پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حق ثبت اختراع

دانلود پایان نامه ارشد

بند اول: پیشینه و مبنای استثناء کردن روش های درمان انسان و حیوان 105
بند دوم: بررسی برخی از قوانین در رابطه با استثناء روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی 108
گفتار چهارم: استثناء اقدام پیش از موعد (بولار) 114
گفتار پنجم: دوره گذار 122
فصل سوم: بسترسازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت 132
مبحث اول: حقوق رقابت و استفاده از ظرفيت قواعد حمايت در برابر رقابت غيرمنصفانه 135
گفتار اول: کلیات 135
بند اول: پیشینه حقوق رقابت 137
بند دوم: بررسی مواد مرتبط با حقوق رقابت در موافقت نامه تریپس 138
گفتار دوم: بررسی برخی از مطالعات انجام شده در خصوص نتایج مثبت اقدامات رقابتی بر کاهش قیمت داروها و محصولات پزشکی 141
گفتار سوم: رایج ترین اقدامات ضد رقابتی 144
گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت 156
گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود 158
مبحث دوم: تضمین نقل و انتقال داروهای مشروع و جلوگیری از افزایش ضمانت اجراهای ناشی از روند تریپس پلاس 164
گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری 168
بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس 168
بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس 169
گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا) 172
گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس 173
مبحث سوم: منع استفاده از علائم تجاری که سلامت را به خطر می اندازند 189
گفتار اول: طرح بسته بندی ساده محصولاتی که برای سلامت مضر می باشند 190
بند اول: دخانیات 190
الف) استرالیا، اولین کشور اجرا کننده قانون بسته بندی ساده دخانیات در جهان 194
ب) ویژگی های طرح بسته بندی ساده 195
ج) اهداف طرح بسته بندی ساده دخانیات 196
د) مخالفان طرح بسته بندی ساده دخانیات 198
بند دوم: مشروبات الکلی 201
بند سوم: مواد غذایی 201
بند چهارم: محصولات جایگزین برای شیر مادر 203
گفتار دوم: تمایز بین علامت تجاری و نام غیر اختصاصی بین المللی داروها 204
نتیجه‌گیری 207
فهرست منابع 218
الف. منابع فارسی 218
ب. منابع لاتین 218
ج. اسناد سازمان‌ها 225
د. سایت‌ها 234
ه. پرونده‌ها 237

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: بررسی وضعیت و نتایج استفاده از لیسانس اجباری 89
جدول 2-2: طبقه بندی مقررات کشورها در مورد لیسانس اجباری. 93
جدول 2-3: مقررات کشورها در مورد اتمام حق ثبت اختراع 103
جدول 2-4: مقررات برخی کشورها در مورد استثناء بررسی نظارتی( بولار). 121
جدول 3-1: نمونه هایی از اقدامات مربوط به حقوق رقابت و نتایج آن در بخش داروسازی 163

فهرست علائم اختصاری

– WIPO (World Intellectual Property Organization)
سازمان جهانی مالکیت فکری
– FTAs (Free Trade Agreements)
موافقت نامه های آزاد تجاری
– CIPIH (Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health)
کمیسیون حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی
– GSPA- PHI (Global Strategy And Plan Of Action On Public Health, Innovation And Intellectual Property)
استراتژی جهانی و طرح اقدام در مورد بهداشت عمومی، نوآوری و مالکیت فکری
– LDCs (Least Developed Countries)
کشورهای کمتر توسعه یافته
– UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
اعلامیه جهانی حقوق بشر
– ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
– TRIPS (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
– UNDP (United Nations Development Programme)
برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل
– UNAIDS (United Nations Programme on HIV and AIDS)
برنامه سازمان ملل در مورد ایدز
– UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه

– CDIP (Committee on Development and Intellectual Property)
کمیته توسعه و حقوق مالکیت فکری
– CAMR (Canada’s Access to Medicines Regime Program)
برنامه رژیم دسترسی به داروهای کانادا
– CIPIH (Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health)
کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری
– EPC (European Patent Convention)
کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا
– ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب
– WCO (World Customs Organization)
سازمان جهانی گمرک
– IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce)
کارگروه بین المللی مبارزه با جعل محصولات پزشکی
– WHO FCTC (World Health Organization’s Framework Convention on Tobacco Control)
کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در راستای کنترل دخانیات
– INNs (international nonproprietary names)
نام های غیر اختصاصی بین المللی

مقدمه
حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسي به داروها و تجهيزات پزشكي پيشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیري دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومي افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که ديدگاه هاي يكساني در اين زمينه وجود ندارد.
مالکیت فکری به عنوان یک موضوع مهم و معتبر در حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است. تاریخچه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که انگیزه تحقق حقوق مالکیت فکری از اندیشه فردگرایی ریشه نمی گیرد بلکه بیشتر ریشه اجتماعی دارد. بنابراین، تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری به موجب اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به این است که حقوق مالکیت فکری تا چه حد متعهد به تضمین منافع اجتماعی است، به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و مزایای آن از عناصر اصلی شکل گیری حقوق مالکیت فکری می باشد. دارندگان حق باید بپذیرند حقوقی که برای آنها به رسمیت شناخته شده است مطلق نیست و ضرورتاً بر حسب اوضاع و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.
الف) بیان موضوع
ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.
با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.
کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزايش ضمانت اجراهاي حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمي در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمي براي تشويق و ترغيب سرمايه گذاري هاي جديد در زمينه تحقيقات به شمار مي رود كه در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع and، of، the، knowledge Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، سلامت عمومی