منابع تحقیق درباره جهان اسلام، منابع معتبر، اسرائیلیات، الگو گیری

دانلود پایان نامه ارشد

ج) حجاج بن یوسف ثقفی 112
1-4)بنی أمیه و ایجاد تفرقه میان مسلمانان 117
الف) تفرقه عقیدتی- مذهبی 117
ب) تفرقه سیاسی 118
ج) تفرقه قومی- نژادی 118
2-4) وهابیت و ایجاد تفرقه میان مسلمانان 119
الف)تبعیض در بُعد آموزش 119
ب) تبعیض از بُعد دینی و اعتقادی 120
ج) تبعیض فرهنگی 121
د) تبعیض درتصدی و اجرای قانون 122
ه) تبعیض اقتصادی 122
5) بدعت گزاری 124
الف) اذان گفتن در نماز عید (فطر و قربان) 124
ب) ایراد خطبه عیدین پیش از نماز 124
ج)حلال نمودن ربا 125
د)تمام خواندن نماز در سفر 125
ه) حذف «بسم الله الرحمن الرحیم» در نماز 126
و) حذف تلبیه در مراسم حج 127
6) ستیز با مسلمانان و دوستی با کافران 133
7)سرسختی و لجاجت ورزی 136
8-دشنام دادن امیرمؤمنان 140
نتیجه گیری 145
منابع و مآخذ 147
Abstract 156

مقدمه
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می‌رود ممدحیات است و چون بر می‌آید مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
از دست و زبان که برآید؟ کز عهده ی شکرش به درآید؟
اعملوا آل داود شکراً و قلیل و من عبادی الشکور.
نگرانی پیامبر اسلام دربارۀ خلافت و سرنوشت امت اسلامی موجب شده بود تا از یک سو، بارها به معرفی جایگاه و اهمیت محبت اهل بیت بپردازد و از آنان با تعابیری چون «امام»، «ولی»، «خلیفه» و « ثقل جدایی ناپذیر از قرآن» یاد کند و از سویی دیگر با پیشگویی فتنه های قریب الوقوع، به افشاگری جریان های خط نفاق و گروه های انحرافی پرداخته، وظایف مردم را در این شرایط بحرانی به روشنی بیان کند، به راستی که سخنان این بزرگوار مبنی بر وجود جریان های خط نفاق و گروههای انحرافی یادآور این بیت حافظ است که می‌فرماید:
جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدندحقیقت ده افسانه زدند
شاید به جرئت می‌توان گفت در میان این گروه ها «بنی أمیه» مخوف ترین فتنه ای بود که چهرۀ واقعی آن بیش از وفات رسول خدا در عالم رؤیا به ایشان نشان داده شد.
رؤیایی که بعدها به خاطر غفلت مسلمانان، به حقیقت پیوست و کسانی بر منبر و محراب پیامبر بزرگوار حاضر شدند که هیچ لیافت و کفایتی در وجود آن دیده نمی شد به تعبیری دیگر بنی امیه در آن برهه از زمان مصداق این بیت حافظ بودند که می‌فرمود:
واعظان که این جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دگر می‌کنند
بنابراین جهان اسلام نزدیک به یک قرن گرفتار فتنه ی بنی امیه شدند، و آن همان فتنه ای بود که امیر مؤمنان علی نیز در دوره خلافتش از آن فتنه به «کور»، «تاریک» و«فراگیر» یاد می‌کرد و همگان را از آن برحذر می‌داشت. این پایان نامه که تلاش می‌کند علاوه بر شناساندن دو گروه بنی امیه و وهابیت به وجوه اشتراک آنها در اندیشه و افکار و عقاید و اعمال بپردازد مشتمل بر سه فصل است.
فصل نخست آن به تاریخ بنی امیه اختصاص دارد و با تعریف لغوی واژه بنی أمیه آغاز می‌گردد، سپس نسب بنی أمیه به اختصار توضیح داده می‌شود، بعد از آن تاریخ بنی أمیه از جاهلیت تا بعثت و نیز دوران قبل وبعد از پیامبر و نیز دوران مصادف با خلافت امام علی عرضه می‌گردد، در ادامه این مباحث تاریخچه ای از خلفای این دولت بیان می‌گردد و بعد از آن عصر فرهنگی بنی أمیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، خاتمه این فصل با مبحث بنی أمیه در شأن نزول آیات صورت می‌پذیرد.
فصل دوم به فرقه ی وهابیت اختصاص داده شده است و با مفاهیم لغوی و اصطلاحی سلفی گری آغاز می‌شود بعد از آن به سلیفه جدید (وهابیت) پرداخته می‌شود و شرح حالی از بنیان گذاران فکری این فرقه ارائه می‌گردد، سپس از زمینه فکری این فرقه یعنی اسرائیلیات و وارد کنندگان آنها کسانی چون کعب الأحبار، تمیم داری، عبدالله بن سلام و وهب بن منبه صنعانی سخن به میان می‌آید و خاتمه این فصل به عوامل مؤثر در تبلیغات وهابیت که مهم ترین آنها ضعف فرهنگی، دینی و اقتصادی سرزمین نجد، همکاری آل سعود، استفاده از موسم حج و حمایت های قدرت های استکباری و…. می‌باشند، اختصاص داده شده است.
فصل سوم این پایان نامه به وجوه اشتراک دو گروه بنی أمیه و وهابیت از نظر اندیشه و أفکار و اعمال و کردار می‌پردازد و آنها را در چند عنوان از جمله: بدعت گذاری، تحریف، کشتار مسلمانان و… مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد در پایان نیز نتایج بدست آمده از تحقیق ارائه می‌گردد.
تعریف مسأله
فرقه وهابیت یکی از فرقه های نوظهور با عقبه ای از دوران یهود و بنی أمیه می‌باشد که امروزه اندیشه و افکار آنان دامن بسیاری از جوانان خام و بی تجربه را فراگرفته است. فلسفه پیدایش وهابیت، احیاء سنت دودمان بنی‌امیه بوده است، وهابیت به وجود آمده‌اند تا شعار بنی‌امیه را بتوانند در جامعه، احیاء کنند.تا آنجا که حتی به طور مثال نخستین کسی که سنت پیامبر را در خصوص انگشتر به دست راست کردن، بدعت گذاشت، معاویه بود و او در مخالفت با پیامبر این بدعت را گذاشت و الان سلفی ها یا انگشتر به دست نمی کنند یا در دست چپ خود می‌کنند. یا در نماز بسم الله گفته نمی شود یا بسیار آرام گفته می‌شود و این را نیز معاویه بنا نهاد چرا که حضرت علی با جهر بسم الله می‌گفت. فرقه وهابیت سخن جدیدی را نیاورده بلکه تفکرات عصر بنی امیه را پر و بال داده است و تمام هم خود را برای خاموش کردن نور اسلام وارد عرصه کرده است. همان طور که پیامبر فرمود: بنی امیه هرگز مسلمان نشده و به ناچار تظاهر به این دین کردند و تاریخ بعدها نشان داد پس از فوت پیامبر خاندان بنی امیه کفر باطنی خود را عیان کردند.
وهابیت برگرفته از تفکرات شخصیت هایی چون ابوسفیان، معاویه، حجاج بن ثقفی است که بغض و کینه نسبت به نام پیامبر دارند و از اینکه در مأذنه ها نام رسول خدا در کنار اسم خداوند می‌آید غضبناک می‌شوند.
محدودۀ تاریخی این تحقیق مشتمل بر دوران خلافت بنی أمیه و عصر معاصر است، در عصر حاضر فرقه وهابیت با نقاب أهل سنت در پی ایجاد تفرقه میان اهل سنت و شیعه است وهابیت و سلفی ها امتداد اموی ها بلکه احیاگر همان ها هستند که امروز در عربستان در دفاع از جنایات و عقاید معاویه و حجاج ابن یوسف کتاب چاپ می‌شود و در بازار مکه و مدینه در کنار قرآن به فروش می‌رسد؛ سلفی ها خود را مدیون آنها می‌دانند و پیروی از بنی امیه می‌کنند.لذا این نوشتار در صدد بیان اشتراکات ومتشابهات بین بنی امیه وفرقه وهابیت از منابع روایی اهل سنت وشیعه است و با توضیح روش وسیاست های اعتقادی وحکومتی بنی امیه به تطبیق آن با سیاست های اعتقادی ودینی وهابت می‌پردازد تا بتواند به خوانند ثابت نمایید که داعیه داران سلف اسلام کسانی جز ادامه دهندگان راه بنی امیه نیستند.
پیشینه تحقیق
پژوهشگران از جنبه های مختلفی به بررسی و ارزیابی این فرقه ی نوظهور همت گماشته اند لکن پرداختن به سرچشمه و منبع اصلی این فرقه کاری است که این پایان نامه تلاش می‌کند به معرفی و بررسی این سرچشمه که فتنه دوران معاصر را باعث شده است بپردازد.لذا به ازجمله فعالیتهای مستقل که در این زمینه صورت گرفته اشاره ای می‌شود
1) المحلی فی شرح المجلی
ابن‌ حزم‌ این‌ کتاب‌ را بر پایه فقه‌ شافعی و پیش‌ از گرایش‌ به‌ مذهب‌ ظاهریه تألیف‌ کرده‌ بود که‌ شرحی‌ است‌ بر المُجَلّی‌ نوشته دیگر خودش‌، متن‌ آن‌ همچنان‌ در ۱۱ جلد در بیروت‌ منتشر شده‌ است‌. که بعضی از الگو گیری های وهابیت از بنی امیه را بیان نموده است.
2) کتاب تاریخ مدینةدمشق ابن عساکر
کتاب تاریخ مدینة دمشق و اخبارها و اخبار من حلّها، این کتاب در اصل پانصد و هفتاد جزء بود و نسخه جدید آن در هشتصد جزءبه چاپ رسیده که به تشریح تاریخ بنی امیه می‌پردازد.
3) «مفاهیم یجب أن تصحّح» (مفاهیمى که باید اصلاح گردد)
یوسف بن علوى کتاب «مفاهیم یجب أن تصحّح» را در نقد افکار و عقاید آن ها نوشت. او با لحنى مؤدّبانه و عالمانه (همان گونه که از نام کتاب پیداست) به نقد مهم ترین پایه هاى فکرى این گروه تندرو پرداخت و در همه جا بر آیات قرآن و احادیث پیغمبر اکرم از منابع معتبر اهل سنّت تکیه کرد و به کتاب ها و منابعى استناد جست که وهّابى هاى تندرو نیز قادر بر انکار آن نبودند.
او به عنوان این که یک سلسله مفاهیم در مغز این گروه است که سبب تکفیر بسیارى از مسلمانان و اباحه نفوس و اموال آن ها شده و رشته وحدت را گسسته است، و باید این مفاهیم اصلاح گردد به میدان آمد، و به خوبى از عهده کار برآمد.
ولی آنچه این تحقیق را از باقی تحقیقات در این زمینه ممتاز میکند پرداختن به اشتراکات ومتشابهات وهابیت وبنی امیه به صورت مستقل در این تحقیق ونقدآنهابا استناد به روایات اهل سنت و تشیع با روی کرد عالمانه با استفاده از این منابع می‌باشد.
ضرورت تحقیق
از آنجا که فرقه ی وهابیت با معرفی کردن خود به عنوان اهل سنت یا شاخه ای از این مذهب خواهان فتنه انگیزی میان شیعه و اهل سنت می‌باشند ضروری می‌نماید که عقاید و أفکار آنان که بر گرفته از دوران یهود و بنی أمیه می‌باشد، شناسایی شود و به مقابله با افکار پلید آنها اقدام شود تا موجبات خدشه دار ساختن وجهه أهل سنت نگردند و جوانان را نیز منحرف نسازند.
هدف تحقیق
معرفی فرقه های وهابیت و بیان آراء و دیدگاههای آنان و وجوه اشتراک و اختلاف عقاید آنان با اهل سنت به منظور تمییز دادن آنان از اهل سنت، و نیز بررسی منشأ پیدایش این افکار و عقاید به هدف دوری از دام فتنه وهابیت از اهداف این تحقیق بشمار می‌آید.
سؤالات تحقیق
الف) سؤالات اصلی
وجوه اشتراک وهابیت با بنی أمیه در چیست؟
ب) سؤالات فرعی
1- فرقه بنی امیه چگونه فرقه ای است؟ بنیان گذاران و مروجان فرقه چه کسانی هستند؟
2- فرقه بنی امیه چگونه فرقه ای است؟ بنیان گذاران و مروجان فرقه چه کسانی هستند؟
3- مشترکات بنی امیه و وهابیت در چیست؟
فرضیه ها
الف) فرضیه‌های اصلی
1-عدم مقبولیت فرقه وهابیت و مغایرت داشتن أفکار و عقاید آنان با عقاید مذهب تسنن
2-راههای مقابله با افکار جاهلانه وهابیت
3-نقد دیدگاههای فرقه وهابیت از منظر اسلام
ب) فرضیه‌های فرعی
1-عدم مقبولیت فرقه وهابیت و مغایرت داشتن أفکار و عقاید آنان با عقاید مذهب تسنن
2-راههای مقابله با افکار جاهلانه وهابیت
3-نقد دیدگاههای فرقه وهابیت از منظر اسلام
روش انجام تحقیق
روش بحث کتابخانه ای و نیز مراجعه به سایت ها و وبلاگ های اینترنتی مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد.

فصل اول: بنی امیه

بنی امیه در لغت
لغت “بنی امیه” از دو بخش تشکیل شده است.
1- بنی (بنین): جمع ابن که در لغت عربی به معنی پسر است.1 و از ریشۀ بُنَی به معنی ساختن عمارت و بناست، نامیدن فرزند به ابن از این جهت است که پدرش او را ساخته است.2
2- امَیه: مُصَّغر اَمَه3و در لغت به معنی کنیز می‌باشد.4 (اُموی و اَمَوی هر دو صحیح است)5
“بنی امیه” در اصطلاح شاخه‌ای از خاندان قریش است که در سال 41 هـ . ق تا 132 هـ .ق بر سراسر جهان اسلام و از سال 138 هـ .ق تا 422 هـ . ق بر اسپانیا حکومت کردند.
جد بزرگ این خاندان “امیة بن عبد شمس”، جد مشترک عثمان بن عفان و معاویة بن ابی سفیان است، .6 وی همان امیۀ اکبر است و دربارۀ وی بیش از چند روایت مختصر چیزی در دست نیست.7
فرزندان امیه به دو گروه “اَعیاص” و “عنابِس” تقسیم می‌شوند:
عاص، ابوالعاص، عیص و ابوالعیص از این رو که در نامشان شباهت وجود دارد به «اعیاص» شهرت یافته‌اند، مروان بن حکم و فرزندانش از نسل اعیاص هستند.
دستۀ دیگر به جهت مقاومت در نبرد عکاظ به «عَنْسَبه» یعنی شیر، مشهورند و به ایشان “عنابس” گویند، پدر ابوسفیان (حرب)، ابوسفیان و فرزندش معاویه از نسل عنابس هستند.8
نسب بنی اُمیه
از جمله فرزندان عبدمناف، جدّ سوم پیامبر بزرگ اسلام یکی هاشم بود و دیگری عبدشمس.هاشم که بنی هاشم به او منسوبند،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، افکار عمومی Next Entries منابع تحقیق درباره خلفای راشدین