منابع پایان نامه درباره قرآن کریم، پیامدهای طلاق، سلامت خانواده، کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………4
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………..5
1-3- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………5
1-4- سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6
1-5- مرور و نقد پژوهشهای گذشته………………………………………………………………………….6
1-6- جنبهی جدید و نوآوری پژوهش……………………………………………………………………….8
1-7- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………8
1-8- روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………..8
1-9- اهمیت نظام خانواده در اسلام…………………………………………………………………………….9
1-10- واژهشناسی………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: شاخصهای بارز خانوادهی سالم
2-1- داشتن بینش تکاپویی و دوری از دگماتیک…………………………………………………………16
2-2- تبادل عاطفی ………………………………………………………………………………………………..18
2-3- مثبت‌اندیشی………………………………………………………………………………………………….21
2-4- صداقت و راستی………………………………………………………………………………………….24
2-5- تعهد و رعایت حقوق همدیگر………………………………………………………………………..25
2-6- هدفمندی……………………………………………………………………………………………………27
2-7- داشتن تفاهم……………………………………………………………………………………………….28
2-8- منطق گرایی……………………………………………………………………………………………….30
2-9- مشارکت عمیق و همه جانبه…………………………………………………………………………32
2-10- داشتن روحیهی شاد…………………………………………………………………………………..34
2-11- معاشرت نیکو……………………………………………………………………………………………36
فصل سوم: کارکردهای خانواده در ساختن جامعهی سالم
3-1- کارکردهای زیستی…………………………………………………………………………………….41
3-1-1- تنظیم روابط جنسی…………………………………………………………………………………41
3-1-2- تولیدمثل ……………………………………………………………………………………………..45
3-2- کارکردهای روحی و روانی…………………………………………………………………………47
3-2-1- عطوفت و همراهی…………………………………………………………………………………47
3-2-2- رشد و تکامل شخصیت……………………………………………………………………………50
3-3- کارکردهای اجتماعی………………………………………………………………………………….53
3-3-1- کنترل اجتماعی………………………………………………………………………………………53
3-3-2- جامعه‌پذیری………………………………………………………………………………………….56
3-4- کارکردهای تربیتی……………………………………………………………………………………..59
3-4-1- مشروعیت ……………………………………………………………………………………………..59
3-4-2- پایگاه پرورش و تعلیم و تربیت………………………………………………………………….61
3-5- کارکردهای اقتصادی………………………………………………………………………………….63
فصل چهارم: راهکارهای ساختن جامعهی سالم با تکیه بر نقش خانواده
4-1- رعایت حجاب و عفاف………………………………………………………………………………….67
4-2- مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی…………………………………………………………………………70
4-3- اصلاح فرآیند همسرگزینی…………………………………………………………………………..73
4-4- تقویت دین‌داری………………………………………………………………………………………..75
4-5- آگاهی بخشی از پیامدهای طلاق………………………………………………………………….77
4-6- فرهنگسازی عفو و بخشش…………………………………………………………………………79
4-7- پایبندی به مناسک و شعائر دینی…………………………………………………………………….81
4-8- تقویت روحیهی خودباوری………………………………………………………………………….84
4-9- تعامل در خانواده……………………………………………………………………………………. 86
4-10- حاکمیت دانش ………………………………………………………………………………………88
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………91
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………93

مقدمه
نهاد خانواده يكي از اساسی‌ترین اركان جامعه بشري و بستر فرهنگ‌های گوناگون و زمینه‌ساز خوش بختي و يا بدبختي انسان‌ها و ملت‌ها است، اين نهاد اساس شخصيت انسان و مهم‌ترین عامل تكامل جامعه است. درواقع کلید فهم جامعه‌ی سالم یا ناسالم خانواده است چنانچه خانواده سالم نباشد امکان سلامت جامعه نیز وجود ندارد و سلامت جامعه تا آنجا تأمین می‌شود که خانواده در آن سالم باشد و سلامت آن بسته به میزان سلامت خانواده است پس خانواده و جامعه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، به‌طورکلی سلامت و اقتدار و استحکام خانواده است که موجب ساختن جامعه‌ی سالم و به‌دوراز انحرافات می‌شود. به همین دلیل اسلام كه هدفش برنامه سعادت و تكامل بشر است، عنايت ویژه‌ای به‌سلامت، رشد و پویایی اين نهاد سرنوشت‌ساز دارد. چنانکه قرآن کریم از آن به میثاق غلیظ یاد می‌کند و می‌فرماید: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً(نساء/21).
همان‌گونه که پیداست اسلام به‌عنوان مكتبي انسانساز، بيشترين توجه را به والايي خانواده دارد. ازاین‌رو، اين نهاد مقدس را کانون تربيت می‌شمرد. نيك بختي و بدبختي جامعه انساني را نيز به صلاح و فساد اين بنا وابسته می‌داند و هدف از تشكيل خانواده را تأمين نيازهاي عاطفي و معنوي انسان ازجمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارد. قرآن کریم می‌فرماید: وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها، وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة (روم/21) و از نشانه‏هاى قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان همسرانى آفريد. تا به ايشان آرامش يابيد و ميان شما دوستى و مهربانى نهاد”. جامعهاي كه از خانواده‌های پايبند به اصول اخلاقي برگرفته مفاهيم قرآني تشكيل شود، جامعهاي سالم و به‌دوراز هرگونه فساد اخلاقي و بی‌بندوباری خواهد بود. قرآن ارتباط سالم و صميمي زوجين را در چارچوب خانواده از ضروريات نيل به كمال فردي و اجتماعي می‌بیند.
اما متأسفانه يكي از بزرگ‌ترین مشكلات اجتماعي در جامعه كنوني، دعواهاي خانوادگي است كه اركان خانواده را سست می‌کند و سلامت رواني اعضاي آن را به خطر می‌اندازد. نبود عشق در زندگي زناشویی در كنار ديگر عوامل، زمینه‌ساز پديده طلاق است. بدون تردید خانواده‌های لجام‌گسیخته و متزلزل جامعه‌ی متزلزل را پدید میآورد، جامعه‌ی که در آن نشان خانواده‌ی سالم یافت نشود میزان انحرافات در آن زیاد است و کج‌روی در آن جامعه بسیار است. لذا این تحقیق در پی آن است که به این سؤالات پاسخ گوید که اولاً: خانواده‌ی سالم چگونه خانواده‌ای است ویژگی‌های اصلی این خانواده کدم‌اند؟ ثانیاً: کارکردها یا نقشهای که این خانواده در ساختن جامعه‌ی سالم و به‌دوراز انحرافات دارد، کدم‌اند؟ ثالثاً: چه راهکارهای باعث ساختن جامعه‌ای سالم می‌شوند؟ که این راهکارها ابتدا در درون خانواده نهادینه می‌شوند و فرد آن‌ها را در خانواده می‌آموزد؛ بنابراین این تحقیق در راستای پاسخگویی به این سؤالات در چهارفصل تنظیم‌شده است.
فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته است که در آن کلیاتی از موضوع بیان‌شده است و همچنین مفاهیم اصلی همانند تعریف خانواده در لغت و اصطلاح و همچنین تعریف جامعه در لغت و اصطلاح پرداخته است.
فصل دوم به بیان شاخص‌های خانواده‌ی سالم پرداخته است که یک خانواده‌ی سالم چه شاخص‌های دارد.
فصل سوم به بررسی نقش‌های خانواده پرداخته است که خانواده چه نقش یا کارکردهای دارد و خانواده با اجرای این نقش‌های خود چه تأثیری می‌تواند برساختن جامعه‌ای سالم داشته باشد.
فصل چهارم به بیان راهکارهای ساختن جامعه‌ی سالم پرداخته که این راهکارها کدم‌اند و خانواده چه نقشی می‌تواند در درونی کردن آن‌ها در افراد داشته باشد.

فصل اول
کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسئله:
ازآنجایی‌که انسان موجودی مدنی است بنابراین تنها راه او جهت رفع این نیاز و ادامه حیات و رسیدن به کمال و سعادت، زندگی در اجتماع است. لذا انسان تنها در سایه زندگی اجتماعی میتواند به هدف خود برسد، بنابراین تأسیس جامعهای آراسته به فضایل انسانی و به‌دوراز هرگونه اذیت یکی از مشغلههای بشر است، به‌گونه‌ای که تئوری جامعهای سالم، کامل، فاضله موضوعی است که در بیشتر مکاتب و ایدئولوژی‌ها دینی و غیردینی مطرح بوده است.
نظام خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است که اساس و زیرساخت واحدهای بزرگ اجتماعی بشر به شمار می‌آید افرادی که در این واحد کوچک اجتماعی میشوند و رشد میابند و تربیت می‌شوند به میزان رشد و شکوفایشان سهم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ، درامریکا، بکارگیري، خا Next Entries منابع پایان نامه درباره قرآن کریم، نهاد خانواده، سلامت خانواده، منابع معتبر