منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق

پايان نامه برای دریافت درجه .کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش.بین الملل

عنوان
..آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

استاد راهنما
دکتر.علی پور قصاب امیری

نگارنده
محمود کولیوند

دی 93

صورتجلسه دفاع

تقدیم به :
پدر و مادرم، آنانی که نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی داشته باشم . پس بارالها توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
همسرم ، که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم هموار نمود.

سپاسگزاری
سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که کسوت هستی را بر اندام موزون آفرینش بپوشانید و تجلیات قدرت لایتزالی را در مظاهر و آثار طبیعت نمایان گردانید. بار الها! من با یاد تو ، به تو تقرّب می جویم و تو را به پیشگاه تو شفیع می آورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا به خودت نزدیک گردانی و یاد خود را به من الهام کنی و بر من رحمت آوری و به آنچه بهره و نصیب من ساخته ای، خشنودم قرار دهی و در همه حال به فروتنی ام وا داری.
خداوندا به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند، را عنایت فرما
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکترعلی پور قصاب امیری که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند
از اساتید صبور و با تقوا ، جناب آقایان دکتر فخرالدین ابوئیه ، مدیریت محترم گروه، و جناب آقای دکتر سلیمانی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 1
1-1مقدمه 2
1-2 اهمیت موضوع 3
1-3 سؤال اصلی 5
1-4 فرضیات 5
1-5 روش پژوهش 5
1-6 سازماندهی تحقیق 6
1-7 پیشینه تحقیق 6
1-8 بخش اول (مشکلات تعریف تروریسم) 6
1-9 بخش دوم (تعریف تروریسم) 8
1-9-1 تعریف تروریسم از نظر فرهنگ لغات جهانی و اندیشمندان بزرگ 13
1-9-2 تروریسم از نگاه ملی 17
1-9-3 تعریف تروریسم از منظر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 18
1-9-4 تعریف تروریسم از منظر اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی 20
1-10 کنوانسیون ها و قطعنامه ها در خصوص تروریسم 24
1-10-1 فهرست بیست کنوانسیون مرتبط با پدیده تروریسم 26
فصل دوم 29
حقوق جنگ 29
2-1 حقوق جنگ و حقوق بین الملل 30
2-2 تعریف جنگ و حقوق جنگ 31
2-2-1 عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ 31
2-3 منابع حقوق جنگ 33
2-4 حقوق بشردوستانه 36
2-5 طبقه بندی تروریسم 37
2-5-1 معرفی انواع تروریسم مطرح در سطح بین المللی 43
2-5-2 تروریسم دولتی: 44
2-5-3 تروریسم مذهبی: 44
2-5-4 تروریسم نوین: 45
2-5-6 تروریسم بین المللی: 46
2-6 تحول تاریخی تروریسم بین المللی 47
2-6-1 عناصر مفهومی تروریسم بین المللی 48
2-7 سازمان ملل و استراتژی مبارزه با تروریسم 52
2-7-1 شورای امنیت 53
2-7-2 مجمع عمومی 56
2-8 تامین مالی تروریسم 61
فصل سوم 70
تاثیر تروریسم بر حقوق بشر و حقوق جنگ 70
3-1 تاثیر تروریسم بر حقوق بشر 71
3-1-1 آزادی بیان و تروریسم 78
3-2 تروریسم و تاثیر آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه ) 80
3-3 تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی 85
3-3-1 دفاع مشروع و کنترل موثر 90
3-3-2 بازداشت شدگان مبارزه با تروریسم 94
3-3-3 جنبشهای آزادیبخش ملی و تروریسم 97
3-4 تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی 104
3-5 دیوان بین المللی کیفری و تروریسم 106
3-5-1 تروریسم به عنوان جرم جنگی 107
3-5-2 تروریسم به عنوان نسل کشی 108
3-5-3 تروریسم به عنوان جرم ضد بشری 109
3-5-4 ارتکاب جرایم خاص منتهی به جنایات ضد بشری 109
3-5-5 جرم ارتکابی به عنوان بخشی از حمله گسترده یا سازمان یافته 109
3-5-6 حمله علیه هر جمعیت غیر نظامی 110
3-6 صلاحیت دیوان کیفری بین المللی 111
3-6-1 موانع صلاحیتی 112
3-6-2 مانع تکمیلی بودن 112
3-6-3 دیگر موانع 113
3-7 تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی 114
فصل چهارم 115
جمع بندی و نتیجه گیری 115
4-1 نتیجه گیری نهایی بخش تروریسم و حقوق جنگ 116
4-2 نتیجه گیری 118
4-3 راهکارهای پیشنهادی 131
فهرست منابع 133

فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول 2-1 . تبین مفهومی تحول تروریسم در روابط بین الملل………………………………………………..52
نمودار2-2 . تقابل تشکیلاتی سازمان ملل متحد با تروریسم…………………………………………………….61

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از 11 سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد

فصل اول
مقدمه

بسمه تعالی
1-1مقدمه
خشونت پدیده ای است که بشر در سراسر تاریخ زندگی خود با آن مواجه بوده است.
تروریسم به عنوان وجهی از خشونت هم در تاریخ کشورهای غرب و هم در کشورهای شرقی، مدام اتفاق افتاده است.(فیرحی و ظهیری، 1387) «ترور» واژه ای هراس انگیز و نفرت زاست. با شنیدن واژه «ترور» فهرستی از انواع مختلف خشونت ها، قتل ها و جنایت ها به ذهن تداعی می شود. ترور به معنی مصطلح خود دیر بازی نیست که در قاموس لغات بشری راه یافته است، اما در همین مدت کوتاه آنچنان وجدان بشری را جریحه دار کرده است که همه انسان ها در محکوم کردن آن هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند. (برجی، 1381)
تروریسم به عنوان پدیده ای با سابقه از قرن 18 میلادی بیشتر با اهداف سیاسی به اجرا درآمده در این قرن پدیده تروریسم در فرانسه نمود عینی پیدا کرد و در قرن 19، با ظهور آنارشیست ها، رنگ و بوی سیاسی بیشتری یافت. آنارشیست ها معتقد بودند که دولت پدیده ای بی فایده است؛ بنابراین تروریسم مفهومی پیچیده تر یافت و از این تاریخ تروریسم به عنوان پدیده ای با شکل جدید مطرح شد؛ به عبارت دیگر، علاوه بر اشکال قدیمی تروریسم مانند ارعاب، قتل و کشتار، شکل های جدیدی همچون خرابکاری، آدم ربایی و هواپیماربایی نیز وارد مجموعه تروریسم شد. (توکلی، 1391)
صرف نظر از حوادث تروریستی گذشته های دور، پدیده تروریسم لااقل از قبل از جنگ جهانی اول منشاء بسیاری از درگیری ها و خصومت ها در روابط بین الملل بوده است. در بسیاری از موارد به دلیل تبعات گسترده ای که در پی داشته است، بر روند تحولات روابط بین الملل تاثیر گذاشته است. ترور ولیعهد اتریش در سال 1914 در سارایو شعله های جنگ جهانی اول را بر افروخت و حادثه 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی در تحولات سیاسی اوایل قرن حاضر محسوب می گردد. (حبیب زاده، 1386) حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی، شرایطی را مهیا ساخت که بحث تروریسم و مبارزه با آن از سطح ملی و داخلی کشورها خارج شود و بعدی فراگیر و بین المللی یابد. (بزرگمهری،1387)
در عصر ما، تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین المللی و جهانی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد. در عصر جهانی شدن و فناوری پیشرفته، دیگر در مرزهای ملی و منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند. از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملتی از اقدامات آن مصون نمی مانند. گروه های تروریستی با انگیزه های گوناگون دست به عملیات تروریستی می زنند و نگرانی از احتمال وقوع اینگونه عملیات زمانی بیشتر می شود که تروریست ها از تسلیحات هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده کنند. (کوشا و نمامیان، 1387)
جهانی شدن به عملیات تروریستی بین المللی سرعت بخشیده است. پیشرفت های فناوری به قدرت تحرک تروریست ها کمک کرده و ارتباط آنها با یکدیگر را هم در داخل و هم در خارج بسیار آسان ساخته، به طوری که در این میان هدف برخی گروه های تروریستی حتی تغییر نظام بین المللی و ایجاد نظام جدید تعریف گردیده است. (آقایی خواجه پاشا، 1392) شاید یکی از آثار منفی جهانی شدن و گسترش سریع ارتباطات، پیدایش «تروریسم نوین غیردولتی» از پایان جنگ سرد به بعد و ظهور القاعده باشد. پیام های تروریست ها در مدت کوتاهی در سراسر جهان توسط برخی رسانه های جمعی انتشار می یابد و همین امر تروریست های بین المللی را به یکی از اهداف عمده خود که «ایجاد رعب و وحشت» در جهان است نزدیک می کند. (جلالی، 1384)
با عنایت به این که گروه های تروریستی از طریق قاچاق اسلحه، پولشویی، استفاده از مقررات پناهندگی و جهانگردی و به کارگیری فناوری اطلاعات، دامنه فعالیت های خود را در سطحی بین المللی گسترش داده اند، لذا مبارزه با آن نیز بعد بین المللی پیدا کرده است. (بزرگمهری،1390)
1-2 اهمیت موضوع
تروریسم، اصولاً یک پدیده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، متغیر مستقل، معادلات ساختاری، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، روابط بین الملل، گروه های تروریستی