مقاله درمورد آموزش و پرورش، دوره متوسطه، تعلیم و تربیت، مدیران مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
– دوره متوسطه اول:
دومین دوره نظام آموزش و پرورش ایران ، دوره متوسطه ی اول است . آموزش و پرورش متوسطه ی اول یا دوره آموزش عمومی در مراکزی به نام دبیرستان دوره اول انجام می گیرد . درواقع دبیرستان دوره اول عبارتست از یک واحد تربیتی که به وسیله یا با اجاره وزارت آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزانی که در سنین 14-12 سال قرار دارند ، تاسیس می شوند . ( مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در هشتصدوپنجاه و پنجمین جلسه در تاریخ 11/11/1390)
اهداف دوره متوسطه اول (راهنمایی ) :
منظور از اهداف دوره متوسطه اول موارد و مفاهیمی هستند که منظور و مقصود و نیز وظایف و ماموریت های دوره متوسطه ی اول را می رسانند . این دوره به طور کامل در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در ششصد و چهل و هفتمین جلسه آن در تاریخ 29/2/79 آمده است.
آئین نامه اجرایی:
آئین نامه اجرایی از معتبر ترین مقررات است که مانند قانون و تصویب نامه یک دستور عام و کلی است و معمولاٌ از طرف مراجع با صلاحیت در مورد موضوع معین صادر می شود . ( صافی ، 1379 ) در این تحقیق منظور از آئین نامه اجرایی ، آئین نامه مصوب وزارت آموزش و پرورش ، شامل 110 ماده و 52 تبصره در سال 1380 می باشند که به مدارس سراسر کشور ابلاغ شده است.
اثر بخشی :
بیشتر صاحبنظران اثر بخشی را میزان تحقق اهداف مطرح می کنند .
دفت اثر بخشی را درجه یا میزانی می داند که سازمانها به هدفهای مورد نظر نائل می آید .( دفت ، 1380)
پیتر دراکر ، اثر بخشی را کار درست انجام دادن تعریف می کند . ( پرداختچی ، 1375)
اتزیونی نیز بر این باور است که سازمانی اثر بخش است که نتایج قابل مشاهده آن مساوی با اهداف یا بیشتر از آن است .( نیکنامی ، 1375)
هوی و میسکل نیز در تعریفی مشابه عنوان می کنند ، اثر بخشی عبارتست از درجه همخوانی نتایج عملی سازمان با نتایج مورد نظر است. ( هوی و میسکل ، 1370 ، ج1)
ویژگیهای تجربی و تحصیلی :
شامل : رشته تحصیلی ، مدرک تحصیلی ، سابقه مدیریت ، سابقه خدمت ، جنسیت .
آگاهی مدیران از اهداف دوره متوسطه ی اول :
منظور میزان یا حدی است که مدیران مدارس متوسطه اول از مفهوم،خصوصیات،کیفیت،کمیت وبه طور کلی از ترکیب اهداف دوره متوسطه اول آگاهی و شناخت دارند. در این تحقیق منظور از آگاهی و شناخت نمره ای است که مدیران مدارس از پرسشنامه ای (قسمت ب پرسشنامه آگاهی) که گویه های آن اهداف دوره متوسطه اول را مطرح کرده است بدست می آورند.
– آگاهی مدیران از آئین نامه اجرایی :
منظور میزان یا حدی است که مدیران متوسطه اول از مفهوم ،خصوصیات ،کیفیت،کمیت و به طور کلی از مفاد و محتوای آئین نامه اجرایی،آگاهی و شناخت دارند.در این تحقیق منظور از آگاهی مدیران از آئین نامه اجرایی ، نمره ای است که مدیران مدارس از پرسشنامه ای (قسمت ج پرسشنامه آگاهی ) که گویه های آن آئین نامه اجرایی را مطرح کرده است بدست می آورند.

_ اثر بخشی :
در این تحقیق منظور از اثر بخشی میزان عملکرد مدیران در مقوله های اثر بخشی در رابطه با (برنامه آموزشی و تدریس،امور دانش آموزان،امور کارکنان آموزشی،روابط مدرسه-اجتماع، تسهیلات و تجهیزات آموزشی،امور اداری و مالی ) می باشد که در پرسشنامه ای که توسط معلمان مربوط پاسخ داده می شود تعیین می گردد. نمره ای که مدیران از این پرسشنامه بر اساس پاسخ معلمان کسب می کنند ، نشان دهنده میزان اثربخشی آنان می باشد.
مشکلات و محدودیت های تحقیق :
در حالیکه تحقیق و پژوهش در کشورهای پیشرفته به نسبت جایگاه خود را پیدا نموده است . این مطلب در کشورهای در حال توسعه هنوز با چالش های اساسی روبروست . در کشور ما نیز که در ردیف همین کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است ،مشکلاتی این چنین دیده می شود و علاوه بر آن از تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن عملا”هیچ نوع بهره برداری انجام نمی شود و برای برنامه ریزیها و سرمایه گذاریها به این نتایج مراجعه نمی شود. به عبارت دیگر می توان گفت که تحقیق و پژوهش در این جوامع در حاشیه قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر نیز محدودیتهایی وجود داشته است که در زیر به شرح آن می پردازیم :
1- به دلیل مشغله زیاد و حضور مدیران در جلسات مختلف ، ایام برگزاری امتحانات پایانی دانش آموزان دسترسی به آنان بسیار وقت گیر بوده و حتی گاهی اوقات لازم بود که چند بار مراجعه به یک نمونه تکرار شود.
2- همزمانی با ایام امتحانات و درگیری معلمان و مدیران با امتحانات پایانی دانش آموزان ، پراکندگی و حجم زیاد نمونه مشکل دیگری بود که موجب صرف وقت و هزینه زیاد گردید. مخصوصا” اینکه پرسشنامه با مراجعه مستقیم محقق جهت پاسخگویی در اختیار افراد نمونه قرار می گرفت.
3- در تحقیق حاضر از عوامل موثر در اثربخشی فقط دو عامل ، میزان آگاهی از اهداف و آیین نامه اجرایی در نظر گرفته شده است و عوامل دیگر در آن دخالت ندارند.
4- در این تحقیق اثربخشی مدیران فقط از دید معلمان در نظر گرفته شده است و سایر منابع (کارکنان مدرسه،دانش آموزان، اولیا، ناظران و مسئولین مقطع متوسطه اول) مورد غفلت قرار گرفته اند.
5- تاثیرات ذهنی بین مدیران و معلمان و امکان تاثیر گذاری آن بر روی پرسشنامه مربوط به اثربخشی مدیران محدودیت دیگر این تحقیق به شمار می آید.
6- در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات صرفاً از پرسشنامه استفاده شده است و به دلیل مشکلات عدیده ، روشهای دیگر از قبیل مصاحبه علمی، مراجعه به سوابق و بازده های کاری مدیران و… به کار بسته نشد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
فصل حاضر تحت عنوان ادبیات و سابقه موضوع شامل پنج قسمت می باشد. در قسمت اول به بحث پیرامون اهداف سازمانی و آموزشی و پرورشی پرداخته و سخن خود را با کلیاتی پیرامون اهداف آغاز می کنیم و سپس به اهداف سازمانی و در نهایت به اهداف آموزشی و پرورشی ومخصوصا” به اهداف دوره متوسطه ی اول اختصاص می دهیم .
در قسمت دوم ، آئین نامه اجرایی را مورد بحث قرار خواهیم داد و در مورد جایگاه و اهمیت و ضرورت آن در مقطع متوسطه ی اول صحبت خواهیم کرد.
در قسمت سوم به بحث در زمینه اثربخشی می پردازیم ، در این قسمت ما بحث خود را با کلیاتی پیرامون اثربخشی شروع کرده و سپس به اثربخشی سازمانی و اثربخشی سازمانهای آموزشی خواهیم پرداخت.
در قسمت چهارم به بحث در مورد سابقه تحقیقاتی موضوع پرداخته و نمونه هایی از کارهای تحقیقاتی انجام شده در زمینه پژوهش حاضر را ارائه می دهیم .
در قسمت پنجم، جمع بندی فصل دوم مطرح می شود.
اهداف سازمانی و آموزشی و پرورشی :
زندگی در جوامع امروزی به نوعی همه افراد را با سازمانهای مختلف مرتبط نموده است، به نحوی که گریز از این سازمانها در بعضی مواقع غیر ممکن است. پس لازم است که این سازمانها شناخته شوند و در جهت عملکرد مطلوب اعضای آنها تدابیری اندیشیده شود.
در ابتدا یکی از مهم ترین راههای شناخت سازمانها بررسی و شناخت اهداف آنها است، همانطور که می دانیم اهداف هر سازمانی از سازمانهای دیگر جداست و علت تفاوت آنها بستگی به وظایف و رسالت آنها دارد.با توجه به اینکه وجود اهداف در سازمانها انکار ناپذیر است، آشنایی افراد با آنها نیز اجتناب نا پذیر است.زیرا « اهداف به ما جهت می دهند و مارا راهنمایی می کنند که نیروهای مان را در یک جهت معین متمرکز کنیم. بدون هدف کوششهای ما اغلب در جهات مختلف پراکنده می شوند. ما کوشش زیادی می کنیم، اما در صورت نداشتن هدف کوششهایمان، مارا به هیچ جایی نمی رسانند، مگر اینکه خیلی خوش شانس باشیم» .(Dubrin,1994,P.119)
یکی از مهمترین و موثرترین سازمانهای مختلف اجتماعی که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر کشور است. این سازمان دستگاهی است که الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است، و از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و تدام فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است.(صافی، سازمان و قوانین)
دانستن و شناختن اهداف یک سازمان آموزشی از مسایل بسیار مهم مدیریت آموزشی است. رفتار، فعالیت ها و جدی بودن و یا نبودن هر مدیر بستگی به اهدافی دارد که او برای سازمان تحت مدیریت خود قائل است. هر مدیر مدرسه باید قبل از هر چیز، اهداف آموزش و پرورش را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. از روی دقت و با وسواس به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد و بالاخره بر مفاهیم آن چنان چیره شود که به عنوان یک کارشناس اهداف تعلیم و تربیت آنها را به همه همکاران خود تفهیم کند. علاوه بر اینها او باید رسیدن به این اهداف را در صدر کارهای خود قرار دهد.(میرکمالی، 1379)
از آنجائیکه اهداف سازمانهای آموزشی تابع شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی خاصی است از حساسیت، اهمیت و پیچیدگی و فراوانی خاصی نیز برخوردارند و اگر به درستی تحلیل و اولویتهای آن به روشنی تصریح نشده باشند، امکان تحقیق این اهداف غیر ممکن خواهد بود.
مفاهیم اهداف سازمانی :
در فرهنگ لغت واژه هدف با عناوینی چون نشانه، غرض، آماج، غایت، مقصد، آرمان و هر چیز بلند و بر افراشته مترادف است. صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت در زمینه هدفهای آموزش و پرورش تعاریف متنوعی ارائه داده اند :
از نظر« جان دیویی5» هدف به منزله روشی است برای دگرگون ساختن شرایط موجود و هدف شایسته ، هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود. از نظر او هدف ، مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمر است.« بنیامین بلوم6» نیز تعریفی نظیر این تعریف ارائه داده است. او می گوید : « هدفهای تربیتی، بیان صریح روشها و طرقی است که با استفاده از آن در تعلیم و تربیت می توان انتظار داشت که رفتار شاگردان تغییر کند».(شعبانی، 1371)
از نظر دکتر علاقه بند اهداف عبارتند از : اوضاع یا شرایط پایانی که سازمان در جهت نیل بدان تلاش ورزیده و در صدد تحقق آن است.( علاقه بند، 1372) «چارلز هیوز7» در تعریف هدف می نویسد : هدف یک غایت است. یک نتیجه است، نه صرفا”یک وظیفه یا عملی که باید انجام شود. هدف، قرارگاهی است در زمان و مکان که وضعیت مطلوبی را که می خواهیم بدان دست یابیم، توصیف می کند. هدف، معیاری برای توفیق، میزانی برای موفقیت، امری قابل لمس و قابل اندازه گیری و ارزشمنداست که ما در راستای آن برانگیخته می شویم. چیزی ملموس، مشخص و مطلوب و از پیش تعیین شده است. هدف اعمال ما را جهت می دهد و به ما کمک می کند تا چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر برنامه ریزی کنیم. (هیوز، 1374)
اهمیت اهداف سازمانی :
در هر سازمانی هدف گذاری از مراحل مهم برنامه ریزی به شمار می رود و هدفها در هر سازمان نتایج مورد انتظار و مطلوبی است که برنامه ها و فعالیت های دیگر سازمان را جهت می دهد.
هدفها نقش های مهم زیر را به عهده دارند :
1-هدفها معرف سازمان اند و موجودیت آن را در جامعه توجیه می کنند و هیچ سازمان بدون هدفی وجود ندارد.
2-هدفها زمینه هماهنگی فعالیت های سازمان را فراهم می کنند و وظایف گوناگون را به هم مرتبط می سازند.
3-هدفها به تهیه و تدارک ملاکهای ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی کمک می کنند. (صافی،1372)
4- هدفها افراد سازمان را به مقاصد و تلاشهای خود واقف می سازند.
5-هدفها مسیر و جهت فعالیت های سازمان راتعیین می کنند. به عبارت دیگر به آنها جهت می دهند.
6-هدفها امکانات و منابع مادی و انسانی لازم را برای تحقق خود مشخص می کنند.
7-هدفها اعضای سازمان از جمله مدیر را در انجام وظایف خود مخصوصا” در فرایندبرنامه ریزی و تصمیم گیری یاری می رسانند. ( خلیلی،1381)
بنابر این در برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان و یا در سطوح دیگر باید اهداف کمی و کیفی در طول یک برنامه مشخص گردد. زیرا مشخص بودن هدفها در سازمانهای مختلف و از جمله سازمانهای آموزش و پرورش ، سبب می شود که :
-جهت و غایت رفتار در هر سازمان معین گردد.
-به ایجاد و تقویت انگیزه های افراد کمک کند.
– برخط مشی ،روابط و عملیات سازمانی اثر بگذارد.
– امر برنامه ریزی را جهت بخشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مدیریت سود Next Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، ارزشیابی عملکرد، عملکرد سازمان، تعلیم و تربیت