پایان نامه درباره قیمت تمام شده، آبگرمکن خورشیدی، انرژی خورشیدی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

——————————————-
58
2-2-4-2- آشنايي با نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد————————————————

58
2-3 – روشهای قیمت گذاری—————————————————–

58
قيمت گذاري به روش هزينه تمام شده (قيمت حسابداري) ————————————————

58
قيمت گذاري بر پايه ميزان كار اجتماعي—————————————–

58
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق—————————————————–
58
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل————————
60

2-4 – پيشينه پژوهش———————————————————–

65
2-5- خلاصه فصل دوم———————————————————

فصل سوم: روش تحقيق
80
مقدمه————————————————————————

80
3-1- روش تحقيق————————————————————-

80
الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف————————————————

81
ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها————————————————
82
3-2 – جامعه آماري و نمونه گيري————————————————

83
3-3- معرفي تكنيك هاي ارزيابي فني و اقتصادي————————————————

84
3-3-1- نرخ بازگشت سرمايه—————————————————
3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده

84
3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده————————————————-
3-3-3- روشهاي ارزش فعلي

84
3-3-3- روشهاي ارزش فعلي————————————————–
3-3-5- روش هزينه ساليانه يكنواخت
3-3-5- روش هزينه ساليانه يكنواخت

85
3-3-4- روش هزينه ساليانه يكنواخت————————————————–

86
3-3-5- روش نرخ بازگشت سرمايه————————————————

88
3-3-6- روش نسبت منافع به مخارج————————————————

90
3-3-7-تكنيك هاي ديگرمحاسبه————————————————

91
3-4- نرخ تنزيل اجتماعي———————————————————

92
3-5- روش معادل هزينه————————————————————

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
97
مقدمه————————————————————————-
99
4-1- روش ارزیابی————————————————————
99
4-2- برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده(LCOE )—————————–

100
4-3- محاسبه قیمت تمام شده کل بار آب گرم مصرفی سالانه در کشور————————

101
4-4- محاسبه قیمت تمام شده رفع آلودگی محیط زیست————————————
103
4-5- محاسبه میزان درآمد ملی—————————————————-
106
4-6- کل درآمد ارزی کشور، ناشی از بهر ه گیری طرح آبگرمکن خورشیدی———————
105
4-7- محاسبه میزان سرمایه گذاری دولت در سیستم آبگرمکن خورشیدی———————-
105
4-8- چگونگی بکارگیری انرژی حرارتي خورشیدی————————————

105
4-9- عدم سوددهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به قیمت‌های فعلي————- سوخت

105
4-10- سوددهی با در نظر گرفتن قیمت های صادراتی———————————-
105
4-11-سایر مزايا: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی———————————-

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
113
مقدمه——————————————————————
113
5-1- محدودیت های پژوهش————————————————–
114
5-2- تأمین آبگرم مصرفی سالانه منازل مسکونی در کشور

115
5-3- مشخصات اقليمي شهر————————————————–

115
5-4- نتیجه گیری—————————————————————-

120

5-5- پیشنهاد بنیادی پایدار انرژی————————————————-

فهرست جداول
شماره صفحه
جدول1-4: میزان آلودگی تولید شده براثر مصرف سوختهای فسیلی برای تأمین آبگرم مصرفی در کشور-
102
جدول 2-4- اطلاعات فني آبگرمكن خورشيدي مورد نياز——————————–
109
جدول1-5 – مشخصات اقلیمی————————————————–
108

فهرست نمودار
شماره صفحه
نمودار 1-2:نمودار زماني ديدگاه هاي موجود درارزيابي اقتصادي طرح ها———
20
نمودار1-4: سیستم مدار باز گرمایش خورشيدي آب———————–
106
نمودار 2-4: هزينه- منفعت آبگرمكن‌هاي خورشيدي———————–
110
شكل 3-4: مقايسه هزينه – منفعت آبگرمكن خورشيدي———————
111
نمودار1-5:هزینه های اجتماعی ناشي ازیارانه های ارائه شده برای قیمت انرژی—–

118

چکیده :
هدف از این تحقیق بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای استفاده از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی است و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. با توجه به اين که انرژي در زندگي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند و انرژي هاي تجديد نا پذير از جمله سوخت هاي فسيلي، زغال، گاز هاي طبيعي رو به کاهش است و اثرات مخرب زيست محيطي نيز دارد استفاده از انرژي هاي نو (تجديد پذير ) از جمله انرژي خورشيدي در حال حاضر بهترين گزينه براي جايگزيني انرژي هاي تجديد نا پذير مي باشد. لذا این تحقیق به بررسی قیمت تمام شده انرژي خورشیدي در مقايسه با گاز طبیعی بخش خانگی پرداخته است. قلمرو مکاني پژوهش، شامل خانوارهاي 4 و 5 نفره در شهرستان شيراز مي باشد. قلمرو زماني پژوهش نيز سال 1393 مي باشد و روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي – توصيفي- کاربردي است. نتایج نشان داد که در شرايط كنوني اقتصادي و سياسي، سيستم هاي گرمايش خورشيدي براي توليد آب گرم از منظر يك سرمايه گذار خصوصي مقرون به صرفه نمي باشد.در این تحقیق از نرم افزار Retscreen version 4 استفاده شده است.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، گازطبیعی، منازل مسکونی

مقدمه
سالمون اهل فرانسه در سال 1615 بيانيه اي در رابطه با موتور خورشيدي منتشر نمود. او با استفاده از تعدادي عدسي نصب شده بر روي يك قاب، اشعه خورشيد را بر روي يك استوانه فلزي سربسته كه قسمتي از آن از آب پر شده بود، متمركز نمود. تابش خورشيد باعث گرم شدن هواي داخل استوانه شده و با انبساط هوا، فشار داخل محفظه افزايش يافته و آب به بيرون از محفظه رانده شد. موشو اولين كلكتور خورشيدي با متمركزكننده مخروطي شكل را طراحي نمود. بحران انرژي در سال 1973، اهميت استفاده از انرژي خورشيدي را افزايش داد و سرمايه گذاري هاي زيادي در اغلب كشورهاي جهان به ويژه در كشورهاي صنعتي براي دستيابي به طرح هاي بهينه كاربردهاي مختلف انرژي خورشيدي انجام پذيرفت. زنگ خطر محدوديت منابع كره زمين در سال 1970، توسط پيچي، بازرگان ايتاليايي، و كينگورا از متوليان سازمان رم كلاب، به صدا درآمد. آنان در گزارشي به نام “محدوديت رشد”، محدوديت انرژي را اعلام كردند كه محدوديت انرژي و وابستگي جهان به كاربرد سوختهاي فسيلي به خصوص نفت، دنيا را به لرزه در خواهد آورد(عیوضی، 1384).
نخستين اختراع تجاري آبگرمكن خورشيدي توسط كلارنس كمپ در سال 1891 صورت گرفت. اين آبگرمكن موسوم به كليماكس شامل چهار مخزن آب استوانه اي شكل بلند از جنس آهن گالوانيزه و آغشته به رنگ سياه بود كه به طور افقي در جعبه اي عايق با پوششي از شيشه قرار داشت. آبگرمكن خورشيدي به شكل كنوني آن توسط ويليام جي بيلي در سال 1909 در كاليفرنيا به ثبت رسيد كه مشابه سيستم ترموسيفون بود بر اساس آناليز فني- اقتصادي بر روي سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي در كشور اردن در سال 2004، مشخص شد كه استفاده از سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي مناسب تر از آبگرمكن گازي مي باشد. در سال 2004، آناليزي بر روي سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي در كشور برزيل انجام شد و نتايج نشان داد استفاده از سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي خانگي براي افراد كم درآمد برزيل از نظر اقتصادي بسيار مناسب است. در كشور لبنان حدود 99 % انرژي اوليه مصرفي از ساير كشورها تأمين مي شود و الكتريسيته مهمترين سوخت مصرفي اين كشور مي باشد. بنابراين استفاده از سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي باعث كاهش ميزان مصرف برق و صرفه جويي اقتصادي به ميزان ميليونها دلار شده است. در تحقيقي تحت عنوان استراتژي افزايش انرژي هاي تجديدپذير در كشور تايوان اثبات گرديد كه توليد آب گرم توسط سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه بوده و گزينه مناسبي براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير در اين كشور مي باشد. استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي در يونان طي سالهاي 1978 الي 2007 باعث صرفه جويي در مصرف برق و كاهش انتشار آلاينده هاي هوا گرديد. و انتشار 〖CO〗_2را به ميزان %44/7کاهش داد. گرمايش آب به طور متوسط 20 الي 30 درصد كل انرژي مصرفي در منازل را شامل مي شود. با استفاده از آبگرمكن خورشيدي مي توان ساليانه %77 انرژي مورد نياز براي گرمايش آب را تأمين نمود. اكثر آبگرمكن هاي خورشيدي به سادگي بر روي بام منازل قابل نصب بوده و با لوله كشي و اتصال تانك ذخيره به سيستم آبگرمكن داخلي قابل استفاده مي باشند. استفاده از آبگرمكن خورشيدي تا حدود 70 % از ميزان هزينه هاي انرژي را جهت تأمين آبگرم مصرفي مي كاهد. به دليل بهره مندي از انرژي خورشيدي، خطرات مسموميت، آتش سوزي، انفجار و برق گرفتگي كه ناشي از مصرف گاز و سوخت هاي مايع، جامد و برق است، كاملاً حذف مي شود. استفاده از گرمايش خورشيدي براي تأمين آبگرم مصرفي در ايران از طريق راه اندازي دو نوع سيستم آبگرمكن هاي خانگي خورشيدي و حمام هاي عمومي خورشيدي صورت گرفته است. در زمينه نصب آبگرمكن ها و حمام هاي خورشيدي، دو وزارتخانه نيرو و نفت اقداماتي را انجام داده اند. تا قبل از سال 1385، وزارت نيرو تعداد 1041 آبگرمكن خورشيدي نصب نمود و در سالهاي 1385 و 1386 عملكردي در اين خصوص نداشته است. وزارت نفت نيز طي سالهاي 1380 الي 1386 در مجموع 14930 آبگرمكن خورشيدي و 341 حمام خورشيدي نصب و راه اندازي كرده است. در سال 1386 تعداد 1500آبگرمكن خورشيدي و 53 حمام خورشيدي به مرحله بهره برداري رسيده است(کعبی نژاد، 1387).
بيان مساله
بهاي تمام شده كالا و خدمات مفهومي مالي است كه براي دستيابي به آن با استفاده از روش هاي مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالي مبادرت به شناسايي، بررسي، مقايسه و تجزيه و تحليل عناصر هزينه، رفتار هزينه و علل آن نموده و نتايج حاصل ميتواند مبناي مناسبي براي تصميم گيري در خصوص توليد، فروش و. . . در اقتصاد باشد. بالا بودن هزينه هاي انرژي هاي تجديد ناپذير و محدوديت در مصرف و اثرات مخرب زيست محيطي اين انرژي ها سبب شد محققان به فکر جايگزيني براي آن باشند که آيندگان از نعمت انرژي بي بهره نمانند. از آن جايي که مصرف انرژي در بخش خانگي بسيار بالا مي باشد با جايگزيني آبگرمکن خورشيدي به جاي آبگرمکن گازي اقدام موثري در اين راستا صورت مي گيرد. انرژيهاي قديمي شامل چوب،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اختیار معامله، قولنامه، قانون مدنی، پیامبر (ص) Next Entries پایان نامه درباره گاز طبیعی، بخش خانگی، قیمت تمام شده، مصرف کنندگان