منبع پایان نامه درمورد کتابخانه مرکزی، توزیع فراوانی، زبان فارسی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

پرسش اساسی سوم: 105
پرسش اساسی چهارم: 107
مقدمه 110
تجزیه و تحلیل یافته‌ها 110
پیشنهادات 113
پیشنهادهای اجرایی 113
پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 115
منابع و ماخذ 117

فهرست جداول
جدول 1. فهرست وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت وزارت علوم در شهر تهران 73
جدول 2 .توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به زبان فارسی 78
جدول 3. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به زبان انگلیسی 79
جدول 4. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان فارسی 81
جدول 5. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان انگلیسی 81
جدول 6. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان فارسی 83
جدول 7. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان انگلیسی 84
جدول 8. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم اقتصاد به زبان فارسی 85
جدول 9. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم اقتصاد به زبان انگلیسی 86
جدول 10. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر به زبان فارسی 87
جدول 11. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر به زبان انگلیسی 88
جدول 12.توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس به زبان فارسی 89
جدول 13. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس به زبان انگلیسی 90
جدول 14. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران به زبان فارسی 91
جدول 15. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران به زبان انگلیسی 92
جدول 16. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه آب و برق شهید عباسپور به زبان فارسی 93
جدول 17. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی 95
جدول 18. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا 97
جدول 19. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی 98
جدول 20.توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 99
جدول 21. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف به زبان انگلیسی 100
جدول 22. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر به زبان انگلیسی 101
جدول 23. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد 102
جدول 24. پربسامدترین کلمات کلیدی در وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران 103
جدول 25. رتبه‌بندی وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران در موتور جستجو گوگل ( در 100 رکورد اولیه بازیابی شده) 105
جدول 26. استفاده از کلمات کلیدی در برچسب‌ها و ابر برچسب‌های وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران 107
چكیده
امروزه وب، اصلی‌ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به شمار می‌رود، به گونه‌ای كه کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان قطب آموزشی دانشگاه‌ها با عرضه خدمات خود از طریق اینترنت و وب موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم می‌سازند. زیرا امروزه دانشجویان برای بهره‌گیری از منابع و اطلاعات به اینترنت روی می‌آورند. از سوی دیگر، یكی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دست‌یابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم‌موضوع است. بدین منظور همواره سیاهه‌ای از عناوین، كلیدواژه‌ها و توصیف‌هایی كه احتمال كسب رتبه‌های برتر را دارند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ می‌شود. بنابراین مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌ها نه تنها باید صفحات خود را حاوی مطالب مفید و جذاب برای مخاطبان کنند، بلکه باید این صفحات را به گونه‌ای طراحی کنند که رتبه آن‌ها در موتورهای جستجو قابل توجه باشد. بررسی‌ها حاكی از آن است كه به منظور بازیابی موفق اطلاعات در وب‌سایت‌ها بررسی میزان تراكم كلمات كلیدی یکی از عوامل اصلی به شمار می‌آید. تراكم كلمات كلیدی، مقیاسی از میزان كلمات كلیدی موجود در محتوای صفحه به نسبت كل كلمات موجود در همان صفحه است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا با استفاده از تحلیل محتوا به ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم شهر تهران بپردازد. جامعه پژوهش 15 وب‌سایت كتابخانه‌های مركزی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم شهر تهران را شامل می‌شود. گردآوری داده‌ها توسط نرم‌افزار تحلیلگر تراكم كلمات كلیدی، انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هیچ كدام از دانشگاه‌ها در وب‌سایت خود از كلمات كلیدی مناسب استفاده نكرده‌اند. در این میان، وب‌سایت کتابخانه مركزی دانشگاه تهران به دلیل استفاده از كلمات كلیدی پربسامد و مرتبط در ابر برچسب‌های اصلی، توانسته است میزان رویت‌پذیری بالایی را كسب نماید. همچنین، در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های كتابخانه‌های مركزی، دانشگاه تهران در موتور جستجوی گوگل رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش حاكی از آن است كه استفاده از تراكم كلمات كلیدی و همچنین توجه به اهمیت برچسب‌ها در وب‌سایت‌ها، می‌تواند نقش مهمی را در بالا بردن رتبه سایت و افزایش رویت سایت ایفا نماید كه باعث تحقق بازیابی موفق كتابخانه‌های دانشگاهی می‌شود.
كلیدواژه‌ها: تراكم كلمات كلیدی، طراحی وب‌سایت، كتابخانه مركزی دانشگاهی، ابربرچسب.

مقدمه
امروزه اینترنت به وسیله‌ای در دسترس برای اکثر مردم جهت تبادل و اشاعه اطلاعات بدل شده است، به طوری که میزان استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است. در ایران نیز با فراهم شدن زیرساخت‌های فناوری و مخابراتی روز به روز شمار استفاده‌کنندگان از این شبکه فزونی می‌گیرد.
این پژوهش در نظر دارد به ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های تابعه وزارت علوم شهر تهران بپردازد. در این فصل به معرفی پژوهش حاضر پرداخته شده است . عناوین فصل عبارتند از : بیان مسأله، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، تعاریف عملیاتی و محدودیت‌های پژوهش.
بیان مسأله
هم‌زمان با تولد وب، جهان شاهد تغییرات شگرفی در حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات بوده است. هر روز بر تعداد صفحات وب افزوده می‌گردد و حجم وسیعی از اطلاعات، در بستر آن، به صورت ساختار نیافته1(یالتاقیان، 2002) و فارغ از كنترل محتوایی و كتاب‌شناختی منتشر می‌شود (زانگ و جاستریم، 2005؛ گوتلیب و الیوپولوس، 2003). در چنین وضعیتی، مسئله اساسی، چگونگی كنترل و مدیریت بدنة ساختارنیافته و رشد سریع این بدنه است (اسدی و جمالی مهمویی، 2004).
تاكنون ابزارهای كاوش2 از قبیل «موتورهای كاوش»3، «ابرموتورهای كاوش»4، «راهنماهای موضوعی»5 و «نرم‌افزارهای كاوش»6 محیط مجازی وب را تا اندازه‌ای تحت كنترل و مدیریت خویش درآورده‌اند.
كاربران از میان ابزارهای رایج كاوش، موتورهای كاوش را به عنوان نقطه آغازین ورود به اینترنت تلقی می‌کنند (اسپینك و دیگران، 2001 نقل در دوال و واگان، 2004؛ بار- ایلان، 2005؛ زانگ و دیمیتروف، 2004)، بیش از 95% ترافیك كاوش در اینترنت به موتورهای كاوش مربوط است و 80% كاربران، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق موتورهای كاوش به دست می‌آورند (هاتلی، 2002 نقل در زانگ و دیمیتروف، 2005). یافتن اطلاعات موضوعی ویژه در وب دشواری‌هایی دارد و هر روز بر حجم این دشواری‌ها افزوده می‌گردد (دروت، 2000). تعداد نتایج بازیابی شدة موتورهای كاوش، اغلب چنان فراوان است كه كاربر عملاً جز مرور چند صفحه نخست نتایج، از سایر صفحات منصرف می‌شود (جانسن، اسپینك، و ساراسویك، 2000؛ فدایی عراقی2005 ؛ یالتاقیان، 2002) و به ناچار به رتبه‌بندی7 ارائه شدة موتورهای كاوش اعتماد می‌كند (بارـ ایلان، 2005).در این وضعیت، چنانچه صفحه‌ای مرتبط، در رتبه‌های اول جای نگیرد، ممكن است از دید كاوشگر پنهان بماند (زانگ و جاستریم ، 2005، ص92؛ گوتلیب و الیوپولوس، 2003).
از سویی، یكی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دستیابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم موضوع است. بدین منظور همواره سیاهه‌ای از عناوین8، كلیدواژه‌ها9 و توصیف‌هایی10 كه احتمال كسب رتبه‌های برتر را دارند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ می‌شود (ریچاردسون، 2003 نقل در زانگ و دیمیتروف،2005). طراحی نرم‌افزارهایی چون «تحلیلگر چگالی كلیدواژه»11 ،«ورد تركر»12،«وب پزیشن گولد»13، و شكل‌گیری و گسترش وب‌سایت‌هایی كه خدمات توصیه‌ای و مشاوره‌ای بهینه‌سازی صفحات14 را به منظور كسب رتبه‌های برتر در موتورهای كاوش ارائه می‌دهند، تأییدی بر حساسیت و توجه به این مسئله است.
با وجود ابهام‌های موجود در زمینه الگوریتم، رتبه‌بندی موتورهای كاوش، پژوهش پیرامون چگونگی رتبه‌بندی نتایج متوقف نشده است و تلاش‌هایی در زمینه كشف عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثرگذاری آن عوامل، انجام پذیرفته است (زانگ و دیمیتروف، 2004؛ 2005 ).
از دهه 1990 میلادی که اینترنت و وب جهان‌گستر سرعت بیشتری پیدا کرد، نتایج بسیاری از فرآیندها و برون‌دادهای علمی_ پژوهشی و فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در وب‌سایتشان منتشر شده و فرصتی برای تبادل اطلاعات فراهم آورده است. تعداد زیاد کاربران، محیط کاربری، محتوای وب و روند روزافزون موارد مذکور، از جمله دلایل افزایش توجه علمی به اینترنت عنوان شده است. المایند15 و اینگورسن16 مطالعه وب را ” وب‌سنجی”17 نامیدند (مسگر پور، 1388). وب‌سنجی به تحلیل کمی پدیده وب با استفاد ه از روش‌های اطلاع سنجی 18می‌پردازد. وجود تعداد زیاد مواردی چون صفحات، عکس‌ها، پیوندها و … در وب، معیارهای متنوعی برای انجام تحلیل‌های کمی فراهم کرده که در حیطه مطالعات وب سنجی و سایبرمتریک19 قرار می‌گیرد (بجنوربن و اینگورسن، 2004). در حال حاضر، زمینه‌های تئوری و تجربی مهمی برای کاربرد روش‌های متریک در تحلیل فعالیت‌ها و انتشارات تحقیقاتی موجود است ( تلوان و واگان، 2004)؛ یکی از مهم‌ترین کاربردهای وب سنجی، رتبه بندی دانشگاه‌ها‌ی جهان بر اساس وب‌سایت‌می‌باشد (آگیلو،گرانادینو، اورتگا و دیگران، 2006) .
از طرفی کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان قطب آموزشی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود و همانند دیگر نهادهای اجتماعی تلاش می‌کنند با عرضه خدمات خود از طریق اینترنت و وب موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم سازند. زیرا امروزه دانشجویان برای بهره گیری از منابع و اطلاعات به اینترنت روی می‌آورند. بنابراین مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌ها نه تنها باید صفحات خود را حاوی مطالب مفید و جذاب برای مخاطبان کنند، بلکه باید این صفحات را به گونه‌ای طراحی کنند که رتبه آن‌ها در موتورهای جستجو قابل توجه باشد. زمانی که شخصی در حال جستجو در یک موتور جستجو مانند گوگل است، گوگل تمام صفحاتی را که موضوع آن‌ها با عبارتی که شما جستجو کرده‌اید مرتبط است، لیست می‌کند. اما اینکه چه صفحاتی از کدام سایت‌ها در صدر نتایج جستجو قرار می‌گیرند به عوامل مختلفی بستگی دارد یکی از آن‌ها تراکم کلمات کلیدی20 که درصد دفعاتی است که کلیدواژه یا عبارت در مقایسه با کل کلمات یک صفحه در صفحه وب ظاهر می‌شود، می‌باشد. بنابراین باید متن سایت به تعداد منطقی کلمات کلیدی داشته باشد. برای این منظور متن سایت به گونه‌ای تنظیم شود که نسبت کلمات کلیدی به کل کلمات موجود در متن قابل توجه باشد. (شعبان زاد و موسوی چلک، 1385)
از آنجایی که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، روان شناسی، رضایت زناشویی، روانشناسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کتابخانه مرکزی، اعضای هیأت علمی، استفاده از اینترنت، پروژه‌های تحقیقاتی