دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، اعداد و ارقام

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه :
يكي از شاخص هاي توسعة كشورهاي همگاني شدن آموزش و پرورش و تعميم آموزش اجباري است . در ممالك پيشرفته سعي مي شود آموزش رسمي از سنين پايين تر شروع مي شود و اجباري و همگاني بودن آن در سنين بالاتري را شامل مي گردد . در فرلانسه كودكان 2 تا 5 ساله از آموزش پيش دبستاني اختياري برخوردارند و گروههاي فشار سعي در اجباري كردن آن دارند و پايان آموزش اجباري ، 16 سالگي ( پايان دورة اول متوسطه ) در نظر گرفته شده است . ( مشايخ ، 1376 ) با اينكه در كشور ما آموزش رسمي و اجباري از شش سالگي و اول دبستان شروع مي شود ولي هنوئز همة بچه هاي لزم التعليم را تحت پوشش قرار نداده است و محاسبات گذر تحصيلي در مقطع ابتدائي نشانگر اين واقعيت است كه شمار خروجي ها برابر با عدة ورودي ها نيست و توسعه در كشور ما از اين لحاظ كم تر تحقق يافته است .
براي توسعه همه جانبة جوامع ، اگر آموزش و پرورش نقش اول را نداشته باشد حداقل پايين تر از سازمانهاي ديگر قرار نمي گيرد . اگر در توليد گندم ، سيمان ، آهن ، مرغ و ساير اقلام مصرفي افت توليد نشان داده شود بلافاصله سازمانهاي مربوط و به ويژه مردم عكس العمل نشان مي دهند اگر اتومبيل فقط يك ماه چند در صد كمتر توليد شود همة رسانا ها خبر پراكني كرده جامعه را از تعادل خارج مي سازند مي توان گفت كه افت توليد اقلام مصرفي خيلي سريع در جامعه قابل مشاهده است اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصيلي و ركورد وجود داشته است و ضربه هاي جبران ناپذيري به كشور وارد شده است ولي به دليل تدرييجي بودن و آشكار نبودن نتايج آن يا متوجه قضيه نيستيم و يا به عمد از كنارش مي گذريم .
آمارها نشان مي دهد كه در برنامة 5 سالة اول ( گلشن فومني ، 1375 ، ص 160 ) 517 ميليارد ريال هزينه دانش آموزاني شد كه پايه هاي تحصيلي را تكرار كردند .
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ميزان افت تحصيلي را تنها در سال تحصيلي 81-80 در پاية ابتدائي 4% راهنمايي 12 % ، دبيرستان 30 % ( روزنامه همشهري ، 21/1/81 ) و مردودي هاي سال تحصيلي 82-81 را در مقاطع ابتدائي ، راهنمايي و اول متوسطه به ترتيب 194120 ، 431949 و 407342 نفر اعلام كرد . به عبارت ديگر آموزش و پرورش در سال ياد شده در ابتدائي 8/2 درصد ، راهنمايي 1/9 دذرصد و اول دبيرستان 27 درصد ، فقط بابت مردودي ، افت داشته است . ( روزنامه ايران ، 27/1/83 )
لازم است اين پرسش مطرح شود كه دانش آموزاني كه پارسال در مدرسه ثبت نام كرده بودند امسال به چه سرنوشتي دچار شده اند ؟ چند اتفاق امكان تحقق دارد : عده كثيري از آنها صرف آن ها صرف نظر از كيفيت تحصيلات ، ارتقاء يافته اند ، شماري مردود و همان پايه را تكرار مي كنند و در نهايت عده اي به دلائل مختلف مدرسه را ترك كرده اند . كدام يك ار اين ها افت تحصيلي تلقي مي شود .
تعريف و مفهوم افت تحصيلي
اصطلاح افت يا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است . اگر محصول نهايي اين نهايي اين نهاد ، نيروي انساني باشد ، افت ، آن قسمت از سرمايه و موا اوليه است كه در توليد نيروي نيروي انساني نتيجه مطلوب ر نداده است .
( گلشن فومني ، 1375 ، ص 159 ) افت تحصيلي موارد متعددي از قيبيل مردودي ، ترك تحصيل ، و غيره ر در بر مي گيرد . در اينجا منظور كاهش عملكرد دانش آموزان از سطح رضايت بخش به سطح نامطلوب است ، بطوري كه اگر بين استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله اي وجود داشته باشد اين فاصله نشان از افت تحصيلي دارد و بهترين شاخص آن مقايسه عملكرد قبلي و فعلي دانش آموز است .
مفهوم افت يا شكست تحصيلي بسيار گسترده تر و واقعي تر از اعداد و ارقامي است كه اعلام مي شود و آن عدم استفاده از ظرفيت نا محدود يادگيري و قوه ابتكار دانش آموزان است كه با آن متولد مي شوند و فقط در سال هاي اول عمر اجازه استفاده از آن ها داده مي شود و سپس سيستم هاي آموزشي به فراخور سياست ها ، برنامه ها و خط مشي ها اين توانايي ها را به شدت تضعيف مي كنند .

مقدمه :
دانشمندان معمولاً براي درك و فهم مسائل پيچيده الگويي را از موضوع مورد مطالعه ترسيم مي كنند كه براي مثال ساختن الگويي دقيق و كارآمد از مولكول D,N.A براي فهم روش انتقال اطلاعات ژنتيك براي دانش ورزان زيست شناسي و ژنتيك اهميت زيادي دارد به همين ترتيب روان شناسان شناختي نيز براي مطالعه فرايندهاي شناختي الگوهايي ساخته اند ، بسياري از اين الگوها انسان را همچون سيستم پردازش اطلاعات تصوير مي كنند ، الگوهاي پردازش اطلاعات موجب رشد سريع فرضيه ها و گسترش مطالعات شناختي مي شود كه افت تحصيلي مي تواند رابطه اي به اين مضامين داشته باشد كه در صورت نبودن الگوي مناسب پردازش اطلاعات باعث شديد افت تحصيلي مي شود و فرايندهاي شناختي چون حافظه و درك مفاهيم ، خواندن ، نوشتن و حل مسئله و خلاقيت و پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي و همچنين مجموعه اي از فرايندهاي سطح عالي شناختي را كه تحت عنوان تحصيل و آموزش است را طبقه بندي مي كند و علاوه بر آن رشد شناخت و تكامل زبان و تبديل شدن آن به بخش تفكيك ناپذير شناخت تشريح خواهد شد كه براي كمك به فهم چگونگي ارتباط ابعاد مختلف شناخت با يكديگر مي تواند از علائم مهم باشد . يكي از مهمترين فرايندهاي شناختي ادراك است . كه اگر ادراك فراتر از احساس و اشياي اطراف انسان و تصميم گيري در مورد معناي چيزي باشد كه احساس شده و درك از مطالب و مفاهيم درسي هم مي تواند در كاهش افت تحصيلي سهم داشته باشد و بحث افت تحصيلاي از زمان پيدايش تحصيل مورد توجه والدين و معلمين و عوامل آموزشگاه صورت گرفته و تا به حال تمام عوامل و عللي كه مي تواند باعث به وجود آمدن آن شود مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند از جمله عوامل خانوادگي ، پايين بودن درك و فهم و فراين شناختي افراد و امكانات رفاهي و اقتصادي خانواده .

بيان مسأله : يادگيري در رشد انسان و روشهاي تدريس را در تحقيقات خويش بايد مد نظر گرفت تا بتوان از ميزان افت تحصيلي كاست و از طريق بكاربردن روشهاي علمي در زمينة سؤالاتي كه متصديان تعليم و تربيت دربارة فرايند آموزش – يادگيري مطرح مي سازند بايد مواردي را مد نظر داشت كه افت تحصيلي دانش آموزان را نشان مي دهد و تحقيقات آموزشي از تحقيقات پايه تا كاربردي را شامل مي شود ولي اغلب اين تحقيقات در فاصلة ميان اين دو قرار مي گيرد و در كل تمام تحقيقات در همة سطوح آن به ما كمك مي كنند تا آموزش و پرورش را بهبود بخشيم و در بارور كردن ذهن دانش آموزان تلاش كرده و از عواملي كه باعث مي شود يك مقدار آموزش و پرورش دچار لغزش شود كاهش داده و امكانات رفاهي و آموزشي بالايي را براي ارتقاء تحصيلي دانش آموزان در نظر گرفت در افت تحصيلي علاوه بر ارتقاء آموزش و پرورش بايد توانايي معلمان در بكار گرفتن نتايج را در نظر گرفت و معلمان هم مي توانند در گرفتن مطالب درسي به خوبي و واضح نقش مؤثري داشته باشند در كل بايد مد نظر داشت كه افت تحصيلي يكي از عوامل مهم تحصيلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و تمام عواملي كه مي توانند در ايجاد آن نقش داشته باشند بايد مور توجه قرار گيرند . ( شعبان ي نژاد 1378 )
1. آيا بين دانش آموزان روستايي و دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد ؟
2. آيا بالا بودن امكانات رفاهي در شهر مي تواند باعث كاهش افت تحصيلي دانش آموزان شهري شود ؟
3. آيا پايين بودن امكانات رفاهي در روستا باعث افزايش افت تحصيلي دانش آموزان روستايي مي شود ؟
4. آيا بالا بودن تفريحات و سرگرمي در شهر باعث افزايش افت تحصيلي در بين دانش آموزان شهري مي شود ؟
5. آيا پايين بودن تفريحات و سرگرمي در روستا باعث كاهش افت تحصيلي در بين دانش آموزان رو ستايي مي شود ؟

هدف تحقيق :
هدف از تحقيق حاضر مقايسه افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر و روستاهاي عميد آباد و سنبل آباد به اين صورت است كه آيا در بين دانش آموزاني كه از لحاظ امكانات در حد پايين تر هستند با دانش آموزاني كه از لحاظ امكانات در حد بالا هستند از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد آيا افت تحصيلي در بين دانش آموزان روستايي بيشتر از دانش آموزان شهري است يا نه ؟

اهميت و ضرورت تحقيق :
اميد است پژوهشهايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد بتوان از ميزان افت تحصيلي دانش آموزان كاست مخصوصاً دانش آموزاني كه در مناطق دور افتاده و عقب مانده هستند و اميد است كه با طرح اين پژوهشها بتوان از ميزان افت تحصيلي كاست و پژوهشها و تحقيقات در اين رابطه بيشتر در مراكز آموزشي و تحصيلي و دانشگاهي بيشتر استفاده مي شود . و از عواملي كه ممكن است باعث افت تحصيلي در بين دانش آموزان شود توجه كرد و در مناطق روستايي با بالا رفتن امكانات بتوان از افت تحصيلي آنان كاست تا بتوان درصد بالايي از دانش آموزان روستايي را با سواد ببينيم .

فرضيه هاي تحقيق :
1. بين دانش آموزان روستايي و دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد .
2. بين دانش آموزان روستايي داراي امكانات رفاهي كم و دانش آموزان شهري داراي امكانات رفاهي بالا از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد .
3. بين دانشآاموزان روستايي داراي تفريحات و سرگرمي پايين و دانش آموزان شهري كه داراي تفريحات و سرگرمي بالا هستند از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد .

متغيرهاي تحقيق :
در فرضيه اول افت تحصيلي – متغير وابسته
دانش آموزان شهري و روستائي دو گروه متغير مستقل
ولي در فرضيه بعدي امكانات رفاهي متغير مستقل افت تحصيلي متغير وابسته
و تفريحات و سرگرمي متغير مستقل افت تحصيلي متغير وابسته

تعاريف عملياتي :
افت تحصيلي : عبارتند از كاهش يكباره نمرات تحصيلي در دروس مختلف يا تجديد آوردن در آخر امتحانات سال و يا منجر به مردود شدن دانش آموز در يك مقطع تحصيلي مي شود و در اين آزمون عبارتند از نمره است كه آزمودني ها از خود ساخته افت تحصيلي بدست آورده اند .
شهر : به مناطقي گفته مي شود كه از 10 هزار نفر بيشتر جمعيت داشته باشد و داراي مراكز مختلف درماني و آموزشي ، تحصيلي و دانشگاهي باشد و از لحاظ امكانات رفاهي مثل آب و برق و گاز تلفن تأمين باشد .

روستا : به مناطقي گفته مي شود كه از 10 هزار نفر كمتر جمعيت داشته باشد و بيشتر فعاليت ساكنين آنجا را كشاورزي تشكيل داه است و مراكز درماني و تحصيلي در آنجا وجود ندارد و ساكنين مجبورند براي انجام كاري به شهر بيايند .

پيشينه و ادبيات تحقيق :
ماهيت فرايندهاي شناختي
الگي براي فرايند شناختي
دريافت كننده هاي حسي مربوط به تحصيل
ثبت كننده هاي حسي
حافظه درازمدت
حافظه كوتاه مدت
حافظه كاري
سهم دانش
تفكر دربارة افكر
رشد فراشناخت
كمك به دانش آموزان
كاركرد گرايي
تكامل روانشناسي شناختي
روان شناسي گشتالت
روان شناختي معاصر
هدفهاي جزئي
ماهيت فرآيندهاي شناختي
همة فرآيندهاي شناختي غير قابل مشاهده هستند.اين واقعيت گرچه بديهي است،ولي يكي از دشواري هاي اساسي مطالعة فرآيندهاي شناختي را در خود نهفته دارد.در نظر بگيريد كه وقتي نوعي از فرآيندهاي شناختي مثلاً خوانده رخ مي دهد چه چيزي مي توان مشاهده كرد.
فرض كنيد از دانش آموزي خواسته ايد يك مقالة ده صفحه اي را دربارة ماهيت حكومت روماني قرائت كند.دانش آموز به عنوان مقاله نگاه مي كند و ما او را در حالي كه چشمانش در طول صفحة اول جلو و عقب مي رود زير نظر داريم.او پس از چند لحظه صفحة اول را بر مي گرداند و ما همچنان او را مشاهده مي كنيم.سرانجام پس از حدود ده دقيقه،دانش آموز اعلام مي كند كه مقاله را تمام كرده است.چه چيزي اتفاق افتاده است؟ما چه چيزي را مشاهده كرده اين،ما حرمت چشمها،دستها،سر و شايد حركاتي از لب را

پایان نامه
Previous Entries سطح معنادار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات