منبع پایان نامه ارشد درمورد عرضه کنندگان، بهبود مستمر، ارزش برند

دانلود پایان نامه ارشد

راه حلها: جهت رفع مشکلات در زنجيره تامين سه دسته فنون وجود دارد. دسته اول فنوني هستند که در ارتباط با طراحي و عرضه قطعات، عرضه کنندگان، مديريت ارتباطات بين عرضه کنندگان و ارتبـــاط سازمان با عرضه کنندگان وجود دارد، دسته دوم فنوني هستند که در ارتباط با سيستم هاي توليدي، مديريت موجودي و مسائل داخلي سازمان جهت رفع مشکلات وجود دارد و دسته سوم مجموعه تدابيــــــري هستند که درمورد توزيع کنندگان، خريداران، وفاداري خريداران و هماهنگي آنها با سازمان بايد لحاظ شود. در ذيل به بعضي موارد اشاره مي شود:
1 – ادغام عمودي
2 – کنترل موجودي
3 – تکنيک هاي مناسب بر برنامه ريزي توليد
الف – تکنيک هاي توليدي به موقع
ب – تکنيک هاي برنامه ريزي مواد موردنياز
ج – عمليات همزمان
4 – استراتژي هاي کاهش عدم اطمينان [113]
1-1-7- لايه هاي زنجيره تامين
زنجيره تأمين بالادست4 : اين بخش، شامل تأمين‌کنندگان اوليه (که مي‌توانند مونتاژ کننده و يا سازنده باشند) و تأمين‌کنندگان آنهاست. همه اين مسيرها از مواد سرچشمه مي‌گيرند. فعاليت‌هاي اصلي اين بخش، خريد و حمل است.که خود اين لايه نيز به سه لايه تقسيم مي شود.
زنجيره تأمين داخلي5 : اين بخش، شامل تمام پردازش‌هاي استفاده شده توسط يک سازمان در تبديل داده‌هاي حمل شده به سازمان به‌وسيله تامين‌کنندگان، به خروجي‌ها از زماني است که مواد وارد سازمان مي‌شود تا زماني که محصول نهايي براي توزيع به خارج سازمان حرکت مي‌کند. فعاليت‌هاي اين بخش، شامل حمل مواد، مديريت موجودي، ساخت و کنترل کيفيت است.
زنجيره تامين پايين دست6 : اين بخش، شامل تمام فرايندهاي درگير در توزيع و تحويل محصولات به مشتريان نهايي است. به فراواني مشاهده شده است که زنجيره تامين، با واگذاري محصول يا مصرف آن، پايان مي‌پذيرد. فعاليت‌هاي اين بخش شامل بسته‌بندي، انبار و حمل است. اين فعاليت‌ها ممکن است با استفاده از چندين توزيع کننده نظير کل‌فروشان و خرده‌فروشان انجام شوند.
گفتني است که جريان کالا، مي‌تواند در جهت عکس اتفاق افتد، مثل جريان کالاهاي برگشتي. لجستيک معکوس، شامل فرايند کالاهاي عودتي و برگشتي و نحوه برخورد مناسب با اين نوع اقلام و تمام عمليات مرتبط با مصرف مجدد کالا و مواد به منظور افزايش بهره‌وري، سوددهي و کارامدي بيشتر سازمان لجستيکي است. لجستيک معکوس، شامل تمام فعاليت‌هاي معکوس زنجيره تامين است. به‌طور کلي لجستيک معکوس را مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد: «انتقال دقيق، بموقع و درست مواد، اقلام و کالاهاي قابل استفاده و غيرقابل استفاده از انتهايي‌ترين نقطه و آخرين مصرف‌کننده، از طريق زنجيره تامين به واحد مربوطه». به بياني ديگر، لجستيک معکوس «فرايند حرکت و انتقال کالاها و توليداتي است که در زنجيره تامين، داراي قابليت بازگشت هستند».شکل (1-2)
نبايد فراموش کرد که لجستيک معکوس، نيازمند هماهنگي کامل بين واحدهاي توليد، بازاريابي، امور مالي، سيستم‌هاي اطلاعاتي و منابع انساني براي جلوگيري از تضادها و برخوردهاي ناهمگون احتمالي در زنجيره تامين است. در لجستيک معکوس، بهبود مستمر از طرق مختلفي صورت مي‌گيرد که عبارتند از: مصرف مجدد مستقيم که کالاها پس از تميز شدن، بدون هيچ تغييري به مشتريان بازگردانده مي‌شوند؛ بازيافت مواد که در آن، کاربري مواد و کالاها تغيير يافته و به مشتريان عرضه مي‌شود؛ تعميرات؛ بروز کردن مجدد؛ بازسازي و بهينه‌سازي که مي‌تواند شامل تمامي موارد بازيافت مواد، تعميرات و بروز کردن مجدد باشد.[113]

شکل(1-2): شبکه لجستيک معکوس

1-2- زنجيره تامين معکوس
1-2-1- مروري بر زنجيره تامين معکوس
از جمله مباحثي که امروزه در حوزه لجستيک و مديريت زنجيره تأمين صنايع مختلف مطرح است، موضوع “لجستيک معکوس” و “مديريت بازگشتيها” مي‌باشد؛ امري که به‌نظر مي‌رسد تاکنون در صنايع مختلف کشورمان به آن توجه جدي نشده است. طي دو دهه اخير، شرکت‌ها و صنايع زيادي در کشورهاي پيشرفته بررسي در اين زمينه را آغاز کرده و لجستيک معکوس را يکي از فرايندهاي مهم در زنجيره تامين خود درنظر گرفته‌اند. حتي به تازگي گواهينامه ISO در خصوص فرايند‌هاي مرجوعي نيز توسط برخي از شرکت‌هاي پيشرفته دريافت شده است. امروزه در کشورهاي پيشرفته جهان، سازمان‌هاي صنعتي، دولتي، تجاري و خدماتي بر فرايندهاي لجستيک معکوس و زنجيره تأمين تمرکز کرده اند که اين مقوله در ايجاد ارزش اقتصادي واقعي کالاها و خدمات به همراه پشتيباني از ملاحظات زيست محيطي نقش موثري دارد. اين تمرکز اکنون در کليه بازارها از جمله بخش‌هاي صنعتي و فناوري پيشرفته، تجاري و محصولات مصرفي رو به افزايش است.[116]
1-2-2- ضرورت زنجيره تامين معکوس
آنچه که در جريان سنتي کالا وجود دارد و مديران صنايع بر کنترل و مديريت آن جريان تاکيد مي کنند جريان مستقيم يا رو به جلوي مواد و محصولات است که عمدتاً از طرف تأمين کنندگان به سازندگان، توزيع‌کنندگان، خرده فروشان و در نهايت مشتريان جريان دارد. اما در بسياري از صنايع، جريان مهم ديگري نيز در زنجيره‌هاي تامين وجود دارد که به صورت معکوس شکل گرفته و در آن، محصولات از سطوح پائيني زنجيره تامين به سطوح بالاتر عودت داده مي‌شوند. لجستيک معکوس به دنبال بررسي و مديريت جريان‌هاي معکوس يا به عبارتي جريان‌هاي رو به عقب در زنجيره‌هاي تأمين است.
مديريت لجستيک معکوس و زنجيرههاي تأمين حلقه بسته يکي از جنبههاي مهم و حياتي هر کسبوکاري بوده و متضمن ساخت، پخش خدمات و پشتيباني از هر نوع محصولي است. در عصر کنوني تجارت که چرخه عمر محصولات هر روز کوتاه تر و کوتاه تر مي شود، سياست هاي برگرداندن محصول با زمانهاي پاسخگويي سريع و خدمات مشتري تعريف شده و تأکيد بيشتري بر مديريت بازگشت، تغيير شکل و ذخيره دوباره کالاهاي تمام شده وجود دارد. قوانين دولتي جديد و قوانين سبز که به بازگرداندن و از رده خارج کردن مواد زائد الکترونيکي و ديگر مواد خطرناک مربوط است نيز مديران و سطوح بالاي مسئول امور لجستيک فرايندهاي زنجيره تأمين را وادار ميسازد نگاه نزديکتري به فرايند لجستيک معکوس بيندازند.[116]
1-2-3- معرفي زنجيره تأمين معکوس
در سال‌هاي گذشته سازمان‌ها منابع زيادي را صرف زنجيره تأمين حود نموده‌اند است. به زودي مديران به همين اندازه نياز به سرمايه‌گذاري در زنجيره تأمين معکوس خود خواهند داشت. زنجيره تأمين معکوس گروهي از فعاليت‌هاست که محصول کارکرده را از مشتريان دريافت و آن را به منظور بازيابي ارزش يا امحاء به توليدکننده اوليه يا بازيابي کننده بازمي‌گرداند. زنجيره‌هاي تأمين معکوس به تدريج به يک بخش اساسي در طيف وسيعي از صنايع از توليدکنندگان فرش تا کامپيوتر تبديل مي‌شود.
زنجيره تأمين يا لجستيک رو به جلو “فرآيند برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل کارآ و اثربخش جريان مواد اوليه، موجودي‌هاي در حال توليد و محصولات و اطلاعات مربوط به آنها از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به هدف تأمين الزامات و نيازمندي‌هاي مشتريان.” است. يعني از زماني که مواد اوليه از تأمين کننده خريداري مي شود تا زماني که در فرآيندهاي توليد تغيير شکل مي يابد و زماني که وارد شبکه هاي توزيع مي شود و به دست مشتريان مي رسد .مديريت زنجيره تأمين معکوس يا لجستيک معکوس دقيقاً خلاف اين جريان از مشتري تا تأمين کننده را در بر مي گيرد. در واقع يکي از کارهاي ضروري براي اين که سازماني بتواند محصولاتش را بازيافت کند، راهاندازي زنجيره تأمين معکوسش است.
1-2-4- مشوق‌هاي راه‌اندازي زنجيره تأمين معکوس از ديد توليد کنندگان:
الزامات قانوني
ايجاد يک تصوير سبز در ذهن مشتريان و افزايش وفاداري آنان
کاهش هزينه‌هاي توليد و عمليات
کاهش هزينه مواد
پيشگيري از دستيابي رقبا به قطعات حساس محصول
1-2-5- اجزاي زنجيره تأمين معکوس
اجزاي مختلفي براي زنجيره‌هاي تأمين معکوس معرفي شده‌اند. در اين قسمت پنج جزء کليدي معرفي مي‌شوند:
جمع‌آوري / کسب محصولات- اين فعاليت کمک مي‌کند که محصولات از مشتريان مختلف جمع‌آوري شود. سياست‌هاي مختلفي مي‌توانند براي جمع‌آوري انتخاب شوند: براي مثال ممکن است مشتري محصولش را به مرکز بياورد، يا سازمان به صورت دوره‌اي به مشتريان مراجعه کند، يا سازمان تنها در صورت تماس مشتريان به آنان مراجعه نمايد و يا …..
تحقيقات نشان داده که جمع‌آوري محصولات کارکرده، کليد ايجاد زنجيره تأمين معکوس سودآور است. مديريت دقيق کيفيت، کميت و زمان‌بندي محصولات بازگشتي کمک مي‌کند که سازمان‌ها در سيلي از محصولات بازگشتي با کيفيت‌هاي مختلف غرق نشوند.
لجستيک معکوس – وقتي که محصولات جمع‌آوري شدند، بايد به جاهايي که براي بازرسي، دسته‌بندي و تعيين تکليف تعيين شده‌اند انتقال يابند. هيچ طراحي بهينه خاصي براي شبکه لجستيک معکوس وجود ندارد، بلکه نوع طراحي به نوع محصولات و منافع اقتصادي حاصل از بازياي ارزش آنها بستگي دارد.
بازرسي و تعيين تکليف- در اين مرحله محصولات بازگشتي آزمون، مرتب و تعيين تکليف مي‌شوند.
تعمير اساسي – سازمان‌ها مي‌توانند با جدا کردن قطعات و تعمير و تعويض قطعات فرسوده محصولات به منظور استفاده مجدد، يا بازتوليد به منظور فروش مجدد، ارزش محصولات بازگشتي را بازيابي کنند. فرآيندهاي تعمير اساسي7 و بازتوليد8 کمتر از فرآيندهاي توليد سنتي قابل پيش‌بيني‌اند، چرا که زمان‌بندي و کيفيت محصولات بازگشتي، عدم‌اطمينان زيادي را در بر دارد.
توزيع و فروش – قبل از اين که سازماني براي فروش محصولات بازيافتي برنامه‌ريزي کند، بايد بداند که آيا تقاضايي براي آن وجود دارد يا بايد بازار جديدي براي آن ايجاد کند؟ اگر نياز به بازارسازي باشد، سازمان بايد سرمايه‌گذاري عظيمي را براي آموزش مشتريان و ساير فعاليت‌هاي بازاريابي صرف کند. مشتريان بالقوه محصولات بازتوليدي يا اجزاي آن نه تنها همان خريداران اوليه، بلکه مشتريان جديدي در بازارهاي جديد خواهند بود.
1-2-6- نمونه‌هايي از سازمان‌هاي موفقي که زنجيره تأمين معکوس خود را راه‌اندازي نموده‌اند
بوش سنسورهايي را در موتور ابزارهاي قدرت خود نصب کرده که نشان مي‌دهند که آيا موتور ارزش تعمير اساسي را دارد يا نه. اين تکنولوژي به طور چشمگيري هزينه‌هاي بازرسي و تعيين تکليف حصولات بازگشتي را کاهش داده است .
کداک بعد از اين که عکس دوربين‌هاي يکبارمصرف خود را چاپ مي‌کند، اين دوربين‌ها را وارد چرخه بازتوليد خود مي‌نمايد. در دهه 1990 اين شرکت بيش از 310 ميليون دوربين را از 20 کشور دنيا بازيافت نموده است.[108]
زيراکس در برنامه بازتوليد سبز خود، هنگام نصب دستگاه‌هاي کپي جديد دستگاه‌هاي استفاده شده را جمع‌آوري مي‌کند. اين کار 40 تا 65% کاهش در هزينه‌هاي توليد را براي زيراکس به همراه داشته است.[43]
نايک مشتريانش را تشويق مي‌کند که وقتي کفش نو مي‌خرند، کفش قبلي خود را به فروشنده تحويل دهند. اين کفش‌هاي کهنه در کارخانه نايک به پوشش زمين بسکتبال و ورزش‌هاي ديگر تبديل مي‌شود که شرکت بخشي از آنها را به باشگاه‌هاي بسکتبال اهدا مي‌کند و از درآمد فروش آنها نيز به اين باشگاه‌ها کمک مي‌کند. به اين ترتيب نايک توانسته ارزش برند خود را افزايش دهد.[90]

1-2-7- ابعاد لجستيك معكوس
توزيع:
« توزيع معكوس عبارت است از فرآيند جمع آوري توليدات يا بسته هاي تاريخ گذشته يا خسارت ديده از اولين تا آخرين مصرف كننده در زنجيره تأمين ».
عمده ترين ركن لجستيك معكوس اجراي مناسب و به هنگام توزيع معكوس است، از اين رو توزيع معكوس بايد با پيش بيني هاي دقيق، مطالعات كارشناسانه و انجام تحقيق و پژوهشي عملي– كاربردي همراه باشد تا بتواند در طول زنجيره تأمين اثر گذاري خود آشكار سازد. اصل يكپارچگي سيستم توزيع معكوس با ساير ابعاد لجستيك معكوس اهميت شايان توجهي دارد، به نحوي كه انجام صحيح و درست فعاليت ها و فازهاي مختلف توزيع معكوس ارتباط مستقيمي با موفقيت و يا عدم موفقيت يك فرآيند لجستيك معكوس دارد.
كنترل موجودي و برنامه ريزي توليد:
يكي از مسائل بسيار مهم براي مديران در سازمان هاي صنعتي، بازرگاني و حتي نظامي ، پيش بيني ميزان خريدها با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان listening، pronunciation، In Next Entries پایان نامه با کلید واژگان listening، group، dependent