پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل واریانس، میزان استفاده، روش پژوهش، نظریه وابستگی

دانلود پایان نامه ارشد

پيوست:…………………………
بسمه تعالي
تعهدنامه اصالت پايان‌نامه كارشناسي ارشد

اينجانب بهراد بختياري دانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي كه در تاريخ 28/11/1392 از پايان‌نامه خود تحت عنوان: «بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)» مي‌باشد با كسب نمره 18 و درجه بسيار خوب دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1ـ اين پايان‌نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمی‌و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و . . .) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه‌هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
2ـ اين پايان‌نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3ـ چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4ـ چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: بهراد بختياري
تاريخ و امضاء:

تقديم به:
خدايي كه آفريد،
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و كساني كه عشقشان را در وجودم دميد.
به مقدس‌ترين واژه‌ها در لغت‌نامه دلم، به روح پدر بزرگوارم، اسوه اخلاق و نيكي، مهرباني مشفق و بردبار و حامي كه صداقت و محبت را از او آموختم.
و به مادر مهربانم كه زندگيم را مديون مهر، صبر، قناعت، عطوفت و فداكاري‌هاي او مي‌دانم.

سپاسگزاری:
حمد و سپاس خدای عزّ و جلّ را، که از جلوه‌ی جمال و تجلی کمالش، چراغ علم و معرفت افروخته شد و از پرتو جلالش عالم هستی به نور دانش، فروغ ابدی یافت.
در اینجا بر خود واجب می‌دانم که مراتب تشکر و قدردانی خویش را از استاد راهنماي ارجمند و فاضل خود سركارخانم دکتر اقباله عزيزخاني و استاد مشاور عزيز جناب آقاي دكتر رحمت‌اله دادور ابراز نمایم، بی‌شک بدون برخورداری از ارشادات و راهنمایی‌های این عزیزان تهیه و تدوین این پایان‌نامه میسر و مقدور نبود. و در ضمن از سركارخانم دكتر محبوبه بابايي به جهت داوري عالمه‌شان نهايت تشكر را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1

فصل اول: مقدمات و کليات
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ بیان مسأله 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1ـ4ـ اهداف پژوهش 10
1ـ4ـ1ـ هدف کلی (اصلی) 10
1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (جزئی) 10
1ـ5ـ ساماندهی رساله 11

فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش
2ـ1ـ مقدمه 13
2ـ2ـ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 13
2ـ3ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن 16
2ـ4ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تفاوت آن با سایر رسانه‌های ارتباط جمعی 26
2ـ5ـ کارکردهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 29
2ـ6 ـ دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 30
2ـ7 ـ انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 33
2ـ8ـ بررسی پیشینه‌ی تحقیق 37
2ـ8ـ1ـ پژوهش‌های خارجی 37
2ـ8ـ2ـ‌ پژوهش‌های داخلی 42
2ـ 9 ـ دیدگاه‌های مربوط به آثار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 52
2ـ9ـ1ـ دیدگاه طرفداران مطلق 53
2ـ9ـ2ـ‌ دیدگاه مخالفان اینترنت 53
2ـ9ـ3ـ دیدگاه طرفداران کاربرد منطقی اینترنت 55
2ـ10ـ مبانی نظری پژوهش 56
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ10ـ1ـ رویکرد روان‌شناسی اجتماعی 57
2ـ10ـ1ـ1ـ نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده‌ای 57
2ـ10ـ1ـ2ـ نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر 58
2ـ10ـ2ـ رویکرد جامعه‌شناسی 59
2ـ10ـ2ـ1ـ جامعه شبکه‌ای کاستلز 59
2ـ10ـ2ـ2ـ تئوری منطقه‌زدایی تاملینسون 63
2ـ10ـ2ـ3ـ تئوری جهانی‌شدن رابرتسون 65
2ـ10ـ2ـ4ـ جامعه اطلاعاتی مارتین 67
2ـ10ـ2ـ5ـ الگوی رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌های رسانه‌ای استوارت هال 68
2ـ10ـ2ـ6ـ فرهنگ بسته‌بندی شده مارکوزه 71
2ـ10ـ2ـ7ـ جامعه سرشار از نشانه‌های ژان بودریلار 72
2ـ10ـ2ـ8ـ ذهن بی‌خانمان پیتر برگر 73
2ـ10ـ2ـ9ـ قدرت گفتمان فوکو 75
2ـ10ـ2ـ10ـ حوزه عمومی یورگن هابرماس 76
2ـ10ـ2ـ11ـ تعامل رسانه‌ای تامپسون 78
2ـ10ـ2ـ12ـ مخاطبان فعال و مقاومت نشانه‌شناختی فیسک 80
2ـ10ـ3ـ رویکرد رسانه‌ای 82
2ـ10ـ3ـ1ـ تئوری تأثیر مستقیم 82
2ـ10ـ3ـ2ـ جبرگرایی رسانه‌ای مک لوهان 83
2ـ10ـ3ـ3ـ فرّار بودن محتوای ارتباطی والدهال 86
2ـ10ـ3ـ4ـ دوران دگرراهبر دیوید رایزمن 86
2ـ10ـ3ـ5ـ امپریالیزم فرهنگی هربرت شیلر 87
2ـ10ـ3ـ6ـ تئوری پرورش یا کشت 88
2ـ10ـ3ـ7ـ تئوری استفاده و لذت کاتز 89
2ـ10ـ3ـ8ـ نظریه وابستگی به رسانه‌ها 91
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ10ـ3ـ9ـ نظریه تأثیرات غیرمستقیم و تأثیرات محدود 93
2ـ10ـ3ـ10ـ نظریه دوجهانی شدن عاملی 95
2ـ11ـ جمع‌بندی و تدوین چهارچوب نظری 97
2ـ12ـ مدل نظری تحقیق 101

فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش 103
3ـ2ـ فرضیه‌های پژوهش 104
3ـ2ـ1ـ ‌فرضیه کلی 104
3ـ2ـ2ـ فرضیه‌های جزئی 104
3ـ3ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 104
3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری 110
3ـ5ـ روش نمونه‌گیری 110
3ـ6 ـ ابزار گردآوری داده‌ها 111
3ـ7ـ اعتبار و قابلیت اعتماد 112
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 114

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4ـ1ـ مقدمه 116
4ـ2ـ یافته‌های توصیفی 117
4ـ2ـ1ـ میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 117
4ـ2ـ2ـ سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 118
4ـ2ـ3ـ هدف از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 119
4ـ2ـ4ـ بیشترین دسترسی رسانه‌ای 120
4ـ2ـ5ـ سن 121
4ـ2ـ6ـ جنسیت 122
4ـ2ـ7ـ تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو 123
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4ـ2ـ8ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات پدر پاسخگو 124
4ـ2ـ9ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات مادر پاسخگو 125
4ـ2ـ10ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال پدر 126
4ـ2ـ11ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال مادر 127
4ـ2ـ12ـ تفكيك نمونه بر حسب وضعیت درآمد خانواده 128
4ـ2ـ13ـ تفكيك نمونه بر حسب میانگین ابعاد متغير وابسته 129
4ـ3ـ یافته‌های استنباطي 130
4ـ3ـ1ـ فرضيه اول 130
4ـ3ـ2ـ فرضيه دوم 132
4ـ3ـ3ـ فرضيه سوم 134
4ـ3ـ4ـ فرضيه چهارم 137
4ـ3ـ5ـ فرضيه پنجم 139
4ـ3ـ6ـ فرضيه ششم 142
4ـ3ـ7ـ فرضيه هفتم 145
4ـ3ـ8ـ فرضيه هشتم 148
4ـ4ـ بررسي رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل با كمك رگرسيون 151

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری 154
5ـ2ـ پیشنهادها و ارائه راهکارها 159
5ـ2ـ1ـ پیشنهادهاي حاصل از پژوهش 159
5ـ2ـ2ـ پیشنهادهايي به پژوهشگران بعدی 164

پيوست
منابع 166
پرسشنامه 173
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره (4ـ1): توزيع پاسخگويان بر حسب میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 117
جدول شماره (4ـ2): توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 118
جدول شماره (4ـ3): توزيع پاسخگويان بر حسب هدف از عضویت در شبکه‌های اجتماعی 119
جدول شماره (4ـ4): توزيع پاسخگويان بر حسب بیشترین دسترسی رسانه‌ای 120
جدول شماره (4ـ5): توزيع پاسخگويان بر حسب سن 121
جدول شماره (4ـ6): توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 122
جدول شماره (4ـ 7): توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 123
جدول شماره (4ـ 8): توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات پدر 124
جدول شماره (4ـ9): توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات مادر 125
جدول شماره (4ـ10): توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت اشتغال پدر 126
جدول شماره (4ـ11): توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت اشتغال مادر 127
جدول شماره (4ـ12): توزيع پاسخگويان بر حسب درآمد خانواده 128
جدول شماره (4ـ13): آماره‌هاي توصيفی 129
جدول شماره (4ـ14): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 130
جدول شماره (4ـ15): آزمون (LSD) 131
جدول شماره (4ـ16): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 132
جدول شماره (4ـ17): آزمون (LSD) 133
جدول شماره (4ـ18): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 135
جدول شماره (4ـ19): آزمون (LSD) 136
جدول شماره (4ـ20): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 137
جدول شماره (4ـ21): آزمون (LSD) 138
جدول شماره (4ـ22): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 139
جدول شماره (4ـ23): آزمون (LSD) 140
جدول شماره (4ـ24): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 142
جدول شماره (4ـ25): آزمون (LSD) 143
ادامه فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره (4ـ26): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 145
جدول شماره (4ـ27): آزمون (LSD) 146
جدول شماره (4ـ28): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 148
جدول شماره (4ـ29): آزمون (LSD) 149
جدول شماره (4ـ30): خلاصه مدل 151
جدول شماره (4ـ31): آنالیز واریانس (Anova) 151
جدول شماره (4ـ32): ضريب رگرسيون 152

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (4ـ1): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 117
نمودار شماره (4ـ2): توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 118
نمودار شماره (4ـ3): توزیع پاسخگویان بر حسب هدف از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 119
نمودار شماره (4ـ4): توزیع پاسخگویان بر حسب بیشترین دسترسی رسانه‌ای 120
نمودار شماره (4ـ5): توزیع پاسخگویان بر حسب سن 121
نمودار شماره (4ـ6): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 122
نمودار شماره (4ـ7): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 123
نمودار شماره (4ـ 8): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر 124
نمودار شماره (4ـ 9): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر 125
نمودار شماره (4ـ10): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال پدر 126
نمودار شماره (4ـ11): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال مادر 127
نمودار شماره (4ـ12): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد خانواده 128

چكيده
پژوهش جاری به بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توسط جوانان شهر خلخال می‌‌پردازد. نظریه وابستگی بال روکیچ و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد انعطاف پذیری، حمل و نقل، اولویت بندی، بهبود کیفیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شبکه اجتماعی، سبک زندگی، روابط اجتماعی، زیست جهان