پایان نامه رایگان درباره استان یزد، اماکن مذهبی، صنعت هتلداری، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

 
نهال را باران باید
تا بشوید غبار نشسته بر برگهایش
و سیرابش کند از آب حیات

و آفتاب باید
تا بتاباند
نیرو را
و محکم کند
شاخه های تازه روییده را

به نام مادر
بوسه ای باید زد
دست هایی را
می شویند غبار خستگی روزگار را
و سیراب می کنند روح تشنه را

به نام پدر
بوسه ای باید زد
دست هایی را
که می تابانند
نیرو را
و محکم می کنند
استواری پایه های زیستن را

تشکر و قدردانی
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و  دانش  رهنمودمان شد و به همنشینی  رهروان  علم  و  دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از  علم  و معرفت  را  روزیمان ساخت .

چكيده
در صنعت گردشگري زير ساخت هاي شهري، بخصوص مراكز اقامتي از اهميت بسياري برخوردارند، كه بدون پرداختن به مسائل و مشكلات اين زير ساخت ها نمي توان آينده ای براي اين صنعت متصور شد. هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت هتل هاي سنتي استان يزد و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي آنهاست. روش تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي است كه براي تجزيه و تحليل اطلاعات از مدل SWOT استفاده شده است. مهمترين نقطه قوت در اين رساله، این است که هتل های سنتی خود به عنوان جاذبه گردشگری محسوب می شوند. وجود جاذبه هاي محيطي در اين شهر به عنوان فرصت خوبي براي صنعت هتل داري محسوب مي شد. مهمترين نقطه ضعف، هزينه هاي سنگين بازسازي هتل هاي سنتي شناسايي شد.همچنين تبليغات منفي مبتني بر نا امن بودن ايران به عنوان مهمترین تهديد صنعت هتل داري و گردشگري در اين شهر محسوب مي شود.

واژگان كليدي: هتل های سنتی، مدیریت راهبردی، استان یزد، تحلیل SWOT

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق……………………………………………………………………………………….1
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 تعريف مساله………………………………………………………………………………………………………2
1-3 ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………..3
1-4 سابقه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………3
1-5 اهداف اساسي تحقيق……………………………………………………………………………………5
1-6 نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق………………………………………………………………..5
1-7 تعريف نظري و عملياتي مفاهيم……………………………………………………………………….5
1-7-1 هتل……………………………………………………………………………………………………….5
1-7-2 هتل سنتي……………………………………………………………………………………………….6
1-7-3 استان يزد……………………………………………………………………………………………………… 6
1-7-4 تحليل مدلSWOT…………………………………………………………………………………………7
فصل دوم:ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………….8
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2 استان یزد ………………………………………………………………………………………………………….9
2-2-1 آثار باستانی و تاریخی اماکن مذهبی یزد………………………………………………………………9
2-2-2 سایر کاروان سراهای استان …………………………………………………………………………….10
2-2-3 محله ها و خانه های قدیمی …………………………………………………………………………….10
2-2-4 خانه های قدیمی استان یزد ……………………………………………………………………………..10
2-2-5 آب انبار های استان ……………………………………………………………………………………….11
2-2-6 مدرسه های تاریخی استان ………………………………………………………………………………11
2-2-7 مکان های باستانی و تاریخی ( میدان ها و قلعه ها، باغ ها، بازارها) ………………………….11
2-2-8 بازار های مهم استان ………………………………………………………………………………………12
2-2-9 اماکن مذهبی استان ………………………………………………………………………………………13
2-2-10 مقبره ها و امامزاده ها …………………………………………………………………………………..13
2-2-11 جاذبه های طبیعی استان یزد ………………………………………………………………………….14
2-2-12 دره ها و مناطق ییلاقی ………………………………………………………………………………….14
2-2-13 ارتفاعات و قله های استان …………………………………………………………………………….15
2-2-14 غارهای استان……………………………………………………………………………………………..15
2-2-15 مناطق حفاظت شده استان …………………………………………………………………………….15
2-3 صنعت هتلداری ……………………………………………………………………………………………….18
2-4 چهارچوب و دامنه وظایف مدیران هتل ………………………………………………………………..21
2-4-1 تقاضای کوتاه مدت ………………………………………………………………………………………22
2-4-2 تقاضای معمول …………………………………………………………………………………………….23
2-4-3 تقاضای بلند مدت ………………………………………………………………………………………….23
2-5 نقش مدیران ارشد در هتل ها ……………………………………………………………………………….24
2-6 نقش نظارت عملیاتی مدیران ارشد در هتل ها …………………………………………………………24
2-7 نقش مدیران ارشد در توسعه سازمانی هتل …………………………………………………………….25
2-8 نقش مدیران ارشد در تداوم تجاری هتل ………………………………………………………………..25
2-9 بازار ها و محصولات صنعت هتلداری …………………………………………………………………..26
2-10 آیا امکانات و خدمات هتل نوعی محصول هستند؟…………………………………………………28
2-11 ساختار سازمانی و سازماندهی هتل ……………………………………………………………………..28
2-12 هتل ها بر چه اساس ستاره دار می شوند؟……………………………………………………………….29
2-13 استانداردهای ایران برای دادن ستاره به یک هتل ……………………………………………………30
2-13-1 هتل های 2 ستاره …………………………………………………………………………………………30
2-13-2 هتل های 3 ستاره …………………………………………………………………………………………30
2-13-3 هتل های 4 ستاره …………………………………………………………………………………………30
2-13-4 هتل های 5 ستاره………………………………………………………………………………………….31
2-14 انواع هتل ها 32
2-14-1 هتل های فرودگاهی 32
2-14-2 هتل های بوتیک 33
2-14-3 هتل های تجاری 33
2-14-4هتل کازینو 33
2-14-5 هتل کنفرانس 33
2-14-6 هتل کنوانسیون ( همایش ) 34
2-14-7 هتل های مقاصد جذاب گردشگری 34
2-14-8 هتل های دولوکس 34
2-14-9 هتل های مرکز شهر 34
2-14-10 هتل های خانوادگی 35
2-14-11 هتل های گروهی 35
2-14-12 هتل رستوران بین راه 35
2-14-13 متل 35
2-14-14 هتل آپارتمان 36
2-14-15 هتل ویلا 36
2-14-16 هتل های حومه شهر 36
2-14-17هتل های قصر 36
2-14-18 هتل های دیجیتالی 37
2-15 انواع اتاق 37
2-15-1 اتاق یک نفره 37
2-15-2 اتاق دو نفره 37
2-15-3 اتاق سه نفره 37
2-15-4 سوئیت 37
2-15-5 آپارتمان 37
2-15-6 استودیو 38
2-15-7 کانکتد روم 38
2-15-8 کابانا 38
2-16 آموزش و تأثیر آن در هتل 38
2-17 نگهداری و بازسازی هتل 40
2-18 گردشگری 41
2-19 گردشگری در ایران 41
2-20 اثرات فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری 42
2-21 اثرات اجتماعی گردشگری 43
2-22 مدیریت گردشگری پایدار مبتنی بر جامعه بومی 44
2-23 تأثیرات انسانی و فرهنگی گردشگری 45
2-24 نقش تبلیغات در گردشگری 45
2-25 تئوری های اساسی در مطالعات گردشگری 46
2-25-1 تئوری مدیریتی 46
2-25-2 تئوری تاریخی 46
2-25-3 تئوری تولیدی 47
2-25-4 تئوری اقتصادی 47
2-25-5 تئوری جامعه شناسی 47
2-25-6 تئوری جغرافیایی 48
2-25-7 تئوری قضایی 49
2-25-8 تئوری علوم مختلف 50
2-26 گردشگری و اشتغال 50
2-27 مدیریت استراتژیک 51
2-28 پژوهش های انجام شده 55
2-29 بازاریابی هتل ها 57
2-30 استراتژی عرضه خدمات جدید درهتل داری 59
2-31 اهداف کلی بازاریابی گردشگری 59
2-32 جنبه های فعال جهانگردی 61
2-32-1 جهانگردی و فرهنگ 61
2-32-2 جهانگردی وسیاست 63
فصل سوم:روش تحقيق ……………………………………………………………………………………….65
3-1 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………….66
3-2 جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………….66
3-3 برخی هتل های سنتی استان یزد …66
3-3-1 هتل سنتی مهر 66
3-3-2 هتل موزه فهادان 67
3-3-3 هتل آنتيك ملك التجار 68
3-3-4 هتل تاريخي لب خندق 69
3-3-5 هتل مظفر 70
3-3-6 هتل باغ مشير الممالك 71
3-3-7 هتل داد 72
3-3-8 هتل كورش 73
3-3-9 هتل اديب الممالك 74
3-3-10 هتل واحه 75
3-3-11 هتل لاله 76
3-3-12 هتل كاروانسراي يزد 77
3-3-13 هتل والي 78
3-3-14 هتل جاده ابريشم 79
3-3-15 هتل سنتي سروش 80
3-3-16 هتل سنتي شرق 81
3-3-17 هتل كهن كاشانه 82
3-3-18 هتل سنتي ساباط 82
3-3-19 هتل سنتي يزد 83
3-4 ابزار اندازه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اشاعه اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی Next Entries پایان نامه رایگان درباره استراتژی ها، استان یزد، عوامل محیطی، شهر اصفهان