منابع مقاله با موضوع ادبیات تطبی، ادبیات تطبیقی، حسین مجیب المصری، زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

ن مجيب المصري…………………………………………………………………………20
2-4-3- دكترحسين مجيب المصري و زبان فارسي……………………………………………………………………………..21
2-4-5- دكترحسين مجيب المصري و مذهب شیعه…………………………………………………………………………….23
2-4-6- دكترحسين مجيب المصري و نقش او در ادبيات ملل اسلامي……………………………………………………23
2-4-7-آثار دكترحسين مجيب المصري……………………………………………………………………………………………24
2-5- نقد و بررسی بخش اول کتاب صلاتٌ بینَ العَربِ و الفُرسِ و التركِ ………………………………………………25
• فصل سوم : عربها و ایرانیان ( ترجمة بخش اول کتاب صلاتٌ بَینَ العَربِ و الفُرسِ وَ التّرکِ )
3-1- دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………………………….31
3-2- روابط عربها و ایرانیان پیش ازاسلام ………………………………………………………………………………………..34
3-3- روابط عربها و ایرانیان دورۀ صدراسلام…………………………………………………………………………………….60
3-4- روابط عربها و ایرانیان دوران عباسی………………………………………………………………………………………..79
3-5- زبان عربی و زبان فارسی……………………………………………………………………………………………………..116
3-6- نقش ترجمه در روابط بین زبان عربی و زبان فارسی…………………………………………………………………138
3-7- تأثیردوزبانه ها در روابط عربها و ایرانیان…………………………………………………………………………………156
3-8- اثرگذاری و اثرپذیری میان شعرای عرب و شاعران ایرانی………………………………………………………….159
3-9- روابط هنری میان عربها و ایرانیان…………………………………………………………………………………………..251
فهرست منابع و مأخذ ترجمه ئ تحقیق کتاب……………………………………………………………………………………265
فهرست منابع و مأخذ عربی، فارسی و انگلیسی کتاب………………………………………………………………………..267
چکیدۀ انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1- مقدمـه:
در جهان اسلام، ملل و اقوام مختلفي با زبان ها و فرهنگ هاي گوناگوني زندگي مي كنند. ملت‌هاي مسلمان، به برکت و يمن اسلام و قرآن کریم يك نوع وابستگي و ارتباط عمیقی نسبت به همديگر پيدا كرده اند. شايد ميان ملت هاي اسلامی عرب، ایران و ترك حدود و قوانین وضعی و قراردادهاي مرزي، جدايي و فاصله هایی انداخته باشد اما اين ملت ها داراي خدایی واحد، پيامبری واحد، كتاب آسمانی واحد و قبلة واحدی هستند. زبان قرآن كريم كه همان زبان فصيح عربي است واسطة رابطه و پیوند میان همه مسلمانان است؛ لذا با وجود اينكه لهجه ها و گويشهاي مختلفي در دنياي اسلام وجود دارد، اصطلاحات ديني، فقهي، حقوقی و فلسفي و… زبان عربي، در همه اين زبان ها و علوم با كمترين تغيير محفوظ مانده است.
با آغاز فتوحات اسلامي در قرون اوليه، زبان عربي وارد ديگر ممالیك اسلامي شد و با شدت و ضعف متفاوت در زبان اين سرزمين ها نفوذ پيدا كرد. وقتي به آثار تأليف يافته در دوزبان فارسي و تركي می نگریم، نشانه هاي تأثير گزاري زبان عربي در این زبان ها را و گاهی برعکس به وضوح مي بينيم. ادبيات تطبيقي، شاخه اي از ادبيات است كه به همين تأثير پذيري و تأثير گذاري ادبي در زبان و فرهنگ‌هاي اقوام مختلف مي پردازد.
اصطلاح ادبیات تطبیقی را در اروپا نخستین بار«آبل ویلمن2» فرانسوی در سال 1827م به کار برد. سپس «سنت بور3» دیگر منتقد مشهور فرانسه، آن را رواج داد. این علم در ابتدای تأسیس، شیوه و روش مشخصی نداشت اما به تدریج به اصول و روش های علمی آراسته شد و در اغلب کشورهای مهم اروپایی و حتی سرزمین های دوردستی مانند ژاپن و چین گسترش یافت، اما اینک این علم جدید ادبی تقریباً در تمام دانشگاه هی علمی و مراکز دانشگاهی از جمله کشورهای عربی و ایران با شدّت و ضعف، شناخته شده است(هلال، 1999: 16؛ الخطیب، 1991: 91).
دکترحسین مجیب المصری در سال 1916م در مصر دیده به جهان گشود و در سال 1955م مدرک دکترای خود را در ادبیات ترکی اخذ نمود. این ادیب مسلمان که نخستین مدرّس ادیبات اسلامی است. تألیف و ترجمة بیش از 70 جلد کتاب در این حوزه را در کارنامة علمی خویش دارد و نخستین عربی به شمارمی آید که در کنار زبان مادری، بر 8 زبان شرقی و اروپایی مسلّط بوده است. تدوین 8 دیوان شعر به زبان های عربی، فارسی و ترکی از ثمرات دیگر حیات وی است. چراغ زندگی این محقق بزرگ پس از 88 سال پرتو افشانی در سال 2004 میلادی به خاموشی گرایید. با توجه به اهمیت ادبیات تطبیقی اسلامی در عصر معاصر، معرفی این محقق بزرگ – که هنوز برای دست اندرکاران ادبیات عربی کشورمان آشنا نیست – و ترجمة آثار وی به عنوان الگو از اهمیت برخوردار است. کتاب”صلات بین العرب و الفرس و الترک” از جمله آثار بسیارمهم دکترحسین مجیب المصری است که در مقدمه این کتاب ابتدا به مسألة نیاز و شناخت روابط ملت ها بویژه ملت های اسلامی عربها، ایرانیان و ترکها پرداخته و سپس از بسياري از زواياي ناشناخته ی روابط وتأثیر وتأثّرات متقابل در ادبيات عرب، فارسي و تركي پرده برداشته و توانسته است خدمت بزرگ و ارزشمندي را به ادبيات اسلامي تقدیم كند. ايشان به دیوان های شعر عربي قديم و جديد علاقمند بوده و با زبان هاي فرانسوی، فارسي و تركي هم آشنایی داشته و بر آنها مسلّط بوده است. نويسندة این کتاب با نگاهي عميق و منصفانه به زمينه هاي تاريخي تلاقي سه قوم عرب، فارس و ترك، به بررسي ادبيات تطبيقي در زبان اين سه ملت پرداخته است كه در این پایان نامه ابتدا مروری بر ادبیات تطبیقی و نقد ادبی و زندگینامه وآثار دکترحسین مجیب المصری نویسندة کتاب”صلات بین العرب و الفرس و الترک” پدر ادبیات تطبیقی اسلامی به عمل آمده و در ادامه پس از ترجمة کامل بخش نخست کتاب فوق، برخی مباحث ادبی و تاریخی آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تا حد امکان تحقیقاتی دربارة معرفی أعلام، اماکن، اشعار و مباحث ادبی و تاریخی بدان افزوده شده است .

1-2- بیان مسأله:
روابط ميان عربها و ايرانيان و تركها پيشينة بسيار طولاني دارد تا آنجا كه قدمت اين موضوع به افسانه هاي ملي باز مي گردد. ليكن نشانه هاي بارز اين ارتباط از اوايل اسلام نمود آشكارتري پيدا مي كند. روابط دیرینة عربها و ایرانیان در دوران پیش از اسلام، صدراسلام و بعد از آن و آغاز فتوحات اسلامی و نیز ورود اقوام ترك به محدودة سرزمين هاي ايران از اوايل حكومت سامانيان و نفوذ نظامي آنان راه اختلاط فرهنگي و زباني اين ملتها را بيشتر كرد كما اينكه تسلّط تركها در دوران عثماني بر سرزمين هاي عربي همين تأثير را بر اعراب داشت. مجاورت و امتزاج زبانی و فرهنگي ميان اين سه قوم موضوع پژوهش تاريخي ادبي كتاب صلاتٌ بين العرب و الفرس و الترك اثر دكتر حسين مجيب المصري است كه در قالب ادبيات تطبيقي اسلامی صورت گرفته است.

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش:
دكتر حسين مجيب المصري به عنوان يكي از پيشگامان پژوهش درادبيات تطبيقي اسلامي به بهترين شكل ممكن روابط و پیوندهای ادبي تاريخي سه جانبة ميان عربها، ايرانيان و تركها را در كتاب صلاتٌ بينَ العربِ و الفُرسِ و التركِ مورد بررسي قرار داده است كه در نوع خود بی نظير است. موضوع كتاب بررسي تاريخي ادبي ميان عربها و ایرانیان پیش از اسلام، صدر اسلام و بعد از آن و نیز دوران فرمانروایی عباسيان و همچنين پيوند عربها و تركها دوران حکومت و فرمانروایی عثمانی ها بر كشورهاي عربي و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري شعر عربي، فارسی و تركي و در نهايت بررسي پيوندهاي فرهنگي ميان عربها، ايرانيان و تركها قبل و بعد از اسلام است. با توجه به اهميت موضوع كتاب كه بخش بزرگي از آن درباره تاريخ و ادبيات ايران است، ترجمه اين كتاب ضروري و با ارزش است. نويسنده اين كتاب با آثار علمي خود جهان عرب را با ادبيات ملل اسلامي و شاخه هاي آن در سرزمين هاي فارس و ترك آشنا كرده است. برخي از آثار ايشان علاوه بر كتاب مورد بحث ما عبارتند از:
إيران ومصرعبرالتأريخ – كربلاء بين شعراء الشعوب الإسلامية ـ أثرالفرس في حضارة الإسلام .

1-4- اهداف وسوالات پژوهش:
از مهمترين اهداف ترجمة كتاب صلاتٌ بين العربِ و الفُرسِ و التركِ، آشنايي دانشجويان، اساتيد و علاقمندان با روابط تاريخي، فرهنگي و ادبي عربها، ايرانيان و تركها و میزان و نحوة تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر است.
سؤالات اصلی پژوهش به شرح ذیل می باشد:
• وجه تمایز این کتاب در مقایسه با سایر پژوهش هایی که در این زمینه انجام پذیرفته است، چیست؟
• کدامیک از دیدگاههای ترجمه برای انتقال بهتر مفاهیم این کتاب مناسب می باشد؟
• دستاوردهای مهم ترجمة این کتاب به زبان فارسی چیست؟

1-5- فرضیههای پژوهش:
• اين كتاب همزمان به بررسي و مقايسه تاريخي ـ ادبي ميان عربها، ايرانيان و تركها پرداخته است كه از اين نظر داراي جامعيت بيشتري است.
• ترجمه بر اساس نظرية مقصد محور براي ترجمة اين كتاب مناسب مي باشد.
• دستاوردهاي اين ترجمه عبارتند از:
1) ترجمة اين كتاب مي تواند در زمينه هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي به شناخت بهتر روابط عربها، ايرانيان و تركها كمك كند.
2) با ترجمة اين كتاب بررسي سبك هاي ادبي وارد شده به هر يك از اين زبان ها از زبان ديگر ساده تر و امكان پذيرتر خواهد شد.
1-6- روش تحقیق:
1- بررسي و مطالعة منابع مورد نياز در زمينة نظريه هاي مختلف ترجمه به منظور ترجمة علمي اين كتاب.
2- بررسي و مطالعة منابع مختلف دربارة موضوع كتاب جهت تسلّط بيشتر بر ترجمةآن.
3- مطالعة اولية كتاب جهت فهم موضوع آن و استخراج لغات و اصطلاحات دشوار آن و يافتن معادل هاي فارسي براي آنها.
4- ترجمة اوليه و بخش بخش و نیز ارائة آن به استاد راهنما جهت يادآوري اشكالات احتمالي.
5- شرح و تحليل اصطلاحات، مفاهيم مبهم، نظريات و اعلام متن در پاورقي كتاب.
6- بازبيني نهايي ترجمه، رفع اشكالات، نواقص احتمالي، ويرايش و بازنويسي نهايي.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تطبیقی
و نقد و بررسی کتاب صلات بین العرب و الفرس و الترک

2-1- تعریفی ساده و جامع از ادبیات تطبیقی:
« ادبیات تطبيقي در واقع عبارت است از تحقيق در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل و اقوام مختلف جهان و پژوهنده يي كه به تحقيق در اين رشته اشتغال دارد، مثل آن است كه در سرحد قلمرو زبان قومي به كمين مي نشيند تا تمام مبادلات و معاملات فكري و ادبي را كه از آن سرحد بين آن قوم و اقوام دور و نزديك ديگر روي مي دهد، تحت نظر و مراقبت خويش بگيرد و پيداست كه حاصل تحقيق او با ميزان دقت و مراقبتي كه در اين تحقيق بكار بندد مناسب خواهد بود. »(زرين كوب، 1361: 124).
ادبیات تطبیقی عبارت است از بررسی روابط ادبیات ملّی یک کشور در خارج از مرزهای آن و نیز بررسی روابط ادبیات ملّی با ادبیات زبان های دیگر و نیز با سایر رشته های علوم انسانی و هنرهای زیبا مانند فلسفه، تاریخ، علوم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دوران کودکی، ارزش های دینی، تاریخ اسلام، نجیب محفوظ Next Entries منابع مقاله با موضوع حسین مجیب المصری، شعر فارسی، ادبیات تطبی، روانشناسی