پایان نامه ارشد درمورد صدا و سیما، حوزه علمیه، مقام معظم رهبری، تاثیر رسانه ها

دانلود پایان نامه ارشد

9-5-1-2-2-رسانههای نوین 63
10-5-1-2-2-رسانه دینی و دین رسانهای 65
11-5-1-2-2-رسالت حوزه علمیه برای تبلیغ دین از رسانه ملّی 66
12-5-1-2-2-ضرورت تحوّل نظام تبلیغی حوزه علمیه 67
1-12-5-1-2-2-موقعیت سیاسی 67
2-12-5-1-2-2-موقعیت رسانه ای 68
13-5-1-2-2-رابطه دین و رسانه 70
14-5-1-2-2-جایگاه رسانهای تلویزیون 72
15-5-1-2-2-جایگاه تبلیغ سنّتی 74
16-5-1-2-2-تبلیغات مدرن، مکمل تبلیغات سنّتی 75
17-5-1-2-2-آسیب شناسی شیوه های سنّتی تبلیغ 75
18-5-1-2-2-برخی امتیازات تبلیغ دینی تلویزیونی 76
3-2-مباني و چارچوب نظري 78
1-3-2-نظريه گلوله اي 78
2-3-2-نظریه استفاده و خشنودي 78
3-3-2-نظريه برجسته سازي 79
4-3-2-نظريه كاشت 79
5-3-2-نظريه كاركردگرايي ساختي 80
6-3-2-نظريه همگرا 81
1-6-3-2-ديدگاه هم گرا و حضور دين در رسانه 82
3-فصل سوّم: روش تحقیق 89
1-3-روش پژوهش و تحقیق نگارنده 90
2-3- روش کتابخانهای 90
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات 91
4-فصل چهارم: یافتههای تحقیق 92
1-4-حضور تولیدی و تهیه کنندگی 96
1-1-4-تهیه‌کننده تلویزیونی کیست؟ 96
2-1-4-جایگاه تهیه‌کننده 97
3-1-4-وظایف تهیهکننده 99
4-1-4-روحانی تهیهکننده 99
2-4-حضور کارشناسانه 101
1-2-4-كارشناس كيست؟ 102
1-1-2-4-كارشناس مدعو 103
2-1-2-4-کارشناس مذهبي 103
2-2-1-2-4-نقش نهادهای تامین کارشناس در تلویزیون 108
3-1-2-4-مجري كارشناس 109
1-3-1-2-4-استفاده از کارشناسان مناسب 110
3-4-حضور سیاستگذارانه 113
1-3-4-تعریف سیاست 113
2-3-4-مفهوم سیاست‌گذاری رسانه‌ای 114
3-3-4-ضرورت سیاست‌گذاری در رسانه 115
4-3-4-اصول سیاست‌گذاری رسانه‌ای 118
5-3-4-آسیب‌های فرآیند سیاست‌گذاری در صدا و سیما 118
6-3-4- سیاستگذاری و نقش روحانیون 119
4-4-حضور مدیریتی 121
1-4-4-مدیریت رسانه ای 123
2-4-4-اصول و مبانی مدیریت پیام 124
1-2-4-4-مفهوم مدیریت پیام 124
2-2-4-4-مدیریت پیام در رسانه‌های جمعی 124
3-2-4-4-ضرورت مدیریت پیام 125
3-4-4-مدیریت پیام و رسانه ای روحانی 125
5-4-حضور علمی و پژوهشگرانه 129
1-5-4-تعریف پژوهش 129
2-5-4-اهمیت پژوهش 130
3-5-4-اهمیت پژوهش در رسانه 131
4-5-4-مولفه های یک پژوهش رسانه ای موثر 132
5-5-4-ویژگیهای یک پژوهشگر رسانه ای 133
6-5-4-وضعیت فعلی پژوهش و پژوهشگران در سازمان صدا و سیما 135
7-5-4-روحانی پژوهشگر 135
6-4-حضور نظارتی 137
1-6-4-مفهوم نظارت 137
2-6-4-مراجع نظارتی در حکومت اسلامی 138
3-6-4-اصول حاکم بر رسانه های عمومی 140
4-6-4-بيانات حضرت امام خميني(ره) درباره صدا وسيما 141
5-6-4-بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) درباره صدا وسیما 142
6-6-4-نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت 143
7-6-4-نقش نظام نظارتي در كنترل رفتارهاي نابهنجار 143
8-6-4-جایگاه قانونی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما 144
5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 146
1-5-نتیجهگیری 147
2-5-پيشنهادات 149
3-5- منابع فارسی 153
4-5-منابع لاتين 159

1-فصل اوّل: کلیّات تحقیق

شامل:
– بیان مسئله
– ضرورت و اهمیّت تحقیق
– اهداف تحقیق
– پرسش های تحقیق
– فرضیه های تحقیق
– تعریف مفاهیم

1-1-بيان مسأله
تبلیغ دین مبین اسلام، جزء مهمترین و اصلی ترین وظائف روحانیون و مبلّغان دینی، بعد از غیبت صغرای حضرت ولی عصر(عج) به شمار می رود.
روحانيت، به سبب دسترسي، مهارت و تسلط بر منابع و متون شريعت، قول و فعلش براي عموم مردم، حجّت بوده و همين عامل سبب شده تا روحانيون در اديان ابراهيمي به لحاظ جايگاهشان در همه امور معنوي و دنيوي از جمله مسائل اخلاقي، ديني، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و … تاثير مستقيم داشته باشند.
در اسلام، اين شان و جايگاه با نام هاي فقهاء، علماء و اولوالامر آورده شده است و به كساني اطلاق مي شود كه در احكام دين به معرفت عميق رسيده اند و به عنوان نايبان پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) در عصر غيبت معرفي شده اند.
در طول این سالیان متمادی، روحانیون و مبلّغان دینی، از شیوه ها و روش های مختلفی برای این رسالت مهم، استفاده کردند تا حقایق دین را به مردم بیاموزند و به جرات می توان ادّعا کرد که جامعه مسلمان ایران و ایرانیان، تدیّن خود را مدیون همین قشر و روش شان هستند.
دلیل اصلی شیفتگی مردم نسبت به خداوند و اهل بیت(ع)، حضور روحانیون و مبلّغان دینی در بین مردم به وسیله منبر، مسجد، تدریس، آموزش و …. است و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی و دینی در بین جامعه، به غیر از این شیوه های مختلف حضور، ممکن نبوده است و بی شک جامعه، وامدار زحمات، اندیشه ها و تفکّرات این قشر و شیوه هایشان است.
از طرفی دیگر، یافتن شیوه های موثّر و تاثیرگذار در تبلیغ و ترویج آموزه های دین مبین اسلام، همیشه یکی از دغدغه های اصلی روحانیون و مبلّغان علوم دینی بوده است؛ صاحب نظران، همواره راه های متفاوتی را برای تبیین مسائل دینی برای مردم ارائه نموده اند؛ امّا پیچیدگی مسائل دین، اختلاف فرهنگ ها، عنصر زمان و مکان و متفاوت بودن مخاطبین، حاکی از آن است که یک مبلّغ دین باید به تناسب نیاز و دیدگاه و فرهنگ جامعه، خود را به ابزار تبلیغ و حضور موثّر مسلّح کند تا بتواند به وظیفه شرعی خود عمل کرده باشد.
امروزه حاکمیت، قدرت و تاثیر رسانه های مختلف در عصر کنونی بر کسی پوشیده نیست و با توجه به ارتقا سطح دانش عمومی، کمتر کسی پیدا می شود که بر تاثیر رسانه ها در فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ها، واقف نباشد؛ امروزه مردم با واسطه یا بدون واسطه از این ابزار بهره می برند و استفاده آنها از این ابزار، بخشی از زندگی شان شده است .
با روشن شدن مسئله، در می یابیم که برون رفت از شیوه های سنّتی تبلیغ، به شیوه های مدرن، در عصر کنونی، با حفظ ارزش ها و مقدّسات از ضروریات است.
و از طرف دیگر، فراگیری و قدرت رسانه، به خاطر آمیختگی اش با “هنر” است که باعث حکومت آنها بر افکار شده است؛ رسانه بدون هنر، منزوی ست و کارآمدی خود را از دست خواهد داد.
آموزه دین، به مثابه یک محتوای کامل و بی نقص، در ارائه یک مفهوم، اگر در قالب ابزارهای موثّر ابلاغ نگنجد، مسلّماً ابتر خواهد بود و تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد؛ لذا آمیختگی دین با شیوه های هنری ابلاغ، یک ضرورت است و غنای در محتوا (مبانی دینی) ما را از قالب(ابزارهای ابلاغ)، بی نیاز نمی کند و بر مبلّغین و روحانیون، فرض است که در کنار توجّه و امعان نظر به مبانی دینی و قرآنی، به شیوه های ابلاغ و ابزارهای موثّر اقناع دین هم بپردازند.
ابزار هنر، دارای همه مولفه های موثّر و تاثیر گذار و ماندگار فی ذاته می باشد؛ چنان که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) درباره استفاده از ابزارهـای هنــری فرموده انـد: ابزارهای هنـری، بی شک، رساترین، بلیغ ترین و کاراترین ابلاغ و تبلیغ پیام است.
نگارنده این رساله، بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه روحانیون و رسالت شان و ماهیت رسانه، بویژه رسانه جمهوری اسلامی ایران، به چگونگی حضور موثّر آنها در رسانه ملّی بپردازد و راهکارهای حضور موثّر را بررسی کند تا مسئولین امر، بسترهای لازم را برای حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی، فراهم آورند.

2-1-ضرورت و اهمیّت تحقیق:
ضرورت تبلیغ دین، در دنیای جدید به کمک رسانه های نوین و مدرن، بر کسی پوشیده نیست؛ طی قرون اخیر، شکل های جدید و مختلفی در امر رسانه، پدید آمده و نام هایی همچون تئاتر، سینما، تلویزیون های دولتی و خصوصی، اینترنت، روزنامه و… وارد عرصه فعالیت های اجتماعـی شده اند و بدون هیـچ مانـع و محدودیتی، مرزهای فکری را در می نوردنـد و از مهمترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات و از فراگیرترین و توانمندترین منابع آگاهی و شناخت بشـر به شمـار میروند و مخاطبـان بسیار زیادی را مجذوب خود نموده اند؛ این ادوات رسانه ای، به لطف امواج و با استفاده از تصویر و صدا، به رقیب های تازه و جدّی برای رسانه منبر تبدیل شدهاند.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، مبنی بر حضور تاثیرگذار و عمیق روحانیون در صدا و سیما، که معظمله، آن حضور را متفاوت با سخنرانی، وعظ وخطابه دانستند و تاکیدشان بر حضور مشاوران روحانی صاحب نظر، آگاه و توانا، در صدا و سیما و همچنین تاکید بر امکان اعمال نظر و جهت دهی صحیح در برنامهها، توسط روحانیون و اظهار نظر پیرامون نقایص موجود در عرصه رسانه، که به روحانیت و حوزه علمیه مربوط است و ضرورت وجود روحانیون مطلع، از مسائل هنری، برای شناسایی راههای جلوگیری از انحراف، در جهت گیریهای فرهنگی و هنری، نیازمند بررسی و تحقیق بسیار جدّی و عمیق، در این حیطه، علیالخصوص رسانه، هستیم.
تاکید معظمله، بر موضوع “حضور موثّر روحانیون در رسانه”، حاکی از وجود یک نقصان در عرصه رسانه است؛ که با توجّه به آن، میتوان پی برد که خطاب ایشان روی حضور صرف روحانیون در رسانه ملّی نیست، بلکه تاکیدشان روی حضور موثّر این قشر در رسانه است؛ یعنی تاثیرگذاری بیش از پیش روحانیون در رسانه ملّی، مد نظر معظم له می باشد.
لذا ضروری است که وضعیت حال رسانه ملّی و نواقص را شناخته و با توجه به کاستی های موجود، برنامهریزی مناسب جهت تحقق این رهنمودها، بنماییم.

3-1-پرسش های تحقیق
سوال اصلی:
حضور موثّر روحانیون در رسانه ملّی، چگونه محقق می شود؟
سوالات فرعی:
1. نقاط ضعف و قوّت حضور روحانیون در رسانه (بررسی وضعیت موجود) چه بوده است؟
2. ویژگی های حضور موثرّ روحانیون در رسانه، چگونه است؟
3. چگونه حضور سیاستگذارانه روحانیون در رسانه می تواند موثّر واقع شود؟
4. فعالیت های علمی- پژوهشی روحانیون، چه گامی را برای حضور موثّر بر می دارد؟
5. آیا کارشناس محور بودن برنامه های دینی توسط روحانیون، ضرورت دارد؟
6. نقش تهیه کننده روحانی برای حضور موثّر در سازمان صدا و سیما چیست؟
7. اثرگذاری مطلوب یک روحانی بوسیله مدیریت پیام وی، چگونه محقق می شود؟

4-1-اهداف تحقيق
هدف اصلی ما در این پژوهش این است که چگونگی حضور موثّر روحانیون، در رسانه ملّی را بررسی و تحلیل نماییم و مدل های موثّر حضور روحانیت در رسانه ملّی، جهت بهره وری تفکرات این قشر در رسانه ملّی را تبیین کنیم.
اما اهداف فرعی این پژوهش هم عبارتند از:
1. حضور سیاستگذارانه روحانیون در رسانه را تبیین کنیم.
2. فعالیت های علمی-پژوهشی روحانیون، در راستای حضور اثرگذارشان در رسانه را بررسی کنیم.
3. بررسی کارشناسی روحانیون در برنامه های دینی و عقیدتی.
4. توجه به تهیه کنندگی، بعنوان یکی از موثّرترین مدل های حضور روحانیون در صدا و سیما.
5. مدیریت پیام.
6. نظارت محتوایی بر تولیدات صدا و سیما توسط افراد آگاه به معارف و فقه اسلامی را تبیین کنیم.

5-1-فرضيه تحقیق
این پژوهش فرضیه محور نمیباشد و به دنبال کشف فرضیهای نیست.

6-1-تعريف مفاهيم:
كليد واژه هايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :
1-6-1- روحانیت
همه اديان براي بقا و پويايي خود، به نهادي نظام‏مند، بعنوان دانايان و كارشناسان دين به شمار مي‏آيند، نیازمندند. مسيحيان به آنان «كشيش» مي‏گويند. يهوديان در دوران ظهور اسلام، عالمان خود را «احبار» مي‏ناميدند. در اسلام نيز از اين گروه با عنوان “عالم دینی، فقیه و روحاني” ياد مي‏شود.

تعریف لغوی
آخوند، واژه ای فارسی به معنی دانشمند، پیشوای دینی و معلّم می باشد. درباره اشتقاق این کلمه، آراء مختلفی است که هیچ یک از این اشتقاقات خالی از اشکالات تاریخی و زبان شناسی نیست و توافق کلی بر سر اصل و ریشه این کلمه حاصل نشده است.
گفته شده که نخستین مورد کاربرد واژه آخوند در ایران به مثابة عنوانی احترام آمیز برای روحانیون دانشمند به دوره تیموریان مربوط می شود و در دوره صفویه حرمت این کلمه حفظ شد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، the، Education Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تلفن همراه