پایان نامه رایگان با موضوع زبان فارسی، سبک عراقی

دانلود پایان نامه ارشد

بسم الله الرحمن الر
1-7 فرضيه هاي تحقيق 7
1-8 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 8
1-9 اهداف تحقيق 8
1-10 تعاريف واژه هاي كليدي 8
فصل دوم بنياد نظري 10
2-1 تعريف طبيعت 11
2-2 معني واژه سبك 11
2-3 ادوار سبك شعر فارسي 12
2-4 سبك خراساني 12
2-5 مختصات سبك خراساني 13
2-5-1 مختصات زباني 13
2-5-2 مختصات فكري 13
2-5-3 مختصات ادبي 14
2-6 شعراي معروف سبك خراساني 14
عنوان شماره صفحه
2-7 سبك عراقي 14
2-8 مختصات سبك عراقي 15
2-8-1 مختصات زباني 15
2-8-2 مختصات فكري 15
2-8-3 مختصات ادبي 15
2-9 شعراي معروف سبك عراقي 16
فصل سوم شرح احوال و آثار شعراي برجسته سبك خراساني و عراقي 17
3-1 شرح احوال و آثار فرخي سيستاني 18
3-1-1 زندگينامه 18
3-1-1-1 كودكي و تحصيلات 18
3-1-2 آثار 19
3-1-3 سبك 20
3-1-4 ممدوحان 20
3-2 شرح احوال و آثار منوچهري 22
3-2-1 زندگينامه 22
3-2-2 سبك 22
3-2-3 ممدوحان شاعر 23
3-3 شرح احوال و آثار مولوي 25
3-3-1 زندگينامه مولوي 25
3-3-1-1 كودكي و تحصيلات 25
3-3-2 آثار مولانا 26
3-3-3 سبك 26
3-3-4 طلوع شمس 27
3-3-5 غروب موقت شمس 27
3-3-6 غروب دائم شمس 28
3-3-7 شيدايي مولانا و كمال كامل 28
عنوان شماره صفحه

3-3-8 شاگردان مولانا 28
3-3-9 وفات مولانا 29
3-3-10 مؤمنه خاتون 29
3-4 شرح احوال و آثار حافظ 31
3-4-1 زندگينامه حافظ 31
3-4-2 كودكي و تحصيلات 31
3-4-3 آثار 34
3-4-4 سبك 35
فصل چهارم بازتاب طبيعت در دو سبك خراساني و عراقي 38
4-1 بازتاب طبيعت در دو سبك خراساني و عراقي 39
4-1-1 طبیعت (افلاک، گیاهان و عناصر اربعه) 39
4-1-2 جانوران 123
فصل پنجم نتيجه گیری و ارائه پیشنهاد 180
5-1 نتيجه گيري 181
5-2 ارائه و پیشنهاد 182
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول شماره 1 182

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 1- نمودار فراواني عناصر طبيعت در آثار شعراي برجسته خراساني و عراقي152
نمودار 2 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه آسمان 153
عنوان شماره صفحه
نمودار 3 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه باران 154
نمودار 4 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه بلبل 155
نمودار 5 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه پلنگ 156
نمودار 6 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه چشمه 157
نمودار 7 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه خورشید 158
نمودار 8 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه گل 159
نمودار 9 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه نسترن 160
نمودار 10 – نمودار مقايسه شعرا در كاربرد واژه نسیم 161

فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 1- آب 39
شکل 2- آتش 40
شکل 3- آسمان 41
شکل 4- آفتاب 42
شکل 5- ابر 43
شکل 6- اختر 44
شکل 7- ارغوان 45
شکل 8- باد 46
شکل 9- باران 47
شکل 10- باغ 48
شکل 11- برف 49
شکل 12- برگ 50
شکل 13- بنفشه 51
عنوان شماره صفحه
شکل 14- بوستان 52
شکل 15- بهار 53
شکل 16- بید 54
شکل 17- پاییز 55
شکل 18- تابستان 56
شکل 19- جوی 57
شکل 20- جویبار 58
شکل 21- چشمه 59
شکل 22- چمن 60
شکل 23- چنار 61
شکل 24- چوب 62
شکل 25- خار 63
شکل 26- خاک 64
شکل 27- خسوف 65
شکل 28- خورشید 66
شکل 29- خیری 68
شکل 30- درخت 69
شکل 31- دریا 70
شکل 32- دشت 71
شکل 33- دنیا 72
شکل 34- راغ 73
شکل 35- روز 74
شکل 36- ریگ 75
شکل 37- زمستان 76
شکل 38- ژاله 77
عنوان شماره صفحه
شکل 39- ساحل 78
شکل 40- سبزه 79
شکل 41- سپهر 80
شکل 42- ستاره 81
شکل 43- سرو 82
شکل 44- سمن 83
شکل 45- سنبل 84
شکل 46- سنگ 85
شکل 47- سوسن 86
شکل 48- سیل 87
شکل 49- شاهسپرم 88
شکل 50 – شب 89
شکل 51- شقایق 90
شکل 52- شمشاد 91
شکل 53- شنبلید 92
شکل 54- شهاب 93
شکل 55- صبح 94
شکل 56- صحرا 95
شکل 57- صدف 96
شکل 58- صنوبر 97
شکل 59- ضیمران 98
شکل 60- طوفان 99
شکل 61- فلک 100
شکل 62- قطره 101
شکل 63- قوس قزح 102
عنوان شماره صفحه
شکل 64- کوکب 103
شکل 65- کوه 104
شکل 66- کوهسار 105
شکل 67- گرداب 106
شکل 68- گل 107
شکل 69- گندم 108
شکل 70- گیاه 109
شکل 71- لاله 110
شکل 72- ماه 111
شکل73- مرداب 113
شکل 74- مروارید 114
شکل 75- موج 115
شکل 76- مینا 116
شکل 77- نخل 117
شکل 78- نرگس 118
شکل 79- نسترن 119
شکل 80- نسیم 120
شکل 81- هامون 121
شکل 82- یاسمن 122
شکل 83- آهو 123
شکل 84- اژدها 124
شکل 85- اسب 125
شکل 86- استر 126
شکل 87- بلبل 127
شکل 88- بوقلمون 128
عنوان شماره صفحه
شکل 89- پرنده 129
شکل 90- پروانه 130
شکل 91- پشه 131
شکل 92- پلنگ 132
شکل 93- پیل 133
شکل 94- تذرو 134
شکل 95- تیهو 135
شکل 96- جانور 136
شکل 97- جغد 137
شکل 98- خر 138
شکل 99- خرچنگ 139
شکل 100- خرس 139
شکل 101- خروس 140
شکل 102- خوک 141
شکل 103- دراج 142
شکل 104- ذباب 143
شکل 105- زاغ 143
شکل 106- زغن 145
شکل 107- زنبور 146
شکل 108- سگ 147
شکل 109- سوسمار 148
شکل 110- سیمرغ 149
شکل 111- شاهین 150
شکل 112- شتر 151
شکل 113- شترمرغ 152
عنوان شماره صفحه
شکل 114- شیر 153
شکل 115- ضیغم 154
شکل 116- طاووس 155
شکل 117- طوطی 156
شکل 118- عقاب 157
شکل 119- عقرب 158
شکل 120- عندلیب 159
شکل 121- عنکبوت 160
شکل 122- غراب 161
شکل 123- فاخته 162
شکل 124- کبک 163
شکل 125- کبوتر 164
شکل 126- کرکس 165
شکل 127- کرکی 166
شکل 128- کرگ 166
شکل 129- کرگدن 167
شکل 130- کلاغ 168
شکل 131- گربه 169
شکل 132- گرگ 169
شکل 133- گور 170
شکل 134- گورخر 171
شکل 135- گوسفند 172
شکل 136- مار 173
شکل 137- مگس 174
شکل 138- میش 175
عنوان شماره صفحه
شکل 139- نهنگ 175
شکل 140- هدهد 176
شکل 141- یوز 177
منابع و مآخذ 197
چکیده انگلیسی 199

چكيده
طبيعت ازنظر لغوي يعني سرشتي كه مخلوقات خدا اعم از انسان و حيوان و گياه بر آن آفریده‌شده‌اند و در اصطلاح به گل و گياه، درختان، حيوانات، دريا، زمين، آسمان، كواكب، كوه و دشت و … و همه زیبایی‌هایی كه خداوند خلق كرده است اطلاق می‌گردد. شعرای زبان فارسی در اشعارشان از طبیعت بسیار الهام گرفته و با مضاميني زيبا و شاعرانه و سبكي خاص براي انتقال پيام خود به مخاطب از آن بهره جسته‌اند. سبك نیز در اصطلاح ادبيات روش خاص ادراك و بيان افكار به‌وسیله تركيب كلمات و انتخاب الفاظ است، به زباني ساده يعني شيوه و روش كار و تقریباً معادل است با «Style» در اروپا.
در اين پایان‌نامه آثار و اشعار دو شاعر برجسته زبان فارسی در سبك خراساني (فرخي و منوچهري) و دو شاعر برجسته در سبك عراقي (مولوي و حافظ) مورد بررسی قرار گرفته و با بهره‌گیری از مآخذ معتبر و مروري بر تحقيقات ارزنده محققين ادب پارسي و براي دستيابي به اطلاعات آماري واژه‌های مختلف طبيعت و بيان تفاوت در اين دو سبك، سعي گرديده مجموعه‌ای قابل‌استفاده براي علاقه‌مندان ادب فارسي جمع‌آوری گردد.
هدف از این تحقیق، بررسی بازتاب طبیعت و مقایسه در اشعار شاعران برجسته این دوسبک است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عنصر طبیعت در دو سبک خراسانی و عراقی پایه اصلی شعر بوده است، هرچند شعرای سبک خراسانی طبیعت را در معنای واقعی خود به کار برده و شعرای سبک عراقی در معنای مجازی و عرفانی.

كليدواژه: طبيعت، عناصر، سبك، گل، خراساني، عراقي.

فصل اول
كليات تحقیق

فصل اول كليات تحقیق
1-11 مقدمه
طبيعت از ابتدا تا امروز همواره يكي از خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های هنر بوده است، چنان‌که نقاشان و موسيقيدانان مشهور جهان نيز به‌نوعی از طبيعت الهام گرفته و بسياري از آثارشان خواستگاهي طبيعي دارد. شاعران نيز از اين قضيه مستثنا نيستند به‌ویژه منوچهري كه شاعر طبيعت نام‌گرفته است.
اگرچه برخي از شاعران مستقیماً با طبيعت صرف روبه‌رو نيستند ولي آن‌ها نيز به نحوي با طبيعت درآمیخته‌اند و در اشعارشان تصويرهاي گوناگون طبيعت، بيان اندیشه‌های آنان است؛ و البته شاعراني نيز بوده و هستند كه طبيعت در حاشيه شعر آنان بوده و توصيف فضا و محيط پيرامون براي پروراندن موضوع اصلي به‌کاررفته است مثل فردوسي كه شاعري حماسه‌سراست و در كنار موضوع اصلي خود فضاي پيرامون را به‌خوبی توصيف می‌کند.
در اين پایان‌نامه سعي شده است بازتاب طبيعت در اشعار چهار شاعر برگزيده دو سبک خراساني و عراقي مورد بررسی قرارگيرد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها با يكديگر در اشعار دو شاعر معروف هر دوره ذكر گردد.

1-12 بیان مساله
طبيعت در لغت به معناي سرشت كه مردم بر آن آفریده‌شده نهاد، آب و گل، خوي، گوهر. سليقه، فطرت، خلقت، طبع، ذات و … (دهخدا، ذیل واژه طبیعت)
طبيعت شامل گل و گياه، درختان، حيوانات كوه، دريا و… و زیبایی‌هایی است كه خداوند آن‌ها را خلق كرده و انسان‌ها كه جزئی از اين طبيعت به شمار می‌روند اغلب در خوشي و ناخوشي به طبيعت پناه می‌برند شعرا نيز اغلب با طبيعت رابطه تنگاتنگي دارند و از آن الهام گرفته و در اشعارشان با مضامين مختلف به فراواني ديده می‌شود.
سبك خراساني را از آغاز قرن چهارم تا آغاز قرن ششم كه ازنظر تاريخي مقارن با سلسله ساماني و غزنوي است به مناسبت محل نشو و نماي این‌گونه آثار ادبي سبك خراساني می‌گویند و به نثر اين دوره نيز نثر مرسل يا نثر دوره اول و يا نثر بلعمي گويند. بعضي از قدما به سبك خراساني تركستاني هم می‌گفتند.
“شعراي معروف اين سبك عبارت‌اند: از رودکی، رابعه، دقيقي، فردوسي، عنصري، فرخي سيستاني، ناصرخسرو، منوچهري، ابوشكوربلخي، كسايي، قطران تبريزي.”
به‌تدریج از اوايل قرن ششم تغييراتي در سبك ايجاد می‌شود به‌طوری‌که در اواسط قرن ششم هجري با طلوع کلیله‌ودمنه نثر مرسل تبديل به نثر فني گرديده و با توجه به نبودن ممدوح به علت عدم آشنايي سلجوقيان به زبان فارسي و نفهميدن مدح شاعران، قصيده جاي خود را به تغزل و بعد به غزل می‌دهد و به‌مرور با تغيير بعضي مختصات سبك خراساني سبكي جديد به وقوع می‌پیوندد كه در قرن‌های هفتم و هشتم با ظهور: مولانا و سعدي و حافظ به اوج خود می‌رسد. اين سبك به خاطر محل نشو و نماي آن در عراق عجم بعدها به سبك عراقي ناميده شده است.
“شعراي معروف اين سبك عبارت‌اند از: خاقاني، انوري، نظامي، عطار، مولوي، سعدي، باباطاهر، مسعودسعدسلمان، جمال‌الدین اصفهاني، کمال‌الدین اصفهاني، خواجوي كرماني، حافظ.”
در این تحقيق به بررسي بازتاب طبيعت در اشعار فرخي و منوچهري در سبك خراساني و حافظ و مولانا در سبك عراقي می‌پردازیم.
به‌طور مثال: در شعر منوچهري قصيدهاي كه مجموعهاي از تصاوير گوناگون و بديع باران است با زواياي ديد گوناگون در حد عكسبرداري از طبيعت، بيهيچ تصرفي، اگرچه سراپا تصرف در طبيعت مينمايد:
آن قطــرۀ باران بين از ابر چكيــده
گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار
آويخته چون ريشـه دستارچه سبــز
سيمين گرهي بر سر هر ريشـه دستار
ياهمچوزبرجدگون يك رشته سوزن
اندر سر هر سوزن يك لؤلؤ شهــوار
در شعر فرخي: وصف باران در شعر فرخي به‌نوبه خود قابل‌تأمل است.
برآمد نيلگون ابري ز روي نيلگــون دريــا چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شيدا
چو گردان گشته سيلابـي ميان آب آســوده چـو گردان گـردبادي تند گردي تيره، اندروا
بباريدوزهم بگسست وگردان گشت برگردون چو پيـــلان پراكنده ميان آبگون صحـــــرا
در شعر مولوي كه يكي از شعراي معروف سبك عراقي است و اوج غزل عرفانی در اشعار اوست علاقه به طبیعت در سخنش جلوه‌ای خاص دارد. از بهار و خزان، از آب و باد، از خاك و دانه، از مرغ و مور در مثنوی خویش یاد می‌کند. رنگ‌ها و نیرنگ‌های جهان را می‌شکافد و حتي كارگاه عدم را رنگ‌آمیزی می‌کند، طبیعت را جلوه‌گاه خدا می‌بیند

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع پورنامداریان، قرآن کریم، سلیمان(ع) Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دوره بازگشت، انقلاب اسلامی، قیصر امین پور، شاعران انقلاب اسلامی