پایان نامه درباره فضای سایبر، تعاملی بودن، فضای مجازی، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

بخش اول : تبيين فضاي سايبري :
این بخش به تعریفی جامع از فضای ناشناخته سایبر و ویژگی های آن ، از جمله جهانی و فرامرزی بودن و امکان پنهان ماندن هویت افراد می پردازد و کنشگران این فضا را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین به شناسایی اینترنت به عنوان شاهراه ورود به فضای سایبر می پردازد .
درسال های اخیر کتاب ها ، مقالات و اقدامات بین المللی و منطقه ای بسیار زیادی در خصوص سایبرسپیس در اقصی نقاط دنیا انجام گرفته است که لازمۀ درک و فهم صحیح محیط سایبر و جرایم ارتکابی در آن تبیین مفهوم سایبر سپیس می باشد . ( باستانی ، 1383 ، 54 )
مبحث اول : تعریف و مفهوم محیط سایبر
از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف ، سایبر( Cyber ( به معنای مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی virtual می باشد . که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه های بین المللی و بیشمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته یافتن لغت معادل و یا ترجمۀ آن به زبان های دیگر ، مجاز نمی باشد چراکه به عقیدۀ این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی ، آن را تبدیل به یک لغت بین المللی نموده و ترجمه آن و یا یافتن معادلی برای آن ممکن است دایرۀ شمول و مفهوم آن را محدود نماید . به همین لحاظ در این پایان نامه سعی می شود که واژۀ سایبر بدون ترجمه و در همان لفظ مشترک بین المللی به کار رود .
( باستانی ، 1383 ، 54 )
اصطلاح سایبر را اولین بار ریاضیدانی به نام نوربرت وینرا در سال 1950 بکار برد و مقصود وی از آن مطالعه ساز و کارهای ارتباطی ، بازخورد و کنترل سیستم های زنده و ماشین ها بود . در این علم فرایندهای ارتباطی و کنترل سیستم های بیولوژیکی ، مکانیکی و الکترونیکی و اصطلاحاتی ، به ویژه مقایسه اینگونه فرایندها ما بین سیستم های زنده ، و سیستم های مصنوعی صورت می پذیرد. اما واژۀ سایبر برای اولین بار توسط داستان نویسی به نام ویلیام گیبسون در سال 1984 میلادی در یک داستان علمی ـ تخیلی و با عنوان فضای سایبر ( cyber space ) به كار گرفته شد .
( دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ، 1388 ، 7 )
خلق اصطلاح سایبر که امروزه محور بسیاری از بحث هاست ، در دهه 90 خصوصاً از سال 1994 به بعد بود ، البته قبلاً واژه سایبرنتیک مطرح بود اما فضای سایبر و به دنبال آن حقوق سایبر از این دهه شروع شد . مراد از سایبر در مباحث حقوقی مجموعۀ رایانه + مودم + مخابرات با ویژگی شبیه سازی و مجازی سازی است . ( زندی ، 1389، 48 )
برخی بیان داشته اند فضای سایبر شبکه ای از مجموعه لایتناهی از صفر و یک های دیجیتالی هستند که داده های الکترونیکی را تشکیل می دهند و آن داده ها نیز در قالب های مختلف مفاهیم را به شکل الکترونیکی منعکس می سازند و در واقع آنچه که از آن به عنوان فضای سایبر یاد می شود همین بستر است که داده های الکترونیکی در آن ذخیره و به انحای گوناگون پردازش و در نهایت به شیوه مورد نظر به شکل خروجی منعکس می شوند . ( جلالی فراهانی ، 1386 ، 53 )
باستانی ( 1383 ، 56 ) فضای سایبر را اینگونه تشریح می کند :
(محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی ( این شبکه ها از طریق شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم وصل هستند ) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد ، فرهنگ ها ، ملت ها ، کشورها و به طور کلی هر آنچه در کرۀ خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد ( به صورت نوشته ، تصویر ، اسناد ) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشند و به طریق کامپیوتر ، اجزاء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط می باشند ( .
و در نهایت دکتر زندی ( 1389 ، 54 ) می گوید :
( فضای سایبر ، تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط جهانی مجموع وسایل ایجاد ، ذخیره ، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی با ویژگی شبیه سازی و مجازی سازی است ( .
با توجه به توضیحات فوق و تعاریفی که از متخصصان بیان گردید می توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود :
( محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی ، که از تلفیق رایانه و مخابرات به وجود آمده است و محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع و با ابزار خاص خود ، در آن به وقوع می پیوندد ( .
مبحث دوم : ویژگی های فضای سایبر
پس از آشنایی با مفهوم فضای سایبر ، لازم است ویژگی های خاص آن که گاهی منجر به سوء استفاده مجرمین و متجاوزان می گردد را نیز بشناسیم .
به طور اجمال ویژگی های فضای سایبر را می توان اینگونه مطرح کرد :
ورود کم هزینه به این فضا ، نبود محدودیت های زمانی و مکانی ، امکان ناشناس ماندن هویت افراد ، تعاملی بودن این فضا ، سرعت و آسان بودن راه یابی به آن که برخی از آنها را به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهیم داد .
گفتار اول : جهانی و فرامرزی بودن فضای سایبر
ویژگی منحصر به فردی که فضای سایبر را از دیگر رسانه ها جدا می سازد ، همین برد جهانی است . این جهانی بودن با ارسال گسترده امواج ماهواره ای از یک نقطۀ خاص به سراسر جهان یکسان است . هیچ مرز و حکومتی حاکم بر فضای سایبر نیست . ظهور فضای مجازی موجب شده تا گروه های دارای مرزهای سخت سنتی ، جای خود را به گروه های مجازی با مرزهای منعطف بدهند و به همین دلیل امکان مبادله هرچه بیشتر اطلاعات و پیام ها ، منجر به کاهش و در مواردی حذف فاصله میان گروه های مختلف شده است . این امر ابعاد مختلف زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده و موجب ظهور شکل نوینی از روابط و تعاملات بین افراد انسانی شده است . ( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، 1384 ، 77 )
این فضا از دام مکان رهاست زیرا استفاده از محیط رایانه و اینترنت امکان برقراری ارتباط با همۀ مکان ها را فراهم می سازد و این سیر و سیاحت از مکان های مجازی در مدت زمان بسیار اندکی امکان پذیر است . ( عالی پور ، 1384 ، 223 )
جهانی بودن گسترده این فضا ، امکان ارتباطات همزمان بین نقاط ، حضور چندگانه را فراهم می کند . این نکته بیشتر در مورد سازمان های جهانی صدق می کند ، اما برای هر نوع شبکه انسانی از جهانی گرفته تا شبکه درونی یک شهر نیز به همین اندازه ارزش دارد . ( هاوارد ، 1379 ، 79 )
گفتار دوم : تعاملی بودن شاخصه فضای سایبر
اینترنت یک رسانه دو طرفه است ، به این معنا که هم تولید کننده متن در این فضا و هم مصرف کننده آن در ادامه امر تولید با یکدیگر در ارتباط هستند و از هم تأثیر می پذیرند . تعاملی بودن این فرصت را برای کاربران فراهم می کند تا در برخورد با فضای سایبر فرصت دخالت آراء و نظرات خود را دائماً داشته و از نظرات دیگران نیز مطلع شوند . ( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، 1384 ، 76 )
در میان تمام محمل های اطلاعاتی و ابزارهای اطلاع رسانی ، نقش سایبر در این زمینه بی همتاست ، چراکه از طریق اینترنت می توان در کوتاه ترین زمان ممکن ، به اطلاعات و اخبار دیگر جوامع در هر نقطه دست یافت . در چنین فضایی ، کاربران این امکان را می یابند که از اخبار و رویدادهای یکدیگر آگاهی یابند ، بدین ترتیب مسیر دو سویه اطلاع رسانی و اطلاع یابی در چنین فضایی میسر می شود . چنین روند اطلاع یابی منجر به گسترش آگاهی ها ، اطلاعات و دانسته های کاربران از زندگی روزمره یکدیگر و بهره برداری از تجارب خود می گردد و ارتقای زندگی را در سطوح بالاتر رقم می زند . ( خانلر خانی و همکاران ، 1387 ، 66 )
گفتار سوم : ناشناس ماندن هویت افراد
در فضای سایبر امکان تغییر طبقه ، نژاد و جنسیت برای افراد وجود دارد . فرد در لحظه ای آنی می تواند جنس ، نژاد و طبقه اجتماعی خود را پنهان سازد و با ویژگی های جدید کاذب جنسیتی ، نژادي ، هویتی تازه برای خود تعریف کند و براساس آن به تعامل با هویت های واقعی یا مجازی دیگر بپردازد . ( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، 1384 ، 77 )
فضای سایبر هویت نامشخص و به صورت مستمر متحولی را ، به ویژه برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک های فراوان مواجه است ، می آفریند . اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که با تبدیل افراد به پیام های روی صفحه و متونی که می تواند همچون نقاب هایی بر چهرۀ افراد عمل کنند ، سازنده فضای مجازی است . این فضا فضای گمنامی است در این فضا هیچ مخزن و مرکزی ، محل کنترل و یا کانال های ارتباطی مشخصی نیست به همین علت امکان کنترل محتوای آن وجود ندارد ، نامشخص بودن در اینترنت ، برای مجرمان اینترنتی بالقوه ، فرصت های جدیدی فراهم می کند . هویت یک مجرم اینترنتی می تواند با استفاده از سرویس دهنده های مختلف و یا با استفاده از نام های مختلف مکتوم باقی بماند . ناشناس ماندن ، مجرم را در یک موقعیت برتر قرار می دهد . ( راودراد ، 1384 ، 74 )
گفتار چهارم : فضای سایبر دنیای رنگارنگ اطلاعات
مهمترین خصوصیت این فضا آزادی انتشار اطلاعات است . سایبر این فرصت را فراهم کرده تا با انباشتی از اطلاعات در این فضا روبرو باشیم . این مسئله در تناقض با سیاست محدود سازی قرار دارد . این فضا ضد سانسور است و امکان دسترسی به هر نوع اطلاعاتی در آن فراهم است .
( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، 1384 ، 77 )
در این فضا همه خبرنگارند همه سردبیرند چون هر خبر و نظری را که می خواهند می توانند وارد کنند و به این ترتیب مشروعیت و صحت اطلاعات مایۀ نگرانی است . ( نجفقلی نژاد و همکاران ، 1390 ، 97 )
امروزه می توانیم کم و بیش ، اطلاعاتی درباره هر موضوعی در این فضا بیابیم . اطلاعات موجود در شبکه به اشکال مختلف مانند مجله ، روزنامه ، کتاب و از منابع مختلف مانند سازمان های دولتی ، مراکز آموزشی ، شرکت های خصوصی و افراد وارد شبکه می شود . هرکس با هر علایق و زمینه و همچنین سطح سواد با داشتن یک رایانه و نرم افزار مناسب و اشتراک شبکه در هر نقطه از دنیا که باشد ، می تواند به آسانی اطلاعات مورد نظر خود را در شبکه قرار دهد . ( علیجانی و دهقانی ، 1385 ، 183 )
گفتار پنجم : فضای سایبر دارای مالک مشخصی نیست
جهان سایبر همانند جهان واقعی ، محیطی برای استفاده همه انسان هاست تفاوت آن با جهان واقعی این است که جهان واقعی مخلوق انسان نیست و هم استفاده از آن بدون وجود امکانات برای همه انسان ها امکان پذیر است ، ولی جهان مجازی رایانه و اینترنت مخلوق انسان بوده و استفاده از آن منوط به وجود برخی امکانات مادی و معنوی است . نبود مالک مشخص برای فضای سایبر یا عدم تملک این فضا به معنای عدم نظارت و کنترل بر آن نیست ، بلکه چنین جهانی همانند جهان واقعی باید تحت کنترل و نظارت درآید تا از آسیب دشمنان آن در امان بماند .
( عالی پور ، 1384 ، 222 )
مبحث سوم : کنشگران فضای سایبر
همانطور که بیان شد فضای سایبر فضای گسترده ای است که به دلیل ویژگی های خاص آن استفاده کنندگان بسیاری دارد . بنابراین مانند دنیای حقیقی عده ای در پی حدوث جرایم و عده ای قربانی این جرایم می شوند . در این بحث این دو گروه را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول : بزهکاران
مرتکبین جرایم به لحاظ سنی شامل طیف گسترده ای از افراد می باشند . نوجوانان ، دانشجویان ، کارمندان ناراضی ، خلافکاران و تروریست های بین المللی و غیره که منحنی سنی مجرمین بین 10 تا 60 سال را نشان می دهد و دامنۀ مهارت آنان از تازه کار تا حرفه ای گسترده است . بسته به نوع جرم ، گاه آشنایی کلی با کامپیوتر اکتفا می کند و گاه نیازمند تخصص در سطح بالا می باشد .
( باستانی ، 1383 ، 24 )
مجرمین سایبر معمولاً مرد ، جوان ، دارای تحصیلات لیسانس ، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه ای ، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیرمتعارفی را برای اتصال به شبکه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، آداب و رسوم، توسعه اکوتوریسم Next Entries پایان نامه درباره جرایم سایبری، قربانی شدن، سطح مهارت، جوامع انسانی