منتقل می نمایند ، این روش در تمام زوج هایی که ناباروری دارند ، قابل انجام است .35
امروزه ، اکثر خانم ها را با استفاده از مواد هورمونی ، تحت اثر سیکل مصنوعی قاعدگی قرار می دهند ، به این شکل که یک دوره قبل از انجام این روش ، به مریض داروهایی می دهند تا گنادوتروپین های وی را سرکوب نمایند که این عمل باعث افزایش دو هورمون دیگر می گردد .
بعد از مدتی بیمار را سونوگرافی واژینال (مجرای تناسلی) می نمایند و فولیکول آزاد شده از تخمدان زن را از این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries دانلود پایان نامه درمورد میزان استفاده، مدیران و کارکنان، دسترسی به اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی