منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازار سهام، بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

هشهای انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشورمورد بررسی قرار میگیرد.

2-2- شاخص قیمت سهام
اولین و مهمترین عامل موثر بر تصمیم‏گیري سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. از این رو، آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام با اهمیت است. كلمه شاخص در كل به معناي نمودار، نشان دهنده يا نماينده است. شاخص كميتي است كه نماينده چند متغير همگن بوده و وسيله‏اي براي اندازه‏گيري و مقايسه پديده‏هايي است كه داراي ماهيت و خاصيت مشخصي هستند. بر اين مبنا مي‏توان تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي معيني را در طول يك دوره بررسي كرد.
شاخص يك معيار آمارى است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مى دهد. در بازارهاى مالى اساساً شاخص يك پرتفوى فرضى از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه يا بخشى از آن است. تعریف شاخص نشان میدهد که کاربرد آن نشاندادن سطح عمومی قیمت یا بازدهی کل در میان تمام یا گروهی از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس است. به بیان دیگر، شاخص شرایط عمومی شرکتهاي مورد بررسی را نشان میدهد و معیاري براي سنجش وضعیت کلی بازار اوراق بهادار یا وضعیت بخش یا صنعت خاصی در این بازار است. براي مثال، شاخص کل قیمت نشان میدهد که سطح عمومی قیمت شرکتهاي بورس در چه وضعیتی قرار دارد. محاسبه شاخص براي هر شركت، صنعت يا گروه يا دسته امكانپذير و قابل محاسبه است. براي محاسبه شاخص، يكسال را به عنوان مبنا يا پايه فرض كرده و پس از تقسيم ارزش جاري بر ارزش مبنا ( ارزش سال پايه ) ؟آن را در عدد 100 ضرب مي كنيم عدد بدست آمده، شاخص آن گروه يا دسته مورد نظر را به ما نشان مي دهد. در هر بازار سهامي، مي توان بنابر احتياج و كارايي شاخص هاي زيادي را تعريف و محاسبه كرد (مدیریت بررسی و مطالعات اقتصادی، 1375).
به منظور درک رابطه میان رشد و توسعه بازارهای مالی و توسعه اقتصادی لازم است که کارکردهاي بازارهای مالی بیان شوند. در یک نگاه کلی می‏توان کارکردهای مهم اقتصادي بازارهاي مالي را به شرح ذیل نام برد:
1- انتقال وجوه مازاد خانوارهاي علاقمند به سرمايه‌گذاري به افراد يا موسسات نيازمند به وجوه: بازار مالي ازطريق ابزارها ونهادهاي مالي، قادراست تا منابع پس‌انداز راکد را گردآوري و از طريق يک سازوکار مالي کارآمد، در دسترس متقاضيان سرمايه قرار دهد. لذا بازار مالي را مي‏توان بعنوان بازار تامين کننده يکي از مهمترين عوامل توليد (سرمايه) وآنچه به‏عنوان موتور رشد اقتصادي ازآن ياد مي‏شود، تعريف کرد.
2- تجهيز بيشتر پس‌انداز: وجود بازار مالي كارآمد با ابزارهاي مالي متنوع اين فرصت را براي خانوارها فراهم مي‌كند كه دارايي‏هاي مالي متنوع از بنگاه‏هاي كارآمد نگهداري نمايند. اگر در بازار مالي انواع مختلف اوراق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد وجوه افراد جامعه جذب واحدهاي اقتصادي مي‌شود، زيرا در اين شرايط افراد بسياري با درجه‌هاي مختلف ريسك جذب بازار مي‏شوند و پس‌اندازهاي كوچك نيز جذب مي‌گردند. همچنين بازار‌هاي مالي كارآمد از طريق افزايش نقدينگي باعث جذب پس‌اندازها مي‌شوند، زيرا اين امكان را براي پس‌انداز كنندگان فراهم مي‌كند تا هر زمان به ثروت خود احساس نياز كردند، دارايي‏هاي مالي خود را به آساني به دارايي مورد نظر تبديل كنند.
بعلاوه از آنجا که در اين بازارها هزينه كسب اطلاعات و نظارت بر بنگاه‏ها به شدت پايين است، کسب اطمينان از شرکت‏ها و بنگاه‏هاي اقتصادي با کمترين هزينه براي خانوارها حاصل مي‌شود، بنابراين وجود بازارهاي مالي کارآمد باعث تجهيز بيشتر پس‌اندازها مي‌گردد.
3- تخصيص بهينه سرمايه: هزينه جمع آوري اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههاي اقتصادي براي افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري در بنگاه‏ها دارند، سنگين است و از سوي ديگر عدم نظارت و كنترل مناسب بر فعاليت شركت‏ها، باعث مي‌شود كه منابع مالي به طرف سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و سودآور سوق داده نشود، زيرا افراد سرمايه‌گذار در فعاليت‏هايي كه فاقد اطلاعات قابل اطمينان هستند، تمايل به سرمايه‌گذاري ندارند. از اين رو ممكن است سرمايه‌ها از مسير اصلي خود منحرف شده و به پروژه‌هاي با كارايي كمتر تخصيص يابد. وجود بازارهاي مالي كارآمد شرايط را براي شناسايي بنگاه‏هاي كارآمد با حداقل هزينه فراهم مي‌كند و در نتيجه سرمايه‌ها به فعاليت‏هايي اختصاص مي‌يابد كه كارايي بيشتري دارند.
4- افزايش نقدشوندگي و كاهش ريسك مربوط به آن: کارکرد ديگر بازارهاي مالي اين است که سازوکار مناسبي جهت خريد و فروش دارایي‏هاي مالي را فراهم مي‌کند. به همين سبب مي‏گويند بازارهاي مالي داراي خاصيت نقدشوندگي هستند. نقدشوندگي عبارت از اين است كه واحدهاي اقتصادي بتوانند به آساني و به سرعت دارايي‏ها را بر اساس قيمت‏هاي بازار به دارايي‏هاي مورد نظر تبديل كنند. ريسك نقدينگي ناشي از عدم اطمينان مربوط به تبديل دارايي‏ها مي‌باشد. بازارهاي مالي با فراهم نمودن اطلاعات و نيز فراهم نمودن شرايط براي تبديل دارايي‏ها، نقدينگي را افزايش و ريسك مربوط به آن را كاهش مي‌دهند.
5- ايجاد شرايط براي مديريت ريسک: در بسياري زمينه‌ها بازارهاي مالي فرصت‏هاي پوششي مشابه قراردادهاي بيمه را – اگرچه غيرمستقيم – ارائه مي‌كنند. همچنين با وجود برخي ابزارهاي مالي در اين بازارها، سرمايه‌گذاران و فعالان بزرگ و کوچک اقتصادي مي‌توانند ريسک مربوط به فعاليت خود را مديريت کنند، براي مثال فعالان اقتصادي كه نگران افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز خود يا كاهش قيمت محصولات توليد شده در آينده هستند، براي رفع نياز واقعي خود، از ابزارهايي براي حداقل سازي ريسك طراحي شده‏اند، استفاده مي‌كنند. يكي از متداول‏ترين ابزارهاي مديريت ريسك،‌ اوراق مشتقه مي‏باشند كه از معروفترين آنها مي‏توان به اختيارات،‌ قراردادها و پيمان‏هاي آتي،‌ تاخت‏ها و … اشاره نمود.
6- کمک به فرآيند کشف قيمت‏ها : کارکرد ديگري که براي بازارمالي بيان مي‌شود اين است که اين بازارها، به فرآيند کشف قيمت‏ها کمک مي‌کنند، زيرا دراين بازارها، قيمت‌ها معمولاً منعكس كننده اطلاعاتي است كه در اختيار خريداران و فروشندگان قرار مي‌گيرد و موقعيت و موضع معامله‌گران به گونه‌اي برقرار مي‏شود که داد و ستد بين خريداران و فروشندگان، قيمت دارایي مبادله شده را تعيين مي‌کند.
بايد توجه داشت که بازارهاي واقعي بسيار پيچيده‌تر از آن هستند كه بتوان آنها را در قالب يك يا دو تئوري و الگو جاي داد و بر آن اساس در آن بازارها فعاليت كرد. عوامل پيچيده رفتاري، رواني و اقتصادي تاثير بسياري بر قيمت دارايي‌هاي واقعي و مالي دارند.
با فرض وجود كارايي بازار مالي و ورود اطلاعات به بازار، تفسير نادرست اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل داده‌ها و حتي سطح خوشبيني يا بدبيني به اطلاعات مذكور مي‌تواند در تعيين قيمت تأثير داشته باشد. مثلا افراد خوشبين با اطلاعات دريافتي به صورت خوش‌بينانه رفتار كرده و حاضر به پيشنهاد قيمت بيشتري هستند و روي آينده غير قابل اطمينان، ريسك بيشتري را تحمل مي‌كنند. همچنين ضعف در تفسير داده‌ها و عدم توان تفسير صورت‌هاي مالي در پيشنهاد قيمت مؤثر است.
بنابراين بازارهاي مالي از طريق ايجاد رابطه بين دو گروه پس‌انداز کننده (کساني که مازاد درآمد دارند اما توانايي بهره‌برداري از آن را ندارند) و کارفرمايان (آنان که توانايي و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم براي ايجاد کسب و کار هستند)، تجهيز پس‌اندازهاي کوچک و بزرگ، تخصيص بهينه سرمايه، افزايش نقدينگي و روان سازي مبادلات و فراهم نمودن شرايط براي مديريت ريسک، بستر را براي افزايش فعاليت‏هاي مفيد اقتصادي فراهم مي‌کنند. در اقتصادي كه بازار مالي آن درست عمل كند، از يك سو حجم سرمايه‌گذاري افزايش مي‏يابد و ازسوي ديگر كيفيت و سلامت سرمايه‌گذاري‏ها بيشتر مي‏شود. افزايش دسترسي به ابزارها و نهادهاي مالي، هزينه‌هاي مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش مي‌دهد. بازارهاي مالي بزرگتر و کاراتر در راستاي پوشش و مديريت ريسک، به بنگاه‏هاي اقتصادي کمک مي‌کنند و باعث افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌شوند. در چنين چارچوبي است که امكان افزايش رشد اقتصادي نيز فراهم مي‏گردد (راعی، 1389).
حال که کارکرهای بازار مالی توضیح داده شد به بررسی ارتباط بازار سهام و رشد اقتصادی می‏پردازیم. بر طبق الگو رشد درون‏زا4 یکی از مهمترین عوامل برای دست‏یابی به رشد پایدار و مستمر، سرمایه‏گذاری است.5 بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه‏ای از بازارهای مالی وظیفه تامین مالی بلندمدت سرمایه برای بنگاه‏های تولیدی کشور را بر عهده دارد. نقش اولیه بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه، تبدیل پس‏اندازهای افراد به سرمایه برای واحدهای تجاری و تولیدی است. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه با تجهیز منابع مالی به سمت بازار سرمایه علاوه بر آنکه از فشار تقاضا می‏کاهد، توانایی‏های تولید و عرضه اقتصاد را نیز به نحو مناسبی شکوفا می‏کند به گونه‏ای که از برآیند این دو حرکت فضای مطلوبی برای سرمایه‏گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد. به طور خلاصه بازار سهام از طرق زیر می‏تواند به توسعه اقتصادی کمک کند:
بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقدشوندگی بیشتر است، و این عمل هزینه سرمایه اعم از داخلی و خارجی را که برای سرمایه‏گذاری ضروری است، کاهش می‏دهد. در کشورهای در حال توسعه در صورتی که پس‏انداز داخلی کافی نباشد، وجود بازار سهام توسعه یافته هزینه سرمایه خارجی را به شدت کاهش می‏دهد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک فراوانی می‏کند (موسسه جهانی تحقیقات توسعه اقتصادی6، 1990، نوسر و گوگلر7، 1998).
نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه‏های اقتصادی با طراحی شیوه‏های مناسب جبران خدمات مدیریت مانند اختیار خرید سهام توسط آنان با اهمیت است (داو و گورتون8، 1977). چنین طرح‏هایی منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر تطبیق می‏دهند. مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات مدیریت دریافت می‏کند، از آنجا که در بلندمدت نیز از سهام شرکتش منتفع می‏شود، سعی در اتخاذ بهینه تصمیمات خود در حال و آینده دارد.
توان بازارهای سهام برای شفاف‏سازی اطلاعات در مورد فعالیت بنگاه‏ها به رشد اقتصادی کمک می‏کند. همچنین، بازار سرمایه در مورد فعالیت‏های نوآورانه شرکت‏ها، وضعیت کل فناوری و نیز در مورد سایر ابعاد فعالیت شرکت‏ها اطلاعاتی ارائه می‏کند که به خلق ارزش می‏انجامد (کینگ و لوین9، 1993).
بازار سهام امکان متنوع‏سازی و کاهش ریسک را توسط تشکیل سبد سهام فراهم می‏کند و به این ترتیب، بنگاه‏هایی که از مخاطره روی‏گردان هستند با شرکت در بازار سهام به افزایش منابع مالی کمک فراوانی می‏کنند. تنوع در بازار سهام، به هر بنگاه اقتصادی اجازه می‏دهد که به تولید تخصص خود بپردازد و چنین امکانی کارایی عملکرد اقتصاد را به همراه دارد.
مالکیت گسترده و متنوع سهام زمینه‏ای برای ثبات سیاسی فراهم می‏کند که به رشد اقتصادی کمک فراوانی می‏کند (پروتی و اوجن10، 1999). ابزارهای مالی امکان انباشت منابع، تطبیق سررسیدها و کاهش هزینه‏های مبادله را فراهم می‏کنند و از این طریق به تجهیز سرمایه ارزان‏تر و کارایی تخصیص منابع کمک می‏کنند.
کارایی در بازار ثانویه به معنی افزایش کارایی در بازار اولیه است. وقتی بازار ثانویه کارا می‏شود، تخصیص بهینه منابع در بازار اولیه نیز صورت می‏گیرد و کسانی که توانایی خلق ارزش‏های بیشتر را دارند، منابع مالی را از دست پس‏اندازکنندگان دریافت می‏کنند. بنابراین، بازار ثانویه خود وسیله‏ای برای افزایش میزان سرمایه‏گذاری و نهایتاً اشتغال و بالا بردن کارایی اقتصادی و سطح رفاه است. از این رو بازار ثانویه نقش غیر قابل انکاری در توسعه بازار اولیه و از آن طریق توسعه اقتصادی را بر عهده دارد.
پروژه‏های اقتصادی که نرخ بازده بالا دارند، نیازمند تعهدات مالی بلندمدت هستند. به طور کلي، سرمایه‏گذاران مایل نیستند پس‏اندازهای خود را برای تامین مالی چنین پروژه‏هایی به کار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، شرکتهای سرمایه گذاری، ارزش دفتری حقوق صاحبان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شاخص قیمت، بورس تهران، قیمت سهام، نقدشوندگی