پایان نامه با کلمات کلیدی رسانه های نوین، زنان ایرانی، هنر معاصر، زنان ایران

دانلود پایان نامه ارشد

نام واحد دانشگاهي : تهران مرکزی کد: 101
کد شناسايي پايان نامه:10160111912025
عنوان پايان نامه:بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در آثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران
(رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور)
نام و نام خانوادگي دانشجو: مینا جمالی
شماره دانشجوئي: 900781790
رشته تحصیلی: نقاشی
تاريخ شروع پايان نامه : 20/9/91
تاريخ اتمام پايان نامه : 26/11/92
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد ضیمران استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد باقر ضیایی
آدرس: شیراز-بلوار پاسداران،خیابان شهید آقایی،کوچه 13،پلاک 373 شماره تلفن : 07118427817
چکيده: از نیمه دوم قرن بیستم که استفاده های غیر تجاری از رسانه های تصویری روبه افزایش گذاشت، هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی به کشف امکانات جدیدی رسیدند. از ابزار هایی برای بیان ایده های خود استفاده کردند که تا آن زمان مرسوم نبود اما به رغم گسترش تکنولوژی در حال فراگیر شدن و جایگزینی بود. این ابزارهای جدید که همان رسانه های نوین امروزی هستند و ابزاری کاملا مناسب بودند برای هنر های مفهومی که به تازگی در حال پا گرفتن بود عبارتند از: هنر ویدئو، هنر اجرا یا پرفرمنس، هنر چیدمان یا اینستالیشن، هنر زمینی یا لند آرت و… و گاه تلفیقی از این رسانه ها.
کم نیستند زنانی که در این عرصه درخشیدند و جایگاهی غنی تر برای این عرصه به وجود آوردند. در سرزمین ما ایران نیز شاهد هنرمندان زن معاصری هستیم که چه در زمینه ی ملی و چه بین المللی جای خود را یافته اند. شمار این عزیزان کم نیست اما در حجم این رساله تنها می توان به بررسی تنی چند از این هنرمندان پرداخت. سرکار خانم ها، رزیتا شرف جهان، ندا رضوی پور، بیتا فیاضی.
بررسی آثار این عزیزان مقایسه ای نبوده و به دنبال یافتن شخصی ارجح بر دیگران نیست. تنها با بررسی نوع برخورد این عزیزان با آفرینش آثارشان میتوان به نتایجی مفید و ارزنده دست یافت. این اطلاعات، چگونگی موضع گیری هنرمند زن ایرانی را در روند خلق اثر و همچنین ارتباطی که با رسانه های نوین برقرار کرده اند را مو شکافی می کند. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیش از پیش ما را به گستردگی آزادی ای که رسانه های نوین در اختیار هنرمندان قرار می دهد، واقف می سازد

نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است □ تاريخ و امضا
مناسب‌نيست□

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : کلیات طرح
1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..2
1-2 هدف های تحقیق ……………………………………………………………………………….3
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………..3
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………..3
– سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………..3
– فرصیه های تحقیق ………………………………………………………………………..4
1-5 مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………4
1-6 واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………5
1-7 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………5
1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق ……………………………………………………….5
فصل دوم : مطالعات نظری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7
2-1 تاریخچه آغاز به کار گیری رسانه های نوین به مثابه ابزار بیان هنری ………8
2-2 پایه گذاری اجرا……………………………………………………………………………….10
2-3 جنسیت و اجرای رسانه ای ……………………………………………………………….11
2-4 تعریف نوین رسانه ها…………………………………………………………………….14
2-5 تاریخچه رسانه های نوین به مثابه ابزار بیان هنری………………………………16
– هنر مفهومی ……………………………………………………………………………..17
– هنر جدید ……………………………………………………………………………….20
– هنر چیدمان……………………………………………………………………………..22
– هنر اجرا………………………………………………………………………………….28
– هنر ویدیویی …………………………………………………………………………..53
– هنرهای چند رسانه ای………………………………………………………………61
– هنر اینترنتی……………………………………………………………………………..63
2-6 چگونگی تاثیر هنرهای رسانه ای بر نقش مخاطب……………………………65
– رسانه های جدید و آینده ی مخاطب رسانه ای…………………………..67
– پایان مخاطب………………………………………………………………………….68
2-7 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….71
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق ………………………………………72
مقدمه……………………………………………………………………………………………….73
3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………74
3-2 زندگینامه ها
– رزیتا شرف جهان ……………………………………………………………………..74
– ندا رضوی پور………………………………………………………………………….79
– بیتا فیاضی………………………………………………………………………………..90
3-3 پرسش های مطرح شده از هنرمندان……………………………………………98
3-4 پاسخ هنرمندان به پرسش ها …………………………………………………….100
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………….128
4-1 بررسی وجوه تشابه و تفاوت هنرمندان در برخورد با رسانه های نوین128
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1نتیجه گیری …………………………………………………………………………….134
تصاویر ………………………………………………………………………………………138
فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………..151
کتابشناسی…………………………………………………………………………………153

فصل اول : کلیات طرح

1-1 بیان مسئله
نزدیک به دو دهه است که زنان ایرانی در همه ی عرصه های هنری ، حضوری فعال و چشمگیر دارند ، میدان هنرهای رسانه ای اما عرصه ایست بی رحم. در جهت پرکردن جای خالی حضور درخشان تنی چند از این هنرمندان زن این مرز و بوم در راستای معرفی هر چه بیشتر و بهتر و همچنین ارزیابی چگونگی برخورد ایشان در رابطه با خلق آثاری عجین در روح زمان که خصوصیت بدون شک بارز در آثار این هنرمندان است، تحقیق و تفحص در این رابطه لازم و همچنین آشنایی با نوع برخورد و دیدگاه و چگونگی روند شکل گیری یک اثر از دیدگاه هنرمندانی که جای خود را در این جامعه و همچنین در عرصه های بین المللی تثبیت کرده و درخشیده اند، برای هنرمندانی که به تازگی پای به این ورطه گزارده اند، ارزشمند و کار آمد پیش بینی می شود. معدود اند زنانی که در این حوزه درخشیده اند و معدود اند مطالعاتی که در زمینه ی معرفی این هنرمندان صورت گرفته باشد. بدیهیست در این رساله مجال پرداختن و مطالعه ی فعالیت های تمامی هنرمندان زن معاصر ایرانی نخواهد بود و روشن است که تعداد زنان هنرمند ایرانی که شایسته ی بررسی و تحلیل شدن را دارا باشند متناسب با حجم این رساله نیست، بنابراین در این رساله تلاش می شود با بررسی عمومی حضور زن ایرانی در هنر معاصر به ویژگی های هنری سه تن از برجسته ترین هنرمندان زن ایرانی : رزیتا شرف جهان، بیتا فیاضی، ندا رضوی پور، پرداخته شود. در این راستا ضمن بررسی دوران ارتباطات، به ویژگی های خاص ابزار بیان نوین ( هنر ویدیویی1 ، هنر اینستالیشن2 ، هنر اجرا یا پرفورمنس3 ، هنر اینترنتی4 ، هنر دیجیتالی5 و … ) و مختصات خلاقیت های نوین ، پرداخته می شود و شرایط قرار گرفتن هنرمندان زن ایرانی در این ورطه ، مورد مطالعه ، تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2 هدف های تحقیق:
از آنجایی که به رسانه های نوین و چگونگی کاربرد آن در عرصه های هنری در ایران کمتر پرداخته شده است در حالی که در هنر معاصر دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و همچنین بکارگیری این رسانه ها به عنوان ابزار بیان و نمایاننده ی ایده های هنرمندان در جامعه ی کنونی ایران نیز با سرعت قابل ملاحظه ای در حال افزایش است، ضرورت پرداختن و شرح و وصف این روند در زمان معاصر غیر قابل انکار تصور می شود. به دلیل محدود بودن پژوهش های میدانی در رابطه با زنان ایرانی و همچنین حجم محدود این رساله، اینجانب سه تن از زنان برجسته ای که در این تقسیم بندی جای می گیرند انتخاب و معرفی کرده ام و با تحلیل آثارشان و مصاحبه هایی که صورت گرفته است، صفحه ی نا نوشته ای از تاریخ هنر معاصر ایران را به تحریر در می آورم.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:
در این رساله تلاش می شود نکات نا نوشته و ناگفته ای از تاریخ معاصر هنر ایران بررسی شود تا ضمن روشن کردن وجوه برجسته و راهکارهای اعمال شده توسط هنرمندان ، به تئوری های موجود در راستای پیشنهاد ها و چاره اندیشی های هنری پرداخته شود. در راستای دستیابی به این هدف و برداشت و معرفی هر چه نزدیکتر به واقعیت، مطالب این رساله با استناد بر مصاحبه ها و توضیحاتی که این هنرمندان شخصا ارائه می دهند، خواهد بود تا از هر گونه برداشت غیر واقعی در رابطه با این موضوع اجتناب شود. هدف این رساله در عین حال بررسی خلاقیت های نوین نیمی از جامعه ی ایران یعنی” زنان” است، بطوری که تنی چند از این جامعه از زبان خود و با دنیای خود به وصف آن می پردازند.
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق
– سوالات تحقیق
– آیا رویکردهای نوین رسانه ای در آثار زنان ایرانی دارای گرایشات فمینیستی است؟
– انتخاب رسانه های نوین به عللی چون از کارافتادگی رسانه های پیشین و یا به علت هم گام شدن با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ، "، بودم،، 1371 Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رسانه های نوین، زندگی روزمره، زیبایی شناسی، مصرف کنندگان