پایان نامه رایگان درمورد آموزش مهارت، جامعه آماری، روش نمونهگیری، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

دوست و همکار عزیزم، خانم وحیـده شاه‌حسینی، که بی‌هیچ چشمداشتی از ابتدای مسیر انجام این پایان‌نامه، هرچه درتوان داشته فروگذارنکرده و قطعاً بدون همفکری و حضور فداراکارانه و دلسوزانه‌اش، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید.
خانم سیده بهار زندرضوی خصوصاً به‎جهت زحمتی که در تدوین فیلمی کوتاه برای انجام مصاحبه‌های پایان‌نامه کشیدند.
خانم فـرزانه شهرتاش که مرا با روش «فلسفه‌برای‌کودکان» آشنا نمودند و منابع معتبر و درخور توجه‌ِ این موضوع را در اختیارم قرار دادند ،آقای محمد گودرزی که گفتوگو با ایشان نگاه مرا به آموزش کودکان ژرفتر ساخت و همچنین سایر همکارانِ آموزش «فلسفه‌برای‌کودکان»، به ویژه خانم نرگس کریمی که درخصوص مشاهـده کلاس‌هایشان کمال همکاری را با من داشتند.
دانشآموزان کلاس «فلسفه برای‌کودکان» در مدارس سما 1 پسران و دختران ، صالحین،سرمد،سلمان‌فارسی و شهیـد هاشمی‌نژاد که گفت‌وگوهای کندوکاوی آنها اشتیاق به یافتن حقیقت را در آدمی زنده می‌کند.
اساتید بزرگواری که با ایشان مصاحبـه نمودم و با دقت نظـر پاسخ سؤالاتم را دادند و به غنای این کار افزودند.
خانم‌ها زهـره آشوری، آفاق وداد، مهتاب عضـدانلو، مژگان فراهانی به پاس دوستی و همـراهی‌شان
و همه کسانی که دعای خیـر و گفت‌وگو با آنها، گره‌های فکری بسیار مرا می‌گشود، شاید حتی بی‌آنکه بدانند!

پیشگفتار
«رایزنی کنید تا اندیشه صواب پدید آید
و نظرات را همانند به‌هم زدن مَشک برای گرفتن کره،
به‌هم زنید تا آرای صحیح و استوار حاصل آید.1»
امام علی (عليه ‌السلام)، شرح غرر الحکم،‌ ج 2،‌ ص 266

خوب است، کمی به روابط میان فردی و تعاملات خود بیندیشیم. آخرین باری که به حرفهای شما گوش کرده‌اند، کی بود؟ به زمانی بیندیشید که چند تن را در حال صحبت کردن پیرامون مسئلهای دشوار مشاهده کردید؛ گفت‌وگوی آنها چگونه پیش رفت؟ آیا توانستند عمق مطالب یکدیگر را بشکافند؟ آیا به تفاهمی مشترک دست یافتند که ماندنی باشد؟ یا اینکه افراد چوبی و مکانیکی بودند و هریک فقط درباره نگرانیها و احساسات خود واکنش نشان میدادند و صرفاً آن را مدنظر قرار میدادند؟ یا اینکه تنها آنچه را موافق نظرات از قبل شکل‌گرفته خودشان بود، میشنیدند؟ ما علیرغم نیت خیرمان، اکثراً در طول گفتوگو، منتظر اولین فرصتی هستیم تا اظهارات و عقاید خود را ارائه دهیم و هنگامی که بحث داغ میشود، آهنگ گفت‌وگوهایمان شبیه جنگ مسلحانه خیابانی میشود.
آتش این نوع تعاملات و کنشهای فردی به خرمن سکون و روزمرگی دنیای معاصر نیز تسری یافته است. اگر اندکی به اخباری که روزانه از سراسر جهان میشنویم، بیندیشیم، درمی‌یابیم که پدیدههای شومی چون داعش، طالبان و جنگ‌های منطقهای، آتش زدن مساجد در فرانسه، اسیدپاشی و… محصول همین دنیای مدرن است. اما چرا در آستانه هزاره سوم، تأکید بر هویت خویشتن باید با نفی هویت‌های دیگر قرین باشد؟ آیا جوامع ما، تنها به دلیل تفاوت در دین، زبان، ملیت و عقیده انسان‌هایی که در آن زندگی می‌کنند تا ابد گرفتار تنش‌ها و فوران خشونت‌های مرگبار، از حمله‌های انتحاری تا نسل‌کشی خواهد بود؟ قطعاً نمیتوان نقش دولتهای سرکوبگر و استعمار‌طلب را در این اتفاقات نادیده گرفت؛ اما بهنظرم این همه اختلاف و حتی بحران در جهان، بیشتر از آنکه ناشی از نقطه نظرات متفاوت باشد از عدم توانایی انسانها در اجرای صحیح گفتوگو و رسیدن به تفاهم نشئت میگیرد.
اما حلقه گم شده در گفتوگوهای ما چیست؟ آیا یک ویژگی ذاتی از خرد وحکمت است که فقط در برخی از ما یافت میشود یا ناشی از آن است که نمی‌دانیم چگونه با هم بیندیشیم وگفتوگو کنیم؟
البته می‌دانم واقع‌بینانه نیست از همه انسانها انتظار داشته باشیم یک‌ شبه عادات کلامی خود را تغییر دهند، اما مهم است که تلاشمان را هرچند کوچک، برای گسترش فرهنگ گفتوگو به کار گیریم. بر این اساس، تمام دغدغه و تلاش من برای نوشتن این پایاننامه همین بوده است که راهکاری عملیاتی برای گسترش درک متقابل و اندیشیدن درست در جامعه معرفی شود.
«وقتی دریچه‌های ادراک بازتر شوند، همه‌چیز در نظر انسان آنچنان جلوه می‌کند که هست؛ بی‌پایان، اما انسان چنان خود را محصور کرده است که همه‌چیز را فقط از شکاف باریک غار خود می‎بیند»2

فهرست مطالب

شماره صفحه
عنوان
ت
چکیده پژوهش
ح
پیشگفتار

فصل 1: کلیات پژوهش
1
1-1 طرح مسأله
4
1-2 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
4
1-2-1 ضرورت نظری
5
1-2-2 ضرورت عملی
6
1-3 اهداف پژوهش
6
1-3-1 هدف اصلی پژوهش
6
1-3-2 هدفهای فرعی پژوهش
6
1-4 پرسش بنیادین پژوهش
6
1-4-1 پرسشهای فرعی پژوهش
7
فصل 2: مبانی نظری پژوهش
8
بخش یکم: گفت‌وگو و ارتباطات میان‌فردی
8
2-1-1 واکاوی مفهوم «گفتوگو»
10
2-1-1-1 تفاوت گفت‌وگو با سایر ژانرهای مشابه
10
• گفتوگو و مذاکره
10
• گفتوگو و گپ و صحبت
11
• گفتوگو و مناظره
11
• گفتوگو و مباحثه
12
• گفتوگو و گفتمان
13
2-1-1-2 شرایط و پیشزمینههای گفتوگو
13
• شرایط درونی
14
• شرایط بیرونی
14
2-1-2 نظریههای گفتوگویی در ارتباطات میان‌فردی
15
2-1-2-1 گفتوگوی سقراطی (نمونهای از گفتوگوی انتقادی)
17
• انواع سه‌گانه بحث سقراطي
17
* پرسشگری خودجوش يا برنامه‌ريزي نشده
18
* پرسشگري اکتشافي
18
* متمرکز یا هدفمند
19
2-1-2-2 نظریه گفتوگویی دیوید بوهم (نمونهای از گفتوگوی خلاق)
21
• آرمان گفت‌وگو از منظر بوهم
21
2-1-2-3 نظریه گفتوگویی مارتین بوبر(نمونه‌ای از گفتوگوی مراقبتی)
23
2-1-2-4 نظریه گفتوگویی ویلیام اسحاق (گفتوگوی اندیشمندانه و بازاندیشانه)
24
• چالش گفتوگو
26
• میدانهای گفتوشنودی
26
* میدان اول: میدان بیثباتی (حفظ ادب در فضای گفت‎وگو)
26
* میدان دوم: تنش در میدان (اختلال در فضای گفتوگو)
27
* میدان سوم: تحقیق در میدان و شکوفایی گفتوگوی اندیشمندانه
28
* ميدان چهارم: خلاقيت در ميدان (گفتوگوي زاينده)
28
* ویژگی‌های مختلف برای سکوت در چهار فضای میدان گفتوگویی
29
2-1-2-5 مفاهیم مشترک در نظریات گفت‌وگویی مذکور
29
• ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو
29
• تسهیلگر و راهنمای بحث
30
• گوش دادن
32
• احترام گذاشتن
33
• تعویق قضاوت
33
• ابراز کردن
34
بخش دوم: گفت‌وگو و یادگیری
34
2-2-1 جایگاه گفتوگو در نظام آموزش و پرورش
35
2-2-2 گفتوگوی رهایی‌بخشِ پائولو فریره
38
2-2-3 برنامه آموزشی«فلسفه‎برای‎کودکان»
39
2-2-3-1 جان دیویی
40
2-2-3-2 ویگوتسکی(رویکرد اجتماعی- فرهنگی رشد)
42
• زبان و تفكر
43
• منطقه تقریبی رشد
45
2-2-3-3 یادگیری مشارکتی
46
• یادگیری به عنوان کندوکاو
47
• حلقه کندوکاو یا اجتماع پژوهشی
52
2-2-3-4 تفکر زیربنای گفت‌وگوی کندوکاوی
52
• تفکرانتقادی در گفتوگوی کندوکاومحور
54
* تفکر انتقادی با میانجی گفتوگو
56
• تفکر خلاق در گفتوگوی کندوکاومحور
56
* تفکر خلاق با میانجی گفتوگو
58
• تفکر مراقبتی، روحِ گفتوگوی کندوکاومحور
61
2-2-3-5 ارزشیابی
62
2-2-4 مفهوم«کودکی»
65
بخش سوم: کنش مبتنی بر تفاهم؛ محصول گفتوگو
65
2-3-1 کنش ارتباطی هابرماس
69
2-3-1-1 وضعیت آرمانی گفتار و اخلاق گفتوگو
70
بخش چهارم: پیشینه پژوهش
70
2-4-1 پژوهشهای داخلی
70
2-4-1-1 پایاننامههای علوم تربیتی مرتبط
71
• پایان‌نامه‌های پیرامون «فلسفه‎برای‎کودکان»
75
2-4-1-2 پایاننامههای با موضوع گفت‌وگو در بستر علوم اجتماعی و ارتباطات
77
2-4-1-3 پایاننامههای با رویکرد میان‌رشته‌ای
78
2-4-2 پژوهشهای خارجی
78
2-4-2-1 پژوهشهای مرتبط با «فلسفه‎برای‏کودکان»
79
2-4-2-2 سایر پژوهش‌های مرتبط
82
بخش پنجم: چارچوب مفهومی پژوهش
84
• مدل مفهومی
86
فصل 3: روش پژوهش
87
3-1 روش پژوهش
88
3-1-1 مشاهده همراه با مشارکت
89
3-1-1-1 مراحل مشاهده همراه با مشارکت
90
3-1-2 تحلیل مکالمه
92
3-1-2-1 روش اجرای تحلیل گفت‌وگو
95
• سازوکار نوبت‌گیری
95
• سازوکار توالی و طراحی نوبت
96
• انتخاب واژگان و تأثیر آن بر شفافیت گفتار
96
• سازوکار اصلاح
96
• سازمان ساختار
96
3-1-2-2 تحلیل مکالمه و تفاوت آن با سایر رویکردها نظیر تحلیل گفتمان
97
* تفاوت‌های اصلی تحلیل مکالمه با سایر رویکردها از نظر«تن هاو»
97
3-1-3 مصاحبه متمرکز
98
3-1-3-1 مؤلفههای مصاحبه متمرکز
99
3-2 جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
99
3-2-1 جامعه آماری
99
3-2-2 روش نمونهگیری و حجم نمونه
100
3-3 رویه گردآوری دادهها
100
3-4 پایایی و روایی پژوهش
101
3-4-1 پایایی و روایی در دادههای کیفی
102
3-5 فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها
103
فصل 4: یافته‌های پژوهش
104
بخش اول: توصیف و تفسیر مشاهدات همراه با مشارکت
104
4-1-1 روند اجرای گفتوگوی کندوکاوی در کلاسهای «فلسفه‌برای‌کودکان»
107
4-1-2 تحلیل مکالمه و مشاهدات همراه با مشارکت
107
4-1-2-1 گفتوگو پیرامون مفهوم «درستی و نادرستی»
127
4-1-2-2 گفتوگو پیرامون چیستی مفهوم «زمان»
140
4-1-2-3 گفتوگو پیرامون چیستی «هنر»
154
4-1-3 مفهوم‌سازی مهارت‌های مشاهده شده در گفت‌وگوی کندوکاوی
154
4-1-3-1 الگوی تعامل کندوکاوی
154
• گوش دادن فعالانه
155
• مشارکت در بحث
156
• احترام گذاشتن
157
• پیوند و انسجام بحث
158
• خودتصحیحی
161
• بررسی اختلاف نظر
162
4-1-3-2 مهارتهای استدلالی و مفهومی
162
• دلیل آوردن
163
• شفاف‌سازی معانی
164
• مثال زدن
165
• تمایز قائل شدن
166
• بررسی پیامدها و پیش‌فرض‌ها
168
• جمع‌بندی جداول الگوهای کندوکاو و مهارت‌های استدلالی و مفهومی
170
4-1-3-3 مهارتهای ارتباط غیرکلامی
173
بخش دوم: توصیف و تفسیر یافتههای مصاحبه متمرکز
173
4-2-1 ضرورت و کارکرد آموزش گفتوگوی کندوکاوی
179
4-2-2 نقش یادگیری و اجرای گفتوگو در توسعه جوامع
184
4-2-3 زمینههای فرهنگی و اجتماعی تضعیف‌کننده آموزش مهارتهای گفتوگویی
187
4-2-4 زمینههای فرهنگی و اجتماعی تقویت‌کننده آموزش مهارتهای گفتوگوی
189
4-2-5 فراگیری و عمومیت بخشی آموزش مهارتهای گفتوگویی در سطح جامعه
191
4-2-6 تفسیر کنشهای مشاهده شده در فیلم توسط مصاحبه‎شوندگان
195
فصل 5: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
196
5-1 جمعبندی پژوهش
197
5-1-1 مشاهدات و تحلیل گفت‌وگوها
198
5-1-2 مصاحبه متمرکز
199
5-2 نتیجهگیری
201
5-3 موانع و مشکلات پژوهش
202
5-4 پیشنهادهای پژوهش
203
منابع و مآخذ
204
منابع فارسی
209
منابع انگلیسی
211
پیوست
212
پروتکلهای مشاهده کلاس «فلسفه‎برای‌کودکان»
218
قرارداد پیاده‌سازی تحلیل مکالمه
220
اسامی مصاحبه‌شوندگان و کد اختصاص یافته به آنها
222
لیست بازیابی داده‌ها
231
چکیده انگلیسی

فهرست جداول

41
جدول(2-1): تقاوت دیدگاه پیاژه و ویگوستکی به آموزش کودکان
53
جدول(2-2): طبقه‎بندی تفکر بلوم
55
جدول(2-3): ارتقا مهارت‎های فکری با میانجی گفت‎وگو
66
جدول(2-4): انواع کنش از منظر هابرماس
109
جدول(4-1): تحلیل گفت‌وگوی کلاسی پیرامون مفهوم «درستی»
128
جدول(4-2): تحلیل گفت‎وگوی کلاسی پیرامون چیستی «زمان»
141
جدول(4-3): تحلیل گفت‎وگوی کلاسی پیرامون چیستی «هنر»
154
جدول(4-4): مفهوم‎سازی گوش کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، تحول فرهنگی، آموزش عالی، توسعه فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد آموزش مهارت، حلقه کندوکاو، علوم ارتباطات، تفکر انتقادی