دانلود مقاله با موضوع مجالس مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………….12
1-2-1- مجالس……………………………………………………………………………………………………………12
1-2-2- مجالس مذهبي…………………………………………………………………………………………………13
1-2-3- حيات ديني………………………………………………………………………………………………………13
1-3- تاريخچه مجالس مذهبي…………………………………………………………………………………………..16
1-3-1- بررسي انواع مجالس مذهبي در زمان پيامبر و ائمه معصومين(عليهم‌السلام)………………………………….16
1-3-1-1- بررسي برگزاري مجالس مذهبی توسط اهل بيت(عليهم السلام)……………………………………………20
1-3-1-2- جهت‌گيري مجالس مذهبي پس از شهادت امام حسين(عليه‌السلام)…………………………………21
1-3-2- تاريخچه مجالس مذهبي در ايران………………………………………………………………………26
1-3-2-1- هجرت امام رضا‌عليه‌السلام به ايران………………………………………………………………..27
1-3-2-2- مهاجرت اهل بيت حضرت موسي بن جعفر‌ و امام رضاعليهم‌السلام به ايران………….27
1-3-2-3- استقرار شيعيان مهاجر و شکل گيري شهر مقدس قم……………………………………29
1-3-2-4- ورود حضرت فاطمه معصومه‌سلام‌الله‌عليها به قم……………………………………………….29
1-3-2-5- برگزاري مجالس مذهبي بعد از شهادت حضرت امام رضاعليه‌السلام……………………………..30
1-3-2-6- دوران آل بويه؛ رسميت يافتن مجالس مذهبی در ايران…………………………………30
1-3-2-7- دوران سلجوقيان؛ حيات مخفي…………………………………………………………………32
1-3-2-9- دوران تيموريان؛ پيدايش مجالس مذهبي “روضه”……………………………………….33
1-3-2-10- دوران صفويه؛ اوج تعظيم شعائر……………………………………………………………..34
1-3-2-11- دوران افشاريان و زنديان؛ عصر افول و رکود……………………………………………34
1-3-2-12- دوران قاجار؛ غلبه ي زوايد و حواشي بر اصل………………………………………….35
1-3-2-13- دوران پهلوي؛ سياست دوگانه………………………………………………………………..37
1-3-2-14- نقش مجالس مذهبي در پيروزي انقلاب اسلامي……………………………………….38
جمعبندی……………………………………………………………………………………………………………………………..39
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..40
کارکردهاي مجالس مذهبي در احياي دين با استفاده ازآيات و روايات…………………………………………40
2-1- اهميت جماعت و مجالس در اسلام………………………………………………………………………………..41
2-2- برپايي مجالس مذهبي از ديدگاه قرآن و روايات………………………………………………………………44
2-2-1- برپايي مجالس مذهبي از ديدگاه قرآن………………………………………………………………….45
2-2-1-1- انواع شعائر با توجه به آيات قرآن کريم………………………………………………………50
2-2-2- برپايي مجالس مذهبي از ديدگاه روايات………………………………………………………………56
2-3- جايگاه مجالس مذهبي مطلوب در حفظ و تداوم حيات ديني جامعه……………………………………62
2-3-1- کارکرد عبادي:………………………………………………………………………………………………….62
2-3-1-1- تبيين معارف ديني:…………………………………………………………………………………..64
2-3-1-2- فراهم سازي زمينه تهذيب نفس:………………………………………………………………..65
2-3-1-3- بيان روايات و معارف اهل بيت:……………………………………………………………….67
2-3-2- کارکرد سياسي………………………………………………………………………………………………….68
2-3-2-1- مجالس مذهبي ابزار مبارزه سياسي اهل بيت (عليهم السلام)…………………………………………………69
2-3-2-2- رزمايش سياسي………………………………………………………………………………………71
2-3-2-3- افزايش روحيه جهاد و شهادت طلبي و ظلم ستيزي در برابر دشمنان………………73
2-3-2-4- افزايش معرفت و بصيرت در مخاطبان………………………………………………………75
2-3-2-5- افزايش روحيه تولي و تبري……………………………………………………………………..77
2-3-3- کارکرد تربيتي…………………………………………………………………………………………………..81
2-3-3-1- ذکر خدا…………………………………………………………………………………………………82
2-3-3-2- معرفي الگو هاي برتر و نمونه هاي ناپسند………………………………………………….84
2-3-3-3- يادآوري نعمت هاي الهي…………………………………………………………………………86
2-3-3-4- يادآوري مرگ و قيامت…………………………………………………………………………….88
2-3-4- کارکرد فرهنگي………………………………………………………………………………………………..90
2-3-4-1- حفظ و استمرار هويت و فرهنگ ديني……………………………………………………….90
2-3-4-2-  تقويت و گسترش ادبيات و هنرهاي مذهبي……………………………………………….91
2-3-4-3- شکل گيري مراکز ديني-فرهنگي………………………………………………………………92
2-3-5- کارکرد اجتماعي……………………………………………………………………………………………….94
2-3-5-1- افزايش وحدت و همبستگي اجتماعي………………………………………………………..94
2-3-5-2- از ميان رفتن طبقات اجتماعي ظاهري………………………………………………………..96
2-3-5-3- تقويت ارتباطات ديني………………………………………………………………………………98
2-3-6- کارکرد روانشناختي…………………………………………………………………………………………..99
2-3-6-1- برانگيختن عواطف ديني…………………………………………………………………………..99
2-3-6-2- تکرار و تلقين……………………………………………………………………………………….101
2-3-6-3- برقراري ارتباط مستقيم و چهره به چهره…………………………………………………..104
2-3-6-4- ایجاد آرامش روحی…………………………………………………………………………….108
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….112
فصل سوم: آسيب شناسي مجالس مذهبي……………………………………………………………………………….113
3-1- واعظان و ذاکران………………………………………………………………………………………………………..114
3- 1-1- عدم تجهيز به انديشه‌هاي ناب و مستدل…………………………………………………………..117
3- 1-2- غفلت از تهذيب نفس…………………………………………………………………………………..118
3- 1-3- غلو…………………………………………………………………………………………………………….121
3- 1-5- خرافات در مجالس مذهبي……………………………………………………………………………124
3-1-6- تشديد اختلافات فرقه اي در بين مسلمين………………………………………………………….126
3- 1-7- افراط و تفريط در طرح مسايل سياسي…………………………………………………………….127
3- 1-8- برخورد کاسبکارانه………………………………………………………………………………………..128
3- 1-9- استفاده از آهنگ‌هاي نامناسب و سبک‌هاي مبتذل(غنا)………………………………………129
3-2- آسيب‌هاي مربوط به متوليان مجالس مذهبي…………………………………………………………………..132
3-2-1- اکتفا به مداحي و کاستن از برنامه‌هاي محتوايي شعورمحوري……………………………….132
3-2-2- طولاني شدن برنامه مجالس مذهبي…………………………………………………………………..135
3-2-3- بي توجهي به نماز اول وقت…………………………………………………………………………….135
3-2-4- اسراف و چشم و هم‏چشمي…………………………………………………………………………….136
3-3-1- فراهم آوردن زمينه آزار و اذيت براي ديگران…………………………………………………….138
3-3-2- آسيب رساندن به بدن…………………………………………………………………………………….139
3-4- آسيب هاي مشترک در هر سه رکن………………………………………………………………………………140
3-4-1- ريا و تظاهر……………………………………………………………………………………………………140
3-5- برخي پيشنهادات به منظور رفع آسيب‌ها………………………………………………………………………..142
جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………………..145
نتیجه‌گیری نهائی…………………………………………………………………………………………………………………146
منابع و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عليهم، ذلك، اللّه،، وسلم Next Entries دانلود مقاله با موضوع مجالس مذهبی، مفهوم شناسی، زمان پیامبر، سیر تاریخی