منابع پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، جهان اسلام، افکار عمومی، جامعه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ی ………………………………………………………… 118
4- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه ………………………………………………………… 120
4-1 سانسور خبری …………………………………………………………………………………………….. 120
4-2 شيعه ستیزی ……………………………………………………………………………………………….. 120
4-3 جعل حدیث و روايت ………………………………………………………………………………….. 120
4-4 احياى عروبت …………………………………………………………………………………………….. 125
4-5 سد آگاهی مردم ………………………………………………………………………………………….. 126
4-6 شایعه و تشنج آفرینی …………………………………………………………………………………… 126
4-7 اسطوره سازی ……………………………………………………………………………………………. 128
4-8 سست کردن اعتقادات مذهبی ……………………………………………………………………….. 128
4-9 احياى جريان هاى اعتقادى انحرافى ……………………………………………………………… 130
4-10 استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت ………………………………………………….. 132
4-11 مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی …………………………………….. 133
4-12 مصادره مفاهیم ………………………………………………………………………………………….. 135
4-13 تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان …………………………………………………….. 136
4-14 استفاده تبلیغی از شخصیت های موثر ………………………………………………………….. 137
4-15 ارسال پارازیت ………………………………………………………………………………………….. 138
4-16 تحریف تاریخ …………………………………………………………………………………………… 138
4-17 استفاده از شعار های رنگین ………………………………………………………………………… 141
4-18 جعل وقایع و تاثیر بر نسل ها ……………………………………………………………………… 142
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………….. 144
1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 144
2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. 149
2-1 روش های مقابله با عملیات روانی براساس مبانی نظری پژوهش ………………………. 149

فصل اول-کلیات
1- مقدمه
امروزه اهمیت افکار عمومی1 در مدیریت سیاسی و امنیتی که خود از تحولات تکنولوژیک جهان ناشی است افزایش چشمگیری یافته ، شیوه های سلطه و نفوذ2 توسط قدرتهای بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده و تلاش برای تحمیل اراده از طریق روشهای نرم افزارانه و با بهره گیری از قدرت نرم3 در دستور کار این دولتها قرار گرفته است. شیوع به کارگیری روشهای اعمال تهدید نرم مانند عملیات روانی به گونه ای گسترش یافته است که برخی از آن به جنگ دائمی یا نبرد ممتد یاد می کنند. به تعبیر شهید آوینی «خانه های امنیت در زیر دامنه آتش فشانها استقرار یافته است» پس گریزی از هجوم تهدیدات نرم وجود ندارد، هرچند تهدیدات نرم با گسترش روز افزون تکنولوژی دائماً در حال تغییر است اما شناخت این تهدیدات به دور از مبانی عملی و جایگاه تاریخی آن چندان راه گشا نخواهد بود.
با پيشرفت وسايل ارتباط جمعي و گسترش روابط بين‌الملل، تأثير تبليغات و عمليات رواني بر فرهنگها و نگرش‌هاي اجتماعي كاملا ملموس بوده و به عنوان حربه‌اي براي تغيير افكار عمومي مورد استفاده قرار گرفته است. اما افکار عمومی پدیده ای نو ظهور نیست بلکه در دوران مختلف تاریخی و در شناخت جوامع بشری مولفه ای تاثیر گذار بوده است. تبليغ و استفاده راهبردي از آن براي دستيابي به اهداف خود و منزوي كردن دشمن ریشه در ابتدایی ترین اجتماعات دارد، اجتماعاتی که هم گام با تاریخ بشری متحول شده اند و دنیای پیچیده تکنولوژی و دهکده کوچک جهانی ارتباطات را رقم زدند، اما در این میان نباید و نمی توان مبانی و ریشه های واقعیات اجتماعی را نادیده گرفت از این رو همواره بر تاریخ و مطالعه آن تاکید شده است و از این روست که همواره تاریخ یکی از مولفه های هویتی جوامع و انسانها بوده است، بر این اساس پایه های تمدنی فرهنگهای گوناگون سهم وسیعی در واقعیات امروزین آنها دارد و بخش عظیمی از موفقیت امروز جوامع پیشرفته را علت است، البته همه ما می دانیم که سقوط و صعود نسل ها نه تنها و صرفاً به این علت بلکه به دلایل گوناگونی رقم می خورده و می خورد، اما تلاش و جهد جوامع نیز عنصری غیرقابل انکار است، در کشورهای جهان سوم بسیارند کشورهایی که با پیشینه تمدنی قدرتمند دچار مشکلات فراوان داخلی و خارجی اند و در رکود و فقر بسر می برند. با دیدن چنین واقعیاتی به سهولت می توان درک کرد که عامل بسیاری از واپس زدگی ها و عقب ماندگی ها درکنار بسیاری از شدائدی که بر آن ملت ها گذشته است، عدم رجعت به اصول تمدنی و داشته های تاریخی و تولید علم بومی بوده است، مسئله علوم انسانی غربی و شرقی که امروزه بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای جهان اسلام با آن رو به رویند، آنچنان که بسیاری از بزرگان جهان اسلام برآن تکیه دارند، مسئله ای ریشه ای است که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز علمی باید پیگری شود.
بدین ترتیب با درک شرایط پیشرو و افزایش تمامیت خواهی دشمن و شرایط ناهمواری که دشمنان با آن مواجه اند، برای مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن که گستره وسیعی از مردم جامعه و افکار عمومی را شامل می شود و به منظور تولید الگوهای بومی دفاعی کشور نیاز به توجه و بازشناخت بن مایه های اصلی تمدنی جامعه باتوجه به علوم و سرمایه بشری بیش از پیش اهمیت دارد. اما تاریخ پر فراز و نشیب صدر اسلام به مثابه چراغی روشن همواره در کور راه های زمان راهگشای جامعه اسلامی مان بوده است، تاریخی که داشته ها، خواسته ها و آرمانهایمان را رقم زده است و بناست تا الگویی برای مسیر آینده مان باشد.
با توجه و تورقی در تاریخ اسلام می توان دریافت که یکی از بزرگترین و یا به تعبیر نگارنده بزرگترین تهدید برای جهان اسلام بنی امیه بوده اند، بنی امیه نه یک قوم و قبیله بلکه جریانی فکری منحرفی بود که در برابر اسلام ناب ایستاد، بنی امیه در طول سالیان حکومت خود بر بخش هایی از جهان اسلام چنان دشمنی و عداوتی در برابر حق از خود نشان داد که کمتر می توان نمونه ای برای آن یافت، از این رو اهمیت این دوران قابل درک می باشد.
یکی از ضربات دستگاه حکومت بنی امیه، ایجاد انحراف های مبنایی و شکاف های عمیق در جامعه مسلمین بود، انحرافی که با لعن امیر المومنین (ع) بر منابر اموی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، از این منظر اصلی ترین کارکرد عملیات روانی4 دشمن ایجاد شکاف و انحراف در جامعه اسلامی بوده و هست، انحرافی که همواره با وارد آوردن لطمات شناختی بخشی از جامعه مسلمین را در راستای اهداف دشمنان از آن جدا کرده است.
براین اساس و بنا بر خلاء احساس شده در این حوزه و با همکاری اساتید و دوستان صاحب نظر در این مسیر قدم گذاردیم و امید است، نتایج آتی ضمن ارائه تصویری روشن از تاریخ با نگاهی نو اندیشانه به ترسیم رویکردی علمی در مسئولین و دست اندرکاران در این حوزه، سهم کوچکی از این جمع در اعتلای پرچم مقدس کشورمان باشد.

2-طرح مسئله و تعریف آن
انسان ها همواره براي تحت تأثير قراردادن دیگران به شيوه‌ها و ترفندهايي متوسل ‌شده‌اند، اين کنش ها از ارتباط چهره به چهره دو فرد در اجتماعات كوچك و بزرگ تا دهکده جهانی امروز ادامه داشته و با گسترش ارتباطات و ابزار های ارتباطی وسعت بیشتری يافته و وارد ابعاد پیچیده تری شده است، این پیچیدگی منجر به تولید مفهومی چون عملیات روانی با رنگ و بویی مدرن شده، در تعریفی مختصر می توان عملیات روانی را «استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ساير امكانات به منظور تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و رفتار گروههاي دوست، دشمن و بيطرف، براي دستيابي به اهداف» دانست. (حسينی،1383: 12)، آنچه در تعریف قابل توجه است استفاده از تبلیغات5 و سایر امکانات است که در واقع عملیات روانی را به تبلیغات محدود نمی داند، هرچند واژه عملیات روانی مفهومی مدرن است اما این معنا را می توان در طول تاریخ و انواع فعالیت ها و اقدامات بشری مشاهده کرد که از مهمترین آنها در زمان هاي خاص همچون بحران ها، جنگ ها، نزاع‌هاي محلي بصورت مختلف و گوناگون بوده است، حال آنکه در طول زمان ارتباطات به مثابه ابزاری در منطق عملیات روانی بر شیوه های آن موثر بوده و پیشرفت تکنولوژی ابزارهای جدیدی را خلق کرده و تا حدودی شیوه های جدیدی را موجب شده و تحولاتی را در تکنیک های عملیات روانی بوجود آورده است، اما باید گفت آنچه قابل تأكيد است اين است كه انسانها پديده تأثيرگذاري رواني و استفاده از آن در جنگ و صلح و سياست را به تازگي كشف نكرده اند، بلكه فقط نظریات آن در قرن اخیر تکامل و توسعه یافته و در واقع كمتر برهه‌اي از تاريخ حيات اجتماعی و سیاسی بشر را مي‌توان يافت كه فارغ از اين عناصر باشد، با ظهور اسلام تحولي جديد در تبليغ به وجود آمد .يکي از نويسندگان عرب در اين باره مي نويسد:
«با ظهور اسلام تبليغ وارد مرحله جديدي شد، بدين گونه که تبليغات علني با تبليغات سري آميخته گشت و از حالت خودسري و نوسان به صنعت منظم تخصصي در آمد و از انحصار برخي افراد مثل حکام يا قشرهاي قدرتمند مثل سياست مداران و تجار خارج شد و به کليه افراد شايسته در هر زمان و مکان ارتقاء يافت و از سلطه مطلق يا هرج و مرج مطلق به آزادي انديشه و آزادي انسانيت راه گشود…»(کاوش،1383: 1)
تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و به طور خاص برهه زمامداری بنی امیه بر بخشی از سرزمینهای اسلامی برهه ایست، که دستگاه اموی با تلاش روانی و نظامی خود بر مردم زمینه سکوت و همراهی آنها را بر حفظ حکومت خود و شهادت سیدالشهدا(ع) فراهم کرد. امير المومنين علي (ع)حضور بني اميه را هولناک ترين فتنه ها معرفي مي کند:
«آگاه باشيد! همانا ترسناک ترين فتنه ها در نظر من فتنه ي بني اميه بر شما است. فتنه اي کور و ظلماني که سلطه اش همه جا را فراگرفته و بلاي آن دامن گير نيکوکاران است، هرکس آن فتنه ها را نشناسد نگراني و سختي آن دامن گيرش گردد و هرکس که فتنه ها را بشناسد حادثه اي براي او رخ نخواهد داد، به خدا سوگند بني اميه بعد از من براي شما زمامداران بدي خواهند بود و آنان چونان شتر سرکشي که دست به زمين مي کوبد و لگد زند و با دندان گاز گيرد و از دوشيدن شير امتناع ورزد…» (کاوش،1383: 1)
به نوعی می توان گفت، فتنه يعني جو حاکم بر اجتماع تحت سلطه بني اميه که جاي پاي منحوسي از شيطان است، بني اميه هميشه رقيب و مخالف سرسخت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) بود و تا فتح مكه و يأس كامل مشركين ، در حال جنگ با اسلام و قرآن بوده و در جنگ بدر، احد و احزاب ، نه تنها پرچم كفر به دوش ابوسفيان و معاويه قرار داشت ، بلكه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد the، of، and، not Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، تاریخ اسلام، جامعه شناسی، افکار عمومی