منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

صول در کنار مفاهيم مرتبط با توسعه پايدار در حقوق بين الملل محيط زيست پرداخته شده است.
– سيد عباس پور هاشمی(1384). در مقاله ای با عنوان توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی 1997 بیان می کند تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است . در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح درحقوق بین الملل محیط زیست ، از قبیل اصل « بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل « همکاری بین المللی » تدوین و ارائه گردیده است . با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد ، گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد.
– ستاره ذباح در مقاله ای با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست، انسان محوری تا خالق محوری بیان می کند این نوشتار ضمن ارج نهادن بر تلاشهای ترویجی و تدوینی انجام گرفته در راستای قانون گذاری و ارتقای حقوق محیط زیست، از دیدگاهی خالق محور به ارزیابی کیفیت ارتباط با طبیعت پرداخته است. بدین منظور لزوم تغییر و اصلاح نگرش نسبت به طبیعت در رفتار دولت ها و نشست های تدوینی، از منظر مهم ترین منبع یکی از ادیان آسمانی یعنی قرآن نتیجه گرفته می شود. دیدگاهی که در آن علاوه بر بهره برداری بهینه از کلیه مواهب طبیعی برای همه نسل ها، از نظام و قانون مندی یکسان حاکم بر هستی که به مثابه قاموس آن است حکایت می کند و در هماهنگی با آن قرار می گیرد؛ نظامی که هماهنگی موجود در کلیه اجزای آن مطابق با آیات قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی لغو و بیهوده نبوده و رو به سویی دارد که می تواند انسان را به سرای امن، و امنیتی که مطلوب همگان است رهنمون گردد.این مقاله به منظور رسیدن به اهداف فوق، ابتدا پس از مطالعه سیر توجه انسان و کیفیت رابطه اش با طبیعت، فعالیت های جهانی را که پس از آگاهی از لزوم بذل توجه در این زمینه به انجام رسیده از نظر می گذراند. سپس نقاط عطف آن و جایگاهی را که در حقوق بین الملل به خود اختصاص داده مورد توجه قرار می دهد و پس از آن از دیدی که نمی توان آن را محصول نشست های جهانی در این موضوع دانست به این پدیده می پردازد، دیدگاهی که مدعی ارائه بینشی و حیاتی و آسمانی می باشد و سپس رهنمودهای ارائه شده و نیز شمه ای از علل آسیب زا و عوامل ایجاد اختلال و ناسازگاری معرفی شده در این بینش را به طور مجمل بررسی می کند. در ادامه مستندات طبیعی بر پایه تحقیقات انجام شده دانشمندان را در کنار اعم فعالیت های انسانی انجام یافته و نیز تفکر وحیانی قرار داده و ابزار مقایسه با این هر دو را در اختیار قرار می دهد.
پيشينه تحقيق خارجي
– کنت مک کالیون(2003)در مقاله ای با عنوان اجرای عدالت درباره محیط زیست بین الملل، حقوق5 و راه حلها بیان می کند که فقدان یک مرجع بین المللی برای برخورد مطلوب با جرایم محیط زیستی کاملاً مشهود است. ایجاد یک دادگاه بین المللی، مسلما انگیزه حمایت از محیط زیست بین المللی را تحکیم بخشیده و دسترسی به مکانیسم های کارآمد قضایی را در سطح جهانی افزایش خواهد داد.
اهداف تحقيق
هدف كلي: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن در حقوق بین الملل
اهداف جزئي:
بررسی و شناخت مبانی حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست.
بررسی و شناخت برنامه زیست محیطی بر توسعه پایدار
سؤالات تحقيق
سؤال اصلي :
– برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تاثیر آن در حقوق بین الملل چگونه است؟
سؤالات فرعي:
– مبانی حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست چگونه است؟
– برنامه زیست محیطی بر توسعه پایدار چگونه است؟
فرضيه هاي پژوهش
فرضیه اصلی
سازمان بین الملل با وضع قوانین حقوقی برای کشورها در پی حفظ محیط زیست می باشد.
فرضیه های فرعی
به نظر می رسد با همکاری و تقسیم محیط زیستی، بین سه گروه دولت ها، سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی می توان شرایط پایدار رو به بهبود محیط زیست را انتظار داشت.
با وجود کنوانسیونها یبین المللی فقدان مکانیسم های اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست وجود دارد.

فصل دوم
مباني حقوقي سازمان ملل متحد در
خصوص محيط زيست

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم محيط زيست
گفتار اول: اصطلاح محیط زیست
محیط زیست از لحاظ لغوی از دو واژه‌ی «محیط» و «زیست» ترکیب شده است. محیط واژه‌ای عربی بوده و از ریشه «حوط» و به معنای احاطه کننده است. «زیست» نیز واژه‌ای فارسی و مترادف زندگی و حیات است. بنابراین محیط زیست در برگیرنده کلیه عناصر طبیعی و انسان ساخت می‌شود که افراد انسانی و حیوانات و یا گیاهان و گونه‌ها را احاطه نموده و یا کلیه عوامل ملموس و غیرملموس که چارچوبه حیات را شامل می‌شود.3
در مقدمه بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان در سال 1972 در استکهلم به دولتها اعلام می دارد: «انسان مخلوق و شکل‌دهنده محیط زیست خود است. محیطی که وی بقای فیزیکی، فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می‌کند.4 در واقع آنچه حقوق محیط زیست در پی آن است این است که انسانها حق دارند که محیط زیست آنها از شرایط مناسب برای زندگی سعادتمندانه توأم با امنیت و سلامت برخوردار باشد.5
از دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز محیط زیست فضایی است که در آن موجودات انسانی زندگی می‌کنند و کیفیت زندگی و سلامتی‌شان از جمله برای نسل‌های آینده به آن فضا وابسته است. طبق مصوبه 27 ژوئن 1967 شورای اروپا محیط زیست را شامل آب و هوا، خاک، عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده می‌داند.6 در تعریفی دیگر محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک چه در سطح و چه در عمق، در حالت طبیعی یا محیط انسان ساخته می باشد.7
حقوق محیط زیست رشته‌ای از حقوق است که با حفاظت و حمایت از محیط زیست مرتبط است و در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه به همراه اقداماتی برای ایجاد مسئولیت و پاک سازی حوادثی است که به محیط زیست آسیب و خسارت می‌زند. این خسارات، زیان‌های زیست‌محیطی است که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می‌شود، که در آن زندگی می‌کنند. در اینجا محیط زیست، منبع خسارت است، نه زیان‌دیده. برخی دیگر در این باورند که این خسارت، ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خسارتی است که در کاهش عناصر طبیعی (آب، هوا، خاک) دخیل است.8
در مجموع می‌توان گفت، محیط زیست سالم موهبتی خداوندی است که از کلیه موجودات، منابع و عوامل و عناصری که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد به وجود می آید و امکان زندگی و حیات را برای تمام موجودات زنده فراهم می‌کند.
گفتار دوم: پیشینه و تحولات حقوق بین الملل محیط زیست
اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی 1960 آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است .
در سال 1986 با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا(8 مارس 1968) و منشور اروپایی آب 6( 6 می 1968) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(15سپتامبر1968) مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد.9
مبحث دوم- تاریخچه توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن
گفتار اول: دوره های مختلف تعامل انسان با محیط و تحولات آن
در طول حیات بشری، انسان بر روی زمین هم به عنوان مهد و پرورشگاه اولیه اش و هم به عنوان محیطی برای زیست و بهره گیری از مواهب و رفع نیازها در تماسی تنگاتنگ بوده است. رابطه ای که بدون آن از دوام انسان خبری نبود. لیکن این رابطه بعدها از حد رفع احتیاجات اساسی اولیه فراتر رفته و اشکال گوناگونی به خود گرفت تا به امروز که کره خاکی به عنوان زیستگاه واحدی برای تمامی آنان برای ادامه حیات موجوداتش چشم به شیوه رفتار انسان امروز دوخته است. صاحب نظران رابطه انسان با محیطش را بر اساس کیفیت این ارتباط به دوران های گوناگونی تقسیم کرده اند.10 که به اجمال عبارت است از:
الف: دوره ای که انسان مقهور طبیعت است و از ابتدای تاریخ تا اواخر قرن 16 میلادی را در بر می گیرد.
ب: زمانی که غول صنعت، اعجاز و اقتدارش را در خدمت بشر قرار می دهد، انسان سرمستی که تا آن زمان خود چیره و مغلوب طبیعت بود، حال که موانع تسخیر آن یکی پس از دیگری از پیش پای برداشته به طرز مضحکی خود را مالک بلا منازع همه چیز می داند. این دوران به طور تقریبی از اوایل قرن 16 میلادی آغاز می شود.
بر اساس اسناد موجود در یک تقسیم تاریخی که در سال 1493 اتفاق افتاد پاپ الکساندر چهارم، بخشی اعظم از اقیانوس هایی را که پیش تر استیلا بر آن افسانه می نمود. میان پرتغال و اسپانیا تقسیم کرده، تجارت و بهره برداری به وسیله آب ها را برای دیگر دول ممنوع اعلام می کند.11
مسأله مالک بودن یا نبودن در آن زمان به گونه ای بالا می گیرد که برخی اندیشمندان عصر را با چالشی در این وادی مقابل هم قرار می دهد. چنان که ویكتوریا از تصاحب دریاهای بسته و محدود سخن می گوید و در مقابل، گروسیوس اصالت را با آزادی دریاها می داند.12 این دوران با انقلاب صنعتی به اوج خود می رسد و همچنان تا اواسط قرن 20 با بهره برداری از مواهب ارزان و در دسترس طبیعی، بازار اقتصاد و منفعت طلبی در این زمینه را گرم و پر رونق نگاه می دارد.
ج: زمانی است که آثار مخرب فعالیت های بی محابای اقتصادی او اندک اندک رخ می نماید و اندیشه اش بدین سوی متمایل می شود که باید ضمن انجام فعالیت های صنعتی و اقتصادی، گامی نیز در جهت جلوگیری از بروز آثار مخرب این فعالیت ها برداشته و از آسیب دیدگی، تخریب و آلودگی محیط زیست ممانعت به عمل آورد. این زمان تا اواسط قرن 20 آغاز شده است.
مبحث سوم- حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل
دانستن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به جهانی شدن میل دارد لازم می آورد تا دولت ها را نسبت به بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی مؤظف نموده و همکاری های بین المللی در این راستا را برانگیزد. اگر چه حتی از سال 1926 فعالیت هایی پراکنده در این زمینه وجود داشته (آقایی، بهمن، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374، ص 156). لیکن آغاز نهضت محیطی زیستی را باید از 1960 در نظر گرفت. از ژوئن 1972 برپایی کنفرانس استکلهم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر این حقوق توسعه یافت. (تقی زاده، انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، 1384، ص 157). این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن، همت جهانیان را به سوی حل این معضل جهانی برانگیخت و سلسله جنبان فعالیت های پیش رونده ای در این راستا شد. بعدها با تشکیل کنفرانس ریو و اخیراً کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی مسائل محیط زیست به طور جدی تری در دستور کار مجامع جهانی وارد شد. (قوه قضاییه، مجموعه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، ازدواج مجدد، زنان خانه دار Next Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، زیست محیطی