دانلود پایان نامه ارشد درباره حزب دموکرات، جنگ جهانی دوم، روش تحقیق، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

1-1-بيان مسأله: 3
1-2-اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 4
1-3-سوال اصلي : 4
1-4-فرضيه اصلي: 4
1-5-متغیرهای تحقیق: 4
1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 4
1-7-حدود و ثغور تمركز بحث : 5
1-8-تعريف واژه ها و اصطلاحات: 5
1-9-ادبيات و سوابق پژوهش: 5
1-10-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 6
1-11-نوع روش تحقیق : 6
1-12-سازماندهي پژوهش: 6
فصل دوم:چارچوب تئوریک
2-1-حزب چیست؟ 9
2-2-خاستگاه احزاب سیاسی 10
2-3-نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ی نهادمندی احزاب 13
2-4-تاریخچه احزاب در ایران: 15
2-5-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران: 20
فصل سوم: ایران بعدازجنگ جهانی دوم
3-1-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه: 30
3-2-مساله نفت و رقابت قدرت ها: 31
3-3-واکنش دولت شوروی و غائله آذربایجان: 35
3-4-نفت شمال در کنفرانس یالتا: 36
3-5-حزب توده: 37
3-6-فرقه ی دموکرات آذربایجان: 39
3-7-حزب دموکرات کردستان: 40
3-8-دلایل اهمیت نفت ایران برای شوروی: 41
فصل چهارم: قوام وتشکیل دولت او (25بهمن1324تا5دی1326)
4-1-زندگی نامه احمد قوام: 44
4-2-سفرقوام به مسکو: 46
4-3-جهانی شدن بحران اذربایجان: 49
4-4-متن موافقت نامه ی قوام – ساد چیکف بهشرح زیربود: 52
4-5-تشکیل کابینه ائتلافی مرکب ازاحزاب توده،ایران ودموکرات: 54
4-6-قوام وچرخش به راست: 58
4-7-سقوط حکومتهای اذربایجان وکردستان: 63
4-8-انتخابات مجلس پانزدهم: 64
فصل پنجم: حزب دموکرات قوام
5-1-ریشه های اولیه تشکیل حزب دموکرات: 71
5-2-نطق رادیویی قوام درباره تشکیل حزب دموکرات: 73
5-3-علل تشکیل حزب دموکرات: 78
5-4-رهبران حزب دموکرات ایران: 79
5-5-برنامه های حزب دموکرات ایران: 81
5-6-حزب دموکرات وانتخابات مجلس پانزدهم: 89
5-7-بروز اختلاف درحزب دموکرات: 91
5-8-سقوط دولت قوام وفروپاشی حزب دموکرات: 94
5-9-نتیجه گیری 108
پیوست ها 111
منابع: 130

چكيده :
حزب دموكرات ايران (قوام )، ازجمله احزابي بود كه درپي سقوط بر رضا خان درايران تشكيل گرديد.اين حزب درسال 1325توسط نخست وزير وقت ايران ، احمد قوام تشكيل گرديد سوال اصلي اين پژوهش اينست ك زمينه هاي شكل گيري حزب دموكرات ايران (قوام)چه بود.؟وفرضيه اصلي اين پژوهش اينست كه حزب دموكرات ايران ( قوام) جهت مقابله با نفوذ روزافزون حزب توده، فرقه دموكرات اذربايجان وفرقه ي كومله كردستان تشكيل گرديد. چهارچوب تئوريك اين مبحث ازآراي ساموئل ها نتينگتون دانشمندمعروف امريكايي دركتاب سامان « سياسي درجوامع درحال دگرگوني » گرفته شده است. وي دراين كتاب از شاخص نهادمندي براي تعيين پايداري وثبات احزاب استفاده ميكند .ويكي از شاخص هاي نهادمندي اينست كه حزب پس از رفتن رهبر يا بنيانگذار اوليه ، همچنان دوام داشته با شد .درموردحزب دموكرات ايران (قوام) ما شاهديم ك پس از رفتن قوام ، اين حزب ازهم مي پاشد . اين ب دان معناست كه حزب فاقد نهادمندي بوده است . اصولا درتاريخ معاصر ايران ، به دلايل مختلفي كه در اين مبحث بدان پرداخته شده است. احزاب فاقد كارآمدي لازم بوده اند ونتوانسته كاركرد ودوام لازم را داشته باشند اين پژوهش با مطالعه ي موردي حزب دموكرات ايران (قوام )به دنبال بررسي بعضي علل وعوامل نا كارامد ي احزاب درتاريخ معاصرايران ميباشد.دراين پژوهش ،پژوهشگرسعي مي نمايد ازطريق منابع كتابخانه اي ، مجلات معتبر به جمع آوري اطلاعات بپردازد.اين پژوهش در5 فصل ويك نتيجه گيري تنظيم گرديده است.
واژگان كليدي:
حزب دموكرات ايران ، احمد قوام، حزب توده، فرقه ي دموكرات اذربايجان، سيدجعفر پيشه وري

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-بيان مسأله:
اوضاع آشفته ی کشور در اواخر عمر مجلس چهاردهم ، این مجلس را به فکر تعیین نخست وزیری مقتدر انداخت ، که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان احمد قوام ،سیاست مدار قدیمی و کار کشته مقام نخست وزیری را در دست گرفت . نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی در ایران ، اوضاع در هم ریخته کردستان ، و تهدید قاضی محمد ، تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان و قدرتمند تر شدن روز افزون حزب توده در صحنه سیاسی ایران، و عدم خروج نیرو ها ی شوروی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، همه از دلایلی بود که احمد قوام را کاندیدای مناسبی برای پست نخست وزیری ، جهت مقابله با این مشکلات نموده بود . قوام در سال 1325 سازمانی به نام حزب دموکرات ایران تشکیل داد. وی با تشکیل این حزب در فکر شکست نامزد های سلطنت طلب و طرفدار انگلیس در انتخابات مجلس پانزدهم و در عین حال ربودن فرصت های مناسب از دست نیروهای حزب توده بود . در واقع برای تمام افرادی که خطر حزب توده و احزاب چپ را بالای سر خود حس میکردند ، تشکیل حزب دموکرات مژده بزرگی بود . قوام با انتخاب عنوان حزب دموکرات در نظر داشت این حزب را جانشین فرقه دموکرات قدیم ، و رقیب فرقه دموکرات آذر بایجان نشان دهد . حزب دموکرات در برنامه خود خواستار اصلاحات گسترده اقتصادی ، اجتماعی و اداری بود . این برنامه ((تجدید نظر اساسی در نیروهای امنیتی کشور را وعده میداد.)) در این برنامه همچنین توزیع زمینهای دولتی ، اعطای حق رای به زنان ، تشکیل انجمن های ایالتی مقرر در قانون اساسی ، ساخت مدارس و در مانگاه ها ،واجرای پروژه های آب رسانی روستایی نیز وعده داده شده بود. کمیته مرکزی حزب از دو گروه اشراف شمالی ضد انگلیس و روشنفکران تند رو غیر توده ای تشکیل میشد . حزب شعبات استانی ، ناحیه ای ، و محلی وسازمانهای زنان و جوانان و سازمان شبه نظامی ایجاد کرد . و فراکسیونی منضبط تشکیل داد . البته حزب دموکرات آگاهانه ازجنبش کارگری دوری می جست تا باعث دشمنی حزب توده نشود . هنگامی که با تشکیل حزب دموکرات ،هشتاد کرسی از مجلس پانزدهم به دست کاندیدا های حزب دموکرات افتاد ، حزب دموکرات به اوج موفقیت های خود رسید . ولی شتابی که قوام برای تضعیف حزب توده و شاه داشت ، باعث گشته بود که وی افراد مختلفی را به داخل حزب بیا ورد ، و همین امر منجر به تضاد و شکاف فراوانی در حزب گشت . واین اختلافات و کناره گیری از حزب ، اکثریت قوام را از بین برد. و در نهایت منجر به استعفای قوام از نخست وزیری شد.با رفتن قوام ، شکاف های بیشتری در بین دموکراتها پیش آمد. و در نهایت طرح بلند پروازانه قوام برای ایجاد سازمان سیاسی منضبط و احتمالا دولت تک حزبی راه به جایی نبرد .

1-2-اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):
بررسی علل ظهور و افول حزب دموکرات ایران (قوام) در دهه 1320 در عرصه سیاسی ایران و بررسی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، و نقش فرهنگ سیاسی مردم در نا پایداری احزاب در ایران معاصر.
1-3-سوال اصلي :
روند روبه تزاید نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و قدرت یابی احزاب چپ در ایران ، در دهه 1320 چه تاثیری برشکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) داشته است ؟

1-4-فرضيه اصلي:
شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران ، به منظور مقابله با نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی واحزاب چپ در ایران صورت گرفته بود .

1-5-متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران.
متغیر وابسته:در عرصه سیاسی ایران در دهه 1320.

1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :
با توجه به نا پایداری احزاب در ایران معاصر و گذشت سالها از تشکیل پارلمان و اولین احزاب در ایران ، این تحقیق، به بررسی آسیب شناسانه فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام)می پردازد، و این تحقیق ، به دنبال بعضی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، از جمله نقش فرهنگ عمومی در ناپایداری احزاب در ایران معاصر میپردازد .

1-7-حدود و ثغور تمركز بحث :
محدوده زماني و مكاني اين تحقيق ايران در سالهاي بين 1320 تا 1326 در دوره محمدرضا شاه مي باشد.

1-8-تعريف واژه ها و اصطلاحات:
حزب دموکرات ایران : حزبی که در سال 1325توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران تشکیل شد .
حزب توده : حزبی که بعد از سقوط رضا شاه در ایران تشکیل شد وگرایشات شدیدی به اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم داشت .
احمد قوام : از رجال سیاسی قدیمی ایران ، که پنج دوره به مقام نخست وزیری رسید، و موسس حزب دموکرات ایران (قوام ) در سال 1325 بود .
فرقه دموکرات آذربایجان : فرقه ای که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آذربایجان ایران تشکیل شد، و دعوی خود مختاری و استقلال آذربایجان را داشت ،و رهبر آن سید جعفر پیشه وری بود .
سید جعفر پیشه وری : رهبر فرقه دموکرات آذربایجان، که گرایشات شدید به اتحاد جماهیر شوروی داشت.

1-9-ادبيات و سوابق پژوهش:
در رابطه با حزب دموکرات ایران (قوام) و فعالیتهای سیاسی قوام السلطنه، کارهای تحقیقاتی فراوانی صورت گرفته است. که از آن جمله می توان به کتاب خاطرات سیاسی قوام السلطنه ،نوشته غلامحسین میرزا صالح اشاره نمود.که در این کتاب قوام اشاره می کند که جهت مقابله با روسها و از هم پاشاندن حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه کومله کردستان، وی اقدام به تشکیل حزب دموکرات ایران نمود. و در این کتاب می بینیم که احمد قوام شخصی بدبین به همه چیز و همه کس بود.از دیگر کتابها در این زمینه می توان به کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته پروفسور یرواند آبراهامیان اشاره نمود.که در این کتاب پروفسور آبراهامیان، قوام را شخصی مرموز معرفی می کند که بیشتر به دنبال استفاده از فرصتها بجای خلق فرصتها بود.وی تشکیل حزب دموکرات از سوی قوام را در راستای مقابله با نفوذ انگلیس، تضعیف شاه و مقابله با نیروهای چپ و شوروی عنوان می کند.کتاب دیگر در این زمینه کتاب در تیررس حادثه نوشته حمید شوکت است .که وی در این کتاب قوام را استاد مسلم سیاست فارغ از ایدئولوژی ،شخصی مغرور و سیاست مدار پایبند به راه و روش سنتی معرفی می کند ، که در عین حال دل در گرو تجدد داشت.و تشکیل حزب دموکرات توسط قوام را در راستای مقابله با نفوذ احزاب چپ و اتحاد جماهیر شوروی در ایران عنوان می کند.

1-10-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
دراین تحقیق ، با توجه به الگوی ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دگر گونی ، و با توجه به مطالعه موردی فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام) به بررسی بعضی جنبه های ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداخته شده است ، که تا قبل از آن از این زاویه به موضوع نگریسته نشده بود .

1-11-نوع روش تحقیق :
روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق پژوهش گر سعی می کند از طریق منابع کتابخانه ای ،مجلات و سایتهای معتبر اینترنتی به جمع آوری اطلاعات بپردازد این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.

1-12-سازماندهي پژوهش:
این پایان نامه در پنج فصل، و یک نتیجه گیری تنظیم گردیده است .که فصل اول آن تحت عنوان کلیات تحقیق ،سوالات،فرضیه ها ،اهداف،پیشینه ،متغیرها ، سوابق پژوهش و سازمان دهی مورد اشاره قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان چهارچوب تئوریک و نظری به تعریف حزب ،تاریخچه احزاب ،نظرات ساموئل هانتینگتون در مورد نهاد مندی احزاب ،تاریخچه احزاب در ایران و علل ناپایداری احزاب در تاریخ معاصر ایران می پردازد.فصل سوم به بررسی تاریخ ایران بعدا از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت قوام می پردازد.فصل چهارم به بررسی زندگی نامه احمد قوام و تشکیل دولت او می پردازد.فصل پنجم به بررسی فراز و فرود حزب دموکرات ایران می پردازد.و در قسمت نتیجه گیری به بررسی و جمع بندی مطالب می پردازد.

فصل دوم
چارچوب تئوریک:

2-1-حزب چیست؟
یک حزب، در مفهوم عام، گردهمایی مردمی است که درباره ی برخی مسائل نظرات مشترک دارند و می خواهند برای دست یافتن به اهداف مشترک با هم کار کنند.(عبدالرحمان عالم، 1392-ص 343)
ادموند برک، حزب سیاسی را چنین تعریف کرد: «هیئتی از مردم است که به خاطر پیشبرد منافع ملی با کوشش مشترک بر اساس برخی اصول سیاسی مورد توافق،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نقش برجسته، داریوش اول، تخت جمشید، باستان شناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ایدئولوژی، قانون اساسی، قدرت سیاسی، نظام سیاسی