منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد

جدول ‏21 تعاریف مدل کسب‌وکار 11
‏22اجزای مدل کسب‌وکار از دیدگاه آستر والدر(آستروالدر،2004) 14
جدول ‏23 ‏ 39
جدول ‏41سطح تحصیلات مشتریان 65
جدول ‏42شغل افراد 65
جدول ‏43تکنولوژی مورد استفاده 66
جدول ‏44پهنای باند مورد استفاده 66
جدول ‏45سابقه استفاده از محصولات 67
جدول ‏46محصولات مورد استفاده مشتریان 67
جدول ‏47نتایج پرسشنامه ارزش پیشنهادی 69
جدول ‏48جدول نتایج میانگین 76
جدول ‏49نتایج پرسشنامه ماتریس همبستگی 87
جدول ‏410رتبه بندی معیارهای درون خوشه ای 94
جدول ‏411رتبه بندی کلی معیارها 96
جدول ‏412رتبه بندی زیر معیارها 96
جدول ‏413شرح ستون‌های موجود در جدول 14-4 98
جدول ‏414اولویت بندی مدل‌های کسب‌وکار 99
جدول ‏51نتایج به دست آمده برای پرسشنامه ارزش پیشنهادی 106
جدول ‏52 108
جدول ‏53 110
جدول ‏54 110
جدول ‏55 111
جدول ‏56 111
جدول ‏57 112
جدول ‏58 113

شکل ‏21(شاملو و همکاران،2008) 13
شکل ‏22تابلوی کسب‌وکار آستر والدر 16
شکل ‏23 نیروهای موثر داخلی و خارجی 23
شکل ‏24 زنجیره تا مین سنتی نشر کتاب(تیان و همکاران،2009) 24
شکل ‏25 زنجیره ارزش نشر دیجیتال(تیان و همکاران،2009) 25
شکل ‏26 زنجیره تا مین بهینه نشر دیجیتال(تیان و همکاران،2009) 26
شکل ‏27 زنجیره ارزش نشر کتاب(تیان و همکاران،2009) 27
شکل ‏28زنجیره ارزش منطبق با نیازهای نشر(تیان و همکاران،2009) 30
شکل ‏29شبکه ارزش بالقوه صنعت نشر(تیان و همکاران،2009) 33
شکل ‏210تابلوی کسب و کار آستروالدر(آستروالدر،خلق مدل کسب‌وکار) 43
شکل ‏211مفهوم محصول توسعه یافته 44
شکل ‏212 شکل کلی یک ابر ماتریس 49
شکل ‏213ساختار سلسله مراتبی SWOT(الف)و ساختار شبکه ای SWOT(ب) 51
شکل ‏214مدل مفهومی تحقیق 53
شکل ‏41 80
‏42 شکل 81
شکل ‏43 82
شکل ‏44 83
شکل ‏45 84
شکل ‏46 85
شکل ‏47 86
شکل ‏48 90
شکل ‏49 92
شکل ‏410 92
شکل ‏411 93
شکل ‏412 98

نمودار ‏41ساختار مسئله به تصویر تحلیل شبکه ای…………………………………………………………………… 89

چکیده:
در دنیای رقابتی امروز ،شرکت‌ها و سازمانهایی قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تری را نسبت به رقبا انتخاب نموده باشند .داشتن مدل کسب وکار و ارزیابی مداوم آن یکی از رموز برتری در رقابت است.
هدف اصلی از اجرای تحقیق پیش رو تغیییر الگوی طراحی مدل کسب وکار بنگاه چاپ و نشر کتاب بر میبنای تابلوی کسب وکار آستروالدر می باشد.در این پژوهش با انجام مصاحبه با برخی از صاحبنظران و مدیران کسب و کار و بررسی داده های به دست آمده به طراحی پرسشنامه ارزش پیشنهادی پرداختیم.پس از تحلیل داده های به دست آمده، ارزشهای پیشنهادی که می توانست مبنای طراحی مدلهای کسب وکاری قرار گیرد، انتخاب کردیم. در ادامه مدلهای کسب وکاری را با استفاده از رویکرد محصول توسعه یافته( ارائه شده توسط استفان ویزنرو همکاران در سال 2013 )به طراحی مدلهای کسب وکاری پرداختیم . به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب مدلهای کسب وکار پیشنهادی برای صنعت نشر کتاب از روش ANP-swot استفاده کردیم و سرانجام با تحلیل نتایج به دست آمده با نرم افزار Super Decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری آریانا قلم پرداختیم.نتایج نشان می دهد که مدل کسب و کاری پنجم رتبه اول،مدل کسب و کار ششم رتبه دوم ،مدل کسب وکار اول رتبه سوم،مدل کسب وکار دوم رتبه چهارم،مدل کسب وکار سوم رتبه پنجم و مدل کسب وکار چهارم رتبه ششم را به دست آوردند.

واژگان کلیدی:مدل کسب وکار،ارزش پیشنهادی،ANP

1- کلیات تحقیق:
بيان مسئله :
مدل کسب و کار اصطلاحی است که اغلب برای توصیف مؤلفه های کلیدی یک کسب و کار معین مورد استفاده قرار می‌گیرد .به ویژه در کسب و کار های الکترونیکی و تحقیقات مرتبط با کسب و کار از محبوبیت خاصی برخوردار است.
متقارن شدن توجه به مدل کسب و کار با ورود اینترنت به دنیای کسب و کار ،و اینکه حتی در اواخر سال 1990 مفهوم مدل کسب و کار تقریباً معادل کسب و کار الکترونیکی به کار برده شده است ، نشان دهنده‌ی عجین شدن این مفهوم با مفهوم تجارت الکترونیک می‌باشد و همین باعث اهمیت مدل کسب و کار شده است.کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد قابل توجهی را در چند سال اخیر تجربه نموده است،به طوری که رویکرد بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به‌کارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید موثر و کارا بوده است.از طرفی باید توجه داشت که تغییر بخش جدایی ناپذیر از کسب و کارهای جدید و محیط‌های متلاطم و در حال تغییر امروزی است و در دنیای رقابتی امروز هم راستا شدن با تغییرات و از جمله تغییرات فناوری ،تغییر قواعد و مقررات بازار به منظور بقا الزامی است،بنابراین نوآوری و تغییر در مدل‌های کسب و کار از ضروریات طراحی مدل‌های کسب و کار مناسب می‌باشد.(کین1،2006)
در میان کسب و کار های موجود در سطح جهانی کتاب و فروش کتاب یکی از کسب و کارهای مهم می‌باشد چرا که افراد هزینه‌ی قابل توجهی را صرف خرید کتب مورد علاقه‌ی خود می‌کنند.از طرفی با وقوع تحول فناوری اینترنت و ظهور شرکت‌هایی مانند آمازون در فضای مجازی ،خرده فروشان بزرگ و کوچک کتاب به تلاش و تکاپو افتادند تا بتوانند به طور موثری از این فناوری و مزایای آن بهره برند.رشد سریع و افزایش روز افزون استفاده از فناوری‌های رایانه ای و اینترنت این امکان را برای مؤسس‌ها چاپ و نشر کتاب فراهم نمودند تا فروشندگان و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اثر بخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند،از اینرو خرید اینترنتی را می توان یکی از تحولات مهم در کسب و کار فروش کتاب دانست.(ناتانیل استون2،2008)

شيوه فروش كتاب در ايران اغلب به صورت سنتي و قديمي است. چنانچه گاه ديده مي‌شود كه يك عنوان كتاب را دو كتاب‌فروشي در جنب يكديگر عرضه مي‌كنند، يك فروشنده از آن كتاب صدها جلد مي‌فروشد، ولي كتاب‌فروشي همجوارش به زحمت ده جلد را به فروش مي‌رساند. علت آن را مي‌توان در نحوه برخورد، آشنايي با کسب وكار كتاب، ميزان تخصص و اطلاع بنگاه نشر از كتاب،مشتریان،کانالهای توزیع ،هزینه ها و روشهای درآمدی جست‌وجو كرد. صنعت نشر کتاب در جهان کنونی ابعاد کاملا متفاوتی دارد و فرمولهای تازه ای را هم پیدا می کند، زیرا می‌خواهد آن چیزی را که به جهت استفاده ی علاقمندان تولید می کند، به ارزان ترین و  سریعترین و البته با اطمینان علمی بالا به دست آن‌ها برساند.با توجه به مطالب ذکر شده ازاین رو تغیر الگوی کسب و کار یک بنگاه چاپ و نشر کتاب به منظور بالا بردن سودآوری و رونق بازار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال هستیم که :” چگونه می توان با توجه به عناصر مدل کسب و کار موجود در تابلوی کسب و کار آستروالدر الگوی کسب و کار یک بنگاه چاپ و انتشارات کتاب را تغییر داد؟”

هدف هاي تحقيق :
هدف اصلي:
دستیابی به الگوی تغییر مدل کسب وکار در یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب .

اهداف فرعی:
1-تعیین مشتریان هدف بنگاه چاپ و انتشار کتاب.
2-تعیین موارد پیشنهاد ارزش به مشتریان بنگاه چاپ و انتشار کتاب.
3-شناسایی کانالهای توزیع (تکنولوژی مورد نیاز).
4-تعیین روابط با مشتریان در بنگاه چاپ و انتشار کتاب.
5-پیکربندی ارزش در بنگاه چاپ و انتشار کتاب.
6-شناسایی قابلیتهای اصلی لازم برای تغییر مدل کسب و کار بنگاه چاپ و نشر کتاب.
7-مشخص کردن شرکا و اتحادیه های کسب و کار.
8-تعیین ساختار هزینه در بنگاه چاپ و نشر کتاب.
9-مدل درآمدی بنگاه چاپ و نشر کتاب.

اهميت و ضرورت تحقيق :
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند.
در محيط پويا و در حال تغيير امروزي ، شرکت ها براي بقا و حفظ موقعيت خود ناچار به تغيير هستند. تغيير مدل کسب و کار مبتني بر ‏مديريت تغيير بر افزايش قابليتها براي تغيير و يادگيري تاکيد مي کند.
در بررسی مقالات و تحقیقاتی که تا کنون انجام شده است ،علیرغم موجود بودن مواردی راجع به طراحی مدل کسب و کار در زمینه ی خرده فروشی و آموزش الکترونیکی ،به بررسی طراحی مدل کسب و کار برای بنگاه چاپ و نشر کتاب از منظر تابلوی کسب و کار آستروالدر پرداخته نشده است و دربین مقالات و تحقیقات داخلی و خارجی موجود مورد مشابهی یافت نشد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
با توجه به رشد سریع و افزایش روز افزون استفاده از فناوری های رایانه ای و اینترنت که امکان خرید و فروش کتب الکترونیکی از طریق اینترنت را برای موسسات چاپ و نشر کتاب فراهم می آورد از اینرو در این تحقیق با عنوان طراحی الگوی تغییر مدل کسب و کار در یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب بر آن هستیم تا ضمن بررسی مطالعه ی عوامل موثر به ارائه ی چارچوبی جهت ایجاد تحول و تغییر در این صنعت بپردازیم.
بنگاه های تجاری برای هماهنگ سازی خود با ابزارهای فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه سرویس های بهتر و سریعتر به مشتریان خود باید مطالعات گسترده ای برای شناخت این ابزارها و ظرفیتهای قابل بهره برداری آنها در جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان انجام دهند و سپس ساختار کسب و کار خود و مدل آن را بر اساس این ابزارها طراحی مجدد کنند.
سؤال هاي تحقيق:
سوال اصلي:

چگونه می توان با استفاده از الگوهای حاکم بر طراحی و تغییر مدلهای کسب و کار و در نظر گرفتن محدودیت ها و مقتضیات حاکم بر آن به الگویی به منظور امکان پذیر ساختن تغییر در مدلهای کسب و کاری یک بنگاه چاپ و نشر کتاب دست یافت؟
سوالات فرعی:
1-مشتریان هدف بنگاه چاپ و نشر کتاب چه کسانی هستند؟
2-ارزش های پیشنهادی به مشتریان هدف شامل چه مواردی می باشد؟
3-کانالهای توزیع و تکنولوژی مورد نیاز شامل چه مواردی می باشد؟
4-روابط با مشتریان چگونه است؟
5-پیکربندی ارزش به چه صورتی است؟
6-قابلیتهای اصلی لازم برای تغییر مدل کسب و کار بنگاه چاپ و نشر کتاب شامل چه مواردی است؟
7-شرکا اصلی کسب و کار چه کسانی هستند؟
8-ساختار هزینه ی بنگاه چاپ و نشر کتاب چگونه است؟
9-مدل درآمدی بنگاه چاپ و نشر کتاب به چه صورتی است؟
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقيق :
مدل کسب و کار: “مدل کسب و کار 3” اصطلاحی است که اغلب برای توصیف مولفه های کلیدی یک کسب و کار معین مورد استفاده قرار می گیرد.به خصوص در میان کسب و کارهای الکترونیکی و تحقیقات مرتبط با کسب و کار از محبوبیت خاصی برخوردار است. مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد. شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند. مدل کسب‌وکار بیان می‌کند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده میکند.(باومن4،2007)
ارزش پیشنهادی:ترکیبی متمایز از عناصری است که نیازهای بخشی از مشتریان را برآورده کرده و از این طریق خلق ارزش می کند.ارزش ها ممکن است کمی(از قبیل قیمت،سرعت خدمت رسانی)یا کیفی (همچون طراحی،تجربه مشتری)باشند.(آستروالدر،23:2010)
روش تحقیق:
از نظر هدف:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.
از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، صنعت و دانشگاه، ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتباطات دهان به دهان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، تحلیل داده