تحقیق رایگان درباره فضایل اخلاقی، ترس از خدا، ادیان الهی، بررسی تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

کليه حقوق مادي و معنوی مترتب بر دستاوردهای مطالعات، ابتکارات
و نوآوريهاي ناشي از پژوهش موضوع اين پاياننامه
متعلق به دانشگاه اصفهان است. دانشجو موظف است به رعایت آیین نامه و منشور اخلاق در پژوهش برای ارائه و یا چاپ مطالب مستخرج از پایان نامه خود میباشد

سپاسگزاری

با حمد و سپاس خداوند و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما بر حسب وظیفه و از باب «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ»: ازپدر و مادر عزیزم، این دو معلم بزرگوارم که در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند، از استاد محترم؛ سرکار خانم دکتر اعظم پرچم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند، از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر قربان علمی، که زحمت مشاوره این رساله متقبل شدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی همسر دلسوز و دختر مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تا در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم.
باشد که این حقیر، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
–  ساحت مقدس مهدی فاطمه، مولا و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
– محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
– به همسر مهربانم و دختر عزیزم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده اند .
– به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
– به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
– به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
– بارالها به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم .
– پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
– خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.

چکيده :
در جهان حاضر گفتگوی میان ادیان از چنان مقبولیتی برخوردار شده است که اکثر متألهان و متفکران ادیان بزرگ جهت بسط و گسترش این گفتوگوها کوششهای فراوان میکنند. اهمیت این گفتمان از آن جهت است که پیروان ادیان خصوصاً ادیان الهی درصدد پیدا کردن مفاهیم مشترک تاریخی-اعتقادی به جهت ابهامزدایی از پیامهای اصلی ادیان و تقویت زمینههای صلح و همزیستی مسالمتآمیز هستند. از این رو، لازم است به تحقیقی همه جانبه در متون ادیان الهی نظیر قرآن و عهدین و مطالب و مفاهیم موجود در آن پرداخت.
فضایل اخلاقی که با ایمان ارتباط وثیقی دارند، از جمله آموزههای اصلی مهم و مشترک قرآن و عهدین محسوب میشوند که قادر خواهند بود زمینه گفتمان ادیان را فراهم سازد و در زدودن مفاسد اخلاقی از چهره جامعه و رسیدگی به وضعیت مستمندان در میان ابنای بشر، نقش آفرین باشند. از این رو، این رساله در صدد است تا فضایل اخلاقی- ایمانی، هدف، مبانی و جایگاه آنها را به استناد قرآن و عهدین و همچنین مراجعه به منابعی که در این زمینه وجود داشته بالاخص تفسیرهای مربوط به آن کتب، مورد بررسی قرار دهد و پس از شناخت این فضایل در این کتب آسمانی، قصد دارد موراد اشتراک و اختلاف این دو دین را در موضوع مورد نظر تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی قرار دهد. آنچه نگارنده این تحقیق بدان اهتمام میورزد این است که در این راستا نقاط مشترک بیش از نقاط اختلاف است. بنابراین، برای درک بهتر عقاید یکدیگر، باید گفتوگوهای میان ادیان را با تکیه بر نقاط مشترک آغاز کرد و ادامه داد. این گفتوگوها موجب شناخت مبنایی در تعالیم ادیان و گسترش مراوده و تفاهم بین پیروان آنها و تلطیف و تصحیح آنها میگردد و در نتیجه زمینههای صلح و همزیستی میان آنان را تقویت میکند.
اهم نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از:
– سیستم اخلاقی قرآن و عهدین، خدامحوری است و هيچ فضیلت اخلاقی در این کتب ، جداي از مفهوم خداوند وجود ندارد. کمال نهایی فضایل اخلاقی ایمانی در قرآن و عهدین یک حقیقت است و آن عبارت است از تشبّه انسان به خداوند و الگو قرار دادن افعال او در آراستگی اخلاق، که با تعابیر متفاوت، عنوان میشود. در قرآن از تشبّه به خدا با عبارات، خلیفه اللهی و قرب الهی و ولی خدا شدن، یاد شده است؛ در حقيقت اوليای خدا و مقربان درگاه حق و خلفای الاهی كسانی هستند كه به كمال اخلاقی خويش نايل آمده اند؛ در معنای هر يك از اين سه واژه، مظهريت صفات حق تعالی نقش اساسی دارد. شباهت انسان به خدادرعهدعتیق درصفات الهی وتقدس او ریشه دارد وخداوندِ قدوس، ازهرپلیدی و پستی به دوراست. از اين رو حيات براي پیروان این کتاب به وظيفه اي جهت پرورش اخلاقي بدل ميشود وانسان با قابليت اخلاقي و روحاني خود اين توانايي را دارد که در تکامل و ارتقاي نژاد بشر به سوي عدالت و پرهيزگاري، با تشبه هرچه بيشتر به خدا، خود را شايستۀ همکاري با خداوند گرداند. تشبه به مسیح، مهم‌ترين نكته در اخلاق عهد جدید است. عیسی براي پيروان خود الگويي كامل است و پيروان او کافی است از او تقليد كرده و به او تشبه بجويد. از این رو، از منظر عهد جدید، شخص با ایمان و تشبّه به مسیح، میتواند به مقام عدالت، فرزند خواندگی و تقدّس برسد.
– فضایل اخلاقی ایمانی در قرآن و عهد عتیق از علم و معرفت آغاز شده و سپس با ایمان به خدا و رسول و شریعت پیامبر تکمیل میگردد و عمل به دستورات خداوند موجب تثبیت این فضیلتها در آدمی میشود. اما در عهد جدید، این فضایل ابتدا از ایمان به مسیح آغاز میشود و در رابطه با نقش فضایل اخلاقی در راهیابی انسان به هدف آفرینش، ایمان و بر اساس دیدگاهی ایمان به همراه شریعت راهگشاست.
کليد واژهها : قرآن کریم، عهد عتیق، عهد جدید، اخلاق، ایمان، محبت، خوف، امید، صبر، شکرگزاری.
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کليات تحقيق
1-1- شرح موضوع تحقيق 1
1-2- اهداف تحقيق 4
1-3- فرضيات يا پرسشهاي تحقيق 5
1-4- پيشينه و تاريخچهي تحقيق 5
1-5- روش تحقيق و مراحل آن 5
1-6- کليد واژهها 6
فصل دوم: معرفی قرآن و عهدین
2-1- عهدین 7
2-1-1- عهد عتیق 8
2-1-1-1- کتابهای قانونی و غیرقانونی عهد عتیق 14
2-1-1-2- تلمود 14
2-1-1-3- تاریخچه تدوین عهد عتیق 16
2-1-2- عهد جدید 18
2-1-2-1- کتابهای قانونی و غیرقانونی عهد جدید 23
2-1-2-2- تاریخچه تدوین عهد جدید 24
2-2- قرآن 25
2-2-1- تاریخچه گردآوری قرآن 26
– نتایج 28
فصل سوم : اخلاق، ایمان و مبانی فضایل اخلاقی در قرآن و عهدین
3-1- اخلاق در قرآن و عهدین 32
3-1-1- مفهوم شناسی اخلاق 32
3-1-2- فعل اخلاقی 32
3-1-3- اخلاق در قرآن 33
3-1-3-1- معیار گزارههای اخلاقی در قرآن 36
3-1-4- اخلاق در عهد عتیق 37
3-1-4- 1- ویژگیهای اخلاق در عهد عتیق 38
3-1-4-2- محتوای اخلاقی عهد عتیق 42

عنوان صفحه

3-1-5- اخلاق در عهد جدید 50
3-1-5- 1- ویژگیهای اخلاق در عهد جدید 51
3-1-5-2- محتوای اخلاقی عهد جدید 54
– نتایج 63
3-2- ایمان در قرآن و عهدین 65
3-2-1- ایمان در قرآن 65
3-2-1-1- نتایج ایمان در قرآن 67
3-2-2- ایمان در عهد عتیق 71
3-2-2-1- نتایج ایمان در عهد عتیق 75
3-2-3- ایمان در عهد جدید 76
3-2-3-1- نتایج ایمان در عهد جدید 81
– نتایج 84
3-3- رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن و عهدین 85
3-3-1- رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن 86
3-3-1-1- ایمان 86
3-3-1-2- شریعت 86
3-3-1-3- ولایت 87
3-3-1-4- اختیار 89
3-3-1-5- معاد 90
3-3-2- رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در عهد عتیق 92
3-3-2-1- ایمان 93
3-3-2-2- شریعت 94
3-3-2-3- ولایت 95
3-3-2-4- اختیار 96
3-3-2-5- معاد 98
3-3-2-6- برگزیدگی بنی اسرائیل 99
3-3-3- رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در عهد جدید 101
3-3-3-1- ایمان 101
3-3-3-2- شریعت 101
3-3-3-3- ولایت 102
3-3-3-4- اختیار 103
عنوان صفحه

3-3-3-5- معاد 107
– نتایج 109
فصل چهارم : بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی ایمانی در قرآن و عهدین
4-1- بررسی محبت در قرآن و عهدین 112
4-1-1- محبت در قرآن 113
4-1-1-1- انواع محبت در قرآن 115
الف) محبت میان خدا و انسان 115
ب) محبت به همنوع 118
1. محبتهای پسندیده 119
2. محبتهای ناپسند 122
4-1-1-2- راههای کسب محبت در قرآن 122
4-1-2- محبت در عهد عتیق 127
4-1-2-1- انواع محبت در عهد عتیق 128
الف) محبت میان خدا و انسان 128
ب) محبت میان خدا و قوم بنیاسرائیل 130
ج) محبت به همنوع 133
4-1-2-2- راههای کسب محبت در عهد عتیق 137
4-1-3- محبت در عهد جدید 140
4-1-3-1- انواع محبت در عهد جدید 142
الف) محبت میان خدا و انسان 142
ب) محبت به همنوع 145
4-1-3-2- راههای کسب محبت در عهد جدید 150
– نتایج 155
4-2- بررسی صبر در قرآن و عهدین 158
4-2-1- صبر در قرآن 158
4-2-1-1- صبر خدا در قرآن 162
4-2-1-2- صبر انسان در قرآن 163
4-2-1-2-1- صبر انسان در روایات و سیره عملی انبیاء 164
4-2-1-3- ویژگیهای صابران در قرآن 167
4-2-1-4- پاداش صابران در قرآن 168
4-2-2- صبر در عهد عتیق 171
عنوان صفحه

4-2-2-1- صبر خدا در عهد عتیق 172
4-2-2-2- صبر انسان در عهد عتیق 175
4-2-2-3- ویژگیهای صابران در عهد عتیق 177
4-2-2-4- پاداش صابران در عهد عتیق 178
4-2-3- صبر در عهد جدید 179
4-2-3-1- صبر خدا در عهد جدید 181
4-2-3-2- صبر انسان در عهد جدید 181
4-2-3-3- ویژگیهای صابران در عهد جدید 186
4-2-3-4- پاداش صابران در عهد جدید 189
– نتایج 190
4-3- بررسی خوف در قرآن و عهدین 193
4-3-1- خوف در قرآن 194
4-3-1-1- انواع خوف در قرآن 195
4-3-1-2- راههای کسب خوف از خداوند در قرآن 199
4-3-1-3- ویژگیهای خائفین در قرآن 200
4-3-1-4- عواقب عدم ترس از خداوند در قرآن 201
4-3-1-5- آثار خوف از خداوند در قرآن 201
4-3-2- خوف در عهد عتیق 204
4-3-2-1- انواع خوف در عهد عتیق 207
4-3-2-2- راههای کسب خوف از خداوند در عهد عتیق 209
4-3-2-3- ویژگیهای خائفین در عهد عتیق 210
4-3-2-4- عواقب عدم ترس از خداوند در عهد عتیق 210
4-3-2-5- آثار خوف از خداوند در عهد عتیق 212
4-3-3- خوف در عهد جدید 217
4-3-3-1- انواع خوف در عهد جدید 218
4-3-3-2- راههای کسب خوف از خداوند در عهد جدید 219
4-3-3-3- ویژگیهای خائفین در عهد جدید 219
4-3-3-4- عواقب عدم ترس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عناصر داستان، عناصر داستانی، شخصیت پردازی، زندگی روزمره Next Entries تحقیق رایگان درباره بررسی تطبیقی، کتاب مقدس، فضایل اخلاقی، دین شناسی