پایان نامه ارشد درباره مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، تحلیل اطلاعات، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

3-2-4 منابع اطلاعات در پژوهش های گردشگری 102
3-2-5 کاربرد نتایج تحقیق 102
3-3 روش تحقيق 102
3-3-1 تعريف روش تحقيق 102
3-3-2 روش های گردآوری اطلاعات 103
3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 106
3-3-4 روش به کار گرفته شده در این تحقیق 111
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 113
4-1-1 برنامه ريزي استراتژيك 114
4-1-2 مدیریت استراتژیک 115
4-1-3 تعریف استراتژی 115
4-1-4 اصطلاحات کلیدي در مدیریت استراتژیک 116
4-1-5 ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک 117
4-1-6 مزایای مدیریت استراتژیک 118
4-1-7 فرآیند مدیریت استراتژیک 119
4-1-8 شناخت و تحيل محيط داخلي / خارجي 122
4-2-1 تحليلSWOT 122
4-2-2 فرصتها و تهدیدات در ماتريسSWOT 123
4-2-3 نقاط قوت و ضعف در ماتريس SWOT 124
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه 126
5-1 مدل تجزيه و تحليل SWOT 126
5-1-1 بررسي عوامل داخلى در گردشگرى سلامت ؛ نقاط قوت و ضعف 126
5-1-2 بررسى عوامل خارجى در گردشگرى سلامت ؛ فرصتهاوتهديدات 130
5-2 ماتريس SWOT 132
5-2-1 استراتژی های تهاجمی يا توسعه اي (SO ) 132
5-2-2 استراتژی هاى تنوع (ST ) 133
5-2-3 استراتژی های بازنگری (WO) 133
5-2-4 استراتژی های تدافعی (WT ) 133
5-3 سايراستراتژي ها 135
5-4 نتيجه گيري 136

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 (فهرست درمان ها و خدمات موجود در مراكز) 25
جدول 2-2 (مقایسه هزینه ای درمانی مقاصد مختلف) 27
جدول 2-3 (روند تاريخي و رشد صنعت گردشگري سلامت) 28
جدول 2-4 (زمينه هاي ارائه خدمات پزشكي در دنيا) 29
جدول 2-5 (روند تاریخی صنعت گردشگری پزشکی در دنیا) 30
جدول 4-1 (تجزيه و تحليل SWOT) 123
جدول 5-1 (بررسي عوامل داخلى در گردشگرى سلامت ؛ نقاط قوت و ضعف) 127
جدول 5-2 (بررسى عوامل خارجى در گردشگرى سلامت ؛ فرصتها و تهديدات) 130
جدول 5-3 (تجزيه و تحليل SWOT) 132
جدول 5-4 (ماتریس SWOT (بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر توسعه گردشگری سلامت ) ……..134
فهرست تصاوير
عنوان صفحه
نمودار3-1 (رابطه انسان با ماوراء الطبيعت و دنيا ) 84
نمودار3-2 ( تغييرجهت همبستگي دو متغير ) 95
نمودار3-3 ( فرآیند پژوهش در صنعت جهان گردی ) 101
نمودار3-4 ( اقسام تجزيه و تحليل ) 107
نمودار4-1 (مراحل فرايند استراتژيك ) 121

گروه مدیریت جهانگردی
پایان نامه ی کارشناسی رشته ی مدیریت گرایش جهانگردی

عنوان پايان نامه:
مطالعه ي گردشگري سلامت در ايران

استاد راهنما:
………………………….
تحقيق ونگارش:
……………

سپاس :
حمد وسپاس خداي بزرگ را كه از دانش بي انتهاي خود در وجود بشر دميد تا گوشه هايي از راز هستي بر انسان آشكار شود. بي ترديد انجام اين پژوهش جز با ياري الطاف بي كران الهي وراهنمايي استاد فرهيخته ……………………………… ميسر نبود

تقديم به :

او كه مرا نعمت حيات بخشيد وشوق دانستن را در وجود ناچيزم نهاد ،
به مادر وپدرم،كه موفقيت هاي من ثمره ي تلاش هاي ايشان است ،
وتقديم به خواهر وبرادرم كه مهربانيشان آرامش بخش لحظه هاي زندگي من است

چكيده :
امروزه بازار گردشگري سلامت به عنوان يكي از صنايع درآمدزا و رقابتي در دنيا مطرح مي‌باشد . گردشگري سلامت، مولفه‌اي با دو جزء تركيبي مهم و اساسي است . اين پديده دو وجهي وقتي در هم مي‌آميزد مفهوم ثالثي را به دست مي‌دهد كه نمي‌توان جز با تجربه داشتن و پيدايش ديدگاههاي نو در اين دو جزء، اين مفهوم را مديريت كرد . از دهه 1990عوامل متعددي باعث شد تا گردشگري سلامت در كشورهاي آسيايي رونق بيشتري بيابد. بحران مالي آسيايي، تغييرات مطلوب نرخ ارز اقتصاد جهاني، ارتقا و بهبود سريع تجهيزات پزشكي ، پيشرفت فناوري اطلاعات، كيفيت بالا و ارزاني خدمات درماني و عوامل بسيار ديگر موجب شد تا برخي از كشورهاي آسيايي به عنوان مقاصد گردشگري سلامت دنيا معرفي شوند. كارآفريني ، بازاريابي و تبليغات گسترده اين كشورها مبني بر ارائه خدمات پزشكي در كنار گردشگري، جذابيت اين مقاصد را براي جذب گردشگران خارجي به منظور درمان افزايش داد و باعث جهت‌گيري سياست‌هاي كلان اين كشورها در راستاي رشد اين شاخه ازصنعت گردشگري شد . در سطوح كلان ، دولت‌ها و نهادهاي دولتي در بسياري ازكشورها علاقه‌مند به بهره‌ مندي از مزاياي اقتصادي ناشي از اين صنعت بوده و در سطوح خرد نيز بيمارستان‌ها و ارائه‌دهندگان مختلف خدمات مسافرتي و درماني در رقابت با يكديگر سعي براي بالا بردن سهم خود ازآن دارند . كشور ايران علي رغم داشتن چشمه هاي آب گرم ومعدني فراوان ، انجام پژوهش هاي بنيادي وكاربردي درزمينه علوم سلولي وفن آوري هاي باروري ، درمان بيماري هاي صعب العلاج،روشهاي درماني غيرتهاجمي ، ساخت واكسن پيشگيري وريشه كني بسياري ازبيماري ها و تربيت نيروي متخصص، تاكنون نتوانسته است با برنامه ريزي وسياست گذاري مناسب نسبت به توسعه زيرساخت هاي گردشگري اقدام وسهم قابل قبولي در توسعه گردشگري سلامت داشته باشد . درآمد ناشي از گردشگري سلامت مي تواند براي كشور ما كه به حركت در روند توسعه مي انديشد سودآور باشد . شناخت بازارهاي هدف ، كارآفريني و ارائه ايده‌هاي جديد در اين راستا از نكات قابل توجه در رشد صنعت گردشگري سلامت در ايران مي‌باشد . پژوهش حاضر سعي دارد ضمن معرفي و اهميت صنعت گردشگري سلامت در ايران به شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده مؤثر بر ارتقاء گردشگري سلامت كشور بپردازد .
كلمات كليدي : گردشگري سلامت ، توريسم درماني ، گردشگري پزشكي

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
درايران نفت به عنوان محور وتكيه گاه بنيادي درآمد كشور بوده است ولي بايد دانست كه نفت نمي تواند يك منبع با دوام درآمدي وتامين نيازاقتصادي كشورباشد ، از آن گذشته كشور ما بخاطر داشتن آثار باستاني فراوان ، كوهستانهاي بلند وسربه فلك كشيده ، جنگل هاي انبوه ، دشتهاي سرسبز وفراخ ، كويرزيباوپر رمز وراز،سواحل زيباي مرجاني،چشمه هاي آب گرم وآب معدني وهمچنين انجام پژوهش هاي بنيادي وكاربردي در زمينه ي علوم سلولي وفناوريهاي باروري، درمان بيماريهاي صعب العلاج ،روش هاي درماني غيرتهاجمي ، ساخت واكسن پيشگيري وريشه كني بسياري از بيماري ها وتربيت نيروي متخصص قابليت هاي زيادي دردستيابي به يك جايگاه اقتصادي ممتاز در سطح منطقه وجهان دارد . با توجه به درآمد زايي مطلوب گردشگري سلامت توجه به اين موضوع به عنوان گزينه ي جايگزين براي صادرات نفت ضرورت مي يابد.
دراين فصل به بررسي كليات تحقيق شامل مسأله اصلي تحقيق ، ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق ،سؤالات تحقيق ،كاربردتحقيق ، قلمرو مكاني و زماني تحقيق ، روش انجام تحقيق ، شيوه ي اجرا ومراحل انجام تحقيق ، محدوديتهاي انجام تحقيق و واژگان و اصطلاحات كليدي پرداخته شده است .

1-1- بیان مسئله
گردشگري از پوياترين بخش هاي اقتصاد جهاني است .براساس پيش بيني سازمان جهاني گردشگري درچند سال آينده صنعت گردشگري در رأس همه ي صنايع قرار خواهد گرفت وبزرگترين بخش تجارت جهاني را به خود اختصاص خواهد داد . به همين دليل امروزه كشورهايي كه به مقاصد گردشگري شناخته مي شوند با تبليغات گسترده مبني بر ارايه ي خدمات فوق پيشرفته ي پزشكي در كنارگردشگري، جذابيت اين مقاصد را افزايش داده اند ، چرا كه هر گردشگر پزشكي معادل سه گردشگر عادي ارز وارد كشورميزبان خود مي كند كشور پهناور ايران با داشتن فرهنگي كهن، آثار باستاني فراوان ، طبيعتي بكروجذاب وچشمه هاي آب گرم وآب معدني سرآمد همسايگان خويش در منطقه است ،ازسويي ديگر قدمت دانش طب در اين سرزمين به بلنداي تاريخ آن است . سرآمد پزشكان جهان شيخ الرئيس ابوعلي سينا ثمره ي ارزنده ي درخت تناور تمدن ايراني است ، واو مشهور ترين دانشمند تمام سرزمين هاي اسلامي ويكي از معروفترين چهره ها در تمام زمان ها است . امروزه دانشمندان علم طب وكادرپزشكي در ايران به پيشرفت هاي شگرفي دست يافته اند.انجام پژوهش هاي كاربردي وبنيادي در زمينه ي علوم سلولي و فناوريهاي باروري ،درمان بيماريهاي صعب العلاج ،روش هاي درماني غيرتهاجمي ،ساخت واكسن پيشگيري و ريشه كني بسياري از بيماري ها وتربيت نيروهاي متخصص فقط بخشي از دستاوردهاي دانشمندان علم پزشكي در ايران است ،علي رغم داشتن چنين امكانات وپيشينه اي تاكنون نتوانسته ايم با برنامه ريزي وسياست گذاري مناسب نسبت به توسعه ي زيرساخت هاي گردشگري اقدام وسهم قابل قبولي در توسعه ي گردشگري سلامت داشته باشيم . طبق برنامه ي چهارم توسعه دولت ايران مكلف شد 30 درصد از نيازهاي درماني وبهداشتي كشور را از طريق صدور كالاي خدمات پزشكي وگردشگري سلامت فراهم كند . دراين قالب درآمد ناشي از گردشگري سلامت مي تواند براي كشور ما كه به حركت در روند توسعه مي انديشد سود آور باشد. به منظور درك درستي از گردشگري سلامت در ايران وشناسايي اولويتهاي ايران براي ورود به اين صنعت ومهمترين موانع وچالشهاي اساسي پيشروي توسعه ي اين صنعت در كشور و ايجاد مزيت رقابتي در منطقه وجهان مي بايست درابتدا وضعيت موجود كشوردرزمينه ي گردشگري سلامت مشخص گردد . مسأله ي اصلي اين تحقيق بررسي توانمندي هاي كشورايران درزمينه ي گردشگري سلامت و عوامل موثر بر توسعه ي همه جانبه ي آن است.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود پزشكان متخصص و ماهر وجاذبه هاي طبيعي و فراوان ايران هر كدام به تنهايي مي تواند گردشگران زيادي را به خود جذب كند . اين درحالي است كه تاكنون به دلايل مختلفي از اين امكانات بهترين استفاده برده نشده و در جلب گردشگران و درآمد هاي ارزي حاصله اقدامي جدي صورت نگرفته و سهم قابل قبولي در توسعه ي صنعت گردشگري سلامت در كشورايجاد نشده است و به منظور درك درستي از توانمندي هاي بالقوه ي ايران در عرصه هاي مختلف گردشگري سلامت ، شناسايي اولويت ها و مهمترين موانع و چالش هاي اساسي پيشروي توسعه ي اين صنعت و با توجه به اين موضوع كه كشورهاي ديگر در منطقه ي خاور ميانه و آسيايي در حال جذب تعداد زيادي از گردشگران سلامت هستند ، ضروري است با بررسي وضعيت موجود اين صنعت در كشور، نقاط ضعف و قوت آن شناسايي وبا در اختيار گذاشتن آن به مسئولين ذيربط واعمال مديريت ايشان بتوان با ايجاد مزيت رقابتي با ديگر رقبا سهم بازاري كه لياقت وشايسته ي ايران است به دست آورد.
1-3- اهداف تحقيق
– شناسايي مزيتهاي رقابتي گردشگري سلامت در ايران
– شناسايي موانع رقابتي گردشگري سلامت در ايران
– ارائه ي راه كارها براي بهبود صنعت گردشگري سلامت در ايران
– معرفي جاذبه هاي طبيعي گردشگري سلامت در ايران
– شناسایی مهمترین تنگناها وموانع صنعت گردشگري سلامت ایران درزمینه هاي جذب گردشگران خارجی ودرآمدحاصل از ورود این گردشگران
– بررسی وتحلیل سیاست هاواقدامات صورت گرفته درایران براي توسعه گردشگري سلامت با تاکید برگردشگري خارجی
– ارایه مهمترین راهکارها و اقدامات مناسب درراستاي اصلاح موانع موجود وتقویت صنعت گردشگري سلامت کشوربه منظور رونق اقتصادگردشگري
1-4- سوالات تحقیق
– آيا اطلاع رساني در مورد جاذبه هاي گردشگري سلامت ايران در سطح بين المللي به ميزان كافي صورت گرفته است؟
– آيا امكانات طبيعي گردشگري سلامت به خوبي توسعه يافته اند؟
– كشورايران باتوجه به پيشرفتهاي قابل توجه در عرصه ي پزشكي وسلامت در دهه هاي اخيرچه جايگاهي در صنعت گردشگري سلامت دارد؟
– چه محدوديتهايي در راستاي استفاده از امكانات گردشگري سلامت در ايران وجوددارد؟
1-5-كاربرد تحقيق
از آنجايي كه تحقيق مورد نظر به بررسي امكانات گردشگري سلامت در كشورمي پردازد و فرصت ها و تهديدهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قرآن کریم، رسول خدا (ص)، امر به معروف Next Entries پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، اولویت بندی، منابع محدود، ادبیات تحقیق