پایان نامه با کلید واژه های درماندگی مالی، وضعیت مالی، کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه ارشد

معاونت محترم آموزشی جهت استحضار و دستور لازم به منظور ثبت نمره و انجام امور فارغ التحصیلان
امور پژوهشی، جهت اطلاع و درج در پرونده دانشجو
دانشجو جهت اطلاع

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد فیروز آباد

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »

رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: حسابداری

عنوان:
تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:
دكتر هاشم ولی پور

استاد مشاور:
دكتر حمید صالحی

پژوهشگر:
جاوید ساسانی

تابستان 1394

سپاس‌گذاری:
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
پس از حمد و سپاس خداوند، که از نعمت حیات تا نعمت فهم و علم همگی از اوست و هر چه هست لطف اوست، بر خود لازم می‌دانم از مساعدت و راهنمایی‌های ارزنده اساتید گرامی، آقایان دکتر هاشم ولی پور و دکتر حمید صالحی که سعه صدر و بردباری فراوان و وسواس علمی در تهیه این پایان نامه اینجانب را راهنمایی و یاری نموده‌اند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم.
همچنین از تمامی کسانی که به طرق مختلف اینجانب را در انجام این مطالعه یاری نمودند سپاسگزاری می‌نمایم. امیدوارم که خداوند متعال همگی را به علو درجات نایل گرداند.
با سپاس
جاوید ساسانی

تقدیم به اولین معلمان و فرشتگان زندگیم:
مادر عزیز و فداکارم؛
که نیمی از وجودش، ایثار و گذشت کامل و نیمی دیگر، عشق و محبت است.
پدر عزیز و بزرگوارم؛
که همواره پشتیبان، مشوق و حامی من است.
و تقدیم به:
همسر مهربانم؛
که سلامتی و موفقیتش آرزوی همیشگی من است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول. کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..2
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2. بيان مسأله تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………………..5
1-4. اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5. سوال‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6. فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-7. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-7-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-7-2. متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………………………………………8
1-7-3. متغیرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………9
1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………….9
1-8-2. قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9. روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………9
1-10. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….10
1-11. تعریف واژه‌های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………..10
1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-11. چارچوب فصول آتی …………………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………13
2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2. مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1. وضعیت مالی ……………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1-1. درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-2. مراحل درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………17
2-2-1-2-1. دوره‌ نهفتگی …………………………………………………………………………………………………………….18
2-2-1-2-2. دوره کسری وجه نقد ………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1-2-3. دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ……………………………………………………………..18
2-2-1-2-4. دوره نبود توان پرداخت ديون کامل ……………………………………………………………………………..19
2-2-1-3. دلایل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………….19
2-2-1-3-1. دلایل برون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-3-2. دلایل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-1-4. ابزارهای شناسایی عوامل درماندگی مالی ………………………………………………………………………….24
2-2-1-4-1. تحلیل روند ……………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1-4-2. تحلیل عملیات حسابداری ………………………………………………………………………………………….25
2-2-1-4-3. تحلیل مدیریت …………………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-5. مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی وقوع درماندگی مالی ……………………………………………………………28
2-2-1-5-1. مدل بیور ………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-5-2. مدل آلتمن ……………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-5-3. مدل اسپرینگیت ………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-1-5-4. مدل اهلسون …………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-1-5-5. مدل زميسكي ……………………………………………………………………………………………………………32
2-2-1-5-6. مدل فولمر ……………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-1-5-7. مدل زاوگین ……………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-5-8. مدل CA-Score ………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-5-9. مدل گرایس ……………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-1-5-10. مدل SAF شيراتا ……………………………………………………………………………………………………..35
2-2-1-5-11. مدل Thai DA ……………………………………………………………………………………………………….36
2-2-1-5-12. مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی …………………………………………………………………………….36
2-2-2. سود ………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-2-1. اهداف گزارشگری سود …………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-2. مفهوم اقتصادی سود

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، دانشگاهها، آنتروپومتریک Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، آزمون فرضیه، وضعیت مالی، درماندگی مالی