دانلود پایان نامه ارشد درمورد امام علی (ع)، امیرالمومنین، نهج البلاغه، سیره سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….99
2،1،2،9 شناساندن حق و باطل……………………………………………………………………………………………..99
3،1،2،10 افشاگري سنجيده ……………………………………………………………………………………………..101
3،1،2،11 صلابت پس از ملايمت ………………………………………………………………………………………103
3،1،2،12 در مواجهه با بصريان ………………………………………………………………………………………….104
3،1،2،13 در برابر شاميان ………………………………………………………………………………………………….109
3،1،2،14 با سپاه عراق……………………………………………………………………………………………………..111
3،3 برخورد امام علی (ع) با جریان تجمل گرایی و اشرافی گری…………………………………………….116
3،3،1 نفی تجمل گرایی……………………………………………………………………………………………………..116
3،3،2 فرایند رفاه طلبی………………………………………………………………………………………………………118
3،3،3 جریان شناسی تجمل گرایی و اشرافی گری در دوران حکومت علوی…………………………….124
3،4 برخورد امام علی (ع) با جریان نفاق………………………………………………………………………………127
3،4،1 مفهوم نفاق……………………………………………………………………………………………………………..128
3،4،2 خطرسازی نفاق……………………………………………………………………………………………………….128
3،4،3 اوصاف منافقان………………………………………………………………………………………………………..131
3،4،4 جریان نفاق در حکومت امیر المومنین (ع……………………………………………………………………134
3،5،5 اقسام نفاق در حکومت علوی …………………………………………………………………………………..135

فصل چهارم : مدیریت خشونت و جنگ در سیره سیاسی امیرالمومنین (ع)………………………..138
4،1 جنگ جمل (جهاد با ناکثان)…………………………………………………………………………………………140
4،1،1 عوامل شروع جنگ…………………………………………………………………………………………………..141
4،1،2 اثبات حقّانیت جبهه امام علیه السلام…………………………………………………………………………..144
4،2،1 جنگ دوم. جنگ صفین (جهاد با قاسطان)…………………………………………………………………..147
4،2،2 مشروعیت جنگ صفین…………………………………………………………………………………………….148
4،2،3 جنگ سوم. جنگ نهروان (جهاد با مارقان)………………………………………………………………….150
4،2،4 علل شروع جنگ…………………………………………………………………………………………………….152

فصل پنجم : نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..156
فهرست منابع :………………………………………………………………………………………………………………….161

مقدمه
از اهداف بلند انبيا(ع) مي توان برقراري قسط و عدل در جامعه و حمايت از محرومان و مبارزه با ستمگران و برقراري نظم و انضباط و حاكميت قانون عدل و قانون خدا در جامعه و برقراري امنيت فردي و اجتماعي و برخورد با عوامل ناامني و فتنه و فساد و ايجاد محيطي سالم و سازنده و پاك و شايسته براي رشد استعدادها و فضايل و ارتقاي سطح بينش مادي و معنوي جامعه بشري و فضاسازي براي عزت و كرامت انسانها و تكامل الهي جامعه را بر شمرد. البته، محدود كردن كارايي اديان الهي به بُعد حكومت و برقراري اهداف يادشده، بدون توجه به اهداف معنوي، همان قدر ناروا و ستم است كه محدود كردن مكتب انبيا(ع) به اهداف معنوي و رهبانيت و گوشه گيري و انزواي سياسي. هر دو ديدگاه، انحرافي و ناصحيح و نارواست. ديدگاه حق در باره مكتب انبيا(ع)جامع نگري ميان حيات دنيا و سعادت آخرت و ارتباط دنيا با آخرت و دين با حكومت و برقراري عدالت آميخته با تقوا و فضيلت و معنويت است. بايد اهداف بلند حكومت علوي(ع) را نيز در همين موارد، جست. امام علي(ع) انگيزه خود را از پذيرفتن حكومت، برقراري قسط و عدل و امنيت و دفاع از مظلومان و ستمديدگان و مقابله با ظالمان و ستمگران و تقسيم عادلانه بيت المال در ميان مسلمانان و ايجاد زمينه هاي لازم براي رشد و پويايي و عزت و سربلندي جامعه اسلامي و … عنوان كرده و شهادتش نيز براي تحقق چنين اهداف بلندي بوده است. در اين نوشتار، بيشتر، سعي خواهد شد تا گوشه هايي از اهداف بلند حكومت علوي(ع) و شرايط و وضعيت و نيازها و شيوه هاي مبارزه آن حضرت با مفاسد اجتماعي و سياسي و فرهنگي، بازگو شود و راهكارها و سياستهاي آن حضرت در برخورد با مفاسد گوناگون حكومتي، اداري، اجتماعي، سياسي، ارائه گردد و شرايط مطلوب و قابل قبول براي حكومت اسلامي تبيين گردد. با توجه به شرايطي كه در بيست و پنج سال بعد از زمان رحلت رسول اكرم(ص) يعني از سال 11 هجري تا سال 35 هجري در دنياي اسلام به وجود آمده بود و مجموعه اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي و انحرافات و تحريفهايي كه مخصوصاً در ثلث سوم اين دوران پديد آمده بود و عناصر ناباب و ناسالم بر دنياي اسلام حاكم شده بودند و حكومت به جاي شايسته سالاري و لياقت پروري به دست افراد ناباب و غير مسؤول افتاده بود و بيت المال به عنوان تيول قشري خاص از اربابان زر و زور و تزویز تبديل شده بود و عدالت و مواسات و برادري و وحدت اسلامي از جامعه رخت بر بسته بود و ضعف و سستي شجاعت و شهامت و فتوت و مردانگي شده بود. وسنت های جاهلی مجدداً در پي احيا شدن بود و روابط جاي ضوابط را گرفته بود، امام(ع) با توجه به شرايط موجود حکومت را پذیرفتند .روش برخورد امام علی (ع) با جریان های معاند و غیر همراه مبتنی بر رحمت و مدارا بوده و تاجای امکان حضرت از روش های قهرآمیز و خشونت استفاده ننموده اند، مگر در مواردی که مخالفین و معاندین دست به قبضه شمشیر شده و امنیت عمومی جامعه را تهدید می نمودند .

فصل اول :
کلیات طرح

1-1 طرح مسئله :
اصولاً مقوله رحمت و خشونت ، مدارا و تسامح و تساهل در شیوه سیاسی حکومت ها جز مناقشه برانگیز ترین مباحث علم سیاست بوده است .
برخی از اندیشمندان و صاحب نظران علوم سیاسی و علوم اجتماعی قائل به اقتدار گرا بودن و غلبه خشونت در شیوه های مدیریت و حکومت داری هستند و دغدغه امنیت را به عنوان عامل اصلی این نظریه مطرح می کنند .
در نقطه مقابل برخی دیگر از اندیشمندان هستند که قائل بر مدارا و پرهیز از برخوردها و شیوه های قهرآمیز در نوع مدیریت سیاسی حکومت ها هستند ، لذا برخی از مدل های حکومتی نیز وجود داشته و دارند که به مقوله رحمت و خشونت نگاه تک بعدی نداشته و قائل به بکارگیری هر دو ابزار در جایگاه و موقعیت مناسب خود می باشند که این مسئله در خصوص سیره حکومتی امیرالمومنین (ع) صدق می کند .

1-2 هدف های تحقیق :
ارائه مدل مطالعاتی چگونگی مدیریت و اعمال رحمت و خشونت در منازعات سیاسی و حکومتی بر اساس سیره حکومتی امیرالمومنین (ع) .

1-3 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن :
با عنایت به اهمیت پرداختن به مقوله های چون رحمت ، مدارا و خشونت در منازعات سیاسی و حکومتی در پی آن هستیم تا در این نوشتار مسائل مزبور را در سیره عملی امیرالمومنین (ع) به عنوان یک مدل حکومتی مورد اعتماد و عادل در تاریخ مورد بررسی قرار دهیم .

1-4 پیشینه پژوهش :
در حوزه معارف نهج البلاغه و امیرالمومنین (ع) تاکنون آثار بسیاری به رشته تحریر در آمده است ، لیکن در حوزه مباحث سیاسی و سیره حکومتی امام علی ( ع) می توان به آثتر ذیل اشاره نمود:
1) کتاب حکت اصول سیاسی اسلام اثر علامه جعفری (ره) که به شرح و تبیین سیره حکومتی و مدیریتی امیرالمومنین از راه تفسیر عهدنامه مالک اشتر پرداخته است .
2) کتاب منشور مملکت داری اثر زین العابدین قربانی که این کتاب نیز سعی نموده تا به نحوه تقسیم بندی اجتماعی از منظر عهدنامه مالک اشتر بپردازد.
3) کتاب مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام علی (ع) اثر دکتر محمد باقر بابایی که سیره حکومتی امام علی (ع) را از حوزه فرهنگی و سیاست فرهنگی مورد بررسی قرار داده است .
4) کتاب امام علی (ع) و مدیریت اثر مرحوم محمد دشتی که این پژوهه نیز به شرح و تفسیر روش های اعمال مدیریت امام علی (ع) در حوزه های اقتصادی و نظارتی می پردازد.
5) کتاب امام علی (ع) و مسائل نظامی از مولف قبلی که در این نوشتار نیز صرفاً روش ها و تاکتیک های نظامی و لشکری امام علی (ع) طرح شده است .

1-5 سوالات و فرضیه ها :
1،5،1 سوالات اصلی :
1- رحمت و خشونت در سیره حکومتی امیر المومنین دارای چه جایگاهی می باشد ؟
1،5،2 سوالات فرعی :
1- خشونت و رحمت در احکام اسلامی چه جایگاهی دارد ؟
2- مولفه های حکومت اسلامی از منظر امیرالمومنین چه می باشد ؟

1،5،3 فرضیه :
اصولاً امیرالمومنین در شیوه حکومتی خود قائل به هدایت از راه های غیر قهرآمیز ، رحمت و مدارا بوده و تا آنجا که مخالفین و معاندین و نیز جریان های غیر همسو دست به اقدامات ضد امنیتی و مسلحانه نمی زدند از خشونت استفاده نمی کردند .
1،5،4 متغیرها:
«متغیر مستقل» در این پایان‌نامه، «رحمت و خشونت» در نظر گرفته شده است.
«متغیر وابسته» در این پایان‌نامه، «سیره سیاسی و حکومتی امام علی (ع) »، در نظر گرفته شده است .

1- 5 قلمرو تحقیق :
قلمرو زمانی شامل محدوده زمانی چهارساله حکومت امیر المومنین (ع) بعد از خلافت عثمان می باشد .
قلمرو مکانی شامل سرزمین های اسلامی دوره حکومت امام علی (ع) ، که شامل شمال آفریقا ، و خاورمیانه کنونی می باشد .

1-6 مدل تحقیق:
کتابخانه ایی و اسنادی

1-7 تعاریف واژه های کلیدی:
1،7،1 رحمت: واژه خشونت در فرهنگ لغت به معنای نرمی و بخشندگی می باشد که می توان تعرف اجتماعی و سیاسی آن را تحت عنوان برخورد نرم افزاری و غیر قهرآمیز با یک موضوع مطرح نمود
1،7،2 خشونت: واژه خشونت در فرهنگ لغت به معنای درشتی ، زبری ، ناهمواری و تندخویی عنوان شده است . که می توان تعرف اجتماعی و سیاسی آن را تحت عنوان برخورد سخت و قهرآمیز با یک موضوع مطرح نمود .
1،7،3 سیره حکومتی: راه و روش اداره کشور و حکومتداری ، روش اعمال سیاست های اجتماعی و سیاسی توسط حکومت ها و دولت ها .
1،7،4 حکومت اسلامی: مدلی از ساختار سیاسی و حکومتی که بر اساس احکام قرآن و سنت طراحی شده است .
1-8 روش تحقیق:
اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي انجام شده است ، به گونه ایی که سعی شده مطالب از منابع و کتابهای مرتبط با سیره سیاسی و حکومتی امیرالمومنین (ع) احصا شده و منطبق با طبقه بندی موضوعی تحقیق ارائه گردد که البته نهج البلاغه و منابع مرتبط با حوزه های سیاسی نهج البلاغه به عنوان محور مباحث

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره آستان قدس رضوی، حوزه و دانشگاه، مجمع البیان، تاریخ اسلام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد امیرالمومنین، امام علی (ع)، محدودیت ها، حکومت اسلامی