پایان نامه درباره نفت و گاز، ساختار و محتوا، سازمان ملل متحد، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

رد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام .
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح ، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است .
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهيي مجاز است با اينجانب مطابق مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگي: حميد ولي
تاريخ و امضاء : 16/10/1394

سپاسگزاري

سپاس و ستايش به درگاه ايزد متعال و پروردگار جهانيان كه به لطف او هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذات . خالق يكتايي كه انسان را بعنوان احسن الخالقين آفريد و سپس روح خود را كه جانمايه حيات است در كالبد بي روح او دميد . خداوندي كه حيات آدمي را فرصتي براي كسب اعمال نيك و دوري از كردار زشت و پليد قرار داد . توفيق ثبت و نگارش اين تحقيق نيز كه فرصتي است براي ماندگاري در جريده اعمال و زندگي مادي ، مرهون لطف و كرامت الهي است پس از او طلب مي جويم و دست استعانت و ياري به سوي او دراز مي نمايم .
در آغاز اين پژوهش بر خود وظيفه مي دانم كه بر اساس گفتار حكيمانه و شيواي ((من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق)) از استاد عزيز و گرانقدر جناب آقاي دكتر محمدعلي شيرخاني كه در تبيين و ساختار و محتواي اين پايان نامه از ايده هاي ارزشمند و راهنمايي هاي دلسوزانه ، اين حقير را بهره مند كردند تشكر و قدرداني نمايم ، همچنين از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مير ابراهيم صديق كه مسئوليت مشاوره اين رساله را بر عهده داشتند صميمانه سپاسگزاري مي نمايم ، ايضا” از داور محترم جناب آقاي دكتر شاهين پهنادايان و كليه اساتيد زحمت كش و دلسوز دانشكده كه در طول تحصيل از دانش ايشان بهره مند گرديدم قدرداني نموده و به مصداق گفتار اميرالمومنين علي (ع) ((من علمني حرفا قد صيرني عبدا)) از جايگاه رفيع اين اساتيد بزرگوار تمجيد و قدرداني نمايم . اميد است تلاش اين حقير در مجموعه حاضر بتواند مورد استفاده دانش پژوهان گرامي واقع گردد .

سال تحصيلي 94-95 ترم اول
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
دانشكده حقوق و علوم سياسي

(M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
گرايش : روابط بين الملل
عنوان :
نقش نفت در ايجاد بحران سياسي و نظامي در عراق

نگارش :
حميد ولي

استاد راهنما : دكتر محمد علي شيرخاني
استاد مشاور : دكتر ابراهيم صديق
استاد داور : دكتر شاهين پهنادايان

فهرست مطالب
عنوان

صفحه
چكيده
I
پیش گفتار
I
فصل اول –کلیات طرح تحقیق
1
بیان مساله / اهميت و ضرورت تحقيق / دلايل انتخاب موضوع / پيشينه تحقيق
2
سئوالات اصلي و فرعي
5
فرضيه / تعريف مفاهيم
6
متغيرها
8
روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات /قلمرو تحقيق / سازماندهي تحقيق
9
فصل دوم – مباني نظري پژوهش
12
مقدمه
13
ژئوپليتيك
16
ژئواگونومي
22
نظريه ثبات هژمونيك
23
ديدگاههاي نظري در خصوص موجودي ذخاير نفت و نظريه اوج توليد
25
ذخاير نفت جهان
26
عرضه نفت و نظريه اوج توليد
27
اهميت نفت و جايگاه آن در تامين انرژي جهان
33
وابستگي آمريكا به نفت از گذشته تا آينده
35
اهميت نفت خاورميانه و عراق براي آمريكا
37
جايگاه عراق در استراتژي نفتي آمريكا
40
استراتژي قدرت هاي بزرگ براي تسلط بر منابع نفت
47
استراتژي شركت هاي نفتي چند مليتي و نقش لابي گري آنها
48
عنوان
صفحه
اهداف استراتژيك آمريكا در عراق
50
هژموني دلار
52
كنترل رقبا و قدرت هاي منطقه اي
53
تامين امنيت جريان عرضه و انتقال با ثبات نفت
55
برآیند فصل دوم
57
فصل سوم – تروريسم و افراط گرايي داعش در عراق
61
مقدمه
62
شكل گيري گروه داعش
63
رهبر گروه
64
نحوه پيدايش داعش
65
عوامل خيزش داعش
66
افزايش رقابتها و حمايت هاي منطقه اي از داعش
69
همسويي داعش با اهداف اسرائيل
70
دلايل تجزيه عراق به زعم آمريكا
71
راهبردهاي آمريكا در قبال گروه تروريستي داعش
73
پيامدهاي داخلي تحركات داعش در عراق
76
برآیند فصل سوم
79
فصل چهارم – شناخت وضعيت سرزميني و فرهنگي و قومي كشور عراق
82
مقدمه
84
جغرافياي عراق و خاورميانه
86
اقتصاد عراق
87
كشاورزي عراق
89
عنوان
صفحه
تاریخچه فرهنگی عراق
90
جامعه شناسي سياسي عراق
93
وحدت و همبستگي قوميتهاي مختلف در عراق
96
جنگ و اقتصاد عراق
98
مولفه هاي تاثيرگذار در سياست داخلي و خارجي عراق
100
دشواري هاي ژئوپليتكي و اختلاف هاي مرزي عراق
108
محورهاي استراتژي حضور آمريكا در عراق
112
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای عراق
115
اسرائیل و طرح بنان
122
تروريسم و افراط گرايي مركز ثقل سازماندهي جنگ ايدئولوژيك در عراق
124
تاثیر پذیری امنیت انرژی از بحران داعش
133
برآیند فصل چهارم
136
جمع بندي تحقيق
138
فهرست منابع مورد استفاده در تحقیق
144
Abstract
150

فهرست نقشه ها
عنوان
صفحه
نقشه شماره يك – منطقه هارتلند و بيضي استراتژيك انرژي
14
نقشه شماره دو – وضعيت طراحي شده براي كشورهاي اسلامي و عرب خاورميانه و طرح تجزيه آنها
72
نقشه شماره سه – وضعيت راهبردي عراق در خاورميانه
86
نقشه شماره چهار – وضعيت پراكندگي قوميتهاي مذهبي و فرقه اي عراق
91

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول شماره يك – مقايسه حجم ذخاير نفت و گاز خليج فارس با ساير مناطق جهان
27
جدول شماره دو – برآورد موسسه اسپو در باره نفت متعارف جهان
29
جدول شماره سه – برآورد موسسه هوبرت در خصوص نفت متعارف اثبات شده و رسيدن زمان اوج توليد
29
جدول شماره چهار- رتبه بندي توليد نفت مناطق جهان
31
جدول شماره پنج – ذخاير و ميزان توليد گروههاي نفتي عمده در جهان در سال 2003
32
جدول شماره شش – ذخاير نفت اثبات شده خاورميانه
39
جدول شماره هفت – اطلاعات اساسي كشور عراق در سال 2013
83
جدول شماره هشت – اطلاعات اقتصادي و نفتي عراق در سال 2013
89
فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار شماره يك – فراواني ذخاير اثبات شده نفت متعارف در مناطق مختلف جهان
30
نمودار شماره دو – نمودار حجم توليد نفت مناطق نفت خيز جهان
31
نمودار شماره سه – ذخاير نفت اثبات شده در كشورهاي خاورميانه
39

چكيده
سرزمين عراق در منطقه خاورميانه و حوزه نفتخيز خليج فارس قرار دارد ، اين منطقه با داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز ، كانون تجارت انرژي جهان بوده و نقش فوق العاده اي در اقتصاد و سياست و روابط بين الملل ايفا مي كند . در چهار دهه اخير اين منطقه نا بساماني هاي فراواني را متحمل شده است و اوضاع سياسي و اقتصادي آن دستخوش تغييرات عديده اي گرديده است . رقابت بر سر منابع نفت و انرژي اين منطقه ، از جمله مسايلي است كه در تحولات آينده جهان اثر بسزايي خواهد داشت . علاوه بر آن ، با توجه به رقابت كشورهاي قدرتمند پيرامون نفت ، نقش اين منطقه در معادلات ژئو پليتيك و ژئو اكونوميك آينده جهان كليدي تر خواهد شد . تسلط بر منطقه خاورميانه و خليج فارس براي هر بازيگر بزرگ و ابر قدرت جهاني ، امري حياتي تلقي مي شود و امروزه ضعيف ترين كشور اين حلقه ، بر حسب اتفاق دومين دارنده ذخاير نفت جهان يعني عراق است و سلطه بر عراق ، تسلط بر قسمت اعظمي از خاورميانه و خليج فارس را به همراه خواهد آورد . ذخاير نفت عراق به علت وضع تحريم هاي سازمان ملل متحد و جنگ طولاني مدت با ايران ، با عدم سرمايه گذاري لازم براي اكتشاف منابع نفت ، مواجه گرديده ، كه در صورت برقراري امنيت و استقرار زير ساخت هاي مورد نياز و با كشف ذخاير جديد ، عراق به رتبه اي هم سنگ با عربستان در زمره ذخيره و توليد نفت با ظرفيتي معادل 220 ميليارد بشكه دست يابد . عراق در سال 2014 با ظرفيت توليد 4/3 ميليون بشكه در روز به دومين كشور صادر كننده نفت اوپك تبديل شده و قابليت قرار گرفتن در زمره توليد كنندگان بزرگ جهان را دارد . اما با ظهور داعش در عراق زمينه افزايش توليد نفت با مشكلات فراواني مواجه شده است و برخي از پروژه هاي بزرگ عراق كه از اهميت حياتي برخوردار است با موانع متعددي روبرو گرديده و دستيابي عراق به ظرفيت كامل ، در زمينه صدور نفت را سخت و دشوار نموده است .
برقراري امنيت انرژي و كنترل مراكز حياتي و استراتژيك جهان و در دست داشتن بازار نفت و كنترل بازيگران اصلي عرصه توليد و مصرف از پايه هاي اساسي اعمال هژموني اقتصادي و محدود سازی رقبا است كه توسط قدرتهاي بزرگ و آمريكا بطور اخص در اين منطقه دنبال ميشود .
كليد واژگان: ژئوپليتيك ،ژئواكونومي ،امنيت انرژي ،نفت عراق،هژموني اقتصادي،استراتژي نفتی قدرت هاي بزرگ
پيشگفتار
نفت خام بعنوان يكي از مهمترين منابع تامين انرژي جهان و يكي از نيازهاي اصلي جوامع بشري امروز است و بهيمن دليل تاثير شگرفي بر منازعات و روابط بين الملل دارد . با تغيير گرايش جهان پس از وقوع انقلاب صنعتي از مصرف ذغال سنگ به نفت ، حساسيت اين كالاي اقتصادي در تامين انرژي جهان پررنگ تر شد و به اين كالاي تجاري و اقتصادي صبغه اي سياسي داد . به گونه اي كه با گذشت زمان و افرايش وابستگي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي و كشورهاي در حال توسعه به تامين نفت و انرژي به يك مساله حياتي در جهان مبدل گشت . خاورميانه و كشورهاي حاشيه خليج فارس PG51 كه حدودا نيمي از ذخاير نفت جهان را در اختيار دارند دركانون انرژي جهان قرار گرفتند و از موقعيت استراتژيكي و راهبردي برخوردار شدند . كشور عراق نيز بعنوان دومين دارنده ذخاير عظيم نفتي با داشتن 144 ميليارد بشكه نفت اثبات شده ، مورد توجه قدرت هاي بزرگ واقع شد .
افزايش مصرف ، همزمان با افول ذخاير نفتي در ساير نقاط جهان بر اهميت مضاعف كشورهاي حوزه خليج فارس بعنوان مهمترين مركز تامين انرژي جهان ، افزود و بستري فراهم كرد كه طراحان سياست خارجي آمريكا در تلاش براي تسلط بر منابع نفت وگاز اين منطقه بر آيند و از آن بعنوان يك اهرم قدرت براي كنترل رقباي منطقه اي و فرامنطقه اي (اروپا و چين و ژاپن) استفاده نمايند . رقابت در سلطه بر منابع انرژي اين منطقه از جمله مسائلي است كه در تحولات آينده جهان نقشي كليدي و حساس را ايفا خواهد كرد.
آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر ، با خلق دشمن جديدي بنام تروريسم ، زمينه را براي حضور گسترده نظامي در خليج فارس و اشغال عراق فراهم كرد تا الگوهاي اعمال قدرت خود را پس از فروپاشي كمونيسم ، قوام بخشيده و در پناه آن به اهداف توسعه طلبانه سياست خارجي خود در قالبي متفاوت ، تحت نظم نوين جهاني در نظام بين الملل دست يابد . اشغال عراق هرچند به بهانه نابودي تروريسم ، حذف سلاح هاي كشتار جمعي و رهانيدن مردم عراق از سلطه حكومت ديكتاتوري صدام صورت گرفت ، اما پر واضح است كه يكي از عوامل مهم و اساسي در حمله و اشغال عراق سلطه بر ذخاير نفت آن بوده است ، چرا كه عراق بيشترين ذخاير نفت جهان را پس عربستان در اختيار دارد و اين ذخاير به تنهايي بيش از مجموع ذخاير موجود قدرت هاي بزرگ ايالات متحده و روسيه و چين است و مي تواند وابستگي نفتي روز افزون ايالات متحده را در سالهاي آتي تامين نمايد .
منطقه خاورميانه در چهار دهه اخير شاهد تحولات و نابساماني هاي فراوان همراه با جنگ و خونريزي بوده است و اوضاع سياسي و اقتصادي مناسبي ندارد و اين موضوع باعث گرديده كه آمريكا با شركاي منطقه اي و حكومت هاي غير مردمي و حامي خود در اين منطقه حضوري فعال و نظامي داشته باشد . بينش ژئو پليتيك بر انگيزنده سياست خارجي آمريكا ، در تامين منافع ملي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، نظم‌جویی، کنشهای اجرایی، کودکان مبتلا Next Entries پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه و تقاضا، سپتامبر 2001، نفت وگاز