منابع پایان نامه درمورد افغانستان، رسانه های جمعی، برنامه های تلویزیون، برنامه های تلویزیونی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………….106
فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..107
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..108
روش تحقیق و تعریف متغیرها……………………………………………………………………………..109
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….110
روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………..110
حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….111
واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………113
ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 113
روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………….113
فنون تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 114
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل …………………………………………………………….114
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………. 115
روایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 124
پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 124
محدویت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………………………. 125
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………….. 127
بررسی یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………. 128
بخش اول- توصیف یافته ها ………………………………………………………………………….. 128
بخش دوم- بررسی رابطه بین متغیرها …………………………………………………………………..150
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………….. 164
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………165
محدویت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………………………… 170
پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 170
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………. 172
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..172

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
امروزه تلویزیون به علت گستردگی و همگانی بودن آن جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده است و بدون شک اگر این ابزارنبود شاید جهان و زندگی مردم چنین نبود و مهم تر اینکه چنین پیشرفت هایی شاید صورت نمی گرفت. تماشای تلویزیون امروز جزیی از زندگی عادی مردم شده است و تلویزیون به عنوان منبعی از اطلاعات، آگاهی و آموزش و سرگرمی های لذت بخش و آرام بخش پذیرفته شده است (امه دور، 1374: 2). امروزه نمی توان منکر تأثیر تلویزیون بر روند زندگی عادی مردم شد، تلویزیون جزیی از وسایل ضروری خانه در آمده است و در خانواده ها سعی می شود که بعضی از فعالیتهای گروهی خانواده با برنامه های تلویزیونی مشخصی هماهنگ گردد، تلویزیون بر زندگی روزانه مردم نیز تأثیر زیادی گذاشته است زیرا بسیاری از مردم فعالیتهای دیگر را پیرامون برنامه های تلویزیونی معینی هماهنگ می کنند(اعزازی،1373: 12). به طور مثال صرف شام را با شروع یک برنامه محبوب خانوادگی در افغانستان مثال زد که خانواده ها سعی دارند شام خود را همراه با تماشای یک برنامه محبوب خانوادگی صرف کنند که نشان می دهد تلویزیون نقش زیادی در زندگی روزمره مردم افغانستان دارد. از سوی دیگر می توان گفت که تلویزیون یک کالای مصرفی است که در بازار خریداری می شود و با توجه به مدل، اندازه و ویژگی های خاص آن می تواند به عنوان شاخص وضعیت و رفاه خریدار و مصرف کننده آن نیز در نظر گرفته شود.
گزارش کمیسیون « مک براید» سازمان یونسکو اذعان دارد که پیدایش تلویزیون رویداد بسیار جالبی بوده است و شاید این وسیله بهتر از هر یک از رسانه های جمعی دیگر پیشرفت هایی را که در امر ارتباط پدید آمده در خود خلاصه می کند(مک براید،1369: 89). در واقع تلویزیون جامع ترین و جذاب ترین وسیلۀ ارتباطی است که نه تنها امکان حضور و پخش آن در همه جا، بلکه ماهیت آن نیز اهمیت دارد. قابلیت های تکنولوژیک تلویزیون چنان است که این رسانه می تواند در مقایسه با سایر رسانه ها محتوایی نزدیک تر به زندگی واقعی ارائه نماید، در نتیجه همین توان فوق العاده تلویزیون در به نمایش گذاردن محتوای شبیه زندگی واقعی است که بیش از سایر رسانه ها توانسته است جای خود را در میان مخاطبان باز نماید. از نظر مک لوهان تصویر تلویزیونی تماشاگر را با تمام وجود به مشارکت بر می انگیزد، به همین جهت وی تماشای تلویزیون را با حس لامسه مقایسه کرده است، گویی تماشاگر، صفحه تلویزیون را با چشمان خود لمس می کند(کازنو،1364: 47).
پس از اشاعه سریع تلویزیون در دهۀ 1950 میلادی اکثر سیاستمداران جهان راه موفقیت در سیاست را در درون تلویزیون دانسته و تلاش کردند از طریق تلویزیون به تبلیغ سیاسی بپردازند.
تلویزیون به عنوان یک رسانه، پدیدۀ قرن اخیر است و از قدمت این رسانه در مقایسه با رسانه‌های مکتوب (نشریه‌ها و روزنامه‌ها که از اواسط قرن هفدهم میلادی پدید آمدند ) مدت زیادی نمی گذرد، اما این رسانه بزودی به رسانه ‌ای مهم تبدیل گردید و به این ترتیب نقش فعالی را در برجسته کردن موضوعات سیاسی و اجتماعی برای مخاطبان میلیونی خود بر عهده داشته است. تلویزیون با استعداد بالقوه آموزش سمعی و بصری، تأثیر و نفوذ اجتماعی در سطح وسیع، استعداد بالقوه‌ای را در ایجاد وحدت ملی، ارسال اخبار، امور عمومی و سرگرمی دارد. با توجه به موضوعات مطرح شده و اهمیت ویژه تلویزیون به بررسی نقش تلویزیون در جامعه افغانستان پرداخته ایم و اینکه تلویزیون در جامعه و خصوصا در میان دانشجویان این کشور از چه جایگاهی برخوردار است .
طرح مسئله
در افغانستان از زمان تاسیس تلویزیون زمان زيادي نمي‌گذرد ، در زمان “محمد داوود” اولين رئيس جمهوري اين كشور در سال ‪ 1357‬ خورشیدی نخستين ايستگاه تلويزيوني در شهر كابل راه‌اندازي شد.فرستندۀ اين ايستگاه تلويزيوني را کشور ژاپن اهدا كرد. تلویزیون در ابتدا یک ساعت در روز برنامه داشت که به مرور ایام بر میزان برنامه های آن افزوده شد ( دولت آبادی، 1387 : 663). در ابتدا این رسانه عمومی نبود و تنها سرمایه داران و افراد نزدیک به حکومت می توانستند از آن استفاده کنند زیرا گیرنده آن کمیاب و گران بود و از سویی قدرت امواج آن بسیار ضعیف بود، بعداً بر اثر تقویت فرستندها و کاهش قیمت گیرنده ها مردم پايتخت به تماشاي اين جعبه جادويي پرداختند. راه‌اندازي تلويزيون در افغانستان به علت ساختار فرهنگي و سياسي كه در جامعه حاكم بود، به بنگاه تبليغاتي دولت تبديل شد و اين روند بعد از حكومت محمد داود با شدت بيشتري ادامه يافت و برنامه‌ريزي‌ها و ادارۀ تلويزيون منحصرا در اختيار دولت قرار گرفت. در دوره حکومت های طرفدار اتحاد جماهیر شوروی سابق این سیاست ادامه یافت. با روی کار آمدن رژیم طالبان در سال 1374 تلویزیون عملا در افغانستان از میان رفت، اما با سقوط رژيم طالبان در سال ‪ ۱۳۸۰‬خورشيدي، تلويزيون بار ديگر فعال شد ( دولت آبادی،1387 : 663). در این سالها بود که تلویزیون های خصوصی یکی پی دیگری به وجود آمد و در حال حاضر بیش از بیست شبکۀ تلویزیونی خصوصی در افغانستان فعالیت می کنند که در مقایسه با شبکه های دولتی از مخاطبان زیادتری برخوردار اند، در میان رسانه های موجود در افغانستان طبق تحقیقی که توسط خانم مژگان مصطفوی صورت گرفته است تلویزیون بیشترین مخاطب را از میان سایر رسانه ها داشته و میزان تأثیر گذاری آن نیز زیاد بوده است، به نظر می رسد امروزه تلویزیون های خصوصی در افغانستان در تحولات سیاسی نقش عمده ایی را بازی می کنند و توانسته اند در مدت کمی از آغاز فعالیتشان از محبوبیت و اعتماد فراوانی در میان مردم برخوردار شده و تلویزیون دولتی را در تمامی عرصه ها به مبارزه بطلبند.‬‬
به نظر می رسد با افزایش تعداد شبکه های خصوصی تلویزیون در افغانستان این شبکه ها نقش موثری در روند توسعۀ سیاسی افغانستان داشته اند، آنها به طور مشخص در دوره انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات پارلمانی، نقش موثری را در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی بازی کرده اند و نمی توان نقش آنها را در افزایش آگاهی های سیاسی جامعه نادیده گرفت، افغانستان امروزی را نمی توان بدون تلویزیون های خصوصی تصور کرد، در زمانی که تلویزیون دولتی قادر نبود که بتواند اکثریت جامعه افغانستان را تحت پوشش برنامه های خود قرار بدهد این تلویزیونهای خصوصی بودند که بسرعت وارد میدان شدند و در روند اطلاع رسانی موثر واقع شدند.
به نوشته سایت بی. بی. سی1 تا سال 2010 میلادی بیست شبکه تلویزیون خصوصی مجوز فعالیت گرفته اند که بیشتر آنها نیز فعالیت خود را آغاز کرده اند که این تعداد در سطح منطقه کم نظیر است. این افزایش شبکه های تلویزیون های خصوصی در افغانستان به نظر می رسد که بر روند توسعۀ سیاسی در این کشور تأثیرات مثبت گذاشته است از این رو نگارنده در این تحقیق سعی نموده است که نگرش دانشجویان دانشگاه هرات را در مورد نقش تلویزیون های خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان بررسی نماید. با توجه به این که سیاست مداران با توسعۀ تلویزیون سعی داشته اند که از این رسانه به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده نمایند، در افغانستان نیز مردم شاهد هستند تعداد زیادی از شبکه های تلویزیون های خصوصی در این کشور از سوی سیاستمداران و سران احزاب سیاسی ایجاد شده اند که آنها با تاسیس این شبکه های تلویزیونی سعی دارند اهداف سیاسی خود را به پیش ببرند.با توجه به این که تلویزیون پر مخاطب ترین رسانه مدرن است و در تمامی دنیا هر ثانیه حجم عظیمی از اطلاعات توسط تلویزیون انتقال می یابد، در این پژوهش نگارنده سعی دارد تا به بررسی نقش شبکه های تلویزیون خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات بپردازد و به این مسئله یا سوال پاسخ دهد که از نظر دانشجویان دانشگاه هرات شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار هستند.
ضرورت و اهميت موضوع :
نقش ارتباطات در روند توسعه کشورها را نمی توان نادیده گرفت، رسانه های جمعی در این میان نقش محوری را بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، ملی‌گرایی، توزیع جغرافیایی، فرهنگ و زبان Next Entries منابع پایان نامه درمورد افغانستان، قانون اساسی، سازمان ملل متحد، رادیو و تلویزیون