پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، مدیریت ارتباط، مدیریت ورزشی، ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم

برادر و خواهرانم
همراهان همیشگی و پشتوانه‌های زندگی‌ام

تقدیر و تشکر
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی‌شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می‌کند و سلامت امانت‌هایی را که به دستش سپرده‌اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر علیرضا الهی که با کرامتی چون خورشید‌، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن‌سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.
همچنین از مشاوره استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسین اکبری یزدی که بنده را در تهیه و تنظیم این پژوهش یاری نمودند قدردانی نمایم.
از جناب آقای دکتر نجف آقایی که به عنوان استاد داور قبول زحمت فرمودند تشکر می‌نمایم.
در این‌جا لازم می‌بینم از اساتید گران‌قدر سرکار خانم دکتر مرجان صفاری جناب آقای دکتر علیرضا الهی جناب آقای دکتر حسین اکبری یزدی و جناب آقای دکتر نجف آقایی، که از محضر پر فیض تدریسشان، در طول دوران تدریس بهره‌‌مند شده‌ام تشکر نمایم.
و در آخر از تمامی همکلاسی‌های مهربان خود و همچنین دوستان عزیزم خانم‌ها: مریم طاهری‌کیا و معصومه نیکبخت که در این پژوهش مرا یاری کردند کمال تشکر را دارم. بدیهی است، همه نقاط ضعف این مجموعه با وجود آن که در تهیه آن از نظرات بسیاری از اساتید مطرح و برجسته مدیریت ورزشی کشور استفاده شده است، متوجه نگارنده آن است.

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
فصل اوّل
طرح پژوهش
2
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
ضرورت و اهميت تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7
اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7
پیش‌فرض‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7
محدوده یا قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8
تعاریف مفهومی اصطلاحات کلیدی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
11
مفهوم بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11
بازاریابی ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
بازاریابی رابطه‌مند و تعاریف آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14
بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………………………………………………………………
16
هواداران ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22
مدیریت ارتباط با هوادار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24
عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران ………………………………………………………………………………………………………………….
28
سابقه باشگاه‌داری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29
تاریخچه مسابقات لیگ فوتبال در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………..
31
وضعیت کنونی لیگ فوتبال در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………..
31
پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
41
روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
41
جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه گزینش نمونه پژوهش …………………………………………………………………………
42
روش جمع‌آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
42
ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
45
روش‌های تحلیل یافته‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
46
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………
47
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
49
یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
51
بررسی شاخص‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………….

52
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
53
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………….

54
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی
رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

55
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

56
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

57
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

58
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

58
بررسی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع قیمت گذاری، قلمرو ملی، مناطق آزاد تجاری، توسعه صادرات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تحلیل عامل