پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق بین الملل، شگفت انگیز

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….34
بخش پنجم : اقدامات در سطح ملي ……………………………………………………………………………………………………………………………..36
بخش ششم : سياستهاي امریکا و قانونگذاري………………………………………………………………36
بخش هفتم : قوانين داخلي فضايي در كشورهاي اروپايي……………………………………………………………………………………………………………………52
بخش هشتم : رهنمودهاي چند مليتي در درون ESA…………………………………………………….55
بخش نهم : ناحيه‌هاي عملياتي رهنمودهاي داخلي آينده……………………………………………….56
بخش دهم : نزاعهايي برسر قوانين ……………………………………………………………………………………………………………………………..57
فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌اي ………………………………………………………………………60
بخش اول : مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….60
بخش دوم : همكاري جهاني …………………………………………………………………………………….62
بخش سوم : اتحاديه‌اي براي ارتباطات جهاني…………………………………………………………………………………………………………………….63
بخش چهارم : اداره‌ي قانونيGSO……………………………………………………………………………………………………………..67
بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌اي در GSO ………………………………………………………………………………………………………………………………68
بخش ششم : بازبيني توانايي‌هاي قدرت‌طلبانه‌ي ITU……………………………………………………69
بخش هفتم : UNCOPUOS ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)………………………………………………………………………………………………………………………70
بخش هشتم : نتايج……………………………………………………………………………………………………………………..72
فصل پنجم : حمل و نقل فضايي…………………………………………………………………………………………………………..73
بخش اول : مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….73
بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضايي ………………………………………………………………………74
بخش سوم : سيستم‌هاي حمل و نقل فضايي……………………………………………………………………………………………………………………75
بخش چهارم : حكومت قانوني در سطح زمين …………………………………………………………………………………………………………………………….76
بخش پنجم : قلمرو قانوني درياهاي آزاد………………………………………………………………………………………………………………………77
بخش ششم : قلمرو قانوني فضاي هوايي …………………………………………………………………………………………………………………………….79
بخش هفتم :رژیم قانونی فضاي ماورای جو………………………………………………………………………………………………………………………..79
بخش هشتم : نتیجه………………………………………………………………………………………………….84
فصل ششم : حقوق دارايي هاي فكري و فعاليتهاي فضاي ماورای جو……………………………….85
بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و كپي‌رايتها (حق امتيازات) …………………………………………………………………………………………………………………………….87
بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاري‌سازي امور فضايي ……………………………………………89
بخش سوم : تجاري سازي سنجش از راه دور از فضا ………………………………………………….90
بخش چهارم : همكاريهاي بين‌المللي …………………………………………………………………………………………………………………………….90
فصل هفتم : نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..92
منابع……………………………………………………………………………………………………………..95
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 99

چکیده
در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.
توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.
ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا می باشد.
هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها و موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.
بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .

مقدمه
با اينكه چالش‌هاي فضاي ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پيش از اين تعدادي از موانع فيزيكي و فني را از بين برده و پیشرفت های علمي وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً براي بشر غيرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.
از آنجائي كه علوم فضانوردي و ديگر تكنولوژيهاي پيشرفته راهي براي ترك سياره‌ي مان پيدا كردند، توانایی دسترسي به فضاي ماورای جو فرصتهاي زياد و بالقوه ای براي پيشرفتهاي اجتماعي، علمي و اقتصادي و کسب منفعت، براي بشر فراهم آورده است.
با نگاهي به گذشته، در روزهاي اوليه‌ي كشف فضا، كه بر مأموريتهاي فضايي تفريحي تمركز داشته،‌اولين مراحل درگيري بشر با فضا بوده است. در مراحل اوليه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام مي‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامي و ملي آنها اين اقدامات صورت مي‌پذيرفت.
با اين حال طي 60 سال گذشته در نتيجه‌ي عوامل مختلفي، براي مثال پيشرفتهاي بزرگ تكنيكي در دهه‌هاي گذشته، سرو كار داشتن با فضاي ماورای جو به صورتهاي زيادي تغيير كرده است.
عناصر اصلي كه با آن سرو كار دارند بر تغييرات جامعه‌ي اكتشافي فضاي جهاني تأثير گذاشته و فرايند تكاملي ای را در جهت استفاده‌ي تجاري از فضاي ماورای جو مطابق زير در برداشته است:
-توسعه‌ي سيستم‌هاي مختلف حمل و نقل فضايي، برنامه‌ي مسافرت به فضاي ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ي بالايي از بلوغ فني در تكنولوژيهاي فضايي وجود دارد.
-معرفي تجارت در فعاليتهاي مربوط به فضا به عنوان محصولي از پيشرفت در محاسبات منطقي در ارتباط با دسترسي متداول به این منطقه.
-افزايش بالقوه‌ي كاربريهاي فضايي به واسطه‌ي پيشرفت در تكنولوژي فضايي و ديگر علوم مربوطه كه به فعاليتهاي مختلف و افزايش بي‌شمار فوايد و منفعت سوق مي‌يابد.
-توسعه‌ي بيشتر كاربريهاي فضايي كه به واسطه‌ي تجربيات عملي بدست آمده است.
-استفاده‌ي روزافزون و متمركز از پتانسيل فضاي ماورای جو با رشد تعدادي از جوامع و كشورها كه برنامه‌هاي فضايي‌شان را گسترش داده و اينها شامل توسعه‌ي كشورهايی همچون نيجريه،و كشورهاي اروپاي شرقي است.
عوامل مذكور به همراه ديگر عناصر با اعتبار کمتر، در يك تغيير قطعي در خود مفهوم بهره‌برداري از فضاي ماورای جو مشاركت دارند: از فعاليتهاي پيش-عملكردي، تجربي و جهت دار علمي تا فعاليتهاي عملكردي انجام شده توسط عوامل فضايي براي تعداد روبه رشد اهداف كاربري در مصارف تجاري و صلح‌طلبانه‌ي فضاي ماورای جو.
كسي ترديدي ندارد و ما بايد به خوبي از مقاديرقابل توجه پروژه‌هاي فضايي نظامي مطلع باشيم. با وجود این مسئله، اين امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامي اكتشاف و توسعه‌ي فضاي ماورای جو بپردازد.
هم‌اكنون برنامه‌هاي فضايي و آژانس‌هاي فضايي بخشي از زندگي روزانه‌ي‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردي و عملكردي مي‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ي پيشرفتهاي بالا به طور تركيبي اضافه شده‌است كه موضوع اصلي اين پایان نامه است، براي مثال مصارف تجاري ماورای جو.
تجاري سازي امروزه يك نقش مهم براي توسعه و اكتشافات فضايي آينده به عنوان يك كاتاليزور دارد. در واقع اگر از يكسو، فعاليتهاي تجاري در نتيجه‌ي عناصر مذكور باشد و مؤلفه‌هاي مرحله‌ي تغيير را در بهره‌برداري از فضا تشكيل بدهند، از سوي ديگر، بازده تجاري فعاليتهاي فضايي به طور دو جانبه بر توسعه‌ي بيشتر در اين فرايند تكاملي تأثير مي‌گذارد، اين روند موضوع اصلي مورد توجه ما است كه باعث پرسشهاي قانوني و مسائل علمي (كاربردي) مي‌شود.
هدف از اين پژوهش، ارزيابي وضعيت جاری مقررات فعاليت فضايي(در طرف اصلی) در برابر پيش‌زمينه‌هاي رو به پیشرفت جوانب تجاري سازي و برعكس مي‌باشد. براساس نتايج اين تحقيق و مفاهيم قانوني در نتيجه‌ي بكارگيري اين آناليز در بهره‌برداري عملي فضا، دورنماي حوزه‌ي تلاش ما، فراهم آوردن حداقل يك بينش در سؤالات قانوني مربوط به تجاري‌سازي فضا مي‌باشد كه اين جنبه در حوزه‌ي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرزندخوانده، بی سرپرست، فرزندپذیر، بیمه عمر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، قانونگذاری