منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشتغال زنان، حقوق بشر، ایفای نقش، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

                               جهان را ، انسان را ، عقل را ، علم را ، معرفت را ، عشق را
و به کسی که عشقش را در وجودم دمید.
صاحب بارگاه مقدس آستان قدس رضوی
آفتاب هشتم علی بن الموسی الرضا

ضمن تشکر و سپاس فراوان
از مادر بزرگ مهربانم همراه و پشتوانه ای که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت او میدانم و وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است.
محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند .
از همسر بردبارم که در پایان نامه مشوق و همراهم بوده است و وجودش لطف الهی است در زندگیم.
از خواهر و برادرم که وجودشان مایه دلگرمی من است.
از استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند.
از آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
از آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دين کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم.
پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.
خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما

چکیده:
مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی قدمتی به اندازه عمر بشر دارد. نگاهی گذرا به جهان معاصر نشان از افزایش ورود زنان به حوزه ی دانش، پژوهش و فناوری، دستیابی به توانایی های بالای علمی و تحصیل هنرها و مهارت های مهم صنعتی و حتی در مواردی ربودن گوی سبقت از مردان است. از سوی زمان فراغت بیشتر زنان و نیز تحصیلات و امکانات ویژه ی که برای نقش آفرینی زنان امروز وجود دارد، آنان را به سمت ایفای نقش های اجتماعی از جمله در شکل احراز فرصت های شغلی می کشاند. همواره کار کردن زن در خارج از خانه، با توجه به ویژگی های ذاتی و تأثیرگذار وی در خانواده و نقش های بی بدیل مادری و همسری، نقش هایی که در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و گاهی با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه ناهماهنگ می باشد، با نگاه های منتقدانه همراه بوده است. گسترش اشتغال زنان، ارزش های جامعه ی زنان و حتی مردان را دستخوش تغیراتی می سازد که آثار شگرفی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی بر جای می گذارد. افزون بر این اشتغال زنان به دلیل تاثیراتی که بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب های اجتماعی، اقتصادی خانواده و اقتصاد ملی و جمعیت و برخی امور دیگر دارد، از موضوعات پر دامنه و میان رشته ای است که در این پایان نامه آسیب شناسی حقوقی و جرمشناسی با توجه به فرهنگ غالب کشور صورت گرفته است؛ و با توجه به همان فرهنگ علاوه بر بررسی آثار مثبت و منفی، راهکارهایی جهت به حداقل رساندن آسیب ها ارائه شده است.
کلمات کلیدی: اشتغال زنان- آسیب های فرهنگی، جرمشناسی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه: 1
1- بیان مساله 1
2- اهمیت موضوع 2
3- اهداف تحقیق 3
4- سوالات تحقیق 3
5- فرضیات تحقیق 3
6- پیشینه و سابقه ی تحقیق 3
7- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق: 4
8-روش تحقیق: 5
9- سامانه ی دقیق تحقیق: 5

فصل اول: مفاهیم،پیشینه، مبانی
مبحث اول: مفهوم شناسی 7
گفتار اول:اشتغال 7
الف: مفهوم لغوی اشتغال 7
ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال 7
گفتار دوم:آسیب 9
الف: مفهوم لغوی آسیب 9
گفتار سوم:فرهنگ 9
الف: مفهوم لغوی فرهنگ 9
ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ 9

ج: مفهوم اصطلاحی آسيب شناسي فرهنگي 11
گفتار چهارم : حقوقی و جرمشناسی 11
الف:مفهوم لغوی حقوقی 11
ب:مفهوم اصطلاحی جرمشناسی 11
مبحث دوم: تاریخچه اشتغال زنان 13
گفتار اول: اشتغال زنان در دوران باستان 13
گفتار دوم: اشتغال زنان در مدنیت و تمدن 14
گفتار سوم: اشتغال زنان در انقلاب صنعتی 15
گفتار چهارم: اشتغال زنان در عصر مدرن 16
مبحث سوم: منابع اشتغال زنان 18
گفتار اول: رکن قانونی اشتغال زنان در ایران 18
الف: اشتغال زنان در قانون اساسی 18
ب: اشتغال زنان در قوانین عادی 18
ج: اشتغال زنان درقانون کار 18
د: قانون نحوه ي اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 19
ه: قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364 21
و:قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) 22
ز:قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370) 22
ح: قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374) 22
ط: ماده واحده- تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1363 22
ی: سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران 22
گفتار دوم: محدودیتهای اشتغال زنان 24
الف: محدودیتهای عمومی 24
ب: محدودیتهای ناشی از جنسیت 25
ج:محدودیتهای ناشی از زوجیت 25
گفتار سوم : اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر 25
الف:مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303) 25
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327) 25
ج: مقاوله‏نامه ی تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330) 25
د: مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337) 25
ه: میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345) 25
و: اعلامیه تهران (مصوّب 1347) 25
ز: کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب 1358) 25
ح:اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369) 25
ط: منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385) 25
گفتار چهارم: اشتغال زنان در اسلام 25
الف: قرآن 25
ب: روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) 25
مبحث چهارم: مبانی اشتغال زنان 25
گفتار اول: دیدگاه موافقان اشتغال زنان 31
گفتار دوم: دیدگاه مخالفان اشتغال زنان 32
گفتار سوم: اندیشه های فمینیستی 33
الف: فمینیسم لیبرال 34
ب: فمینیسم مارکسیستی 34
ج: فمینیسم رادیکال 34
د: فمینیسم سوسیالیستی 35
ه: فنینیسم پست مدرن 35
فصل دوم: ابعاد، آثار و پیامدهای
اشتغال زنان36
مبحث اول: پیامدهای اشتغال 37
گفتار اول: پیامدهای مثبت 37
الف: پیامدهای فردی 37
ب: پیامدهای خانوادگی 38
ج: پیامدهای اجتماعی 39
گفتار دوم: پیامدهای منفی 39
الف: پیامد فردی 39
ب: پیامدهای ,خانوادگی 43
ج: پیامد های اجتماعی 52
مبحث دوم: گونه شناسی اشتغال زنان 56
گفتار اول: انگیزه های اشتغال زنان 56
الف- نیاز مالی و فشار اقتصادی : 56
ب- تکامل جویی 56
ج- رسیدن به استقلال مالی 56
د- ناچیز شمردن و دست کم گرفتن کار در منزل و خانه داری 56
ه-پر کردن اوقات فراغت 57
و- چشم هم چشمی و رقابت با خانم های دیگر 57
ز-رقابت با مردان 57
ح-فرار از مسولیت های اصلی زندگی 57
ط- احساس مسئولیت و انگیزه خدمت رسانی 57
گفتار دوم: تفاوتهای ذاتی زن و مرد 58
الف: تفاوتهای تکوینی 58
ب: تفاوتهای تشریعی 62
گفتار سوم: ویژگیهای مشاغل مناسب زنان 64
مبحث سوم: نقش زنان در خانه و توسعه کشور 66
گفتار اول: نقش زنان در خانه داری 66
گفتار دوم: نقش زنان در توسعه کشور 68
فصل سوم: تاثیر اشتغال زنان در جرایم
مبحث اول: تاثیر اشتغال زنان در جرایم نسبت به خودشان 71
گفتار اول: بحران هویت 71
گفتار دوم: افزایش سن ازدواج 72
گفتار سوم: آزار جنسی در محیط های اشتغالی 74
گفتار چهارم: افزایش معاشرت زنان شاغل با افراد منحرف 77
گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات 80
مبحث دوم: تاثیر اشتغال زنان درجرایم همسران 82
گفتار اول: ایجاد اختلال در روابط زوجین 82
گفتار دوم: افزایش بیکاری مردان و انحرافات آنان 85
گفتار سوم: کاهش میل جنسی 88
گفتار چهارم: اشتغال زنان و افزایش طلاق 89
مبحث سوم: تاثیر اشتغال زنان بر فرزندان 93
گفتار اول: اشتغال زنان و عدم باروری 93
گفتار دوم: اثر اشتغال زنان و رشد کودک 95
الف: اشتغال مادران و رشد جسمی و روانی فرزند 96
ب: تأثیر مادران بر الگو پذیری فرزندان از دیدگاه اسلام 101
نتایج 105
پیشنهادها 108
منابع 110

نشانه های اختصاری

قانون اساسی ق.ا.
قانون مدنی ق.م.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
رجوع کنید ر.ک.
جلد ج
چاپ چ
شماره ش
صفحه ص

مقدمه:
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند و همه ی انسانها در دامان زنان پرورش می یابند، موضوع های مربوط به زنان گستره ی بسیار وسیعی از مقالات و سر فصل های متنوعی را در بر می گیرد که سخن در مورد هر یک از آن ها بسیار است. یکی از این موضوعات که در جامعه کنونی و در عصر حاضر بسیار مهم تلقی می شود مساله اشتغال زنان است. اشتغال زنان به منزله یک مسئله اجتماعی، موضوعی میان رشته ای است که با حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و حقوقی مرتبط است.
اهمیت کار زنان از گذشته تا کنون بر کسی پوشیده نیست، آنچه حایز اهمیت است تغییر نوع کار است. زنان در گذشته اغلب در مزارع در کنار مردان خود به فعالیت می پرداختند و به اقتصاد خانواد کمک می کردند بی آنکه آسیب های کنونی آنان را تهدید کند ولی بعد از ورود صنعت و افزایش مشاغل صنعتی، زنان وارد بازارهای کار خارج از منزل شدند و با گستره تر شدن مشاغل و حضور مستمر در شغل انتخابی آسیب های زیادی در خلل نبودن آنان در منزل، زنان، سایر اعضای خانواده و همچنین افراد جامعه را تهدید می کند.
در پایان نامه ی حاضر، در ابتدا پیامد های مثبت و منفی اشتغال زنان مورد بررسی و سپس به شناخت آسیب هایی که موقعیت زنان شاغل را به صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی تهدید می کند پرداخته و در نهایت راه حل هایی با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه ارائه خواهد شد.

1- بیان مساله
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زنان، امروزه این موضوع از حوزه‌های مختلفی همچون ادبیات توسعه، علوم اجتماعی، علم اقتصاد، علم روان‌شناسی و حوزه‌ی حقوق مورد بحث قرار گرفته است. مساله بررسی آسیب اشتغال زنان یکی از بدیهی ترین آسیب های موجود در جامعه است که خود موجب بروز بسیاری از ناهنجاری ها و بالتبع وقوع جرم در جامعه می شود. گسترش اشتغال زنان، ارزش‌های جامعه‌ی زنان و مردان را دچار تغییراتی می‌کند که آثار مهمی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی دارد. علاوه بر آن، اشتغال زنان بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و شکل‌گیری شخصیت و آینده‌ی فرزندان وی نیز اثرات مهم و قابل توجهی خواهد داشت.
تعریف خوب مساله نیمی از راه حل است. چنانچه آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان در جامعه به خوبی و به دور از هیچگونه جانبداری تبیین شود با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه و فرهنگی که عامه مردم با آن روبرو هستند راهکارهایی ارائه خواهد شد که در جهت جلوگیری از آسیب های بزرگتر مثمر ثمر واقع خواهد شد. در دیدگاه حقوق کیفری یکی از مهمترین راهبردها پیشگیری از وقوع جرم است. در اشتغال زنان باید تدابیری اتخاذ كرد كه ایفای نقش در بازار كار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات در بعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور كاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی كمبود حقوق نسبت به میزان كار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های مختلف در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاكم بر قوانین است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرآیند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار كار می‌كاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امكان بروز تهدیدات و خطرات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، ثبات سیاسی، اجتماعی و سیاسی، رهبران سیاسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشتغال زنان، زنان متاهل، روانشناسی، فرهنگ فارسی