مقاله درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، فقهی حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
این تحفه فقیرانه را به محضر مبارک حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می دارم که با بذل جان خود و اولاد پاکش قلم آموز بشریت شد و مشق عشق آموخت و راه شدن متعالی را نمایان ساخت و برای نجات بشریت از منجلاب جهالت و منیت و بر نشاندن بر بام بلند سیادت و سعادت توحیدی دمی نیاسود و خود را به زحمت انداخت تا درهای رحمت و مغفرت الهی را به روی انسان ها بگشاید .این اثر گرچه لایق آن ذات اقدس و فیض مقدس نیست اما به دو دست نیاز به محضر نورانیش تقدیم می شود بدان امید که به نظرش لایق نظر گردد.

و تقدیم به
محضر قطب عالم امکان حضرت صاحب عصر و زمان امام مهدی (عج) ونائب برحقش حضرت
امام خامنه ای (مدظله العالی )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 : بیان مسئله 3
1-2 : بیان سوالات تحقیق 5
1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق 6
1-4 : سابقه و پیشینه تحقیق 7
1-5 : ضرورت انجام تحقیق 7
1-6 : هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 8
1-7 : جنبه جدید بودن و نوآوری بودن تحقیق 8
2-1: تجاوز به عنف 10
2-1-1 :عنف در لغت 10
2-1-2 :عنف در اصطلاح فقها 10
2-1-3: عنف در اصطلاح حقوقدانان 11
2-2 : واژه های مشابه با عنف 12
2-2-1: اکراه 12
2-2-1-1 : واژه اکراه در قرآن 14
2-2-1-2 : اکراه در اصطلاح فقها 15
2-2-1-3 : اکراه در حقوق موضوعه 18
2-2-2 : اضطرار 18
2-2-2-1 :آیات مدرک قاعدة اضطرار 19
2-2-2-2 : مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار با عنف 20
2-3 :مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف 24
2-3-1: در فقه امامیه 24
2-3-1-1: آیات 24
2-3-1-2 :روایات 30
2-3-1-3 : اجماع 35
2-3-1-4 : عقل 35
2-3-2 : مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف در فقه اهل سنت 35
2-3-2-1 : آیات 35
2-3-2-2 : روایات 36
2- 3- 2-3 : عقل 37
2-3-3 : تجاوز به عنف در حقوق مجازات اسلامی 37
2-4 : طرق و راههای اثبات تجاوز به عنف 40
2-4-1 : اقرار 43
2-4-2 : شهادت 47
2-4-3 : علم قاضی 49
3-1 : زنا 56
3-1-1 : زنا وتعریف آن 56
3-1-2 : شرایط تحقق زنا 59
3-1-3 : مستندات فقهی حرمت زنا 63
3-1-3-1 : آیات 63
3-1-3-2 : روایات 69
3-1-4 : اقسام زنا ازنظر مجازات 74
3-1-5 : طرق اثبات زنا 88
3-1-5-1 : اقرار وارزش اثباتی آن 88
3-1-5-2 : شهادت بر زنا 88
3-1-5-1 : اقرار 88
3-1-5-1 : شهادت بر زنا 93
3-1-6 : آثار واحکام تجاوز به عنف در جرم زنا 94
3-2: لواط 104
3-2-1 : لواط وتعریف آن 104
3-2-2 : شرایط تحقق لواط 105
3-2-3:مستندات فقهی حرمت لواط 107
3-2-3-1 :آیات 107
3-2-3-2 :روایات 110
3-2-4 : طرق اثبات لواط 114
3- 2- 4- 1 : اقرار 114
3- 2- 4- 2: شهادت 115
3- 2- 4- 3 : علم قاضی 115
3-2-5 : آثار و احکام مر تبط با لواط به عنف 116
3-3 : مساحقه 124
3-3-1 :مساحقه و تعریف آن 124
3-3-2 : شرایط تحقق مساحقه 125
3-3-3 :مستندات فقهی حرمت مساحقه 125
3-3-3-1 :آیات 125
3-3-3-2 :روایات 126
3-3-4 :طرق اثبات مساحقه 127
3-3-4-1 : اقرار 128
3-3-4-2 : شهادت 128
3-3-4-3: علم قاضی 128
3-3-5: آثار و احکام مرتبط با مساحقه به عنف 129
3-4 :قوادی 134
3-4-1 : قوادی وتعریف آن 134
3-4-2 : شرایط تحقق قوادی 134
3-4-3 : مستندات فقهی حرمت قوادی 134
3-4-3- 1 : روایات 134
3-4-4 : طرق اثبات قوادی 135
3-4- 5: آثار واحکام مرتبط با قوادی 136
نتیجه گیری 139
منابع 142

چکیده
تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .
همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راههای اثبات عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .
روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.

کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 : بیان مسئله
در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.
یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غريزه جنسي از اميال مشترك ميان انسان و حيوان به شمار مي رود، اما آنچه سبب تفاوت بنيادين نحوه ارضاي اين ميل طبيعي است، همانا حكومت عقل بر تعامل جنسي انسان هاست بر اين اساس انسان با بهره گيري از عنصر عقل، ميل جنسي خود را نيز همچون ساير غرايز، از راه صحيح آن ارضا مي نمايد. به جهت كرامت و شخصيت والاي انساني كه در اسلام نيز مورد تأكيد قرار گرفته است ” ولقد كرمنا بني ادم و حملنا في البر و البحرو رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا” (سور الاسراء،آيه ٧٠ ). ”
و براستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشکي و دريا بر مرکب ها نشانديم و از چيزهاي پاکيزه به ايشان روزي داديم و آنها را بر بسياري از آفريده هاي خود برتري آشکار داديم“.
وجود رضايت كه در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور مي يابد، از اسباب جواز و حليت ارضاي غريزه جنسي شمرده شده است. در صورتي كه اين عمل بدون رضايت طرف مقابل و به عنف واكراه صورت بگيرد، نه تنها سبب بهره مندي طرف مكره و مجبور از لذت آن نشده، بلكه صدمات و لطمات جبران ناپذيري از لحاظ جسمي و بخصوص روحي بر بزه ديده وارد مي آورد و به نظر مي رسد آنچه سبب تشريع مجازات سنگين قتل براي اين جرم در اسلام گشته همين آسيب به شخصيت، حيثيت و كرامت انساني است كه ادامه زندگي را براي بزه ديده با انبوهي از مشكلات و دشواري ها همراه مي سازد. در اسلام جرايم جنسي عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هايي سنگين براي مرتكبان آنها در نظر گرفته شده است كه از جمله اين جرايم زنا همراه با عنف و اكراه است كه در فقه اسلامي مجازات آن قتل است: ” كسي كه با زني با اكراه زنا كند حد وي كشتن است، خواه محصن باشد يا نباشد. ” (امام خميني، تحریرالوسیله ،1403 ، ص٤٦٣، خويي ،تکمله المنهاج ، 1422 ، ص194 )
تجاوزبه عنف از جرایمی است که درردیف مجازات های جنایی قرار دارد ودر قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 82 اعلام می دارد مجازات تجاوزبه عنف اعدام است .برطبق این ماده حد زنای به عنف اعدام است این ماده دارای چند بند است که بیان می دارد که حد زنا در موارد زیرقتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست …
از جمله بند (د)که می گوید زنای به عنف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .
درفقه نیزتمام فقها به صراحت مجازات ارتکاب تجاوزبه عنف را مرگ واعدام در نظر گرفته است بدون اتلاف وقت واطاله دادرسی حکم مطرح شده را روی مجرم پیاده می کند. صاحب جواهر مینویسد : کشته میشود کسی که با زنی زناکند در حالی که وئ را اکراه نموده باشد . (نجفی ، جواهر الکلام فی شرح الا سلام ، 1981، ج 41 ، ص 98 )
از سوي ديگر راه هاي اثبات اين جرايم در دين اسلام بسيار سخت است و تمايل بر اين بوده است كه اين گونه جرايم پنهان بمانند و آشكار و برملا نشوند.
نگارنده این رساله سعی خواهد کرد ضمن بیان تعریف عنف از دیدگاه فقه مقارن وقانون مجازات اسلامی وتطبیق این واژه با معانی مشابه ان ،مبانی عنف را ازمنظرفقه مقارن وقانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده واحکام وآثار مترتب بر ان را مورد بررسی قرار دهد .
1-2 : بیان سوالات تحقیق
1- مبانی فقهی وحقوقی عنف از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی چیست ؟
2- چه آثار واحکامی برجرم تجاوز به عنف مترتب است ؟
3- فرق عنف ومفاهیم مشابه مانند (اکراه ، اجبار ، اضظرار ) در چه می باشد و چه مجازاتی برآن مترتب می شود ؟
4- موارد ومصادیق تجاوز به عنف باذکر احکام آنها چیست ؟
1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق
1- بیشتر فقها در بحث مبانی تجاوز به عنف به آیات ، روایات و اجماع و عقل استناد کرده اند و کمتر فقیهی پیدا می شود که غیر از این ادله اشاره کرده باشد .
2- در مبحث آثار واحکام تجاوز به عنف اسلام سه راه را پیش روی ما گذاشته است که می توان به مجازات کیفری ، مجازات تعزیری ، مجازات تخییری ، اشاره نمود که اینها هرکدام دارای افراد ومصادیق متفاوت است.
3- تمام جرائمی که در اسلام وکتب فقها به آن اشاره شده اگر از روی اکراه وزور تحقق پیدا می کند مصداق تجاوز به عنف خواهد بود که عمدتا مجازات و جرائم کبیره هستند . که می توان به آنها از جمله ،قتل ،زنا ، لواط و….. اشاره نمود
4- در فقه فرق است بین عنف ومفاهیم مشابه آن که این فرق باعث می شود که مجازات آن نیز فرق کند . اکراه در لغت عبارت است از وادار کردن فرد برکاری که اگر بیم از زیان مادی ، معنوی ویا جسمی ناشی از تهدید کننده نبود آن را انجام نمی داد. (نجفی ، جواهر الکلام ، 1981 ، ج 32 ، ص 12-11)
در اکراه شخص به امر ناخوشایند ی بیم داده و تهدید می شود و از ترس تهدید تن به انجام کاری می دهد که خوشایند او نیست پس در اکراه قصد فعل وجود ندارد اما به جهت تهدید اختیار سلب می شود و اضطرار در لغت عرب مصدر باب افتعال از ریشه ( ضر ، یضر ، ضرا) به معنی محتاج بودن ، در مانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور ، لسان العرب ، 1408، ج 8 ، ص 45)
در بعضی تعریف های ارائه شده از اضطرار براین امر تاکید شده است که در موارد اضطرار ، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته واین اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به رغم میل باطنی خود عملی را انجام دهد.( محقق داماد ، قواعد فقه 4 ، 1383 ، ص 150 )
به عبارتی دیگر تفاوت بین اکراه واضطرار خیلی ناچیز می باشد وتا حدی باهمدیگر شباهت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اجرای برنامه، پیش آزمون Next Entries مقاله درباره قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، بررسی تطبیقی