منابع پایان نامه درمورد کودک و نوجوان، ادبیات کودکان، ادبیات کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

ي براي رشد ابعاد فرهنگي، اعتقادي، اجتماعي و عاطفي شخصيت كودك در پرتو ديدگاه اسلامي ميباشد.
واژههای کلیدی:ادبیات کودک، ادب الأطفال فی ضوءالإسلام، نجیب کیلانی، ترجمه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
طرح مسئله أ
سوالات پژوهش ب
سابقه‌ی انجام پژوهش ب
فرضیهها ت
هدف ت
مقدمه مترجم ث
روش ترجمه کتاب حاضر 1
مشکلات ترجمه کتاب حاضر 1
مقدمه نویسنده 3
مفهوم ادبیات کودکان 4
تاریخ ادبیات کودک نزد عربها 13
ادبیات کودک؛ هدف یا وسیله 26
داستانهای کودکان 32
1- حادثه 37
2- روایت 38
3- ساختار 39
4- شخصیتها 41
5- زمان و مکان 43
6- درون مایه (اندیشه) یا موضوع 45
7- صداقت 46
انواع داستان 49
شعر و ادبیات کودکان 54
نمایشنامه مدرسی 60
منابع و مآخذ 67
منابع عربي 68
منابع فارسي 70

طرح مسئله

سوالات پژوهش
1-علت انتخاب این کتاب برای ترجمه چیست؟
2-ترجمه این کتاب چه دستاوردهایی میتواند داشته باشد؟
3-کدام یک از روشهای ترجمه برای انتقال مفاهیم این کتاب مناسبتر میباشد؟
سابقه‌ی انجام پژوهش
در زمینه ادبیات کودک کتابها، مقالات و پایاننامههای متعددی به نگارش در آمده است، که از میان آنها میتوان به آثار زیر اشاره کرد:

کتابها:
كيانوش، محمود، (1392)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ويراستار: مريم قنواتي، وزيري (شوميز)، چاپ 1.
میرهادی(خمارلو)، توران، (1356)، سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. گونه، مقاله، تاریخ تولد- وفات. 1306، ناشر: گزارش شورای کتاب کودک، سال انتشار، 1356.
سرامي، قدمعلي،(1385)، پنج مقاله دربارهي ادبيات كودك، ناشر: ترفند زبان كتاب: فارسي،دوره چاپ:2
صادقی، فرخ،(1382)، دو بررسی و گذری در چند و چون ادبیات کودک، تهران: رز. علوی، سهیلا .
دانا نورتون و ساندرا نورتوندر، (1382)، ترجمه: راعی، منصوره و همکاران، شناخت ادبیات کودکان، گونهها و کاربردها از روزن چشم کودک: تهران: قلمرو.
عبدالكافي، اسماعيل عبدالفتاح. موسوعة مصطلحات الطفولة – مركز الاسكندرية للكتاب،
فوزی سعد، عیسی، (1998م)، ادب الأطفال، چ2، اسکندریه، دارالمعرفه الجامعیه.

مقالهها:
پاونتی، لیندا ام، امامی، فرزاد، (1385)، مجله: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان ، شماره 47.
نوایی لواسانی، حمید، (1385)، هزاره سوم و ادبیات کودک و نوجوان: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 45و46.
ابراهیمی(الوند)، حسین،(1375)، تعریف ادبیات کودک. منابع: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره6.

پایاننامهها:
ارفعي، فاطمه، (1380)، بررسي نقش زنان در خلق آثار ادبيات کودک و نوجوان در دهه 70. استاد راهنما دکتر يحيي دوستدار و استاد مشاور زهره ميرحسيني، پاياننامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاعرساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

فرضیهها
1-کتاب حاضر به انواع مختلف ادبیات کودک از جمله داستان و عناصر آن، شعر، نمایشنامه مدرسی، مقایسة داستانهای قرآنی و معاصر و مشروعیت داستانهای کودک بر اساس قرآن و نیز کارکرد ادبیات دینی کودکان پرداخته، لذا کاری بسیاری نو و کامل محسوب میشود .
2-ترجمه این کتاب باعث اهتمام و تشویق هر چه بیشتر نویسندگان به این نوع ادبیات میشود، و با ارائه شاخصها و مؤلفههای اسلامی، نمایی کلی و جامع و نیز چارچوب محکمی برای نوشتن در این راستا ایجاد مینماید.
3- برای ترجمه این کتاب روش مقصدمحور و در موارد محدودی، روش مبداءمحور، مناسب می باشد.

هدف
ترجمه این کتاب میتواند با بیان اهمیت ادبیات کودکان، در ترغیب نویسندگان به این نوع ادبی و تدوین مبانی و شاخصههای آن برای محققان و نویسندگان ادبیات کودکان مفید واقع شود و سبب رشد ابعاد فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، عاطفی و هیجانی شخصیت کودک در پرتو بینش اسلامی گردد.

مقدمه مترجم
با بررسی سهم کودکان در ادبیات قرون ابتدایی بعد از اسلام، به این نتیجه میرسیم که مفهوم ادبیات کودکان در نزد قدما جایگاه ویژهای نداشته. اگر ردپایی از کودکان در کتابهای آن دوره وجود داشتهباشد، بیشتر درمورد مباحث مربوط به آموزش و تعلیم و تربیتِ کودک است. به عبارتی بیشتر در مورد کودکان است تا برای آنها.
در بررسی جایگاه کودک و ادبیات منحصر به او در نزد قدما، منابعی که از تعلیم و تربیت و آموزش کودک سخن میگویند، منابعی هستند که دید کلی قدما را نسبت به کودک و کتابهایی که باید بخواند نشان میدهند. «ابنسینا» نخستین کسی است که بعد از اسلام از روی عمد دربارهی تعلیم و تربیت اطفال سخن گفته. وی در رساله «تدابیر المنازل» فصلی راجع به تربیت فرزند دارد. در «قانون» نیز، در فن سوم از مجلد اول در چهار فصل از بهداشت کودکان و ورزش و تربیت بدنی سخن گفته. اما مفصلترین بحث او دربارهی کودکان در کتاب «شفا»، فصل سوم از مقالهی اول از فن پنجم، به چشم میخورد. فصلی که در خصوص انواع تعلیم سخن میگوید. ابنسینا منظور از تعلیم و تربیت را پرورش ایمان، اخلاق نیکو و عادات پسندیده، تندرستی، سواد، پیشه و هنر میداند.به نظر او معلم باید دیندار و پاکدامن باشد و طبع، هوش و ذوق طفل را بشناسد تا بتواند خود هنر و پیشهای که متناسب با استعداد و ذکاوت اوست برای او انتخاب کند(غزالي،1351: 58). او اعتقاد دارد: «وقتی کودک ششساله شد، پدرش به مکتب فرستد تا چهاردهسالگی باشد. در مکتب طفل نباید تنها تحصیل کند، طفل را باید با کودکان دیگر از خانوادههای نجیب محشور کرد تا بین آنها رقابت در تعلیم و تحصیل به وجود آید و از یکدیگر نیز آداب جمیله فرا گیرند». (همان: 58)
ابن سینا تاکید می کند که داستان ها و اشعار حاکی از آداب شریف و مکارم اخلاق و به دوراز مسائل منافی مذهب و آیین، به کودک آموزش داده شود.(صدیق، 1333: 56)
غزالی متفکر دیگری است که از آموزش کودکان سخن گفته:
«هنگامی که کودک بزرگ شود بایستی او را به دست مربی عالی و خوبی بسپارند تا دانش سودمند و ضروری به او بیاموزد و با راهی راست وی را به انجامی درست رهنمون گردد. معلم باید به او قرآن، حدیث، معارف پیشرفته و شعری که شهوتانگیز و عاشقانه نباشد یاد بدهد.»  (غزالی، 1351:۵۷)
همچنین غزالی در کیمیای سعادت در باب «اندر ریاضت نفس» دستورالعمل کاملی را برای پرورش کودک ارائه میدهد. از بایدها و نبایدها سخن میگوید،اینکه کودک باید چه کارهایی را انجام بدهد و از چه چیزهایی بر حذر باشد. (همان: 58).
ادبیات کودک و نوجوان گونه‌ای از ادبیات است که جداسازی آن از بخش‌های دیگر ادبیات با سن مخاطبان آن انجام می‌شود. این گونه ادبی هنگامی پدید آمد که بزرگسالان متوجه شدند کودکان و نوجوانان به سبب گنجایش‌های شناختی و ویژگی‌های رشدی خود آمادگی پذیرش متن‌های سنگین را ندارند و به متن‌هایی نیاز دارند که پاسخگوی دورهی رشد آن‌ها باشد.
کودکان خردسال به متن‌هایی آهنگین و کوتاه مانند لالایی‌ها و ترانه – متل‌ها و ترانه‌های آهنگین واکنش بیشتری نشان می‌دهند. هرچه گروه سنی مخاطبان بالاتر برود، آن‌ها کم‌کم می‌توانند داستان‌هایی را با واژگان بیشتر بشنوند. ویژگی دیگر ادبیات کودک و نوجوان در این است که با سطح سواد کودکان پیوند دارد. کودک نوآموز تنها می‌تواند متن‌های ساده را بخواند و بفهمد. هرچه سواد او بیشتر می‌شود، متن‌هایی با دایره ی واژگانی گسترده‌تر را درک می‌کند. (بهداد، 1386: 7)
ماکسیم گورکی می‌گوید: نیروهای موثر برای آموزش یک فرد عبارتند از هنروعلم که جزیی از ادبیات است .آموزش، هنر است؛ مخصوصا اگر آموزش کودکان باشد هنرمندان تنها افرادی هستند که تا اندازه‌ای به وجود واقعی و شرطی نشده کودکان نزدیک می‌باشند ادبیات کودک را رهبری می‌کنند و موجب تقویت اندیشه او می‌شوند. راهنمایی‌های اخلاقی، تنبیه یا تشویق، تربیت شخص، ایجاد اعتماد به نفس، ارضای نیازهای ذهنی و عاطفی و لذت بردن از دستاوردهای ادبیاتند. ادبیات عامل وحدت همه کودکان جهان به حساب می‌آید. هنرمندان با مراجعه به ضمیر ناخودآگاه‌ و زنده کردن خاطرات و احساسات درونی و رویاهای خود سعی می‌کنند ذهن خود را پاک و آزاد کرده ‌و با بینش کودکانه به دنیای کودک قدم بگذارند. ادبیات کودک با او زاده می شود و در تمام ‌دوران کودکی کنار اوست. (بهداد، 1386: 8)
به نوشته‌ها و سروده‌های ادبی ویژهي کودکان و نوجوانان، ادبيات كودك و نوجوان میگویند. این نوع ادبیات هم شامل بخشی از فرهنگ شفاهی عامه، مانند لالائی‌ها، مثل‌ها، قصه‌ها است و هم داستان‌ها و نمایشنامه‌ها و اشعار و نیز نوشته‌هایی در زمینهي دین، دانش اجتماعی، علم و کاربردهای آن، هنر و سرگرمی را دربر میگیرد که نویسندگان و سرایندگان برای کودکان و نوجوانان پدید میآورند.(انوشه، 1376: 59)

پيشينهی‌ ادبيّات‌ كودك‌ و نوجوان‌ در جهان:
گفته‌اند كه‌ اگر ادبيّات‌ شفاهي‌ را جزو ادبيّات‌ كودك‌ بشماريم‌، مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ ادبيّات‌ كودك‌ از نخستين‌ لالاييهايي‌ كه‌ مادر غارنشين‌ در گوش‌ فرزندش‌ زمزمه‌ مي‌كرده‌ آغاز شده‌ است‌؛ امّا ادبيّات‌ كودك‌ به‌ مفهوم‌ امروزي‌اش‌، از زماني‌ آغاز مي‌شود كه‌ وارد كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ شده‌ باشد. (ميرهادي ‌(خمارلو)، 1356: ‌169ـ171)
پس بايد براي ادبيات كودك، هم در بخش شفاهي و هم در بخش كتبي، معيارهاي لازم و ويژهي آن را در نظر گرفت تا رشد شخصيت كودك به بهترين شكل انجام گيرد.

مهمترين ویژگیهاي اين ادبیات عبارتند از:
1- با زبان و بیان، توانایی درک و زبان نوشتاری، تخیل و تجربه‌های کودکان و نوجوانان متناسب است.
2- به رشد و پرورش شخصیت خواننده کمک میکند.
3- اهمیت تصویر را برای کودک و نوجوان برابر با اهمیت نوشته میداند و همواره بخشی از پیام را با تصویر بیان میکند .(انوشه، 1376: 59)

ادبیات کودک و نوجوان، هدفهاي مهمي را مدنظر قرار ميدهد كه تعدادي از آنها عبارتند از:
الف) آماده کردن کودک برای شناختن، دوست داشتن و ساختن محیط.
 ب) شناساندن کودک به خویشتن، ایجاد احترام به اصالت انسانی و میل به اعتلای مدام.
ج) سرگرم کردن و لذتبخش بودن.
د) علاقهمند کردن کودک به مطالعه و ایجاد عادت به آن.
هـ) ایجاد و تقویت صلح درجهان.(ایمن، 1379: 3)
تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در همه کشورهای جهان کما بیش چهار مرحله داشته است:
اول: آفرینش و انتقال آثار ادبی به صورت شفاهی.
دوم: گردآوردن و و نوشتن آثار ادبی شفاهی.
سوم: پدید آوردن آثار ادبی با الهام از آثار شفاهی.
چهارم: آفرینش آثار ادبی ویژهي کودک و نوجوان. (همان:3)
فولکلور یا فرهنگ عامه همچنان که سرآغاز پیدایی همهي هنرهاست، سرآغاز ادبیات و به خصوص ادبیات کودکان نیز است. لالایی‌ها، مثلها، ترانه‌های کودکان، افسانه‌های خردسالان، داستان‌های ماجرایی وحماسی و عاشقانه و اسطوره‌ها که همه زائیده‌ی تخیل و تفکر مردم اعصار مختلف هستند؛ بنیاد و اساس ادبیات کودکان و نوجوانان را تشکیل می‌دهد. بنابراین ادبیات کودکان سرچشمه در فولکلور و فرهنگ عامه دارد و قدمتش به اندازهی کهنسالی زندگی بشر بر روی زمین است. (انوشه، 1376: 59)
شاید تلاش برای تعریف ادبیات کودکان، مثل تلاش برای تعیین حدود یک کشور باشد. البته این حرف تا جایی که موضوع نیازمند تعیین حدود باشد، درست خواهد بود. با این همه و علی رغم تغییرات مداوم کودکی، می توان کتاب کودکان را بر حسب خوانندهی آن تعریف کرد. از مطالعهی دقیق نوشته به خوبی روشن میشود که کتاب به چه منظوری تنظیم شده است: به طرفداری از کودکان، برای کودکان رو به رشد و یا برای افرادی بالاتر از آنها، به هرحال، ارزش کتاب به شرایط بهرهگیری از آن وابسته است. (ابراهیمی الوند،1375: 23)

نجيب كيلاني و كتاب ادب الأطفال فی ضوءالإسلام
نجیب کیلانی نویسنده مسلمان مصری، در سال 1931 م / 1350 ه.ق در روستای ” شرشابه ” دیده به جهان گشود. وی در سال 1949 در شهر ” طنطا ” دیپلم گرفت و سپس وارد دانشکده پرشکی دانشگاه قاهره شد.در آخرین سال دانشگاه یعنی در سال 1955 به جرم گرایش به جماعت اخوان المسلمین دستگیر و زندانی شد. و پس از رهایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره علت فاعلی Next Entries منابع پایان نامه درمورد زبان مقصد، ادبیات کودکان، آموزش و پرورش، ناخودآگاه