منابع پایان نامه ارشد درمورد معماری سبز، بیمارستان، معماری پایدار، معماری بومی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل ششم مصادیق و نمونه ها 135
6-1 . محک (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) 136
6-2 . بیمارستان کودکان مفید تهران 143
6-3 . بیمارستان اِوِلینا 144
6-4 . بیمارستان کودکان دِل 146
6-5 . معماری بیمارستان کودکان فونیکس 149
فصل هفتم شناخت عوامل خارجی ومحیطی در بستر طرح 152
7-1 . شناخت کلی 153
7-1-1 . شناخت کلی استان گیلان 153
7-1-2 . بندر انزلی 157
7-1-3 . ویژگی های کلی معماری 159
7-1-4 . بررسی شرایط محیطی حاکم بر معماری بومی گیلان 160
7-1-5 . شرح اصول و الگوی شکل گیری معماری بومی 162
7-1-6 . الگوی معماری بومی 163
7-2 . مشخصات اقلیمی 163
7-2-1 . عوامل موثر بر آب و هوای بندرانزلی 163
7-2-2 . بررسی اقلیمی منطقه 165
7-2-3 . بارش 165
7-2-4 . دمای هوا 166
7-2-5 . رطوبت 167
7-2-6 . ابرناکی 167
7-2-7 . روزهای یخبندان 167
7-2-8 . سرعت و جهت باد 168
7-2-9 . تابش آفتاب 169
7-2-10 . تحیلیل سایت از نظر ویژگی های اقلیمی 173
7-3 . تحلیل مکانی طرح 174
7-3-1 . موقیت قرار گیری زمین مورد نظر 175
7-3-2 . بررسی دسترسی ها و ورودی ها 176
7-3-3 . صدا و تاثیرات آن بر طرح 177
7-4-4 . دید و منظر 177
7-4-5 . ارزیابی مکانیابی طرح 178
فصل هشتم مداخله و طراحی 182
8-1 . شناخت فضاها واستانداردها 183
8-1-1 . بخش تصویر برداری 183
8-1-2 . بخش پزشکی هسته ای 183
8-1-3 . بخش خدمات 183
8-1-4 . کلینیک های عمومی 184
8-1-5 . بخش جراحی 184
8-1-6 . بخش مراقبت های ویژه 185
8-1-7 . بخش پیوند مغز و استخوان و بستری ایزوله 185
8-1-9 . بخش شیمی درمانی 186
8-1-10 . بخش آزمایشگاه 186
8-1-11 . بخش فیزیوتراپی 187
8-1-12 . بخش بستری کودکان 188
8-1-13 . بخش آموزش 189
8-1-14 . بخش مددکاری و مشاوره 189
8-1-15 . آشپزخانه 189
8-1-16 . سالن غذاخوری و بوفه 190
8-1-17 . بخش اداری 190
8-1-18 . بخش های هنر درمانی 190
8-1-19 . بخش استراحت 190
8-1-20 . ادئون 190
8-1-21 . تاسیسات اصلی و انبارها 191
8-1-22 . فضاهای آب و آب درمانی 191
8-1-23 . فضاهای گالری های نمایش آثار و سالن همایش 191
8-2 . برنامه فیزیکی 192
8-3 . سازه 201
8-3-1 . معرفی سیستم سقف های پیشنهادی 201
8-3-2 . درزهای انبساطی (Expansion Joints) 207
8-3-3 . سازه کابلی 208
8-4 . تاسیسات 211
8-4-1 . تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و تهویه 211
8-4-2 . شبکه فاضلاب بیمارستانی 213
8-4-3 . تاسیسات الکتریکی 216
منابع 219

چکیده
نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه کودکان مسئله ای قابل انکار نیست، محیطهایی از این دست نیازمند تدابیر خاص برای طراحی می باشند. چرا که خلق فضایی مناسب میتواند در بازده و نتیجهی درمان و کاهش استرس در محیط های درمانی مؤثر باشد، فضاهای درمانی حاضر در داخل کشور بطور عمده نیازهای روحی و جسمی کودکان را در طراحی در بر نگرفته اند زیرا مطابق با استانداردهای پیشین بوده و فقط چند نمونه بازسازی نسبتا مناسب از آنها موجود می باشد.

ارتباط تنگاتنگ ذات و درونی انسان با محیط طبیعی موضوعی است اثبات شده که در وجود کودکان این موضوع بسیار تأثیرگذار است؛ ایجاد فضاهای سبز و ارضای نیازهای روحی ،حرکتی و اجتماعی کودکان، در این پروژه از اصول پایه بوده خلق فضاهای مورد علاقه کودکان شامل فعالیت هایی نظیر بازی، نقاشی، موسیقی و… و توجه به ذهن خلاق و بدون مرز و آزادی و حضور در فضاهای گوناگون از نکات مورد توجه در طراحی این پروژه است. کودکان سرمایه های جامعه هستند که باید پرورش استعدادها و ظرفیت های درونی آنان برای شکل گیری شخصیت آنها مورد توجه قرار گیرد، در این کنار مقوله ای پایدار که صرفاً مقوله ای مادی نبوده و به ابعاد روانی و معنوی انسان و جامعه مربوط می باشد باید از ابتدا در نهاد کودکان نهادینه شود. از همین رو استفاده از معماری سبز در این پروژه مورد نظر بوده است.
این پروژه در فصول مختلف به بررسی این موارد پرداخته است: ابتدا به کلیات و شناخت موضوع و چهارچوب های پژوهش پرداخته شده. در فصل دوم پیشینهی موضوع چه از لحاظ درمانی و چه رویکرد سبز مورد بررسی قرار گرفته، در فصل سوم به ویژگی های معماری متناسب برای کودک پرداخته شده، در فصل چهارم به موضوعاتی در قالب معرفی سرطان و انواع سرطان در کودکان و روش های درمانی مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا با این موضوع و پروسه درمانی که در این پروژه رخ خواهد داد آشنای لازم و کافی بوجود آید. در فصل پنجم به معماری سبز و پایدار و اهداف آن و ارتباط آن با فضای درمانی و کودکان و بررسی تأثیرات متقابل آنها پرداخته شده است. در فصل ششم به مصادیق و نمونه ها پرداخنه شده است، در فصل هفتم عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و برنامهریزی معماری مربوطه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و در انتها طرح و روند طراحی آن ارائه میگردد.

کلید واژه: مرکز درمانی، کودک، سرطان، معماری سبز

فصل اول:
معرفی وکلیات

1-1. مقدمه
در این بخش ابتدا با ارائه توضیحاتی به بیان مساله مورد پژوهش پرداخته شده و سپس دلایل انتخاب و اهمیت و ضرورت موضوع مورد اشاره قرار می گیرد.پس از آن تعاریفی از واژه هایی که در پژوهش مورد استفاده بوده ارائه می گیردد تا به هرچه شفاف تر شدن موضوع کمک نماید .در مجموع هدف این بخش معرفی موضوع رساله و اهدافی است که رساله در پی دست یافتن به آن ها می باشد.
1-2. بیان مساله
کودکان سرمایه های جامعه کنونی ما هستند، با وجود تمامی مشکلات ، باید آن ها را پرورش ، آماده زندگی و ساختن جامعه خویش نمود. در این میان برخی از آن ها ، ازجمله کودکان خاص و سرطانی برای آموزش ، درمان ، مشاوره و … نیازمند فضا ، روش و توجهی خاص هستند . موارد فوق باید تمامی جنبه های روحی و جسمی حساس کودکان را در بر گیرد .
“ واژه آلمانی « krankenhaus » به معنی « مریض خانه » برای نخستین بار در سال 1789 میلادی به کار گرفته شد .قرن هجدهم ، هنگامی که ساختمان های مجزا و دارای امکانات خاص برای مراقبت از بیماران و درمان آنها ساخته شد، زمانی بود که جدایی نهایی میان دیدگاه درمان و پرستاری به عنوان یک کار خیریه و دردیدگاه مدرن به رفاه و سلامت عمومی اتفاق افتاد و فارغ از ارزش های معنوی ، به عنوان مسئولیتی اجتماعی بر عهده دولت ها و حکومت ها شناخته شد .” (طالبیان، آتشی ،نبی زاده ، 1392 ، ص 9 )
نقش تأثیر گذار فضاهای تخصصی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در درمان بیماریهای خاص قابل انکار نیست . کودکان سرطانی بنابر طبیعت خاص و لطیفی که دارند و همچنین نیاز به رشد و شکل گیری هویت ، نیازمند فضاهایی هستند که به این مهم کمک شایان نمایند. بنابراین دور کردن آن ها از فضاهای استرس زای درمانی و توجه به مسائل روانی باید در اولویت کار طراحان اینگونه فضاها باشد .
در سال 1970 بشر متوجه شد که انرژی فسیلی رو به اتمام است بنابراین در این زمان شروع به طراحی هایی برای جایگزینی انرژی فسیلی کرد زیرا قبل از آن در عصر انقلاب صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی رفته رفته به عنوان مصرف کننده ای در مقابل طبیعت قرار گرفته بود و بهره برداری از طبیعت چنان در اولویت بود که حفظ و نگهداری از آن تقریبا به دست فراموشی سپرده شد .
با توجه به پیشرفت های صنعتی و در نتیجه آن استخراج نفت و سوختهای فسیلی ، منابع بسیار عظیمی از انرژی های تجدید ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که راهکارهای طبیعی متناسب با اقلیم برای رسیدن به شرایط آسایش در بنا کمرنگ و کمرنگتر شد. کشور ایران به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم انرژی تجدید ناپذیر نیز در این مقوله به یک مصرف کننده بزرگ تبدیل شده است ، الگوهای حفظ انرژی و محیط زیست و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در آن نادیده گرفته شده و تامین انرژی برای رسیدن به شرایط آسایش به صورت چشم گیری توسط انرژی های تجدید ناپذیر و سوخت های فسیلی تامین می شود .
انسان به عنوان کالبد ، در چرخه طبیعت ، فرآیندی عالی از ترکیب آب و خاک است که بدون فضا و نور ( باد و آتش ) نمی تواند زندگی کند و از آن روی که خود را دوست دارد ، دوستدار طبیعت و عناصر آن نیز می باشد. این میل درونی انسان غیرقابل انکار است و در ارتباط با طبیعت و حضور در مکان طبیعی امکان رشد و شکوفایی او میسر می شود.
“معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد ، که ناشی از نیازانسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است .”) فهيميان،1387،صفحه 1)
معماری سبز با حفظ رویکرد طبیعت گرایانه انسان به ایجاد نزدیکی و ارتباط و تقویت احساس وابستگی و مسئولیت او در حفظ و احترام به محیط طبیعی می پردازد .
کودک سرطانی با ایجاد ارتباط با محیط زیست و طبیعت با نشاط ، پویایی و احساسی سرشار از امید و سر زندگی ، پروسه درمانی خود را طی میکند و مسلما” این ارتباط با طبیعت و آثار آن در روند درمانی او تاثیر گذار خواهد بود .بنابراین او بدون احساس ضعف با ریشه های آفرینش خود که برخاسته از محیط طبیعی است آشنا شده و بدور از ترس ، استرس و نگرانی نسبت به محیط های درمانی و بهداشتی سرد و بی روح ، با انرژی مراحل درمان را طی می کند . همچنین حضور در کنار خانواده ، حرکت وفعالیت بین همنوع و حس درد مشترک و انگیزه مبارزه با آن در این محیط برای او فراهم می آید .
“آسايش و آرامش کيفيتي است که انسان بايد به وجود آورد. کيفيتي که شخص بايد بشناسد تا به جستجويش برخيزد. تو نمي داني آسايش چيست، چون هيچ وقت آن را حس نکرده اي و خاطره اي از آن نداري….. ” (دُن خوآن ماتئوس)
ذهن آرام و متمرکز جز در آغوش بستري مناسب متجلي نمي شود. اين بستر چيزي نيست جز محيط پيرامون کودکان، معماري همانقدر که با جسم کودکان در ارتباط است بر روح و روان آن ها نيز تأثير گذار است و اين تاثير قابل انکار نيست. حتي مي توان گفت مهمترين تکليف معماران تأمين بهداشت محيط از نظر رواني است به گونه اي که در تمام فضاهايي که خلق مي شود سعي براين است که روح کودکان تغذيه شود.
این پایان نامه تلاشی برای حمایت و درمان کودکان سرطانی دردرجه ی اول در داخل کشور است که با رویکرد معماری سبز (از شاخه های معماری پایدار ) ارائه می گردد. از این رو درمانی ؛ چون هدف کمک به درمان کودکان سرطانی در کنار خلق محیطی متفاوت و بدور از استرس های درمانی برای آن ها می باشد ، و از این رو حمایتی ؛ چون در این طرح سعی شده با کمک به درمان سرطان به صورت رایگان یا با هزینه اندک ( به دلیل بهره گیری از ساختار سازمانی خیریه ) هم حمایت مالی و هم حمایت روحی از کودکان و والدین صورت گیرد وتلاش بر تغییر تفکر آنها از ماندن یا نماندن به چگونه زیستن در آینده است .
1-3. ضرورت و اهمیت مساله
برای پیشرفت جوامع انسانی علاوه بر نیاز به سر پناه و ایجاد فضای زندگی نیازمند فضاهایی خاص برای بالابردن کیفیت زندگی اجتماعی و توجه به اقشار مختلف بویژه کودکان هستیم.
کودک ، موجود کوچک و بسيار حساسي است که به هر محرکي عکس العملي نشان مي دهد، ساخته و پرداخته ژنتيک و محيط مي باشد و نيازمند مراقبت صحيح در تمام لحظات بخصوص در زمان بيماري است. کودک اين مينياتور زيباي خلقت برخلاف تصور ما انسان بالغ کوچک شده نيست اين موجود کوچک دوست داشتني در همه ي ابعاد از جمله گفتار و رفتار با يک انسان بالغ متفاوت است. متفاوت بودن کودک با انسان بالغ محدود به مسائل رفتاري و گفتاري نيست. بلکه به حيطه بيماري و درمان نيز گسترش مييابد. از اين رو درمان کودکان نيازمند مسائل روانشناختي و عاطفي گسترده اي مي باشد.از ميان انواع بيماري هاي کودکان شايد سرطان يکي از بزرگترين ناراحتي ها و بيماري چه براي والدين و چه براي کودک مي باشد.
گذشته از روش هاي درماني مختلف که براي اين بيماري طاقت فرسا بکاربرده مي شوند بناکردن مکان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فرهنگ اصطلاحات، عرفان اسلامی، نهج البلاغه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، بیمارستان ها، توسعه پایدار، توسعه پاید