تحقیق درباره توسعه صادرات، موانع توسعه صادرات، موانع توسعه، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تون ماهيان 46
واحد اعداد تن مي باشد. 46
ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور : 47
برآورد (پيش بيني) صید ماهی براي پنج سال آينده : 47
وضعيت تقاضا در پنج سال گذشته و پيش بيني تقاضاي داخلي : 47
ميزان صادرات كالا : 48
برآورد (پيش بيني) تقاضا براي پنج سال آينده : 48
تجزيه و تحليل موازنه عرضه و تقاضا در بازار براي پنج سال آينده : 48
پيش بيني (برآورد) قيمت فروش محصول در بازار براي پنج سال آينده : 49
تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر تقاضاي کالا در بازار : 50
تجزيه و تحليل بازار كالا از نظر رقابتي يا انحصاري بودن : 50
فصل سوم
روش شناسی تحقیق 55
مقدمه 56
روش تحقیق 56
1-تحقیق کاربردی 56
2-تحقیق توصیفی 57
فرضیات تحقیق 58
روش گردآوری داده‌ها 60
روش کتابخانه‌ای 60
روش میدانی 61
پایائی و روائی پرسشنامه 62
پایائی 62
روایی 63
جامعه ونمونه آماری 64
قلمرو مکانی تحقیق 64
قلمرو زمانی تحقیق 64
جامعه آماری 64
نمونه آماری 66
تعیین حجم نمونه 67
روش‌های نمونه گیری 68
تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
تحلیل واریانس فریدمن 69
آزمون میانگین یک جامعه آماری 70
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها 73
بخش اول – آمار توصيفي مربوط به پاسخ دهندگان 76
آزمون فرضیات 84
فصل پنجم 105
نتیجه گیری و پیشنهادات 105
مقدمه 106
آمار توصیفی 107
نتیجه گیری 107
پیشنهادات 116
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123

مقدمه:
فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و محدوده تحقیق اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان دلایل ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، فلسفه و هدف انجام چنین تحقیقی را بازگو می کند و فرضیاتی را که در ذهن می پروراند ارائه می نماید. بدین ترتیب سعی می کند تا خواننده را به ضرورت انجام چنین تحقیقی واقف سازد و با بیان کلیاتی از مدل به کارگرفته شده در تحقیق، مکان و زمانی که صرف تحقیق شده و … خواننده را در جریان کار و چگونگی انجام تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه معین، قرار دهد. این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه صادرات محصول تون ماهی ایران با توجه به سواحل دریایی متعددی که ایران دارد انجام شده است.در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد.

مبانی نظری موضوع
پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند. ( (Barker, A.T. and Kaynak, E. 1992 در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، مواد غذایی، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد. (Garelli, Stephane. 2003)
کشور ما بدلیل داشتن سه ساحل دریایی از موقعیت قابل توجهی برای تولید و صید ماهی و فرآورده های دریایی برخوردار است . در کشور ما، ماهي به طور عمده از درياي خزر در شمال و خلیج فارس و درياي عمان درجنوب صيد ميشود. از جمله فرآورده های ماهی که نقش پر رنگی در زندگی مدرن امروزی دارد تون یا کنسرو ماهی است. مصرف انواع ماهي به عنوان يكي از اقلام سبد غذايي خانوارها در کشورهای جهان متداول است. ليكن به دليل عدم سهولت دسترسي و عادات مصرفي جوامع، کنسرو ماهی بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد.زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول كه ماهى تن مى باشد، به مقدار زیاد صید مى گردد . کشورهایی از قبیل تایلند ، ویتنام و استرالیا با در دست داشتن سهم عمده بازار جهانی کنسرو ماهی در این صنعت به مزیت رقابتی رسیده اند. این کشورها با داشتن سواحل دریایی فراوان و تکنولوژی بروز برای صید، پخت و بسته بندی تون ماهی توانسته اند محصولی با کیفیت و ارزان را به بازارهای جهانی عرضه کنند. متأسفانه شاهد هستیم که تون ماهی ایران علیرغم کیفیت نسبتا برابر از قیمت بسیار بالایی نسبت به تون های این کشورها برخوردار است. مسایل و مشکلات فراوانی پیش روی صادرات محصول تون ماهی قرار دارد و شناسایی این موانع می تواند به ارائه راهکار برای برطرف کردن این موانع و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
متاسفانه به نظر مي رسد سهم ايران در بازار منطقه اندك بوده و از آن گذشته اخيرا در حال كوچكتر شدن سهم ايران در بازار کنسرو منطقه هستيم .
با عنایت به مسائل فوق، این تحقیق در نظر دارد موانعی که در راستای توسعه صادرات کنسرو ماهی کشورمان وجود دارد را شناسایی و برای بهبود وضعیت موجود راهکارهایی پیشنهاد نماید.
در این تحقیق ضمن بررسی سابقه تحقیقات در حیطه موانع صادراتی وحضور رقابتی پایدار، با نظر سنجي از كارشناسان و صاحبنظران اين عرصه، مجموعه موانع توسعه صادرات تون ماهی درچهار قالب كلي زير خلاصه شد:

1 – شرایط تولید تون ماهی (برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار مي گيرند:
• كيفيت مواد اوليه
• قيمت مواد اوليه
• تكنولوژي پيشرفته و ماشين آلات
• تسهيلات ارزان بانكي
• دسترسي به نيروي انساني ارزان)
2- سیاستهای دولت در خصوص تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص عبارتند از:
• خصوصي سازي صنعت تون ماهی
• سياستهاي تشويقي صادرات
• سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک
• برگزاری نمايشگاههاي تخصصي)
3- عوامل مدیریتی صنعت تون ماهي (متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از:
• تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی
• توجه به واحدهای تحقیق و توسعه
• کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت
• توجه به فعالیتهای بازاریابی بین المللی)
4 – شرایط توزيع تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص عبارتند از:
• کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی
• هزینه حمل و نقل
• بسته بندی
• تبلیغات)
بدیهی است که قالب کلی موانع شناسایی شده در این تحقیق بر اساس شرایط خاصی که صنعت کنسرو کشور در حال حاضر با آن رو به روست طرح شده است و مبنایی کاربردی دارد. در این تحقیق ما بدنبال بررسی موانع توسعه صادرات هم از دیدگاه صادر کنندگان و هم از دیدگاه غیر صادرکنندگان یا بعبارتی صادرکنندگان بالقوه می باشیم. به همین ترتیب مدل تحقیق بصورت زیر شکل می گیرد:

اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه توجه به صادرات غير نفتي در شكوفايي اقتصاد كشورمان بيش از پيش اهميت يافته است. صادرات نفت اگر چه مي تواند مرهمي براي برخي مشكلات مقطعي باشد ولي نمي تواند تكيه گاه مطمئن و دراز مدتي براي جمعيت هفتاد ميليوني كشورمان محسوب شود، خصوصا در شرايطي كه نرخ بالاي بيكاري نيز امنيت اقتصادي و اجتماعي ما را تهديد مي نمايد . (اختر ، 1380)
متاسفانه عدم توجه به ساير محصولات جايگزين غير نفتي براي صادرات ، كشورمان را به سمتي سوق داده كه عليرغم داشتن مزاياي نسبي بيشمار در امر توليد و صادرات خصوصا در زمينه مواد غذایی و فراورده های گوشتی فاقد مكانيزم هاي مناسب جهت تطبيق ،معرفي و ارسال محصولات ايراني به ديگر كشورها هستيم. (سهرابی،1385)
میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه اي پيداكرده و اين در حاليست كه كشورمان در توليد و صید ماهی داراي مزيت نسبي مي باشد. مجموعه اين عوامل نيازمند بررسي دقيق ومفصلي است كه ضامن حضورموفق ايران در بازار منطقه شود.
یافته های این تحقیق می تواند اطلاعات مفیدی در جهت شناخت موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی كشور فراهم آورد و همینطور بررسی دیدگاه خبرگان و کارشناسان صنعت کنسروتون ماهی كشور مي تواند منجر به جمع آوري اطلاعات بيشتر در اين حوزه و ارائه پيشنهادات مناسب گردد.
اهداف تحقيق
هدف اصلی تحقیق:
شناسایی مشكلات اصلي در توسعه صادرات کنسروتون ماهی
اهداف فرعی شامل :
رتبه بندي موانع شناسايي شده
ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت موجود صنعت تون ماهی
ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی
سوال ها و فرضيه هاي تحقيق
با بررسي هاي انجام گرفته و استفاده ازنظرات كارشناسان بويژه صاحبنظران حوزه کنسروتون ماهی موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی در چهار قالب كلي شناسايي شد و فرضيات نيز بر اين مبنا شكل گرفت :
فرضیه اصلی 1: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
• فرضيه فرعی 1. وضعيت عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
• فرضیه فرعی2: وضعيت عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه اصلی 2: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
• فرضيه فرعی 3. سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
• فرضيه فرعی 4 .وضعيت توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه اصلی 3: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
• فرضيه فرعی 5. وضعيت عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
• فرضیه فرعی6: وضعيت عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه اصلی 4: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
• فرضيه فرعی 7. سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
• فرضيه فرعی 8 .وضعيت توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

روش انجام تحقيق
روش تحقيق از نظر ماهيت و اهداف
از لحاظ مقاصد تحقیق این پژوهش کاربردی است و از روش توصيفي _تحليلي براي انجام تحقيق استفاده خواهد شد.تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است.(سرمد ، بازرگان،حجازي،81،1377).

روش تحقيق از نظر شيوه انجام تحقيق
روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق و جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی و از نوع علی است.
مراحل انجام تحقيق
1- با استفاده از مصاحبه و مطالعات كتابخانه اي و منابع موجود پروپوزال تحقيق تدوين شد.
2- تدوين ادبيات موضوع
3- براي جمع آوري داده از تكنيك هاي كسب اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارك مربوط استفاده شد.
4- تجزيه و تحليل داده ها
5- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی و ارائه راهکارهایی برای رفع آن
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زمانی این تحقیق سال 1390 می باشد.
قلمرو مكاني تحقيق
در اين تحقيق سعي شده است كه از نظر كارشناسان و صاحبنظران صنعت کنسروتون ماهی و صادرات آن در سطح كارخانجات کنسروتون ماهی كشور و سازمانها و ادارات مرتبط استفاده شود .
مشكلات احتمالي در انجام تحقيق
عدم دسترسی به آمار دقیق در خصوص صادرات تون ماهی
عدم همکاری واحدهای تولید کننده تون ماهی
زمان کم برای بررسی کل جامعه آماری
محدوديت هاي ذاتي ابزار جمع آوري اطلاعات (پرسشنامه)

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
(Cheong, W.K. and Chong, K.W. 1998), (Garelli,

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بازاریابی، انتخاب برند، روابط عمومی، سیستم های اطلاعاتی Next Entries تحقیق درباره مزیت رقابتی، حمل و نقل، بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار