منبع پایان نامه ارشد درباره استان تهران، معماری پایدار، مطالعات تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطال
3.5.2.2کاربرد سامانه‌های خورشیدی در ساختمان 84
3.5.2.3بررسی جایگاه نماهای دو پوسته در کاهش مصرف منابع انرژی 87
3.5.2.4تحلیل الگوی آتریم‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی 87
3.5.3بررسی نمونه‌های معماری پایدار 88
3.5.3.1موزه علوم کالیفرنیا رنزو پیانو 88
3.5.3.2غرفه ایران در اکسپو ا 2015 میلان 91
4فصل چهارم: مقدمات طراحی.. 94
4.1مقدمه…………………… 94
4.2مطالعات تاریخی شهر تهران 94
4.3موقعیت جغرافیایی شهر تهران 95
4.1مطالعات اقلیمی تهران 96
4.1.1ارتفاعات استان تهران 97
4.1.1عرض جغرافیایی تهران 98
4.1.2منابع آب‌ها…………. 98
4.1.3توده‌های هوا و سیستم‌های هواشناسی مؤثر بر استان تهران 98
4.1.4آب و هوای تهران. 99
4.1.5پهنه خطر زمین‌لرزه در تهران 101
4.2مطالعات سایت طراحی 102
4.2.1معرفی سایت……… 102
4.2.1دلایل انتخاب سایت 102
4.2.1موقعیت و ابعاد سایت 104
4.2.1شیب و پوشش گیاهی سایت 104
4.2.1چشم‌اندازهای سایت 105
4.2.1کاربری‌های اطراف سایت 105
4.2.1شبکه دسترسی‌ها ……………………………………………………………………………………….105
4.2.2جهت استقرار ساختمان 106
4.2.3جبهه های همسایگی سایت 107
4.2.4چشم‌اندازهای سایت 108
4.2.5بررسی نقاط پر اهمیت و مشرف به سایت 109
4.2.6باد های غالب و جهت وزش باد 110
4.2.7جبهه های مناسب نور گیری 111
4.3حوزه‌بندی فضاها…… 112
4.3.1اداری………………… 112
4.3.2علمی-پژوهشی…… 112
4.3.3خدماتی……………… 113
4.3.4ارتباطی……………… 113
4.1ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه 114
4.1.1آزمايشگاه‌ها………… 114
4.1.1.1طبقه‌بندي………… 114
4.1.1.2روش‌ها يا گرايش‌ها 114
4.1.1.3اصول طراحي…… 115
4.1.1.4فضاي لازم براي هر نفر 115
4.1.1.5مدول‌هاي طراحي 116
4.1.1.6توزيع سرويس‌ها. 117
4.1.1.7سيستم‌هاي دفع مواد زايد 118
4.1.1.8انباري……………… 119
4.1.1.9نيازهاي ويژه…….. 119
4.1.1.10فضاهاي مرتبط 120
4.1.1.11روكار سطح……. 120
4.1.1كلاس‌ها……………..‌ 121
4.1.1.1فضاي مورد نياز.. 121
4.1.1.2شكل استاندارد اتاق 122
4.1.2كتابخانه…………….. 123
4.1.2.1بررسي روابط داخلي در كتابخانه 123
4.1.2.2ورودي در كتابخانه 124
4.1.2.3قسمت مطالعه در كتابخانه 124
4.1.2.4فضاي امانات كتابخانه 125
4.1.2.5نورگيري در كتابخانه 126
4.1.2.6تهويه در كتابخانه 127
4.1.2.7حفاظت در مقابل آتش‌سوزي 127
4.1.2.8استاندارد فضاي كتابخانه 127
4.1.3ساختار اداري……… 128
4.1.4سالن‌هاي سخنراني 128
4.1.4.1شكل اساسي……. 129
4.1.4.2ابعاد كمينه براي صندلي‌ها 129
4.1.4.3انواع ترتيب صندلي‌ها 130
4.1.5نمايشگاه…………….. 130
4.1.5.1عملكرد نمايشگاه 131
4.1.5.2نحوه نورپردازي در نمايشگاه 132
4.1.5.3مسيرهاي حركت 133
4.1.6سلف سرويس…….. 133
4.2ريزفضاها………………. 137
4.1دیاگرام ارتفاعی…….. 139
4.1سازه و تأسیسات……. 140
4.1.1سازه…………………. 140
4.1.2تأسیسات……………. 141
4.1.2.1آبرساني……………. 141
4.1.2.2اطفاء و اعلام حريق 142
4.1.2.3گرمايش و سرمايش 142
4.1.2.4برق رساني……….. 142
5فصل پنجم: طراحی……………… 143
فهرست منابع………………………………………..…………………………………………………….157

فهرست جداول
جدول 3- 1راه‌های دست‌یابی و بهبود طراحی چرخه عمر……………………………………………………..………77
جدول 3-2 راه‌های دست‌یابی به «طراحی انسانی»………………….………………………………………………………81
جدول 4-1 ميزان درجه حرارت و بارندگي در پهنه تهران برحسب نقاط مختلف………………………………104
جدول 4-2 ریز فضاها……………………………………………………………………………………………………………..139
جدول 4-3 دیاگرام ارتفاعی……………………….……………..……………………………………………………………140

فهرست تصاویر
تصویر1-1 معماری الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………………35
تصویر1-2 معماری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………………………..35
تصویر 2-3 نمای مرکز آزمایشگاهی – تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………….37
تصویر 2-4 پارک تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………….38
تصویر 2-5 مرکز تحقیقات فضایی و تکنولوژی هلند……………………………………………………………………………………………………..39
تصویر 2-6 محقق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
تصویر 2-7 گروه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
تصویر 2-8 پژوهشکده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
تصویر 2-9 پژوهشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
تصویر 2-10 نمای ورودی مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………………..47
تصویر 2-11 تونل قطار هوايي گذرنده از سايت………………………………………………………………………………………………………….47
تصویر 2-12 ماکت سایت پلان مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………….48
تصویر 2-13 تصویر ون‌در روهه…………………………………………………………………………………………………………………………………..48
تصویر 2-14 راه‌روهای پوشیده شده از آلومینیوم……………………………………………………………………………………………………….48
تصویر 2-15 بدنه‌های شفاف شیشه‌ای مجموعه…………………………………………………………………………………………………………48
تصویر 2-16 راه‌روهای پوشیده شده از آلومینیوم……………………………………………………………………………………………………….49
تصویر 2-17 بدنه‌های شفاف شیشه‌ای مجموعه…………………………………………………………………………………………………………….49
تصویر 2-18 نماي ورودي مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………..50
تصویر2-19 چشم انداز ورودي از زير پل………………………………………………………………………………………………………………………..50
تصویر 2-20 لابي سالن سخنراني……………………………………………………………………………………………………………………………………50
تصویر 2-21 سالن سخنراني……………………………………………………………………………………………………………………………………………50
تصویر 2-22 تیپ استودیو‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
تصویر 2-23 گالری نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
تصویر 2-24 سایت پلان- ماکت…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
تصویر 2-25 پلان طبقه همکف……………………………………………………………………………………………………………………………………..51
تصویر 2-26 ورودی موزه علوم مونیخ- آلمان………………………………………………………………………………………………………………..52
تصویر 2-27 سایت پلان موزه علوم مونیخ…………………………………………………………………………………………………………………….52
تصویر 2-28 نمای موزه از سمت رودخانه……………………………………………………………………………………………………………………..52
تصویر 2-29 سایت پلان مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………..53
تصویر 2-30 نمای موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
تصویر 2-31 نمایشگاه دائمی موجودات ماقبل تاریخ……………………………………………………………………………………………………..53
تصویر 2-32 نمایشگاه دائمی آکواریوم…………………………………………………………………………………………………………………………53
تصویر 2-33 نمایشگاه دائمی موجودات ماقبل تاریخ……………………………………………………………………………………………………53
تصویر 2-34 نمایشگاه دائمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
تصویر 2-35 ورودی موزه علوم لاویلت………………………………………………………………………………………………………………………….54
تصویر 2-36 نمایشگاه دائمی موزه لاویلت…………………………………………………………………………………………………………………….54
تصویر 2-37 سایت لاویلت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
تصویر 2-38 نمای ورودی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد داده ها و اطلاعات، ابراز وجود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارت خواندن، سلامت روان، تعارض نقش