منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمان، ایجاد اشتغال، تحلیل اطلاعات، تسهیلات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

 

سپاسگزاری
پروردگارا اعتراف می‌كنم كه نه زبان شكر تو را دارم و و نه توان تشكر از بندگان تو؛
اما بر حسب وظیفه انجام این پایان‌نامه را مدیون انسان‌های بزرگی هستم که محبت و خضوع را معنا کردند، استاد عزیز و بزرگوارم جناب دکتر شهرام گلستانی، که با راهنمایی‌های بی‌دریغ و همه جانبه خود آغاز و انجام کار را برای من هموار نمودند و استاد ارجمندم، جناب دکتر محمدعلی فیض‌پور که با مشاوره‌های ارزنده و صبر و حوصله فراوان همواره یاریگر من بودند. آنچه مسلم است، با زبان کلمات قادر به سپاسگزاری از آن‌ها نخواهم بود، چرا که نه‌تنها علم؛ بلکه هزاران نکته در باب اخلاق و ادب را از آن‌ها فرا گرفته‌ام تا برای همیشه خود را مدیونشان بدانم. از خداوند بزرگ سلامت و سعادت ایشان را خواستارم.
تشکر و قدردانی می‌کنم از استادان بزرگوارم جناب دکتر حمیدرضا حری و دکتر مجتبی بهمنی که زحمت مطالعه و داوری این پایان‌نامه را بر خود هموار کرده‌اند و با رهنمودهای ارزنده خود در غنی‌شدن این پژوهش کمک رسانده‌اند.
همچنین از تمامی اساتیدی که در طول این دوره افتخار شاگردیشان را داشته‌ام، اساتید گرامی که پیوسته کلام گرمشان روشنگر راهم بود و از راهنمایی و حمایت آن‌ها بهره‌های فراوان برده‌ام، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم و برایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم.
همچنین از پدر و مادر عزیز و دلسوزم و خواهران مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری را برایم فراهم نمودند تا با حمایت‌های همه جانبه در محیطی مطلوب، مراتب تحصیلی و نیز پایان‌نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم؛ سپاسگزاری می‌نمایم.
این مهم را وظیفه خود می‌دانم که از زحمات کلیه کارکنان اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان به‌ویژه جناب آقای محمدی و سرکار خانم عبداله‌زاده که در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز مرا یاری نمودند تشکر کنم. سعادت و توفیق روزافزون این عزیزان را نیز از خداوند منان خواستارم.

چکیده
در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به 6 سال است که از فعالیت این طرح می‌گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده است که به بررسی عوامل مؤثر بر تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در استان کرمان بپردازد. داده‌های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان تشکیل می‌دهد. داده‌های مذکور به‌صورت سالیانه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره 1389- 1385 به‌دست آمده است. برای انجام برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تأثیر معناداری داشته‌اند. بر این اساس بنگاه‌های نیمه‌تمام و بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته‌اند، نسبت به سایر بنگاه‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند. همچنین طرح‌هایی که بانک عامل اعطا‌کننده تسهیلات به آن‌ها بانک صنعت و معدن بوده، نسبت به سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی‌تر عمل نموده است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح‌ها توسط زنان و شرکت‌های حقوقی در شهرستان‌های کرمان و کهنوج در بخش‌های خدمات و صنعت و نظارت این طرح‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به‌عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر بوده‌اند.
واژگان کلیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده، استان کرمان، اشتغال پیش‌بینی‌شده، اشتغال ایجادشده، مدل ACOVA.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق 3
1-3- ضرورت انجام تحقیق 4
1-4- اهداف اساسی تحقیق 4
1-5- فرضیه‌های تحقیق 5
1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق 6
1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق 6
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6
1-9- روش تحقیق 7
1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 7
1-11- جامعه و نمونه آماری 8
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1-13- پالایش داده‌ها 9
1-14- خلاصه و جمع‌بندی 10
فصل دوم- ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 12
2-2- مروری بر مطالعات خارجی 12
2-3- مروری بر مطالعات داخلی 17
فصل سوم- مبانی نظری و تصریح مدل
3-1- مقدمه 21
3-2- تعاریف و ویژگی‌ها 21
3-2-1- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط 22
3-2-2- ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط 25
3-2-3- دلایل اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 25
3-2-4- پاره‌ای از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک زودبازده 26
3-2-5- مهم‌ترین چالش‌هاي پرداخت تسهیلات مالی بنگاه‌هاي زودبازده در ایران 26
3-2-6- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور 28
3-3- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق 30
3-4- ارائه مدل 32
فصل چهارم- تخمین مدل و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه 39
4-2- آمار توصیفی 39
4-2-1- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1389 39
4-2-2- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389 45
4-2-3- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف 51
4-3- ارائه مدل 55
4-3-1- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385 57
4-3-2- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386 61
4-3-3- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387 66
4-3-4- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1388 70
4-3-5- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1389 74
4-3-6- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 77
4-3-7- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 82
4-4- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده 86
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 89
5-2- نتیجه‌گیری 89
5-2-1- نتایج آمار توصیفی 89
5-2-2- فرضیه‌های تحقیق 89
5-3- راهکارهای پیشنهادی 90
5-4- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی 91

فهرست نگاره‌ها
عنوان صفحه
نگاره شماره ‏41: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 40
نگاره شماره ‏42: طرح‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 46
نگاره شماره ‏43: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385 57
نگاره شماره ‏44: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386 61
نگاره شماره ‏45: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387 66
نگاره شماره ‏46: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1388 71
نگاره شماره ‏47: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1389 74
نگاره شماره ‏48: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 78
نگاره شماره ‏49: برآورد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 82
نگاره شماره ‏51: نتایج فرضیات تحقیق 90
نگاره پیوست شماره ‏1: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال 1385 98
نگاره پیوست شماره ‏2: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال 1386 100
نگاره پیوست شماره ‏3: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال 1387 102
نگاره پیوست شماره ‏4: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال 1388 104
نگاره پیوست شماره ‏5: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال 1389 106
نگاره پیوست شماره ‏6: نمودارهای مربوط به بخش‌های فعالیت طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 108
نگاره پیوست شماره ‏7: نمودارهای مربوط به نوع طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 108
نگاره پیوست شماره ‏8: نمودارهای مربوط به تفکیک شهرستان‌های استان کرمان برای طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 109
نگاره پیوست شماره ‏9: نمودارهای مربوط به نوع دستگاه اجرایی طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 110
نگاره پیوست شماره ‏10: نمودارهای مربوط به نوع بانک‌های عامل پرداخت کننده تسهیلات به طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 111
نگاره پیوست شماره ‏11: نمودارهای مربوط به نوع مجریان طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 112
نگاره پیوست شماره ‏12: نمودارهای مربوط به طرح‌های زودبازده به تفکیک سال‌های 1385 تا 1389 113
نگاره پیوست شماره 13: نمودارهای مربوط به طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 به‌طور کلی 113

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
مشکل بیکاری از دیرباز مسأله پیش‌روی جوامع بوده و دولت‌ها سعی نموده‌اند با سیاست‌گذاری‌های مختلف آن‌را کاهش دهند. جهت رفع این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این بنگاه‌ها بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایجاد اشتغال، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌باشد. این بنگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، عامل جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشورها به حساب آیند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که میزان نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ بیش‌تر است. این نیز به این دلیل است که در بنگاه‌های بزرگ امکان تغییر کم‌تر و همراه با ریسک می‌باشد و بنابراین تغییرات برای بنگاه‌های بزرگ تبعات زیادی در پی خواهد داشت. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نشان‌دهنده نوعی رابطه تنگاتنگ میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه‌ها می‌باشد. (آژیر 1387). اگرچه تا مدت‌ها قبل قاعده «هرچه سازمان بزرگ‌تر و تولید انبوه‌تر، بهتر» بر دنیای کسب و کار حکومت می‌کرد؛ اما در دهه‌های پایانی سده بیستم، نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک، ساختار انعطاف‌پذیرشان و تولیدات مشتری‌محور (با تنوع بیش‌ترو تعداد محدودتر) این قائده را برهم زدند. در این زمان و در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ درگیر مشکلات ناشی از ساختار بروکراتیک بودند؛ چالش‌های مدیریتی و پرسنلی و سایر محدودیت‌های آن‌ها، اجازه تطابق با نیازهای جدید بازار را نمی‌‌داد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کوچک باعث رونق اقتصاد شدند. شعار کوچک زیباست فراگیر شد و بر پایه گسترش بنگاه‌های کوچک در جهان، فرصت‌های شغلی نوینی فراهم شد، تولید افزایش یافت، درآمدها در جامعه و میان افراد بسیاری که صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، توزیع شد و مناطق محروم سهم بیش‌تری در اقتصادهای ملی یافتند. (آل‌ابراهیم و کنعانی، 1385). بر این اساس، اگرچه در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از دوره قبل از انقلاب مورد توجه بوده‌اند؛ اما واژه بنگاه زودبازده در دولت نهم ظهور یافت. تصویب طرح‌های زودبازده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری تلقی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اعتماد الکترونیک، آزمون فرضیه، حریم خصوصی، سفارشی سازی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمان، ایجاد اشتغال، روش تحقیق، تسهیلات بانک